Δευτέρα 30 Απριλίου 2012

Θα απουσιάσω λίγες ημέρες ....

Ως την Πέμπτη 3 Μαΐου 2012
θα απουσιάσω εις Βουλγαρία.

“ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ...” - Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

του Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 
Καθώς πλησιάζουν οἱ ἐκλογές καί παρακολουθοῦμε τίς πολλές συζητήσεις, πού γίνονται στά τηλεοπτικά παράθυρα καί τίς ὁμιλίες καί ἐξαγγελίες τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν, προβληματιζόμεθα ἀκούοντας νά μιλᾶνε μόνο καί μόνο γιά τήν οἰκονομία, κάτι βεβαίως πού θεωρεῖται ἀπαραίτητο, καθ’ ὅσον πρέπει τό τοπίο νά ἐξυγιανθῇ καί νά προχωρήσῃ ἡ χώρα, ἀφοῦ τά καταφέρει νά βγῇ ἀπό τό φοβερό τέλμα, στό ὁποῖο ὁδηγήθηκε, ὡς μή ὤφελε, μέσα ἀπό τό «ξεπούλημα» πού τῆς ἐπιβλήθηκε.

Ἐμεῖς εὐχόμεθα, νά πᾶνε ὅλα καλά καί ἡ θηλειά, πού σφίγγει τόν λαιμό τῆς Πατρίδος μας, ἀπό τούς δανειστάς, πού ὅπως εὐστόχως ἔχει εἰπωθῇ κατήντησαν δυνάστες, νά λυθῇ καί νά ἐλευθερωθοῦμε.

Ὅμως, δέν ξέρω ἄν ἔχομε ἀντιληφθῆ, ὅτι ἡ χώρα ἔφτασε στά χάλια αὐτά καί στήν ἀθλιότητα, στό χεῖλος τῆς καταστροφῆς καί τήν οἰκονομική κρίση ἐξ αἰτίας τῆς φοβερᾶς πνευματικῆς καί ἠθικῆς σήψεως, ἡ ὁποία κατέφαγε τό μεδούλι αὐτοῦ τοῦ Λαοῦ κατά τά τελευταῖα χρόνια.

Πρέπει λοιπόν, σέ ὅλους ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά πάρουν στά χέρια τους τίς τύχες τοῦ Λαοῦ μας, τίς τύχες τῆς Ἑλλάδος νά τούς ὑπενθυμίσομε, ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι μιά ὑπερήφανη χώρα καί αὐτός ὁ Λαός ἔχει μιά ξεχωριστή πορεία, ἰδιαιτερότητα καί ἰδιοπροσωπεία. Δέν εἶμαι πεπεισμένος, ἐάν οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ἐπιδόξων ἀρχόντων ἔχουν ἀσχοληθῇ ἤ θέλουν νά ἀσχοληθοῦν μέ τούς τομεῖς αὐτούς, τούς ὁποίους ἔχουν παραθεωρήσει καί ἐν πολλοῖς ἀπαξιώσει.

Εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι ἄν δέν προσέξουν, ἄν δέν προσέξομε, τίς πνευματικές πτυχές τοῦ ζητήματος καί ἄν δέν πειστοῦμε, ὅτι πρέπει νά θέσομε τόν δάχτυλον ἐπί τόν τύπον τῶν ἥλων, τίποτε δέν θά ἐπιτύχομε καί θά κλαίομε πάλι πάνω σέ ἐρείπια καί θά ἀτενίσομε χειρότερο χάος ἐνώπιόν μας μέ ὀλέθριες καί καταστρεπτικές συνέπειες γιά τόν τόπο μας.

Ἔτσι λοιπόν, τούς καλοῦμε νά ἀγωνιστοῦν νά θεμελιώσουν, ὅτι ξεθεμελιώθηκε τόσα χρόνια σ’ αὐτό τόν τόπο καί νά ὑποσχεθοῦν στόν Λαό, ὁ ὁποῖος ἀναμένει ὄχι μόνο τήν ἔξοδο ἀπό τήν οἰκονομική κρίση, ἡ ὁποία πολύ τόν βασανίζει ἤ ἄν θέλετε τόν ἔχει γονατίσει, ἀλλά καί τήν ἀνόρθωση ἀπό τό φοβερό πτῶμα, στό ὁποῖο κάποιοι ἐσκεμμένα τόν ὁδήγησαν γιά νά τοῦ τσακίσουν τό ἠθικό.

