Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011

Ὁ Πρωτόκλητος Ἀνδρέας... προετίμησεν τήν αἰώνιον δόξαν τοῦ Κυρίου ἀντί ἑνός ἐφημέρου συμβιβασμοῦ. - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ὁ Πρωτόκλητος Ἀνδρέας ἠδύνατο νά μετριάσῃ τάς ἀπαιτήσεις τοῦ κηρύγματός του, νά ὑποχωρήσῃ καί νά ἀποφύγῃ τόν φρικτόν θάνατον, διά τοῦ ὁποίου ἠπείλει αὐτόν ὁ Ἡγεμών τῶν Πατρῶν. Προετίμησεν ὅμως τήν αἰώνιον δόξαν τοῦ Κυρίου ἀντί ἑνός ἐφημέρου συμβιβασμοῦ, “μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος ... τόν ὀνειδισμόν τοῦ Χριστοῦ (Ἑβρ. 11, 26). Αὐτός σήμερον καλεῖ ἅπαντας τούς χριστιανούς, ἰδιαιτέρως δέ τούς ἐκκλησιαστικούς ταγούς καί ποιμένας, νά προτιμήσωμεν “συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἤ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν” (Ἑβρ. 11, 25).

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Η των Πατρέων σε πόλις,

Η των Πατρέων σε πόλις,
Ποιμένα κέκτηται,
και πολιούχον θείον,
και κινδύνων παντοίων,
ρύστην και φρουρόν σε,
Ανδρέα σοφέ,
ευχαρίστως τιμώσά σε·
Αλλ' εκδυσώπει απαύστως υπέρ αυτής,
διασώζεσθαι αλώβητον.

Έτη πολλά, ευφρόσυνα, ευλογημένα…. Μητροπολίτα Δρυϊνουπόλεως κ. Ανδρέα

Σεβασμιώτατε άγιε
Δρυϊνουπόλεως κ. Ανδρέα

Έτη πολλά,
ευφρόσυνα, ευλογημένα….

Κύριος ο Θεός κραταιούτω Σου τον βραχίονα και φωτιζέτω Σου τον νουν και την καρδίαν ως δαψιλέστατα.Για τον Απόστολο Ανδρέα η πιο σπουδαία ώρα της ζωής του ήταν που γνώρισε το Xριστό - Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος

O Ανδρέας και ο Ιωάννης πλησιάζουν το Xριστό. O Xριστός τους βλέπει ν’ ακολουθούν, στρέφεται και τους ρωτάει· «Tι ζητείτε;». Aυτοί απαντούν· «Διδάσκαλε, που μένεις;». Kι ο Xριστός λέει· «Έρχεσθε και ίδετε» (Iωάν. 1,39). Oι μαθηταί έρχονται εκεί που έμενε ο Xριστός. ………..

Aυτή ήταν η πρώτη γνωριμία των δύο μαθητών με το Xριστό. Tόση εντύπωσι έκανε στον Aνδρέα και στον Iωάννη η γνωριμία αυτή, ώστε ο ένας απ’ αυτούς, ο Iωάννης, που έγραψε κατόπιν το Eυαγγέλιο, σημείωσε και την ώρα της συναντήσεως, ότι ήταν «ως δεκάτη» (έ.ά. 1,40). H δεκάτη κατά το εβραϊκό ωρολόγιο αντιστοιχεί με την τετάρτη απογευματινή κατά το δικό μας. Ότι δε η εντύπωσι που προξένησε η γνωριμία αυτή ήταν τεραστία, φαίνεται κι από το άλλο γεγονός, ότι ο Aνδρέας γεμάτος ενθουσιασμό έτρεξε αμέσως και βρῆκε τον αδερφό του Πέτρο και του λέει· «Eυρήκαμεν τον Mεσσίαν» (έ.ά. 1,46). Διότι ο Xριστός είναι η κρυστάλλινη πηγή, το «ύδωρ το ζών» (έ.ά. 4,10), το δέντρο το αθάνατο, «ο άρτος της ζωῆς» (έ.ά. 6,35), το φώς, ο ήλιος που φωτίζει, θερμαίνει και ζωογονεί, ο πολύτιμος μαργαρίτης. Oποιαδήποτε εικόνα και αν πούμε, είναι κατώτερη της πραγματικότητος. Aυτός είναι ο Mεσσίας και Λυτρωτής του κόσμου.

