Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ - π. Ευαγγέλου Κ. Πριγκιπάκη

 
Η   ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ  ΤΗΣ  ΠΑΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟ  ΣΥΓΧΡΟΝΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ [1]
 
του
Πρωτοπρεσβυτέρου
Ευαγγέλου Κ. Πριγκιπάκη, Δρος Θ. - Δρος Φ.
Καθηγητού στο Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών
 

    1.  Η   εξαφάνιση  της  Παιδικότητας  ως  σύγχρονο  κοινωνικό  πρόβλημα.

             Είναι γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή βαθιάς αλλαγής και αμφισβήτησης της παιδικής ηλικίας, η οποία μάλιστα από την πλειονότητα της έρευνας χαρακτηρίζεται σήμερα ως κοινωνική κατασκευή. Αυτό όμως έχει ως συνέπεια τον σοβαρό κίνδυνο απώλειας της παιδικότητας ως τρόπου ζωής, δηλαδή την πρώιμη εξαφάνιση του συνόλου των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν την παιδική ψυχοσύνθεση, όπως η άδολη αγνότητα, η φυσική καλοσύνη, η ευθύτητα, η αφοπλιστική  ειλικρίνεια, η αθωότητα, η συγχωρητικότητα, ο αυθορμητισμός, ο αλτρουισμός. η ερευνητική περιέργεια, ο ενθουσιασμός, η χαρά της έκπληξης στο καινούργιο, αλλά και η αβίαστη χαρά της ανακάλυψης, όπως και πολλές άλλες.

           Αν ανατρέξει μάλιστα κανείς στις συζητήσεις των ειδικών για την παιδική ηλικία, θα συναντήσει εκφράσεις ή έννοιες για τα σημερινά παιδιά όπως «μικροί ενήλικοι», «παιδιά καταναλωτές», «παιδιά των ΜΜΕ», «βιαστικά παιδιά», «παιδιά τέρατα», «παιδιά του φόβου ή παιδιά χωρίς παιδική ηλικία», δεδομένου ότι  τα χαρακτηριστικά στοιχεία της παιδικής ηλικίας τείνουν να εξαλειφθούν στην εποχή μας, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην όλη μετάλλαξη της οικογενειακής και ευρύτερα κοινωνικής ζωής, συμπεριλαμβανομένης οπωσδήποτε και της εκπαίδευσης, ως μια μακρά και διαρκής διαδικασία που ξεκινά ήδη από τις αρχές του 20ου αι. και κορυφώνεται στην εποχή μας. 

«ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Π.Ε.Θ.»

«ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Π.Ε.Θ.»

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πειραιῶς γνωστοποιεῖ τήν εἰσήγησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, στήν Ἐπιστημονική Ἡμερίδα πού διοργανώνεται ἀπό τήν Π.Ε.Θ. τό Σάββατον 4/3/2023 καί ὥρα 10.00 π.μ. στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ (Εὐριπίδου 12, Ἀθήνα) μέ θέμα: «Συνταγματικός σκοπός καί ὑποχρεωτικότητα τῆς σχολικῆς διδασκαλίας τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Παραδόσεως».
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Σεβασμιώτατοι, Ἐλλογιμώτατοι, Ἐντιμολογιώτατοι, ἀγαπητοί Σύνεδροι,

Ὁ ὀρθόδοξος θεολογικός λόγος καί ὁ ἐκκλησιαστικός διάλογος μέ τόν κόσμο ἔχει τόν χαρακτῆρα τῆς ἀποστολικότητος. Ἄρχεται ἀπό τόν Ἐνανθρωπήσαντα Χριστό καί πηγάζει ἀπό τήν Χάρη τοῦ Παρακλήτου στήν Ἐκκλησία. Δομεῖται ἐπί τῆς ἀληθείας Χριστός καί ἐκφέρεται ὡς λόγος Ἀποκαλύψεως. Τό «καινόν» βρίσκεται στό γεγονός ὅτι ἡ Ἐκκλησία διά τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας προσλαμβάνει τόν σύγχρονο κόσμο γιά νά τόν ἀνακαινίσει ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καί ὄχι γιά νά προσαρμοσθεῖ στόν σύγχρονο κόσμο. Ἡ θεολογία πού δέν ἀφορμάται καί δέν κατατείνει πρός αὐτήν τήν ἐν Χριστῷ Ἀλήθεια ἀλλά νοθεύεται στό περιεχόμενό της διότι ἐξυπηρετεῖ ἀτομικά, κοινωνικά ἤ πολιτικά συμφέροντα μεσσιανικῶν προθέσεων, δέν εἶναι ὀρθόδοξη θεολογία, ἄρα καί ἀληθής ὀρθός λόγος δια τοῦ ὁποίου θά οἰκοδομηθεῖ ἐν Χριστῷ ἡ συνείδηση τοῦ νέου ἀνθρώπου.

Ἡ προσευχή μιᾶς ἁπλῆς γυναίκας - Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικολάος Σελέντης

 

 Ἡ προσευχή μιᾶς ἁπλῆς γυναίκας

Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικολάος Σελέντης


«Μέ ἔμαθε νά προσεύχομαι κατανυκτικά καί μέ δάκρυα μιά ἁπλῆ γυναικοῦλα πού κατοικοῦσε στό Πέραμα Πειραιῶς καί τήν ἀποκαλοῦσαν περιφρονητικά ὄχι μέ τ’ ὄνομά της, ἀλλά «ἡ αὐγουλοῦ», γιατί πούλαγε φρέσκα αὐγά, γιά νά ἐξοικονομήσει «τόν ἄρτον τόν ἐπιούσιον». Ὡς περιοδεύων πέρασα μιά μέρα ἀπ’ τό φτωχικό της σπίτι, γιά νά εἰσπράξω μιά συνδρομή γιά τό περιοδικό ΖΩΗ. Ἡ ἴδια ἀπουσίαζε καί βρισκόταν ἐκεῖ τό παιδί της, πού διήρχετο τήν ἐφηβεία. Ἔκαιγε τό καντήλι στό εἰκονοστάσι, κι ἔκανα στό παιδί τήν πρόταση ἄν ἤθελε μέχρι νά’λθῃ ἡ μητέρα του νά προσευχηθοῦμε λιγάκι. Κάπως ἀδιάφορο, κούνησε καταφατικά τό κεφάλι καί εἶπε: “ Ἄς προσευχηθοῦμε”. Ὅταν τελειώσαμε τήν προσευχή, μοῦ λέει κάπως χαριτολογώντας: “ Ἄ, ἐσύ δέν ξέρεις νά προσευχηθεῖς”! Ἐγώ κατεπλάγην ἀπ’ τήν τολμηρή αὐτή παρατήρησι, καί τόν ρώτησα νά μοῦ ἐξηγήσει πῶς, κατά τή γνώμη του, πρέπει νά προσεύχεται ἕνας Ὀρθόδοξος Χριστιανός.“ Ἐγώ, κύριε, δέν ξέρω Θεολογία, ἀλλά βλέπω τό παράδειγμα τῆς μητέρας μου, πού, ὅταν προσεύχεται, κραυγάζει συνεχῶς  ‘Κύριε Ἐλέησον’, πέφτει συνεχῶς σέ μετάνοιες, κτυπάει τό στῆθος της καί τρέχουν ποτάμι τά δάκρυά της”!