Ξεκάθαρα καί μέ γλῶσσα πεπαρρησιασμένη τούς συνιστῶμε νά λάβουν ὑπ’ ὄψη τους, ἅπαντες καί νά ἀγωνιστοῦν γιά:

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀνοιχτὴ τὴν ἀγκαλιά της - Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

κκλησία χει νοιχτ τν γκαλιά της, γι ν μς ποδεχθε. ς τρέξουμε γρήγορα σοι χουμε βαρι τ συνείδηση. ς τρέξουμε κα κκλησία εναι τοιμη ν σηκώσει τ βαρ φορτίο μας, ν μς χαρίσει τν παρρησία πρς τ Θεό, ν γεμίσει τν καρδιά μας μ ετυχία κα μακαριότητα...  
Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

Δέν εἶναι κανεὶς πλασμένος κακός - Άγιος Διάδοχος Φωτικής

 Τό κακό δὲν ὑπάρχει στὴ φύση, οὔτε εἶναι κανεὶς πλασμένος κακός· τίποτε κακὸ δὲν δημιούργησε ὁ Θεός.  Ὅταν κάποιος ἐπιθυμήσει στὴν καρδιά του τὸ κακὸ καὶ δώσει ἔτσι ὑπόσταση στὸ ἀνυπόστατο, τότε ἀρχίζει νὰ ὑπάρχει, ὅπως ἀκριβῶς τὸ θέλησε αὐτὸς ποὺ τὸ δημιουργεῖ. Πρέπει ἑπομένως νὰ φροντίζουμε πάντοτε νὰ ἔχουμε στὴ μνήμη μας τὸν Θεό καὶ νὰ πολεμοῦμε τὴ συνήθεια γιὰ τὸ κακό. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνει γιατὶ ἡ φύση τοῦ καλοῦ εἶναι πιὸ δυνατὴ ἀπὸ τὴ συνήθεια γιὰ τὸ κακό, ἀφοῦ τὸ καλὸ ὑπάρχει ἐνῶ τὸ κακὸ δὲν ὑπάρχει, παρὰ μόνο ὅταν τὸ κάνουμε.
Άγιος Διάδοχος Φωτικής

Χωρισμὸς ἀνάμεσα στὶς ἀποξενωμένες καρδιές - Μητροπολίτης Αντώνιος του Σουρόζ

θάνατος στὴν πιὸ τρομακτικὴ καὶ ἀληθινὰ τελειωτικὴ μορφή του δὲν εἶναι σωματικὴ νέκρωσή μας ἀλλὰ χωρισμὸς ἀνάμεσα στὶς ἀποξενωμένες καρδιές: «εἶσαι ἀνεπιθύμητος, ἄχρηστος - εἶναι σὰν νὰ μὴν ὑπάρχεις πιά». Αὐτὴ εἶναι ἴσως πιὸ τρομακτικὴ ἁμαρτία τὴν ὁποία ἕνας ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ διαπράξει ἔναντι κάποιου ἄλλου, νὰ τὸν κάνει νὰ αἰσθανθεῖ μὲ λόγια ἐνέργειες ὅτι εἶναι περιττὸς καὶ ἀνεπιθύμητος, ὅτι ἁπλῶς ὑπάρχει καὶ θὰ ἔκανε τὸ ἴδιο ἂν δὲν ἦταν ἐκεῖ.  
Μητροπολίτης Αντώνιος του Σουρόζ

Φωτογραφίες από την 3ήμερη εκδρομή της Χ.Φ.Δ. Πατρών με τον φακό του Νίκου Νικολόπουλου ( 4 )

 Φωτογραφίες από την 3ήμερη εκδρομή της Χ.Φ.Δ. Πατρών
με τον φακό του Νίκου Νικολόπουλου.

Ιερά Μονή  Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
 


Σελίδες Ιστορίας 30 Απριλίου 1825 - Γεώργιος Διον. Κουρκούτας

30 Απριλίου 1825 :Η πυρπόληση του τουρκικού στόλου στην Μεθώνη της Μεσσηνίας
ΤΟ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ ΤΟΥ ΠΙΠΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ
Είναι γνωστή η φράση ότι «η Ιστορία μπορεί να επαναληφθεί ως φάρσα»,πράγμα που επιβεβαιώνεται πολλές φορές ,αν όχι όλες. Τι έχουμε όμως να πούμε για την τιμή που αποδίδουμε σε ιστορικά πρόσωπα και αυτή εγγίζει τα όρια της φάρσας ή της προσβολής ;Αυτές οι σκέψεις ήρθαν στο μυαλό μου όταν άκουσα πως στο «περίφημο σκάνδαλο των Υποβρυχίων» (που ήδη έχει οδηγήσει στις Φυλακές κάποιους εμπλεκομένους πολιτικούς και μη )το επόμενο υποβρύχιο θα έπαιρνε το όνομα του θρυλικού Μπουρλοτιέρη του 1821 Ανδρέα Πιπίνου! Δηλαδή θα καλυπτόταν πίσω από το όνομα ενός ανιδιοτελούς πατριώτη (όπως έγινε και με το υποβρύχιο «Παπανικολής») ένα ακόμη φαγοπότι εις βάρος των χρημάτων και της αξιοπρέπειας του Ελληνικού Λαού ! Τι να πούμε !
Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Ψάχνοντας στις σελίδες της Ιστορίας για την δράση του Πιπίνου ,βρήκαμε ενδιαφέροντα στοιχεία από το προσφάτως εκδοθέν βιβλίο του 100χρονου Ακαδημαϊκού (που είναι ακούραστος πνευματικός δημιουργός με ζηλευτή διαύγεια ,ακόμη και σε αυτήν την ηλικία )Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου για την κρίσιμη περίοδο της Πελοποννήσου στο διάστημα Φεβρουάριος έως Μάιος 1825.Πρόκειται για μία παλιά έρευνα του Μιχ. Σακελλαρίου, ήδη από την περίοδο του Μεσοπολέμου και της Κατοχής ,αλλά που τώρα εξεδόθη (από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης). 