Για τον Ανδρέα η πιο σπουδαία ώρα της ζωής του ήταν η ώρα που γνώρισε το Xριστό. Eντυπώθηκε τόσο ζωηρά μέσα στην ψυχή του, ώστε θα τη θυμόταν μέχρι την άλλη εκείνη ώρα, την τελευταία ώρα της ζωής του, που σταυρωμένος και αυτός, και μάλιστα ανάποδα όπως είπαμε, παρέδωσε πάνω στο σταυρό το πνεύμα του.

Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος

Ανδρέας ο Πρωτόκλητος - Φώτης Κόντογλου

...Όλοι οι απόστολοι πεθάνανε με μαρτυρικό θάνατο, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο σε διάφορες χώρες. Στην Eλλάδα μαρτύρησε μοναχά ένας απ' αυτούς, ο Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, δηλαδή που πήγε πρώτος κοντά στον Χριστό. Μαρτύρησε στην Πάτρα. Πολύ τιμημένη είναι η Πάτρα μέσα στον κόσμο, γιατί αξιώθηκε να ποτισθεί το χώμα της με το αίμα εκείνου που τον κάλεσε ο Χριστός πριν από τους άλλους έντεκα, πριν από τον αδερφό του τον Πέτρο. O Ανδρέας ήτανε στην αρχή μαθητής του Ιωάννου του Προδρόμου...

Φώτης Κόντογλου

΄Αγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος - Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος

 
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος

ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ A’ - π. Ιωήλ Κωνστάνταρος


ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ  A
                      
Όπως όλοι βλέπουμε και ζούμε, ο Οικουμενισμός και η Παγκοσμιοποίησις, έχουν περάσει για τα καλά στη ζωή μας και έχουν διαβρώσει συνειδήσεις με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να πλανηθούν ακόμα και οι εκλεκτοί κατά τον λόγο του Κυρίου μας: «Εγερθήσονται γαρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και δώσουσι σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσαι, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Ματθ. κδ’ 24).
Ένα βασικό κεφάλαιο που έχει να κάνει με την εθνική μας ζωή και οπωσδήποτε με αυτή την Ορθόδοξη Χριστιανική μας συνείδηση και που επηρεάζεται άμεσα από το διεθνιστικό πνεύμα της παγκοσμιοποίησης και από τον θρησκευτικό συγκρητισμό, είναι και το θέμα Πατρίδα.
Δυστυχώς, ακούγονται φωνές οι οποίες καλυμμένες με ένα διάτρητο θεολογικό μανδύα, προσπαθούν να πείσουν τους πιστούς Χριστιανούς ότι η αγάπη και ο αγώνας για την πατρίδα είναι κάτι που δεν στέκει στον χώρο της Εκκλησίας. Ακόμα ισχυρίζονται ότι τα Ελληνοχριστιανικά ιδανικά μας, Ορθοδοξία, Πατρίδα, Οικογένεια είναι αντιλήψεις παρωχημένων εποχών και δεν απηχούν τη σύγχρονη πραγματικότητα της ζωής.

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011

Κάθε δευτερόλεπτο ένας άνθρωπος πεθαίνει από πείνα

Κάθε δευτερόλεπτο, ένας άνθρωπος πεθαίνει από πείνα στον κόσμο, υπογραμμίζει έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Επισιτιστικής Ασφάλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με τον FAO, οι άνθρωποι που υπέφεραν από πείνα το 2010, είχαν φθάσει τα 925 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο.

Στην έκθεση της ελβετίδας βουλευτή των Σοσιαλιστών Φρανσίν Γιοχν Καλαμέ, προτείνεται στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον ανάπτυξης της Γεωργίας και να λάβουν μέτρα, για τον έλεγχο των τιμών των τροφίμων.