Καθαρὰ ἑβδομὰς - π. Επιφάνιος Ι. Θεοδωρόπουλος

Καθαρὰ ἑβδομὰς

ρχιμ. Επιφάνιος Ι. Θεοδωρόπουλος

Ἀπὸ τῆς ἐπομένης, μετὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Τυρινῆς, ἡμέρας ἀρχίζει ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἡ περίοδος αὕτη εἶνε περίοδος αὐστηρᾶς νηστείας, ἐκτενῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ γενικῶς πνευματικῆς περισυλλογῆς. Κατὰ τὴν περίοδον αὐτὴν οὔτε γάμοι γίνονται οὔτε ἄλλαι χαρμόσυνοι ἐκδηλώσεις. Ἡ νηστεία τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς εἶνε ἀρχαιοτάτη. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος λέγει ὅτι οἱ Πατέρες τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου «συνελθόντες ἐθέσπισαν τεσσαράκοντα ἡμέρας νηστείας, προσευχῆς, ἀκροάσεων ἱερῶν κηρυγμάτων, λατρευτικῶν συνάξεων, ὥστε, ἀφοῦ κατ᾿ αὐτὰς τὰς ἡμέρας καθαρισθῶμεν ὅλοι ἐπιμελῶς καὶ διὰ προσευχῶν καὶ δι᾿ ἐλεημοσύνης καὶ διὰ νηστείας καὶ δι᾿ ἀγρυπνιῶν καὶ διὰ δακρύων καὶ δι᾿ ἐξομολογήσεως καὶ δι᾿ ὅλων τῶν ἄλλων μέσων, οὕτω μὲ καθαρὰν συνείδησιν, ὅσον τὸ δυνατὸν εἰς ἡμᾶς», ἑορτάσωμεν τὰς ἁγίας ἡμέρας τῶν Παθῶν καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, προσερχόμενοι εἰς τὰ ἅγια Μυστήρια, τὰ ὁποῖα κατ᾿ αὐτὰς ἀκριβῶς τὰς ἡμέρας μᾶς παρέδωκεν ὁ Κύριος. Νηστεύομεν δέ, λέγει ἀκόμη ὁ ἱερὸς Πατήρ, «ὄχι διὰ τὸ Πάσχα οὔτε διὰ τὸν Σταυρόν, ἀλλὰ διὰ τὰ ἰδικά μας ἁμαρτήματα».

Τρείς εκδοτικές προτάσεις μας για τη Σαρακοστή και το Πάσχα από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή

 Εκδόσεις Χρυσοπηγή   Τηλ.2295022228

Με την ευκαιρία της περιόδου της Μεγάλης Σαρακοστής και του Πάσχα προτείνουμε από τις εκδόσεις μας τρία βιβλία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πνευματική μας πορεία και την καλύτερη βίωση των σημαντικών γεγονότων της Μεγάλης Εβδομάδος και του Πάσχα.

Συνοδοιπόροι του Θείου Δράματος
Του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιώς κυρού Καλλινίκου

Μία ευλαβική προσέγγιση στο Πάθος του Κυρίου και ένα προσκύνημα στις ώρες του μαρτυρίου το οποίο υπέστη ο  Κύριος για τη δική μας σωτηρία. Ένα οδοιπορικό από το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης που ο Κύριος έφαγε το Μυστικό Δείπνο με τους μαθητές Του, μέχρι το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, όταν συντελέστηκε το έγκλημα της ανθρωπότητος, να ανυψωθεί επί του Σταυρού ο Κύριος .

Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα, στα τελευταία γεγονότα της επίγειας παρουσίας του Κυρίου μας, με πνευματικές προεκτάσεις, ωφέλιμες για τη ζωή μας.

Σελίδες : 194 - Τιμή: 8 ευρώ

Τα 83α γενέθλια του Οικουμενικού Πατριάρχου – Εις έτη πολλά, Παναγιώτατε!


Σήμερα, τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος εορτάζει τα 83α γενέθλιά Του, που κανονικά είναι στις 29 του μηνός.

Ο Παναγιώτατος γεννήθηκε στο χωριό Άγιοι Θεόδωροι της Ίμβρου το έτος 1940, με γονείς του τους αειμνήστους Χρήστο και η Μερόπη Αρχοντώνη, ενώ το κοσμικό του όνομα ήταν Δημήτριος.

Από τα παιδικά του χρόνια είχε κλίση προς την Εκκλησία, στη διακονία της οποίας έχει αφιερώσει τα σχεδόν τρία τέταρτα της μέχρι τώρα ζωής του.

Μνήμη της νεοπαρθενομάρτυρος Κυράννης (28 Φεβρουαρίου)


 Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Βασιλείου του ομολογητού, που διακρίθηκε στον αγώνα κατά της εικονομαχίας, του Αγίου Ιερομάρτυρος Προτερίου, που έζησε τον 5ο αιώνα και ήταν Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας, και της νεοπαρθενομάρτυρος Κυράννας, που θυσιάστηκε για το Χριστό στους χρόνους της Τουρκοκρατίας.
Ο συγκινητικός βίος και το μαρτύριο της Αγίας Κυράννας αποτελούν απόδειξη, ιδιαίτερα διδακτική για την εποχή μας, ότι η Εκκλησία, ως σώμα Χριστού, δεν έπαυσε και ποτέ δεν θα παύσει να γεννά Αγίους. Καταγόμενη από χωριό της περιοχής Θεσσαλονίκης, ήταν ευβλαβέστατη και διακρινόταν ανάμεσα στις συνομήλικές της για την εξωτερική και εσωτερική ομορφιά της. Όταν αρνήθηκε να υποκύψει στις έντονες πιέσεις και απειλές ενός γενίτσαρου, που ήθελε να την παντρευτεί, βρέθηκε κατηγορούμενη στο δικαστήριο της Θεσσαλονίκης ότι δήθεν υποσχέθηκε να αλλάξει την πίστη της και να γίνει μουσουλμάνα.
Σε κάθε απειλή, στη φυλάκιση και σε όλα τα βασανιστήρια που της είχαν επιβληθεί, η Κυράννα απαντούσε σταθερά ότι είναι νύμφη του Χριστού και για χάρη του είναι έτοιμη να θυσιάσει και τη ζωή της.