Σάββατο 28 Απριλίου 2012

Καθαρά τα έργα του και ευώδης η όλη παρουσία του χριστιανού - Μητροπολίτης Πατρών Νικόδημος (Βαλληνδράς)

Νικοδήμου
του Σεβασμιωτάτου
και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου,
τῆς Αγιωτάτης Μητροπόλεως Πατρών.
Αιωνία η μνήμη!

"Εις τον χριστιανόν πάντως αρμόζει να είναι καθαρά τα έργα του και ευώδης η όλη παρουσία του. Δυσώδη έργα προδίδουν ηθικήν σήψιν. Και είναι ανάρμοστα εις τους πιστεύοντας και αγαπώντας τον Σωτήρα Χριστόν.
Δια τούτο εις ένα ύμνον της Εκκλησίας, υπαινισσόμενοι τας εκδηλώσεις των μυροφόρων, ψάλλομεν προς τον Χριστόν: (αξίωσον) «μύρον ευωδίας σοι προσφέρειν, βίον καθαρόν εν μετανοία μοι κτισθέντα».
Ταύτα τα μύρα αναμένει παρ’ ημών ο Κύριος, της εν μετανοία ζωής και της ψυχικής καθαρότητος."

Μητροπολίτης Πατρών Νικόδημος (Βαλληνδράς)

Υπέροχες Φωτογραφίες

mooned 27


mooned 26


mooned 25


mooned 23

Νοητική και βουλητική αγάπη - π. Χριστόδουλος Φάσσος

Ο πιστός πρέπει να νιώθει αγάπη και αφοσίωση αληθινή προς τον Κύριό μας, τον παθόντα, ταφέντα και αναστάντα Ιησού. Τον ρώτησαν τον Κύριο κατά το διάστημα της τριετούς δημόσιας ζωής Του ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή. Και είπε: «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου» (Ματθ. ΚΒ’, 37). Δηλαδή με όλο σου το γνωστικό, το συναισθηματικό και το βουλητικό κόσμο, με όλη σου την ύπαρξη. Θα είναι μία αγάπη ολοκληρωτική προς τον Κύριο. Προσέξτε! Όχι μία αγάπη περιστασιακή, όχι μία αγάπη, ας το πω, συναισθηματική. Όχι! Μία αγάπη μόνιμη με συμμετοχή όλου του γνωστικού, βουλητικού και συναισθηματικού κόσμου.

Συνήθως αγαπάμε συναισθηματικά. Και τον Κύριο. Γι' αυτό κλαίμε, μόλις λέμε κάτι. Οταν διαβάζουμε το ευαγγέλιο, αμέσως συγκινούμεθα και μας έρχονται δάκρυα στα μάτια• και πολλές φορές δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Είναι συναισθηματική αγάπη. Είναι ένα μέρος αγάπης. Χρειάζεται νοητική αγάπη και βουλητική. Ολόκληρη η προσωπικότητά μας να συμμετέχει με μία μονιμότητα του εσωτερικού μας κόσμου. Άμα αυτό το σκεφθείτε, τότε μπορείτε να εννοήσετε πως το εννοούσε ο Παύλος, όταν έλεγε στον Τιμόθεο: «Μνημόνευε Ιησούν Χριστόν» (Β’ Τιμοθ. Β’ 8). Μνημόνευε πάντοτε, να έχεις μέσα στην μνήμη σου, στην ύπαρξή σου, να μελετάς, να λες το όνομα του Χριστού. Και έτσι θα ερμηνεύσουμε και την προσευχή, που μας έχουν παραδώσει οι πατέρες της Εκκλησίας, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και αυτή την ευχούλα πρέπει να τη λέμε συνεχώς.
Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Φάσσος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ - π. Ιωήλ Κωνστάνταρος


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
(Μαρκ. ΙΕ΄ 43-ΙΣΤ΄ 8)

Κάθε φορά που ζούμε την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, κάθε φορά που στο νου μας φέρνουμε το Νικητή του θανάτου, τον Θεάνθρωπον Ιησούν,  σκεφτόμαστε και τον ιερό όμιλο των Αγίων Μυροφόρων. Των Μυροφόρων ανδρών και γυναικών. Τις ευλογημένες εκείνες ψυχές που αγάπησαν τον Χριστό με όλη τη δύναμη της υπάρξεώς τους και τον είχαν κλαύσει με όλη τους την καρδιά όταν βρισκόταν επάνω στον Σταυρό. Και μαζί με αυτές θυμόμαστε τον “ευσχήμονα βουλευτή”, τον Ιωσήφ δηλαδή και τον Φαρισαίο Νικόδημο, οι οποίοι είχαν προσφέρει και τα μύρα αλλά και τα δάκρυα της αγάπης τους προς τον λατρευτό Διδάσκαλο, όταν βρισκόταν στον ζωοδόχο τάφο!
Και επειδή όντως είναι μεγάλες μορφές και έχουν να δώσουν πολλά μηνύματα στους πιστούς, γι αυτό και η Εκκλησία μας, έχει ορίσει, ώστε η Κυριακή, μετά την Κυριακή του Θωμά, να είναι αφιερωμένη στα πρόσωπα των αγίων Μυροφόρων.
Θα αποτελούσε ευλογία μεγάλη, αγαπητοί μου, εάν μελετούσαμε στο Ιερό Ευαγγέλιο τα γεγονότα αυτά που αναφέρονται στα περιστατικά των Αγίων αυτών μορφών, και οπωσδήποτε πρέπει να τα μελετήσουμε.