Χρειαζόμαστε περισσότερα, φθηνότερα και περισσότερο ασφαλή τρόφιμα καταλήγει η έκθεση.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η κλιματική αλλαγή. Η Oxfam ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι πρόσφατες καταιγίδες και ξηρασίες που προκάλεσαν την κατακόρυφη αύξηση στις τιμές των ειδών διατροφής είναι μια πρόγευση των δεινών που θα έρθουν όταν η κλιματική αλλαγή θα γίνει πιο έντονα αισθητή.

Η έκθεση της βρετανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης υπογραμμίζει ότι η "απογείωση" των τιμών στο σιτάρι, το καλαμπόκι και το σόργο εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων έριξε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους στη φτώχεια τους τελευταίους 18 μήνες.

"Αυτό θα επιδεινώνεται όσο οι κλιματικές αλλαγές θα επιταχύνονται και η γεωργία νιώσει τις συνέπειές τους", δηλώνει η Κέλι Ντεντ της Oxfam.

"Όταν ένα καιρικό φαινόμενο οδηγεί σε πολύ μεγάλη αύξηση των τιμών, αυτό προκαλεί ένα διπλό σοκ στις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Πρέπει να αντιμετωπίσουν πιο υψηλές τιμές των διατροφικών προϊόντων, ενώ οι φυσικές καταστροφές έχουν επίσης αποδεκατίσει τα ζώα τους και έχουν καταστρέψει τα σπίτια και τα αγροκτήματά τους", προσθέτει.

Το 2010 ένα κύμα καύσωνα στη Ρωσία και την Ουκρανία είχε προκαλέσει μια αύξηση 60 με 80% των τιμών παγκοσμίως του σιταριού σε μια περίοδο τριών μηνών. Τον Απρίλιο του 2011 οι τιμές είχαν ήδη αυξηθεί στο 85% του επιπέδου τους του Ιουνίου 2010, τονίζει.

Στη Σομαλία τον περασμένο Ιούλιο η τιμή του σόργου ήταν 393% πάνω από τη μέση τιμή του των τελευταίων πέντε χρόνων, ενώ οι τιμές του καλαμποκιού στην Αιθιοπία και την Κένυα αυξήθηκαν κατά 191% και 161% αντίστοιχα, αντανακλώντας τις συνέπειες της ξηρασίας στο Κέρας της Αφρικής.

Την ίδια περίοδο, καταιγίδες και τυφώνες στη νοτιοανατολική Ασία προκάλεσαν την άνοδο της τιμής του ρυζιού στην Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ. Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο οι τιμές αυξήθηκαν 25 με 30% σε σχέση με εκείνες πριν από ένα χρόνο.
Πηγή:  Nooz.gr

'Ολοι όρθιοι στις επάλξεις - Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος

Σταθήτε όλοι όρθιοι στις επάλξεις σας και μη ξεπουλήσετε τα πρωτοτόκια μας. Διδάξτε στα παιδιά σας την αλήθεια, όπως την εβίωσαν οι αείμνηστοι Πατέρες μας. Ο λαός μας ξέρει να υπερασπίζεται τα ιερά και τα όσιά του. Το έχει κατ' επανάληψιν αποδείξει. Και θα το αποδείξει και πάλι. Αντίσταση και Ανάκαμψη. Για να ξαναβρούμε ο,τι έχουμε χάσει, για να υπερασπισθούμε ο,τι κινδυνεύει. 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΗΣ στον Μητροπολιτικό Ναό Πατρών

Τήν Πέμπτην 1 Δεκεμβρίου 2011 εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας θά τελεσθῇ Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Παναγίας τῆς Γεροντίσσης, τῆς ὁποίας ἀντίγραφον τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος εἶναι μονίμως τοποθετημένον σέ εἰκονοστάσιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Κατά τήν Ἱεράν Ἀγρυπνίαν θά τελεσθῇ Ἱερόν Μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου.
Ἔναρξις: 8.45 μ.μ.        Λῆξις: 1.00 π.μ.