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023

Ἀκολουθιες Νυχθημέρου και Μέγα Ἀπόδειπνο - Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Ἀκολουθιες Νυχθημέρου και Μέγα Ἀπόδειπνο

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Ἂς δοξάσουμε τὸ Θεό, ἀγαπητοί μου, ποὺ μᾶς ἀξίωσε ἀπόψε ν᾽ ἀκούσουμε τὸ πρῶτο Μέγα Ἀπόδειπνο. Ἡ Μεγάλη Τεσσαρα­κοστὴ εἶνε ἡ πιὸ ἁ­γία περίοδος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Εἶνε ὁ ἥλιος, ποὺ θερμαίνει τὶς ψυχές μας. Ὅπως ἀ­κοῦ­με στοὺς στίχους τοῦ «Μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός…», «ὁ λαὸς ὁ πορευ­ό­μενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα» (Μέγ. Ἀπόδ. = Ἠσ. 9,2. Ματθ. 4,16). Καὶ ὅπως στὴν Προηγι­ασμένη Λειτουρ­γία ὁ ἱερεὺς λέει «Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι», ἔτσι ἀπὸ τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες φῶς ἐ­πέρχε­ται στὴν καρδιὰ κάθε πιστοῦ Χριστιανοῦ.
Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ψυχὲς ποὺ ἀντιδροῦν, δὲν θέλουν τὸ φῶς τῆς Ἐκκλησίας· θέλουν τὸ σκο­τάδι. Αὐτοί, ὅπως λέει ὁ μέγας Βασίλειος, μοιάζουν μὲ τὶς νυχτε­ρίδες καὶ κουκουβάγιες, ποὺ ἀ­γαποῦν ὄχι τὸ φῶς, ἀλλὰ τὸ σκοτάδι, ἔτσι εἶνε οἱ ἄπιστοι (). «Τὸ φῶς ἦρθε στὸν κόσμο», εἶπε ὁ ἴδι­ος ὁ Χριστός, «καὶ οἱ ἄνθρωποι ἀγάπησαν περισ­σότερο τὸ σκοτάδι παρὰ τὸ φῶς, γιατὶ τὰ ἔργα τους ἦ­ταν πονηρά» (Ἰω. 3,19). Ἂς μὴ μιλήσουμε ὅμως τώρα γι᾽ αὐ­τούς· ἂς ῥίξουμε μιὰ ματιὰ στὶς ὡραῖ­ες ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Η Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου

Η Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου εδώ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ “ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ” - ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΝΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  
“ ΑΞΙΟΝ  ΕΣΤΙ ”

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΠΛΑΝΑ

Τετάρτη  1  Μαρτίου
ὥρα  6,00΄ – 7,30΄  μ.μ.
Μέγας  Ἑσπερινός
μετ’  ἀρτοκλασίας
 
Πέμπτη   2   Μαρτίου
ὥρα  7,00΄ –  9,30΄  π.μ.
Ὄρθρος   &   Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιαμένων  Δώρων

H τριήμερος τελεία νηστεία, το ‘’τριμερι’’ - Του Β. Χαραλάμπους

 H τριήμερος τελεία νηστεία, το ‘’τριμερι’’
 
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
______________________________
Ενθυμούνται οι παλαιότεροι από το σκλαβωμένο χωριό μου τη Ζώδεια, την Ορθόδοξη συνήθεια κάποιοι χωριανοί να τηρούν το λεγόμενο «τριμέρι», κατά τις τρεις πρώτες μέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Από τη Μεγάλη Δευτέρα έκαναν τριήμερη νηστεία, χωρίς φαγητό και νερό. Η ευλογημένη αυτή Ορθόδοξη συνήθεια εφαρμόζεται σήμερα κυρίως σε Μοναστήρια. 
 
Αυτοί οι ευλογημένοι άνθρωποι δεν ήθελαν να διαφέρουν από τους υπόλοιπους συγχωριανούς. Μαζί στα χωράφια δούλευαν, γιατί αυτή ήταν και η κύρια ασχολία των, αχάραδα δούλευαν μέχρι το σούρουπο, χωρίς να επαίρονται για την προσπάθειά τους. Μόνο που στο μικρό καφενείο του χωριού δεν πήγαιναν καθόλου. Την Τετάρτη της Καθαρής Εβδομάδας κατά το σούρουπο, οι υπόλοιποι χωριανοί περίμεναν τους «τριμερίτες», που αυτές τις μέρες απουσίαζαν για να τους κεράσουν τσάϊ. Φυσικά και οι υπόλοιποι νήστευαν, αλλά το “τριμέρι” λίγοι το τηρούσαν. 

Ευχαριστώ Πάτερ μου

«Ο πιστός φίλος είναι έμψυχος θησαυρός, περιφραγμένος κήπος, πηγή σφραγισμένη που ανοίγει από καιρό σε καιρό και προσφέρει τον πλούτο της ψυχής του. Φίλους δε λέγω τους καλούς και αγαθούς και τη φιλία που δημιουργήθηκε με γνώμονα την αρετή».
Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Ευχαριστώ Πάτερ μου για τις ευχές σας, την προσευχή σας, την συμπαράστασή σας σε χαρές και λύπες,  και βέβαια για την διαχρονική αγάπη σας σε όλους τους ανθρώπους και σε εμένα.

Καλή δύναμη στον αγώνα σας.

Τάσος

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ.

          Μέσα σέ κλῖμα ἱερᾶς κατανύξεως καί μέ τήν συμμετοχή πλήθους πιστῶν, πού κατέκλυσαν τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἐτελέσθη ὁ πρῶτος Κατανυκτικός Ἑσπερινός τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καί συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.
Στό Ἑσπερινό συμμετεῖχε πληθύς Ἱερέων ἐκ τε τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν καί           ἐκ τῶν Προαστείων καί τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ὑπαίθρου.
Ἐκκλησιάσθη ἐπίσης ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Ἀνδρέας Κατσανιώτης.