Άδικος πλούτος - Άγιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης

Κανένας δεν μπορεί να πει ότι πλούτισε δια του Θεού, όταν συνάζει πλούτο από εχθρούς και αιχμαλώτους και κλοπές και επιορκίες και αρπαγές και δωροδοκίες και αδικίες. Αυτός πλούτισε δια του πονηρού και της αμαρτίας.
Άγιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης

Ανάσταση της ψυχής - Άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος

Ανάσταση της ψυχής
είναι η ένωσή της
με την ζωή,
 η οποία είναι
 ο Χριστός.

Άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος

Γνωριμία με τις αδυναμίες - Όσιος Ισαάκ ο Σύρος


Μακάριος
όποιος γνώρισε
τις αδυναμίες του,
που είναι θεμέλιο
κάθε αρετής.
Όσιος Ισαάκ ο Σύρος

Φωτογραφίες από την 3ήμερη εκδρομή της Χ.Φ.Δ. Πατρών με τον φακό του Νίκου Νικολόπουλου ( 3 )

 Φωτογραφίες από την 3ήμερη εκδρομή της Χ.Φ.Δ. Πατρών
με τον φακό του Νίκου Νικολόπουλου.

Ιερά Μονή Όσιου Δαβυΐδ του Γέροντος
 
Πέμπτη 26 Απριλίου 2012

Οι άρχοντες πρέπει να είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι - Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Τιμόθεος

Φωνή ἐκ τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμοθέου
ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ
Τό σοβαρώτερο γεγονός σέ μία χώρα εἶναι ἡ ἐκλογή τῶν ἀρχόντων πού θά την κυβερνήσουν.Οἱ λαοί ἀκολουθοῦν τούς ἀρχηγούς των, τούς ὁποίους ἀγαποῦν καί μιμοῦνται. Δέν εἶναι δύσκολο νά ἀντιληφθεῖ κανείς τήν τεράστια σημασία πού ἔχει ἡ ἐκλογή καλῶν ἤ κακῶν ἀρχόντων.
Ὅμως ὀλίγοι σκέπτονται στά σοβαρά τήν ἀξίαν τῆς ψήφου των καί τήν εὐθύνην των ἀπέναντι Θεοῦ καί ἀνθρώπων,τήν ὥρα πού ψηφίζουν.
Σέ λίγες μέρες θά κληθεῖ καί ὁ λαός μας για ἄλλη μιά φορά νά ἐκλέξει τούς ἄρχοντας πού θά τον διοικήσουν.
Θά ξεπεταχτοῦν πολλοί καί διάφοροι ὑποψήφιοι, παλαιοί καί νέοι, γνωστοί καί ἄγνωστοι.
Θά τούς ἀκούσωμε νά ὁμιλοῦν ἀπό τό ραδιόφωνον καί τούς ἐξῶστες στίς πλατεῖες. Θά γράφουν στίς ἐφημερίδες, θά ἐξαγγέλλουν προγράμματα, θά σκορποῦν ὑποσχέσεις, θά περιέρχονται τίς συνοικίες καί τά χωριά, θά περιστοιχίζωνται ἀπό τούς φίλους των καί θά ποζάρουν χαριτωμένα στά διαφημιστικά ἔντυπα, κολλημένοι στούς τοίχους καί στά ὀχήματα.
Ἡ Ἱστορία διδάσκει πώς οἱ λαοί εὔκολα παρασύρονται καί δημαγωγοῦνται.
Καί ὁ λαός μας ἔχει μιά πλούσια πεῖρα ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια, πού δέν τή χρησιμοποιεῖ ὅσο πρέπει, γι’ αὐτό καί ἀπέχει πολύ ἀκόμη ἀπό μιά σωστή και σωτήρια τοποθέτηση τῆς ψήφου του.

Ἡ Ἐξοχ. κ. Julia Gillard, Πρωθυπουργός τῆς Αὐστραλίας, εἰς τό Οικουμενικό Πατριαρχεῖο


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
  * * *
    Ἡ Ἐξοχ. κ. Julia Gillard, Πρωθυπουργός τῆς  Αὐστραλίας, εἰς τά Πατριαρχεῖα