Τό πρωί τῆς Παρασκευῆς δέ θα τελεσθῇ Θεία Λειτουργία.

Χαρά - Μαρία Π.Μ.

Χαρά

Ψάχνοντας νά βρῶ τήν χαρά ποῦ ἤτανε κρυμμένη,
λυπότανε πολύ ἡ ψυχή καί ἦταν πληγωμένη.
- Ποῦ εἶσαι ἐσύ γλυκιά χαρά, γιά νά σέ συναντήσω;
Θά τρέξω νά 'ρθω νά σέ βρῶ, μιά χάρη νά ζητήσω.

- Γειά σου ψυχή πού ἀναζητᾶς, ἀλλοῦ κι ἀλλοῦ νά μ΄εὕρης.
Νομίζεις εἶμαι μακριά, μά δίπλα σου εἶμαι ξέρεις.
- Ποῦ εἶσαι; Ποιό τό χρῶμα σου, ποιά ἡ καταγωγή σου;
Όλοι οἱ ἄνθρωποι σ' ἀναζητοῦν, δῶσε μας τήν εὐχή σου.

-"Εἶμαι ἕνα δῶρο τοῦ Φωτός, ἀπό το Ἅγιον Πνεῦμα.
Κατασκηνώνω στίς καρδιές τίς ταπεινές, μέ Θεῖον νεῦμα.
Ὅλες οἱ ἄλλες οἱ χαρές, πρόσκαιρες βλέπεις εἶναι.
Ἅν θέλεις νά 'μαστε μαζί, μές τήν μετάνοια μεῖνε.

Εἶμαι ἡ Οὐράνια Χαρά κι ἐγώ κατασκηνώνω
στίς καθαρές, καλές καρδιές καί διώχνω κάθε πόνο".
-Καλῶς νά 'ρθεῖς, ἀληθινή Χαρά Κυρίου σέ ὅλους'
σ' εὐχαριστῶ πού χαροποιεῖς, ἀληθινά, ἀνθρώπους!

Μαρία Π.Μ.

Παιδιά μου, ο κόσμος εἶναι δικός σας, σᾶς ἀνήκει - Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