Στό κήρυγμα του ὁ Σεβασμιώτατος, ἀνεφέρθη στό στάδιο τῶν πνευματικῶν ἀγωνισμάτων, στά ὃπλα καί ἐφόδια πού μᾶς δίδει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὣστε νά φθάσωμε νικηταί στό τέρμα πού εἶναι ἡ συνάντησή μας μέ τόν Ἀναστάντα Κύριο. Ἐπίσης μίλησε καί γιά τούς πνευματικούς ὁδηγούς μας, πού εἶναι οἱ Ἃγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας.

ΝΗΣΤΕΙΑ; - π. Εφραὶμ Τριανταφυλλόπουλος

ΝΗΣΤΕΙΑ;

Ἀκοῦστε τὴν ἑξῆς "ἔξυπνη" ἀρλούμπα:

[Τί νὰ τὸ κάνεις νὰ νηστεύεις καὶ νὰ τρῶς τὸν διπλανό σου; Δὲν χρειάζεται ἡ νηστεία. Καλὸς ἄνθρωπος νὰ εἶσαι. Νὰ κοιτᾶς τὰ ἐξερχόμενα, ἄσε τὰ εἰσερχόμενα].

Πόσο ὑποκριτικὸ μήνυμα!

Ποῦ τὰ βρήκατε αὐτά, ἐσεῖς οἱ "καλοὶ ἄνθρωποι", ἀλλὰ μακριὰ ἀπὸ "νηστεῖες καὶ τέτοια";

1) Νηστεύω γιὰ τὸν Χριστό. Καὶ Κεῖνος τὸ ἔκανε γιὰ 40 μέρες καὶ μάλιστα, χωρὶς τίποτα νὰ φάει ἢ νὰ πιεῖ, γιὰ νὰ κάνουμε καὶ μεῖς τὸ κατὰ δύναμιν ἔχοντας τὸ ὑπόδειγμα Ἐκείνου.

2) Νηστεύω καὶ ξεφεύγω ἀπὸ τὸν ἐγωπαθὴ ἑαυτό μου γιὰ νὰ κάνω κάτι γιὰ κάποιον Ἄλλο, ποὺ νὰ μοῦ στοιχίσει. Τὸν σκέπτομαι... Τὸ ἔχει ὑπόψη Του καὶ Κεῖνος καὶ ἐπεμβαίνει στὴ ζωή μου.

3) Δὲν νήστεψα στὸν Παράδεισο καὶ τὸν ἔχασα.

Στην ΓΕΧΑ ΑΙΓΙΟΥ "Γιατί φοβόμαστε να είμαστε καλύτεροι σύντροφοι από τους γονείς μας;"

 

Καλή Σαρακοστή! - π Βαρθολομαίος Καθηγούμενος Ι. Μονής Εσφιγμένου

Καλή Σαρακοστή
Νέο στάδιο πνευματικού αγώνα ανοίγει πάλι μπροστά μας. Αρχίζει η αγία και μεγάλη σαρακοστή και η εκκλησία  καλεί τα παιδιά της να συμμετέχουν σ' αυτήν την κοινή προσπάθεια.
 
Ακούγεται παρήγορη και ελπιδοφόρα η πρόσκληση: "εμείς νηστεύουμε. Έλα και συ μαζί μας να προσπαθήσεις".
 
Παρηγοριά είναι η κοινή προσπάθεια. Ελπίδα είναι η πίστη στον Θεό και η προσμονή της Αναστάσεως.
 
Η νηστεία είναι ένα στάδιο πνευματικού αγώνα για τον χριστιανό. Αγωνίζεται και προσπαθεί να δυναμώσει τον πνευματικό του κόσμο. Χωρίς πνευματική δύναμη επικρατεί εσωτερική παγωνιά στον άνθρωπο, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να διαχειριστεί ούτε και τα πιο απλά ζητήματα. Επικρατεί σύγχυση μέσα του και δεν τον αφήνει να αποφασίζει ο ίδιος για τον εαυτό του.

Το ταξίδι στην έρημο της Σαρακοστής είναι ένα ταξίδι φιλανθρωπίας προς τους πιο αδύναμους. - Πάπας Φραγκίσκος

"Πόσο καλό θα ήταν να απελευθερωθούμε από πολλές περιττές πραγματικότητες, να ανακαλύψουμε ξανά αυτό που έχει σημασία, να ανακαλύψουμε ξανά τα πρόσωπα αυτών που είναι δίπλα μας! (... ) Νηστεία είναι να ξέρεις πώς να εγκαταλείπεις πράγματα που είναι μάταια και περιττά για να φτάσεις στα απαραίτητα. Η νηστεία δεν είναι μόνο για να αδυνατίσεις. Η νηστεία στην πραγματικότητα πηγαίνει στα απαραίτητα. Αναζητά την ομορφιά μιας πιο απλής ζωής. (... ) Είναι οι μοναχικοί και παραμελημένοι άνθρωποι. Πόσοι φτωχοί και ηλικιωμένοι άνθρωποι είναι κοντά μας και ζουν στη σιωπή, χωρίς να κάνουν θόρυβο, περιθωριοποιημένοι και πεταμένοι!. Μιλώντας γι' αυτούς δεν αυξάνει την τηλεθέαση.

Πανήγυρις Ιερού Ναού Αγίου Κασσιανού στην εντός των τειχών Λευκωσία

 Με εκκλησιαστική ιεροπρέπεια και λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η πανήγυρις του περικαλλούς Ιερού Ναού Αγίου Κασσιανού, μιας από τις ιστορικές εκκλησίες της εντός των τειχών Λευκωσίας, η οποία σήμερα βρίσκεται στην πράσινη γραμμή.
 
Υπενθυμίζεται ότι η μνήμη του Αγίου Κασσιανού τιμάται κανονικά στις 29 Φεβρουαρίου, δηλαδή μια φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Γι’ αυτό, καθώς οι πιστοί θέλουν να τιμήσουν με λαμπρότητα τον Άγιό τους, η μνήμη του μεταφέρθηκε την τελευταία Κυριακή Φεβρουαρίου.


Το Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου, τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου, συγχοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου.

Ο Εσπερινός της Συγγνώμης στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Μέσα σε κλίμα κατάνυξης τελέσθηκε η Ακολουθία του Α’ Κατανυκτικού Εσπερινού το απόγευμα της Κυριακής της Τυρινής, 26 Φεβρουαρίου 2023 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού.

Συμμετείχε το σύνολο των Κληρικών της πόλεως και της ευρύτερης περιοχής του Αγρινίου και πλήθος πιστών.