          Τήν Πέμπτην, 26ην  Ἀπριλίου, ξοχ. κ. Julia Gillard, Πρωθυπουργός τῆς  Αὐστραλίας,  πεσκέφθη, ν τος πλαισίοις πισκέψεώς της ες τήν Τουρκίαν, τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, συνοδευομένη ὑπό ὁμάδος ὑψηλοβάθμων συνεργατῶν αὐτῆς, ὡς καί τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως τῆς Χώρας Ἐξοχ. κ. Ian David Grainge Biggs.  
 Τ Α. ξοχότητι πεδθησαν α πό το Πατριαρχικο Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμα κατ τν τε προσλευσιν κα τν ναχρησιν ατς κ τν Πατριαρχεων, προσεκύνησε δέ αὕτη καί εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν.
* * *
Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
 Τούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, Σύμης κ. Χρυσόστομον, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον καί Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, μετά τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν  καί τῶν μελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βαλουκλῆ, προσενεγκόντας τόν εἰθισμένον ἄρτον καί τήν λαμπάδα, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ Πατριαρχικῇ ἐπισκέψει καί ἱερουργίᾳ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων.
Ὅμιλον ΡΚαθολικῶν Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ Βιετνάμ καί Ἰνδιῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ἱερέως κ. Bernard Blais 

Η εορτή του Αγίου Σωσιπάτρου στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης Πατρών

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Κυριακή τῶν Μυροφόρων
29 Ἀπριλίου 2012

Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίας Σκέπης Πατρῶν
πανηγυρίζει τή μνήμη 
τοῦ Ἁγίου Σωσιπάτρου
ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων.

Θά τελεστεῖ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ΄ Ἀρτοκλασίας ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Σωτηρίου Τσάφου. Ἔναρξη Ὄρθρου 7:00 π.μ.

Πρός ἁγιασμό τῶν πιστῶν θά τεθεῖ σέ προσκύνηση τό ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου Σωσιπάτρου τό ὁποῖο εἶναι θησαυρισμένο στόν Ἱερό Ναό μας.

Στην Χριστιανική Εστία Πατρών ο π. Γαβριήλ Αθανασιάδης

Στην Χριστιανική Εστία Πατρών
(Μιαούλη 57)
την Κυριακή 29 Απρ. 2012
και ώρα 6.30 μ.μ. θα ομιλήσει
ο Αρχιμανδρίτης
π. Γαβριήλ Αθανασιάδης
με θέμα
«Τα φρονήματά μας»

Στον Μέγα Βασίλειο Πατρών ο κ. Δημήτριος Κεχαγιάς

Στον Μέγα Βασίλειο Πατρών
(Σύρου 10 - Λάγγουρας)
την Κυριακή 29 Απρ. 2012
και ώρα 5.00 μ.μ. θα ομιλήσει
ο κ. Δημήτριος Κεχαγιάς
Θεολόγος 
με θέμα
"Συνοδοιπόροι με τον Αναστάντα"

Φωτογραφίες από την 3ήμερη εκδρομή της Χ.Φ.Δ. Πατρών με τον φακό του Νίκου Νικολόπουλου ( 2 )

 Φωτογραφίες από την 3ήμερη εκδρομή της Χ.Φ.Δ. Πατρών
με τον φακό του Νίκου Νικολόπουλου.

Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Αιδιψού 


Τετάρτη 25 Απριλίου 2012

Τό θαῦμα τῆς σωτηρίας μου - Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Ὁ Θεός σταυρώνεται, ὁ ἥλιος σκεπάζεται ἀπό σκότος καί κατόπιν ἀνατέλλει πάλιν (διότι ἔπρεπε καί τά δημιουργήματα νά συμπάσχουν μέ τόν Δημιουργόν), τό καταπέτασμα τοῦ ναοῦ σχίζεται (Λουκ. 23, 44-45, Ματθ. 27, 51), αἷμα καί ὕδωρ χύνεται ἀπό τήν πλευράν (Ἰω. 19, 34) (τό μέν ἐπειδή ἦτο ἄνθρωπος, τό δέ ἐπειδή ἦτο ἀνώτερος ἀπό τόν ἄνθρωπον), ἡ γῆ συγκλονίζεται, αἱ πέτραι σχίζονται πρός χάριν τῆς Πέτρας (Ματθ. 27, 51, Α’ Κορ. 10, 4), οἱ νεκροί ἀνασταίνονται (Ματθ. 27, 52), ὡς ἀπόδειξις διά τήν τελευταίαν καί κοινήν Ἀνάστασιν. Τά σημεῖα δέ τά ὁποῖα ἔγιναν εἰς τόν τάφον καί τά μετά τήν ταφήν (Ματθ. 28, 1 ἑ., Μάρκ. 16, 1 ἑ., Λουκ. 24, 1 ἑ. καί Ἰω. 20, 1 ἑ.), ποῖος θά ἠμποροῦσε νά τά ἐξυμνήσῃ ἐπαξίως; Τίποτε δέ δέν εἶναι ἰσάξιον μέ τό θαῦμα τῆς σωτηρίας μου. Ὀλίγαι σταγόνες αἵματος αἱ ὁποῖαι ἀναδημιουργοῦν ὁλόκληρον τόν κόσμον καί γίνονται ὡσάν χυμός γάλακτος δι᾽ ὅλους τούς ἀνθρώπους καί μᾶς συνδέουν καί μᾶς συγκεντρώνουν εἰς ἕνα σύνολον.  
Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Ο νικητής του θανάτου - Άγιος Γρηγόριος Νύσσης