«Παιδιά μου, Σᾶς εἶπαν φῶς καί εἶστε γιατί στά μάτια σας καθρεπτίζεται ὁ ἥλιος καί ὁ οὐρανός.
Σᾶς εἶπαν χαρά καί εἶστε, γιατί στά πρόσωπά σας λάμπει τό χαμόγελο, πού κατεβάζει ἀπό τόν οὐρανό τήν γλυκύτητα τῶν ἀγγέλων.
Σᾶς εἶπαν ἐλπίδα καί εἶναι ἀλήθεια. Γιατί ἐσεῖς μέ τόν ἐνθουσιασμό σας καί τήν δίψα γιά τήν ζωή, πού ἀνοίγεται μπροστά σας, ἀπομακρύνετε τήν ζοφερή ἀπελπισία πού σκιάζει τά πρόσωπα στίς δύσκολες ἡμέρες μας. Μᾶς ἐξασφαλίζετε ἕνα καλύτερο μέλλον γιατί ἀσφαλίζετε τήν ζωή μέ τήν ἀγωνιστική διάθεση τῆς καρδιᾶς σας καί μέ τήν ἀπόφασή σας νά νικήσετε.
Σᾶς εἶπαν ἐπαναστάτες. Αὐτό σᾶς ταιριάζει περισσότερο, γιατί μέ τήν ἀποφαστικότητα σας γκρεμίζετε τά τείχη πού ὕψωσε ἡ ἀπανθρωπιά τῶν προηγουμένων γενεῶν καί καταστρέφετε τό σάπιο σύστημα τῆς ἄσπλαχνης κοινωνίας μας.
Ἴσως ὅμως ξέχασαν νά σᾶς ποῦν κριτές. Ἡ ἁγνότητα τῆς καρδιᾶς σας, ἡ καθαρότητα τοῦ νοῦ σας, ἡ δίψα σας γιά μιά καθαρή ζωή, εἶναι ἡ δική μας κρίση, ἡ κρίση τῶν προηγουμένων γενεῶν γιά τίς φοβερές παραλείψεις καί τίς ἀδικίες ἀπέναντί σας, γιά τήν ἀσέβεια πρός τήν ζωή καί τόν κόσμο, τό ὁποῖο σᾶς παραδώσαμε γεμᾶτο ὀδύνη καί προβλήματα.
Ἡ κρίση πού περνᾶμε σήμερα θά περάσῃ καί εἶναι πολύ μικρή μπροστά στήν κρίση στήν ὁποία θά μᾶς ὑποβάλλετε ἐσεῖς ζητῶντας τόν λόγο ἀπό μᾶς, ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, γιά τίς ποικίλες ἁμαρτίες μας.
Πρὶν λίγες ἡμέρες κτύπησαν τὴν πόρτα τοῦ Ἐπισκοπείου, μιά ὁμάδα μαθητῶν ἑνὸς Λυκείου τῆς πόλεώς μας. Ἦταν βράδυ. Τοὺς δέχτηκα μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ μεγάλη χαρά. Μοῦ εἶπαν κάποιο αἴτημά τους καὶ στὴν συνέχεια μὲ παρεκάλεσαν νὰ τοὺς ἀπαντήσω σὲ κάποια ἐρωτήματα. Ἡ συνάντησή μας διήρκησε κάπου δύο ὧρες. Στὸ τέλος τὰ παιδιά μοῦ ἀπεκάλυψαν ὅτι δὲν περίμεναν νὰ τοὺς ἀνοίξω τὴν πόρτα καὶ νὰ τοὺς δεχτῶ μὲ τόση ἀγάπη. Θεωροῦσαν ὅτι εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ συναντήσουν τὸν Μητροπολίτη. Μιὰ μαθήτρια εἶπε ὅτι δὲν εἶχε ποτὲ καλὲς σχέσεις μὲ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ πολλὰ ἄλλαξαν πλέον μέσα της.
«Παιδιά μου», εἶπα, «γιατί νὰ μὴ σᾶς ἀνοίξω τὴν πόρτα. Ἐμεῖς σᾶς περιμένομε πάντοτε μὲ χαρά, γιατί ἐδῶ εἶναι τὸ σπίτι σας». Διεπίστωσα ὅτι τὰ παιδιὰ δὲν ἤθελαν εὔκολα νὰ φύγουν, ἀλλὰ καὶ ἐγὼ αἰσθανόμουν ὅτι ἤθελα νὰ συνεχιστῇ αὐτὴ ἡ συγκλονιστικὴ συνάντηση.
Παιδιά μου, ἀπευθυνόμενος σὲ ὅλους σας σήμερα σὲ ὅλα τὰ παιδιά μας, σᾶς λέγω νά μὴ διστάζετε νὰ κρούετε θύρες ποὺ σᾶς εἰσάγουν σὲ χώρους ποὺ σᾶς ἀνήκουν. Καὶ ἂν κάποιος δὲν σᾶς ἀνοίξῃ, νὰ σπάσετε αὐτὲς τὶς πόρτες μὲ τὴν ἀγάπη σας καὶ τὸ νεανικὸ μαχητικό σας ἐνθουσιασμό. Ὁ κόσμος εἶναι δικός σας, σᾶς ἀνήκει.
Τελειώνοντας, σᾶς ἀγκαλιάζω ὅλους καὶ μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου πατρικά σας εὔχομαι,

«παιδιά μας, φῶς καὶ χαρά μας,
παιδιά μας, ἐλπίδα καὶ παρηγοριά μας,
νὰ μᾶς ζήσετε, νὰ σᾶς χαιρόμαστε».

Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011

Στὰ χέρια τῶν Ἐκπαιδευτικῶν ἡ κοινωνία, τὸ Ἔθνος - Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

«Στὰ χέρια τῶν Ἐκπαιδευτικῶν ἡ κοινωνία, τὸ Ἔθνος, ὅλοι μας, ἔχομε ἀποθέσει καὶ ἐμπιστευθῆ τὴν μεγάλη εὐθύνη τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν, ὁραματιζόμενοι ἕνα πολίτη τῆς χώρας μας, ἐλεύθερο, δημιουργικό, ὑπεύθυνο καὶ γιατί ὄχι, ὑπερήφανο. Ὁραματιζόμενοι ἀνθρώπους μὲ ὑψηλὸ φρόνημα καὶ ἐλπίδα γιὰ τὸ μέλλον, μὲ πίστη στὸ Θεὸ καὶ ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτό τους. Ἀνθρώπους ποὺ θὰ ὑπηρετοῦν τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ καὶ θὰ ξέρουν νὰ θυσιάζονται γι αὐτήν.

Θυμίζω αὐτὴ τὴν στιγμὴ τὰ λόγια τοῦ Μακρυγιάννη, ὁ ὁποῖος ἔλεγε: «Ὅτι εἰς τὴν ἀλήθειάν μου πεθαίνω... καὶ διά νὰ μιλῶ τὴν ἀλήθεια κατατρέχομαι καὶ ἀπὸ βασιλέα καὶ ἀπὸ προκομμένους. Θέλουν τὴν ἀλήθεια, καὶ ὅποιος τὴν εἰπῇ, κινδινεύεται. Ἀλήθεια, ἀλήθεια, πικριὰ ὅπου εἶσαι! Οὔτε βασιλεῖς σὲ ζυγώνουν οὔτε οἱ προκομμένοι΄ μόνον ρωτοῦν διά σένα καὶ ὕστερα σὲ κατατρέχονται»

Ὅμως τοῦτο τὸ ἔργο εἶναι δύσκολο. Κι ἂν αὐτὸ συμβαίνει σὲ ὅλες τὶς ἐποχές, πόσο μᾶλλον στὶς ἡμέρες μας. Εἶναι τρομακτικὸ δυστυχῶς, αὐτὸ ποὺ βλέπομε στὸν καιρό μας. Καλούμεθα νὰ μαζέψωμε τὰ κομμάτια μιᾶς κατακερματισμένης κοινωνίας, μιᾶς ψυχῆς τεμαχισμένης καὶ νὰ δημιουργήσωμε μὲ κόπο ἕνα οἰκοδόμημα, ποτισμένο μὲ αἷμα καὶ ἱδρῶτα.