Ο Σεβασμιώτατος αφού ευχήθηκε σε όλους να διέλθουν με υγεία, αλλά και πνεύμα ταπεινώσεως, περισυλλογής και αγωνιστικό φρόνημα την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που αποτελεί την κατανυκτικότερη περίοδο του εκκλησιαστικού έτους και να αξιωθούν να φτάσουν να προσκυνήσουν τα Πάθη και την Ανάσταση του Κυρίου, μίλησε με θέμα: «Συνοδοιπόροι στο Θείο Πάθος».

Η σπουδαιότης της νηστείας και η τήρησις αυτής σήμερον

Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΗΡΗΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ 
1.           Ἡ νηστεία εἶναι θεία ἐντολή (Γεν. β’, 16-17). Κατά τόν Μ. Βασίλειον, «συνηλικιῶτίς ἐστι τῆς ἀνθρωπότητος· νηστεία γάρ ἐν τῷ παραδείσῳ ἐνομοθετήθη» (Περί νηστείας, 1, 3. PG 31, 168A). Εἶναι μέγα πνευματικόν ἀγώνισμα καί ἡ κατ’ ἐξοχήν ἔκφρασις τοῦ ἀσκητικοῦ ἰδεώδους τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀπαρεγκλίτως στοιχοῦσα εἴς τε τά ἀποστολικά θεσπίσματα καί τούς συνοδικούς κανόνας καί εἰς τήν καθ’ ὅλου πατερικήν παράδοσιν, διεκήρυξε πάντοτε τήν ὑψίστην ἀξίαν τῆς νηστείας διά τόν πνευματικόν βίον τοῦ ἀνθρώπου καί τήν σωτηρίαν αὐτοῦ. Εἰς τόν κύκλον τῆς λατρείας τοῦ ἐνιαυτοῦ τοῦ Κυρίου προβάλλεται ἡ ὅλη περί τῆς νηστείας πατερική παράδοσις καί διδασκαλία διά τήν συνεχῆ καί ἀδιάπτωτον ἐγρήγορσιν τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ἐπίδοσιν αὐτοῦ εἰς τούς πνευματικούς ἀγῶνας. Διό καί ὑμνεῖται εἰς τό Τριῴδιον ὡς χάρις πολύφωτος, ὡς ὅπλον ἀκαταμάχητον, ὡς πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ὡς καλλίστη τρίβος ἀρετῶν, ὡς τροφή ψυχῆς, ὡς πηγή φιλοσοφίας ἁπάσης, ὡς ἀφθάρτου διαγωγῆς καί ἰσαγγέλου πολιτείας τό μίμημα, ὡς μήτηρ τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων καί πασῶν τῶν ἀρετῶν.

Καθαρή Δευτέρα - Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

 Καθαρή Δευτέρα

Σήμερα, Καθαρή Δευτέρα, εισερχόμαστε στην πρώτη ημέρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η αγία μας Εκκλησία, μάς έχει ήδη προσκαλέσει για αγώνα στο στάδιο των αρετών, προβάλλοντας μαζί με την πίστη, την προσευχή,  την ελεημοσύνη και τις άλλες αρετές, μέσω της νηστείας, η οποία ως μαχαίρι αποκόπτει κάθε πάθος και κακία και οδηγεί στην απόκτηση των αρετών και στη μείωση του εγωισμού.

Η αξία της νηστείας υποτιμάται από πολλούς, οι οποίοι θεωρούν ότι η δίαιτα που ακολουθεί ο άνθρωπος είναι υπόθεση που αφορά μόνο το σώμα. Το γεγονός, βέβαια, ότι αυτοί που προβάλλουν τέτοιους ισχυρισμούς φροντίζουν να τους δικαιολογήσουν παρερμηνεύοντας διάφορα χωρία της Αγίας Γραφής ή εισάγοντας άλλα ανύπαρκτα ως υπαρκτά, είναι κάτι που ασφαλώς ισοδυναμεί με αίρεση.

Μνήμη του Οσίου Προκοπίου του Δεκαπολίτου (27 Φεβρουαρίου)


 Σήμερα, Καθαρή Δευτέρα, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Προκοπίου του Δεκαπολίτου και του Μάρτυρος Γελασίου.

Ο Όσιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης, έζησε επί αυτοκρατορίας του εικονομάχου Λέοντος του Ισαύρου (717-741 μ.Χ.) και διακρίθηκε για την πνευματική γενναιότητά του ως υπέρμαχος της Ορθόδοξης Πίστης.
Αν και από νεαρή ηλικία ακολούθησε το μοναχισμό, δεν έμεινε στην απομόνωση του κελλιού του, αλλά αγωνίσθηκε σθεναρά κατά των εικονομάχων. Γι’ αυτό υπέστη πολλά και φρικτά βασανιστήρια, όπως μαστιγώσεις, φυλακίσεις και εξορίες.
Διακρίθηκε, επίσης, στον αγώνα της Εκκλησίας κατά των αιρετικών Μονοφυσιτών, οι οποίοι αμφισβητούσαν το Χριστολογικό δόγμα Πίστεως, ότι δηλαδή ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος.

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023

Λόγος Κατηχητήριος επί τη ενάρξει της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής (2023)

 + Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ
* * *

Τιμιώτατοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς καί τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,

Εὐδοκίᾳ καί χάριτι τοῦ πανοικτίρμονος καί πανδώρου Θεοῦ, διάγοντες ἤδη τήν εὐλογημένην περίοδον τοῦ Κατανυκτικοῦ Τριῳδίου, εἰσερχόμεθα αὔριον εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, εἰς τό στάδιον τῆς παθοκτόνου νηστείας καί τῆς «πανσέπτου ἐγκρατείας», κατά τό ὁποῖον ἀποκαλύπτεται τό βάθος τοῦ πλούτου τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Παραδόσεως καί ἡ ἀνύστακτος μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας διά τήν πνευματικήν προκοπήν τῶν τέκνων της. Ὡς ὑπενθυμίζει ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Κρήτης (Ἰούνιος, 2016), «ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀπαρεγκλίτως στοιχοῦσα εἰς τε τά ἀποστολικά θεσπίσματα καί τούς συνοδικούς κανόνας καί εἰς τήν καθ᾿ ὅλου πατερικήν παράδοσιν, διεκήρυξε πάντοτε τήν ὑψίστην ἀξίαν τῆς νηστείας διά τόν πνευματικόν βίον τοῦ ἀνθρώπου καί τήν σωτηρίαν αὐτοῦ» (Ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας καί ἡ τήρησις αὐτῆς σήμερον, § 1).