Ἐλᾶτε λοιπόν κι ἄς χαροῦμε μέ τόν Κύριό μας πού κατέλυσε τή δύναμη τοῦ ἐχθροῦ καί ὕψωσε γιά χάρη μας τό μεγάλο τρόπαιο τοῦ σταυροῦ μέ τή συντριβή τοῦ ἀντιπάλου μας. Ἄς ἀλαλάξουμε.κι ἀλαλαγμός εἶναι οἱ ἐπινίκιες ζητωκραυγές πού ὑψώνουν οἱ νικητές κατά τῶν νικημένων. Ἀφοῦ λοιπόν συντρίφτηκε ἡ παράταξη τοῦ ἐχθροῦ κι ὁ ἴδιος ὁ ἀρχηγός τῆς πονηρῆς δαιμονικῆς στρατιᾶς ἔφυγε καί ἐξαφανίστηκε καί κατάντησε πιά μηδέν, ἄς ποῦμε ὅτι «ὁ Θεός εἶναι μεγάλος Κύριος καί μεγάλος βασιλέας σ᾿ ὅλη τή γῆ» (Ψαλμ. 94,3. 46, 3) «αὐτός πού εὐλόγησε τό στέφανο τοῦ χρόνου μέ τά ἀγαθά τῆς χρηστότητάς του» Ψαλμ. 64, 12) καί μᾶς συγκέντρωσε σ᾿ αὐτήν τήν πνευματική χοροστασία στό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, στόν ὁποῖο ἡ δόξα ἀνήκει στούς αἰῶνες. Ἀμήν. 
Άγιος Γρηγόριος Νύσσης

Ο πρώτος ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός της Πόλης είναι γεγονός!

Ο πρώτος ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός της Πόλης είναι γεγονός!
Ο σταθμός«Ηχώ της Πόλης» ξεκίνησε τη λειτουργία του μόλις την Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012 ξαφνιάζοντας για την σπουδαία πρωτοβουλία όλους μας, αλλά όπως μας ενημέρωσαν οι υπεύθυνοι του σταθμού το επίσημο πρόγραμμα του με ζωντανές εκπομπές και ειδήσεις θα ξεκινήσει την Τρίτη, 24 Απριλίου!
Ο σταθμός  που όπως πληροφορηθήκαμε από την εφημερίδα Ηχώ, αποτελεί μια πρωτοβουλία μιας ομάδας νέων ομογενών, έχει σκοπό να φιλοξενήσει κάθε πρωτοβουλία της ομογένειας και να αγκαλιάσει όλους όσους θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτόν.
 
Ο σταθμός θα εκπέμπει μονάχα ελληνικό ρεπερτόριο, καθώς όπως μας είπαν οι εμπνευστές του, το ελληνικό τραγούδι είναι που κάνει μοναδικό τον σταθμό στην Πόλη μεταξύ των εκατοντάδων άλλων σταθμών που υπάρχουν. Για αυτό το σκοπό από την ιστοσελίδα του σταθμού, http://radio.ihotispolis.com/tauomicronpi-10.html, θα μπορείτε κάθε εβδομάδα να ψηφίζετε το τραγούδι που σας αρέσει αλλά και να προτείνετε τη μουσική ή τα τραγούδια που εσείς θα θέλατε να ακούσετε.
Να παρατηρήσουμε εδώ ότι το πολύ ταιριαστό σήμα του σταθμού είναι μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα η οποία παραχώρησε με χαρά το δικαίωμα χρήσης του στον Ηχώ της Πόλης.
Πηγή: rumvader.org