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

  Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ
 
Πρός
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν
           
            Παιδιά μου εὐλογημένα,
            Mέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἐφθάσαμε στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἡ περίοδος αὐτή εἶναι χρόνος πνευματικῶν ἀγωνισμάτων, προσευχῆς, νήψεως, νηστείας καί πνευματικῆς καί Μυστηριακῆς ζωῆς, ὣστε ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει, νά φθάσωμε νά προσκυνήσωμε τά σεπτά καί Ἃγια Πάθη τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά Τόν δοξολογήσωμε Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν.
            Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή μᾶς προσφέρει θαυμάσιες λατρευτικές εὐκαιρίες, προκειμένου νά ἀτενίσωμε τόν ἐσωτερικό μας κόσμο, νά διαπιστώσωμε τίς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες μας, νά δοῦμε τίς πνευματικές μας πληγές, τίς ὁποῖες δημιουργεῖ ἡ πολυδιάστατη ἁμαρτία, ἀλλά καί νά χρησιμοποιήσωμε τά ἀπαραίτητα φάρμακα ὡς καί τά πνευματικά ἐπιθήματα, γιά τήν θεραπεία αὐτῶν τῶν πληγῶν.

Το νόημα του Εσπερινού της Συγγνώμης - Μητροπολίτης Χονγκ Κονγκ Νεκτάριος

Έγινε μόδα να ζητάνε πολλοί συγγνώμη σήμερα λόγω της ημέρας ακόμα και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως.

Νομίζω ότι έχουμε παρανοήσει το νόημα του Εσπερινού της Συγγνώμης.

Η συγγνώμη σήμερα είναι γεγονός εκκλησιαστικό. Συμβαίνει μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, στον χώρο του Ναού, στο τέλος του Εσπερινού.

Συνηθίσαμε την συγγνώμη να την βλέπουμε ανεξάρτητη και ως ιδιωτικό γεγονός. Σήμερα όμως είναι συνδεδεμένη με την εκκλησιαστική κοινότητα στην οποία είμαστε μέλη.

Στην πρώτη Θεανθρώπινη κοινότητα του παραδείσου οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τον Θεό και στράφηκαν ο ένας εναντίον του άλλου.

«Πρόκληση – πρόσκληση η Σαρακοστή» - Παναγιώτης Ασημακόπουλος

«Ανανοηματοδοτεί το ποιοι είμαστε και το τι επιλέγουμε» λέει στον 98.4 ο Παναγιώτης Ασημακόπουλος Ο Διδάκτωρ Θεολογίας και Καθηγητής στο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου, σημειώνει ότι αυτός ο χρόνος σκέψης και νηστείας είναι η αναζήτηση του ποιοι είμαστε και τι επιλέγουμε, διαφορετικά μένει μόνο η εναλλαγή των εποχών και των γιορτών.

Δια της αλληλοσυχωρήσεως απαρξώμεθα το της Νηστείας στάδιον - Του Β. Χαραλάμπους

 Δια της αλληλοσυχωρήσεως απαρξώμεθα το της Νηστείας στάδιον

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
_________________________
Το ευλογημένο στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής αρχίζει.  «Λιχνευσάμενοι, την πρώτην υπέστημεν γύμνωσιν, ηττηθέντες της πικράς γεύσεως, και του Θεού εξόριστοι γεγόναμεν, αλλ’ επανάγωμεν προς μετάνοιαν», ψάλλουμε την Κυριακή το εσπέρας, πριν την Δευτέρα της Καθαράς.
 
Πορευόμενοι το στάδιο τούτο της μετανοίας, είναι απαραίτητη και η αλληλοσυγχώρεση. Από την ευλογημένη πράξη της αλληλοσυγχώρεσης, θα δοθεί η δυνατότητα να πορευθούμε το στάδιο της μετανοίας.
 
Αυτός που ζητά  συγχώρεση από τον Ελεήμονα Κύριο, πρωτίστως συγχωρεί τον πταίσαντα σ’ αυτόν αδελφό του.  «Ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών», λέμε στη θεοδίδακτη προσευχή του «Πάτερ ημών». 
 
«Εάν γαρ αφήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και υμίν ο πατήρ υμών ο ουράνιος∙ εάν δε μη αφήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ υμών αφήσει τα παραπτώματα υμών» (Ματθ. στ΄ 14-15).

«Συγνώμη»

Ας πούμε συνειδητά σήμερα
την ευλογημένη λέξη
 «Συγνώμη»
 
Καλή και Αγία Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Καλή Σαρακοστή

Μου το έστειλε ο π. Παναγιώτης Θωμάς.

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος: Ο Αυξεντίου δεν σκοτώθηκε για να τουρκοποιήσουμε την Κύπρο

 
 Ο Γρηγόρης Αυξεντίου δεν σκοτώθηκε για να τουρκοποιήσουμε την Κύπρο, την οποία πρέπει να απελευθερώσουμε, για να απολαμβάνει ο καθένας από τους κατοίκους της τα ανθρώπινα δικαιώματα που απολαμβάνουν όλοι οι ελεύθεροι άνθρωποι, είπε την Κυριακή, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος.
 
Σε δηλώσεις του, μετά το μνημόσυνο του Υπαρχηγού της ΕΟΚΑ, Γρηγόρη Αυξεντίου, στην Ιερά Μονή της Παναγίας του Μαχαιρά, ο Αρχιεπίσκοπος, σημείωσε ότι καλούμαστε να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του Αυξεντίου.
«Να εμβαπτιστούμε στα νάματα εκείνου του αγώνα, και καλύτερος εμπνευστής δεν υπάρχει άλλος από τον Γρηγόρη Αυξεντίου», είπε.
 
Ερωτηθείς σχετικά με το Κυπριακό, ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι ο Αυξεντίου «δεν σκοτώθηκε για να τουρκοποιήσουμε την Κύπρο”.

Γκρίνια κάθε χρόνο τέτοια ημέρα - Παναγιώτης Ασημακόπουλος

 Ωχού και με αυτή τη γκρίνια κάθε χρόνο τέτοια ημέρα!
"Ο Διάβολος παρελαύνει στους δρόμους" ο ένας,
"θα μάς κάψει ο Θεός" η άλλη.
Έχω γνωρίσει ανθρώπους που για 360 ημέρες υπνώττουν στη ραστώνη μιας θρησκευόμενης αυτοδικαίωσης
και τις 5 ημέρες της Αποκριάς πιάνουν τα ταμπούρια και εξαπολύουν κεραυνούς κατά των αντιχρίστων καρναβαλιστών!
Αν η ποιμαντική της Εκκλησίας εξαντλείται σε ξινισμένες φάτσες, τς τς τς
και κούνημα του δαχτύλου της επίκρισης, τότε είναι ξοφλημένη εκ προοιμίου.
Στο κάτω κάτω της γραφής, αυτοί οι "αντίχριστοι καρναβαλιστές" αύριο θα ξεκινήσουν νηστεία και την επόμενη Κυριακή θα έρθουν να κοινωνήσουν.

Προσκυνηματική Εκδρομή της Ενορίας του Αγίου Νικολάου Πατρών στην Παναγία την Μαλεβή.

Προσκυνηματική Εκδρομή της Ενορίας του Αγίου Νικολάου Πατρών στην Παναγία την Μαλεβή. 
Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2023.

Χειροτονία διακόνου στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας

Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός:
«Καλείσαι να διακονήσεις έναν υπέροχο και ευλογημένο λαό»
Χειροτονία διακόνου στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας
 

Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Κατοχή Μεσολογγίου ιερούργησε την Κυριακή της Τυρινής, 26 Φεβρουαρίου 2023 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας χειροτόνησε στον βαθμό του διακόνου τον, μέχρι σήμερα Λαμπαδάριο του Ναού, κ. Δημήτριο Λαγούδη.


Ο νέος διάκονος, κατά την προσφώνησή του, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε την οικογένειά του, την σύζυγό του, τους φίλους και τους συγχωριανούς του, αλλά και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του και καλλιέργησαν τον πόθο του για την ιερωσύνη. Ευχαρίστησε τον πνευματικό του πατέρα, πρωτοπρεσβύτερο Αναστάσιο Πετρόπουλο, πλησίον του οποίου, από μικρό παιδί, αγάπησε τον Θεό, μυήθηκε στην Θεία Λατρεία και άναψε μέσα του την φλόγα της ιερωσύνης. Ιδιαιτέρως ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Δαμασκηνό για την αγάπη, την στήριξη και την εμπιστοσύνη που έδειξε από την πρώτη στιγμή στον ίδιο και την οικογένειά και τον διαβεβαίωσε, ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να μην διαψεύσει τις προσδοκίες του.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΚΑΘΑΡΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΑΣ  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

1) ΚΑΘΑΡΆ  ΔΕΥΤΈΡΑ 
ΠΡΩΊ,  ΩΡΑ 8πμ έως 10.30π.μ  ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ,  ΕΣΠΕΡΙΝΌΣ. 
ΑΠΌΓΕΥΜΑ,  ΩΡΑ 6  ΜΕΓΑ  ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 
 
2) ΚΑΘΕ ΑΠΌΓΕΥΜΑ  ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΩΡΑ 6  μμ
 
3) ΤΕΤΆΡΤΗ  ΠΡΩΊ  ΩΡΑ 7πμ έως 9πμ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ 
 
4) ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ , ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ 
1ή ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ ΩΡΑ 3.30μμ έως 4.30μμ 
2ή ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ  , ΩΡΑ 7μμ έως 8.30μμ 

Οἱ θησαυροί μας - π. Γρηγορίου Μουσουρούλη

Κυριακή τῆς Τυρινῆς
Λόγος εἰς τό Εὐαγγέλιον

Οἱ θησαυροί μας
 « Ὅπου ἐστίν ὁ θησαυρός ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καί ἡ καρδία ὑμῶν» (Ματθ. στ´21)

   Τοῦ μακαριστοῦ
Ἀρχιμανδρίτου π. Γρηγορίου Μουσουρούλη
(†11/01/2021)
Ἀρχιγραμματέως  Ἱεράς Συνόδου
τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου

          Τό στάδιο τῶν ἀρετῶν, ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἀνοίγει πλέον  τίς πύλες της. Μιά  περίοδος κατ᾽ ἐξοχήν ἱερή, θαυμαστή καί ἁγία. Περίοδος πού περικλείει ἕνα πλοῦτο λατρευτικῶν εὐκαιριῶν μοναδικῶν στή διάρκεια τοῦ ἐκκλησι­α­στικοῦ ἔτους. Νηστεία, Προηγιασμένη Θεία Λει­τουργία, Μέγα Ἀπόδειπνο, Ἀκολουθία τῶν Χαιρε­τισμῶν, Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος, ἔρχον­ται νά θρέψουν τόν ψυχικό μας ὀργανισμό μέ τρόπο ἐξαιρετικό.

          Καί τό βασικό μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας μας γι᾽ αὐτή τήν περίοδο, ἀλλά καί γιά ὅλη τή ζωή μας εἶναι αὐτό τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελικοῦ ἀνα­γνώσματος. Μᾶς παρακινεῖ νά ἀποκτήσουμε τόν ἀληθινό θησαυρό, γιά νά εἶναι προσκολλημένη ἡ καρδιά μας σ᾽αὐτόν. Διότι, μᾶς ἐτόνισε σήμερα ὁ Κύριος, ὅπου εἶναι ὁ θησαυρός σας ἐκεῖ εἶναι καί ἡ καρδιά σας.

          Ὅμως ποῦ βρίσκεται ὁ δικός μας θη­σαυρός καί πόσο συγκινεῖται ἡ καρδιά μας ἀπ᾽ αὐτόν; Αὐτά τά δύο ἐρωτήματα θά μᾶς ἀπασχολήσουν σήμερα.

Τα όπλα για να διαβούμε την ψυχική μας έρημο - π.Θεοδόσιος Μαρτζούχος

Κυριακή της Τυρινής

 Τα όπλα για να διαβούμε την ψυχική μας έρημο

π.Θεοδόσιος Μαρτζούχος

Αύριο είναι Σαρακοστή! Αρχίζει δηλαδή η περίοδος προετοιμασίας για το Πάσχα. Έχει αρχίσει σαν προεργασία ήδη, με την έναρξη του Τριωδίου, αλλά από αύριο μπαίνουμε στην καθ’ αυτό προετοιμασία για το Πάσχα.

Για τη διάβασή μας από μία κατάσταση δουλείας σε μια κατάσταση ελευθερίας. Άλλωστε η λέξη «Πάσχα» είναι εβραϊκή και σημαίνει ακριβώς τη διάβαση «από» σε μια κατάσταση «εις». Από τη δουλεία εις την κατάσταση ελευθερίας.