Πανήγυρις Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ακ. Πλάτωνος

Μια εβδομάδα μετά τη Λαμπροφόρο Ανάσταση του Κυρίου μας η ενορία του Αγίου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ακαδημίας Πλάτωνος, εόρτασε μέσα στο χαρμόσυνο αυτό κλίμα, με ευλάβεια πολύ και μεγαλοπρέπεια όπως αρμόζει στον Μεγαλομάρτυρα του Χριστού, τον Προστάτη και Έφορο της, Άγιο ΓΕΩΡΓΙΟ τον Τροπαιοφόρο.
Η συμμετοχή του κόσμου και τις δύο ημέρες του πανηγυρικού εορτασμού ήταν πάνδημη. Απο πολλές περιοχές των Αθηνών προσήλθαν στον ιστορικό Ναό του Αγίου ΓΕΩΡΓΙΟΥ οι πιστοί κάθε ηλικίας, για να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα Του και να εναποθέσουν σ' αυτόν τις θλίψεις, τους καημούς και τις αγωνίες τους. Γεγονός που ικανοποίησε τον προϊστάμενο και εφημέριο του Ιερού Ναού και επιμελητή της όλης πανηγύρεως Αρχιμανδρίτη Χριστόδουλο Κατσαντωνόπουλο, αλλά και τους συνεργάτες του οι οποίοι κοπίασαν για την άρτια ολοκλήρωση της.
Στον Πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προικονήσου κ. Ιωσήφ. Στο κήρυγμα του ο Σεβασμιώτατος μεταξύ άλλων τόνισε ότι:
"...έρχομαι απο την Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία -όπου πέρασα την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και το Άγιο Πάσχα- κοντά στο μαρτυρικό Οικουμενικό Πατριαρχείο και σας μεταφέρω τις εγκάρδιες ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου απευθύνοντας σας τον θριαμβευτικό παιάνα Χριστός Ανέστη !...
...Παρότι ο φιλόσοφος Νίτσε είπε ότι ο Θεός πέθανε, εμείς λέμε ότι ναι, πέθανε ο Θεός, αλλά και θριαμβευτικά Ανέστη, με αποτέλεσμα να εορτάζουμε και να πανηγυρίζουμε με μοναδικό τρόπο ως ορθόδοξοι χριστιανοί το θαυμάσιο αυτό γεγονός διακηρύσσοντας παντού ως άλλοι Απόστολοι ότι ο Χριστός Ανέστη !...
...Γι' Αυτόν τον Αναστάντα Χριστό μαρτύρησε και ο Μεγαλομάρτυς ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο Τροπαιοφόρος, ο καταγόμενος απο την Καππαδοκία, με αποτέλεσμα να δώσει το αίμα Του για την πίστη Του στον Κύριο μας Ιησού Χριστό και να γίνει ο πιο λαοφιλής Άγιος της Εκκλησίας μας στου μουσουλμάνους αδελφούς. Οι οποίοι προστρέχουν κατά χιλιάδες την ημέρα της εορτής Του σε όλα τα προσκυνήματα Του, όπως είναι της Πριγκήπου στην Κωνσταντινούπολη και της πόλεως Λύδδας όπου και βρίσκεται ο τάφος Του, κοντά στα Ιεροσόλυμα...
....Κι Αυτή η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι Εκείνη η οποία θα μας στηρίξει και θα μας ενδυναμώσει τις δύσκολες αυτές ώρες που ζούμε. Ανασταίνοντας τις υπάρξεις μας, οι οποίες ζούνε σε μια αβεβαιότητα για το τί θα ξημερώσει το αύριο και τι θα επιφέρουν οι δύσκολες συνθήκες που έχουμε μπροστά μας..."
Στο τέλος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Μακαρίωτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο για την άδεια και ευλογία που του παρείχε για να χοροστατήσει σε δικαιοδοσία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής με την ευχή, ο Πανάγαθος Θεός, να του χαρίζει έτη πολλά και να τον ενδυναμώνει στο πολύπλευρο και πολυεύθυνο έργο Του.
Ο π. Χριστόδουλος με τη σειρά του ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Προικονήσου για την τιμητική Του παρουσία προσφέροντας ως αντίδωρο αυτής τις ευχές και προσευχές τόσο του ιδίου, αλλά και των ευλαβών ενοριτών του για μακροημέρευση και πλήρη υγεία. Παρακαλώντας τον ταυτόχρονα, να μεταφέρει στην Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, τον σεβασμό του ιδίου, αλλά και όλων των ενοριτών και ευλαβών προσκυνητών της ενορίας του Αγίου Γεωργίου της Ακαδημίας Πλάτωνος.
Την επομένη, στην Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μαραθώνος κ. Μελίτων, ο οποίος χοροστάτησε και στον Μεθέορτο Εσπερινό αλλά και στη Λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος.
Σε όλες τις Ιερές Ακολουθίες προσήλθαν αρκετοί Ιερείς απο διάφορες ενορίες της πόλεως των Αθηνών, για να συνεορτάσουν κι αυτοί τη μνήμη του Αγίου ΓΕΩΓΙΟΥ.
Θαυμάσια επίσης, απέδωσαν τους ύμνους των ιερών ακολουθιών και οι δύο χοροί των κ. κ. Ελευθερίου Δακαλάκη και Αντωνίου Σαμαρτζή.


Φωτογραφίες από την 3ήμερη εκδρομή της Χ.Φ.Δ. Πατρών με τον φακό του Νίκου Νικολόπουλου ( 1 )

Φωτογραφίες από την 3ήμερη εκδρομή της Χ.Φ.Δ. Πατρών
με τον φακό του Νίκου Νικολόπουλου.
Ταξιδεύοντας προς Αιδηψό.Τρίτη 24 Απριλίου 2012

ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΣ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΝΤΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ - Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πατρῶν
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 
 
Γιορτάσαμε ἀδελφοί μου γιά μία ἀκόμα φορά τό Πάσχα. Θεωρῶ ὅτι τοῦτο τό Πάσχα ἦταν ξεχωριστό. Ἡ συμμετοχή τοῦ Λαοῦ ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Κοινή ἡ διαπίστωση ὅτι ὁ ἄνθρωπος γνωρίζει ὅτι ἡ μόνη καταφυγή καί δύναμή του, σέ ὧρες δύσκολες, ἀλλά καί πάντοτε εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἐσταυρωμένου καί Ἀναστάντος Κυρίου μας.

Ἔχοντας νωπές τίς ἐμπειρίες ἀπό τόν λαμπρό καί πανευφρόσυνο ἑορτασμό, κάνομε ὡρισμένες σκέψεις καί τίς ἐκφράζομε ὡς δρόσον ἀγάπης πατρικῆς πρός τά πνευματικά μας παιδιά.

·                    Προκειμένου, ἀγαπητοί μου, νὰ ἴδωμεν μὲ τοὺς πνευματικούς μας ὀφθαλμοὺς καὶ νὰ συνειδητοποιήσωμε, τὴν μεγίστη δωρεὰ τῆς Ἀναστάσεως, πρέπει  νὰ γνωρίσωμε σὲ ποιὰ κατάσταση βρισκόταν ὁ ἄνθρωπος, πρὸ τῆς εἰς Ἅδου Καθόδου τοῦ Κυρίου μας καὶ τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεώς του.

Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς βοηθάει πολὺ σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο. «Καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ΄ χάριτι ἐστὲ σεσωσμένοι΄ καὶ συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ...» (Ἐφεσ. Β’ 5-6).

Ὁ Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ μιλάει μὲ γλῶσσα ἀπόλυτη, ὅτι εἴμασταν νεκροὶ ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτίας, πρὸ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Κυρίου στὸν κόσμο, πρό τοῦ πάθους καὶ τῆς Ἀναστάσεώς του.

Τὸ βάθος τῶν λόγων τοῦ οὐρανοβάμονος Παύλου ἔγκειται στὸ ὅτι μιλάει γιὰ τὰ παραπτώματα, γιὰ τὴν ἁμαρτία δηλαδή, ὄχι ὡς μιά ἁπλὴ ἀστοχία ἢ ἀποτυχία τοῦ ἀνθρώπου, ὡς μιά ἁπλὴ παράβαση, ἀλλά ὡς ἕνα σύντριμμα, ὡς ἕνα βαθὺ ὀντολογικὸ καὶ ὑπαρξιακὸ γεγονός.

Μιλάει γιὰ τὴν στέρηση τῆς θείας χάριτος, τὴ διακοπὴ τῆς κοινωνίας μὲ τὸν Θεό, μιλάει γιὰ τόν θάνατο.

Ἔφτασε, μᾶς λέγει, ὁ ἄνθρωπος ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτίας, στὴν ἀνυπαρξία, συναντήθηκε μὲ τὸ ἀπόλυτο σκοτάδι, ἔχασε τὸν προορισμό του, νεκρώθηκε ἀφοῦ ἔγινε ἀναίσθητος στὴν ἀγαπητικὴ σχέση καὶ κοινωνία μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπό του.

Στὰ ἴδια πλαίσια θὰ μᾶς μιλήσουν καὶ οἱ θεοφόροι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας προκειμένου νὰ μᾶς περιγράψουν τὴν φοβερὴ καὶ φρικτὴ κατάσταση τοῦ θανάτου στὴν ὁποία εἶχε περιέλθει ὁ ἄνθρωπος ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτίας.

Ὁ Ἱερὸς Δαμασκηνὸς κάνει λόγο γιὰ σκοτασμὸ τοῦ νοός, γιὰ ζόφωση τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ ἐντός του ἀνθρώπου, γιὰ ἀπογύμνωση τοῦ δημιουργήματος τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τὴν ζωοποιὸ χάρη, τοῦ Οὐράνιου Πατέρα, ἐξ αἰτίας τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐναντίον τοῦ Δημιουργοῦ του.

Γνωστή, ἐπίσης τυγχάνει ἡ φράση, ὅτι ἐνεδύθησαν οἱ ἄνθρωποι, ἕνεκα τῆς φοβερᾶς πτώσεως, χιτώνας δερματίνους, ποὺ σημαίνει ὅτι ἔγιναν ἔμπειροι τῆς φθορᾶς, ἀπέκτησαν ζωὴ βοσκηματώδη. «Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὦν, οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι ταῖς ἀνοήτοις καὶ ὁμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 49,12).

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ προς τους Ρωμαιοκαθολικούς

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 24ῃ Ἀπριλίου 2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ἡ δημοσιοποιηθεῖσα ἀνακοίνωσις τῆς «Ἱ. Συνόδου τῶν Καθολικῶν Ἐπισκό-πων» τῆς Ἑλλάδος ἀποτελεῖ κραυγαλέα ἀπόδειξη τῆς καταλυτικῆς δυνάμεως τῆς αἱρέσεως καί τῶν συνεπειῶν τῆς σχάσεως ἐκ τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας καί ἀποδεικνύει ἐναργέστατα διά μίαν εἰσέτι φοράν τό πατερικόν γνωμικόν: «τό πίπτειν ἀνθρώπινον, τό μετανοεῖν θεῖον, τό ἐμμένειν σατανικόν!».

Ἡ αἵρεσις ὡς ἀλλοτρίωσις τῆς θεόθεν ἀποκαλυφθείσης ἀληθείας ἐμπεριέχει τό στοιχεῖον τῆς ἐμμονῆς καί τῆς κακοτρόπου στρεβλώσεως αὐτῆς, μή ὀρρωδοῦσα πρό οὐδενός. Διά τοῦτο καί οἱ Θεοφόροι Πατέρες καί αἱ Ἅγιαι 9 Οἰκουμενικαί Σύνοδοι ἠγωνίσθησαν θεοειδῶς διά τήν κατάγνωσιν τῶν αἱρέσεων καί τήν μετάνοιαν τῶν αἱρετιζόντων.