Είναι, φυσικά, ένας κόπος όλη αυτή η διαδρομή. Ας θυμηθούμε λιγάκι το περιστατικό της Παλαιάς Διαθήκης, των σαράντα ετών ταλαιπωρίας αυτών των ανθρώπων, μέχρι να φτάσουν στη γη της Επαγγελίας. Οι σαράντα ημέρες της νηστείας του Πάσχα είναι μια, θα λέγαμε, «αντιστοίχιση πνευματική». Μπορεί να πει κάποιος βέβαια, «ευτυχώς εμάς δεν είναι σαράντα χρόνια, είναι σαράντα ημέρες», με τις οποίες θέλουμε να ξεκαθαρίσαμε μ’ αυτή την προσπάθεια, την πορεία μας προς την Γη της Επαγγελίας, που είναι ο Χριστός.

Ξεκινάει κανείς με την Σαρακοστή έναν πόλεμο. Έναν πόλεμο βασικά με τον εαυτό του, όχι με τους Αιγυπτίους, ούτε με εξωτερικές συνθήκες. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα, που κουβαλάμε ο καθένας μας, είναι ο εαυτός μας. Έστω κι αν δεν το καταλαβαίνουμε, ουσιαστικά ο πραγματικός πόλεμος είναι με τον εαυτό μας.

ΤΟ ΑΝΙΚΗΤΟ ΟΠΛΟ - π. Δημητρίου Μπόκου

ΤΟ ΑΝΙΚΗΤΟ ΟΠΛΟ

π. Δημητρίου Μπόκου

Ο εξόριστος άνθρωπος μεταφέρθηκε από την αγαπημένη του πατρίδα, τον Παράδεισο, στη γη της πικρής εξορίας του (Κυριακή της Τυρινής). Αλυσοδεμένος με τον βαρύ των παθών του κλοιό, ρίχτηκε στα κάτεργα χωρίς έλεος, στα βαριά, εξαντλητικά, καταναγκαστικά έργα της αμαρτίας. Η νοσταλγία όμως για την ποθεινή του πατρίδα δεν έσβησε ποτέ, έκαιγε ασίγαστη μέσα του. Υποσχέθηκε στον εαυτό του να μην επιτρέψει συμβιβασμό με την ιδέα της ισόβιας καταδίκης. Έταξε σκοπό του να βρει τρόπο διαφυγής. Μα πώς θα το κατόρθωνε αυτό; Ούτε ο ίδιος δεν ήξερε.

Πίστευε πολύ στο κοφτερό του μυαλό, στην αξιοσύνη του. Ας μπορούσε μόνο να εξασφαλίσει κάποιο μέσο, κάποιο όπλο! Μα όταν μπόρεσε να βρει κάποτε ένα σχοινί για να ξεφύγει απ’ τα τείχη, χιλιάδες σχοινιά βρέθηκαν για να τον δέσουν ξανά. Όταν ξέθαψε μια παλιά σιδερένια λάμα και τροχίζοντάς την κρυφά την έκανε μαχαίρι, χιλιάδες μαχαίρια τον ανάγκασαν να ξανασκύψει. Όταν με τα πολλά κατάφερε να κλέψει το ξίφος του φρουρού του, χιλιάδες σπαθιά απείλησαν να κόψουν τον δικό του λαιμό.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ - π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ἡ ἔξοδος ἐκ τοῦ Παραδείσου, εἶναι τῆς παρακοῆς τό ἐπιτίμιο, καθώς καί ἡ κόλασις· ἐντούτοις στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία βρίσκεται ὅλη ἡ ζωή, ἡ αἰώνια ζωή.

Στήν Ἐκκλησία βρίσκεται ὅλη ἡ ἀλήθεια, ἡ αἰώνια ἀλήθεια. Ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε γιά νά ἀναπτυχθεῖ σ’ αὐτήν τήν ἀλήθεια, κατά τό μέτρο τοῦ Θεοῦ, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Στήν Ἐκκλησία βρίσκεται ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἀγάπη. Ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νά ἀναπτυχθεῖ, ἕως ὅτου φθάσει «εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ».

Γι’ αὐτήν τήν ἀνάπτυξη, ἡ Ἐκκλησία προσφέρει στόν ἄνθρωπο ὅλα τά μέσα, ὅλες τίς δυνάμεις, καί ἔτσι ὁ ἄνθρωπος δύναται τά πάντα· δηλαδή μέ τήν ὁλόκαρδη καί ἀπεριόριστη πίστη του, νά νικήσει τόν διάβολο ἔξω τοῦ Παραδείσου καί ἐν Χάριτι, νά ἐπανέλθει εἰς τήν πρότερον εὐγένεια, τό ἀρχαῖον κάλλος, τήν ἀρχαία μακαριότητα· διότι «πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι».[1]

ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΝ ΜΗ ΠΟΙΕΙΣΘΕ ΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ - π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός

 
ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΝ ΜΗ ΠΟΙΕΙΣΘΕ ΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ

“Ἐνδύσασθε τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας”  (Ρωμ. 13,13)

“Ντυθεῖτε τὸν Κύριό μας ᾿Ιησοῦ Χριστὸ καὶ μὴν ἀφήνετε τὸν ἁμαρτωλὸ ἑαυτό σας νὰ σᾶς παρασύρει στὴν ἱκανοποίηση τῶν ἐπιθυμιῶν σας”

π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός

    “Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται”, ψάλλουμε την Κυριακή της Τυρινής. Είναι όμορφη αυτή η παρομοίωση. Δεν είναι μόνο νηστεία η Σαρακοστή. Είναι στάδιο, στο οποίο ο καθένας και η καθεμιά καλούμαστε να αγωνιστούμε, να αθληθούμε, να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, ώστε να στηριχθούμε στις αρετές και να νικήσουμε τον παλαιό άνθρωπο. Να αναβαπτιστούμε στην οδό της μετανοίας. Να μοιραστούμε την αγάπη. Να συγχωρήσουμε για να συγχωρηθούμε. Να δούμε ποιες είναι οι εξαρτήσεις μας. Και να παλέψουμε για να τις μεταμορφώσουμε σε αγάπη. Να νιώσουμε την αξία της σχέσης με τον Χριστό. Να δούμε στο πρόσωπο του αδελφού μας τον Κύριο. Να γίνουμε πλησίον για τον άλλο. Να βρούμε την ταυτότητα του ενεργού μέλους της Εκκλησίας, κοινωνώντας, προσφέροντας, νηστεύοντας, προσευχόμενοι/ες.