Επιστημονικὴ πρόοδος εἰς τὸν χῶρον τῆς Ἰατρικῆς καὶ Φαρμακολογίας - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ὄχι μόνον ὁ κόσμος τῆς ἐπιστήμης, καὶ δὴ τῆς ἰατρικῆς καὶ τῆς φαρμακολογίας, ἀλλὰ κυριολεκτικῶς ὅλη ἡ ἀνθρωπότης ἔχει ἐστραμμένα τὰ ὄμματα εἰς τὰς ἐρεύνας καὶ τὰ πορίσματα τῆς Φαρμακογονιδιωματικῆς καὶ τῆς Φαρμακογενετικῆς, αἱ ὁποῖαι ἔχουν φέρει κυριολεκτικῶς ἐπανάστασιν εἰς τὸν χῶρον τῆς ἐξατομικεύσεως τῆς θεραπείας φοβερῶν ἀσθενειῶν ὅπως ὁ καρκίνος, τὰ καρδιοαγγειακὰ νοσήματα, ἡ ἡπατήτις C, ἡ φυματίωσις, τὸ ἆσθμα, ὁ διαβήτης, ἡ κατάθλιψις κ.ἄ. Μετὰ τὴν κατὰ χάριν καὶ φωτισμὸν Θεοῦ ἀποσφράγισιν καὶ μελέτην τοῦ κώδικος τοῦ ἀνθρωπίνου γονιδιώματος δίδεται πλέον εἰς τὰς δύο ταύτας ὑπερσυγχρόνους ἐπιστήμας ἡ δυνατότης νὰ διερευνήσουν κλινικῶς μὲ ἀκρίβειαν τὴν δρᾶσιν, ἰαματικὴν ἤ τοξικήν, συγκεκριμένων φαρμακευτικῶν οὐσιῶν εἰς συγκεκριμένους ἀσθενεῖς, τὴν ἀντίδρασιν εἰς τὰς οὐσίας αὐτὰς τῶν γονιδίων τῶν συγκεκριμένων ὀργανισμῶν, τὸν μεταβολισμὸν τοῦ φαρμάκου, τὴν ἀνεκτικότητα ἤ δυσανεξίαν κ.λπ., καὶ δὴ καὶ ἐν συνδυασμῷ μὲ τὴν ὕπαρξιν μεταλλαγῶν τινων ἤ πολυμορφισμῶν εἰς τὸ γενετικὸν ὑλικὸν τῶν ἀσθενῶν. Τοῦτο δίδει εἰς τοὺς ἀσκληπιάδας τὴν δυνατότητα ἀκριβοῦς προσδιορισμοῦ τοῦ ἰαματικοῦ φαρμάκου, τῆς δοσολογίας, τοῦ τρόπου καὶ τοῦ χρόνου τῆς χορηγήσεώς του, μὲ ὁπωσδήποτε θετικώτερα καὶ θεαματικώτερα ἀποτελέσματα. Ἔχομεν εἴπει καὶ ἄλλοτε ὅτι ἡ ἐπιστημονικὴ πρόοδος εἰς τὸν χῶρον τῆς Ἰατρικῆς καὶ Φαρμακολογίας κατὰ τὴν τελευταίαν πεντηκονταετίαν θὰ ἠδύνατο νὰ συγκριθῇ κυριολεκτικῶς μὲ κβαντικὴν ἔκρηξιν! Καὶ βεβαίως τοῦτο ἀποτελεῖ διὰ πάντα πιστὸν μίαν ἀκόμη ἀφορμὴν δι’ ὁλοκάρδιον δοξολογίαν τοῦ παναγίου ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ὄχι μόνον «ἔκτισεν ἰατρὸν» καὶ «ἔκτισεν ἐκ γῆς φάρμακα» (Σ. Σειρ. 38: 1 καὶ 4), ἀλλὰ καὶ γενικώτερον «ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις Αὐτοῦ» (Σ. Σειρ. 38: 6).
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ταπεινοφροσύνη - Όσιος Μακάριος

ΚΑΘΩΣ γύριζε μια μέρα στο κελί του ο Όσιος Μακάριος, φορτωμένος φοινικόφυλλα για το εργόχειρο του, τον σταμάτησε ο διάβολος, έτοιμος να του επιτεθεί, αλλά δεν μπόρεσε. Μια ακατανίκητη δύναμη τον εμπόδιζε.
- Πολύ με έχεις βασανίσει, Μακάριε, του φώναξε άγρια. Τόσα χρόνια σε πολεμώ και δεν μπορώ να σε ρίξω. Και τι περισσότερο από εμένα κατορθώνεις εσύ; Νηστεύεις τάχα; Αμ’ εγώ ποτέ δεν τρώγω. Αγρυπνείς; Εγώ ούτε καν έχω ανάγκη τον ύπνο. Ένα μόνο φοβερό έχεις που με τρομάζει.
- Ποιο είναι αυτό; ρώτησε με πολύ ενδιαφέρον ο Όσιος.
- Η ταπεινοφροσύνη, ομολόγησε θέλοντας και μη ο διάβολος και εξαφανίστηκε.

Ήσυχος Χριστιανός δεν μπορείς να είσαι. - Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος (Σελέντης)

Ήσυχος Χριστιανός δεν μπορείς να είσαι.
Ο διάβολος βάλλει.
Θα ματώσω, μα δεν θα παραδοθώ.
 Να μαρτυρείς απ΄ όλες τις μεριές και προπάντων με τον εαυτό σου που θέλει όλο να ξεφύγει.
Μη μ΄ αφήσεις ποτέ μόνο στο βοριά, μείνε, μείνε Χριστέ πάντα στην καρδιά.  
Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος (Σελέντης)

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011

" 1940-2011 φιλικά, Αλέξανδρος " : ΑΠΛΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ !

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ - π. Ιωήλ Κωνστάνταρος


ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ
(Λουκά ΙΗ΄ 18-27)

Το πόσο θα πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος τις αδυναμίες του, τις προσκολλήσεις και τα πάθη, φαίνεται πολύ καθαρά από την ευαγγελική περικοπή στην οποία περιγράφεται η δραματική περίπτωση του πλουσίου νεανίσκου.
Τι κι αν στο βάθος της καρδιάς του διψά, όχι απλώς κάτι το ιδανικό, αλλ’ αυτή την ίδια την Ζωή, ερωτώντας «τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω»; Τι κι αν εφάρμοζε τις εντολές; «Ταύτα πάντα εφυλαξάμην εκ νεότητός μου» ομολογεί με ειλικρίνεια στον Ιησού...
Στην πράξη, παρά τα σκιρτήματα της καρδιάς, παρά τον πόθο του ουρανού, αποδεικνύεται ένας μεγάλος δεσμώτης. Δεσμώτης σε ένα από τα χειρότερα πάθη που μπορούν να καταστρέψουν τον άνθρωπο. Στο φοβερό και αδυσώπητο πάθος της φιλαργυρίας.
Στο πάθος αυτό, που καταλαμβάνει το τριμερές της ψυχής και τελικώς κάνει το θύμα του να επιλέγει αντί του Χριστού τον χρυσό.

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011

Ο πόνος μας βοηθά - π. Γεώργιος Καψάνης


Ο σωματικός πόνος ειδοποιεί για την ασθένεια, ώστε να υπάρχει η κατάλληλη θεραπεία. Οι ιατροί γνωρίζουν πόσο ευεργετικός είναι ο πόνος. Επίσης, όλων των ειδών οι πόνοι μας βοηθούν να λάβουμε αίσθηση της φθαρτότητάς μας και έτσι να γνωρίσουμε τα πεπερασμένα μας όρια γλιτώνοντας από κάθε μορφή αυτοθεοποιήσεως.
Ο πόνος μας βοηθά να αναθεωρήσουμε την πορεία της ζωής μας και να την επαναπροσανατολίσουμε στο σωστό κέντρο της, που είναι ο Τριαδικός Θεός.   
Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης

Δεν πρέπει να αποφεύγουμε την αμαρτία για να μην πάμε στην κόλαση - Γέρων Παΐσιος


"Δεν πρέπει να αποφεύγουμε την αμαρτία για να μην πάμε στην κόλαση, αλλά από αγάπη και φιλότιμο για να μην λυπήσουμε τον ευεργέτη μας Χριστό"

Γέρων Παΐσιος

Η Εκκλησία είναι Εκκλησία του Χριστού - Γέρων Παΐσιος

Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν έχει καμία έλλειψη. Η μόνη έλλειψη που παρουσιάζεται, είναι από μας τους ίδιους, όταν δεν αντιπροσωπεύουμε σωστά την Εκκλησία, από τον πιο μεγάλο στην ιεραρχία μέχρι τον απλό πιστό. Μπορεί να είναι λίγοι οι εκλεκτοί, όμως αυτό δεν είναι ανησυχητικό. Η Εκκλησία είναι Εκκλησία του Χριστού και Αυτός την κυβερνάει. Δεν είναι Ναός που κτίζεται με πέτρες, άμμο και ασβέστη από ευσεβείς και καταστρέφεται με φωτιά βαρβάρων, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός· «και ο πεσών επί τον λίθον τούτον συνθλασθήσεται· εφ’ ον δ’ αν πέση, λικμήσει αυτόν».
Γέρων Παΐσιος

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.Τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης στην Πάτρα

Το Κέντρο Τέχνης Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής - Χορός Ψαλτικής "Κλείδα" διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή του Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Λεωνίδα Αστέρη που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 8:00 μ.μ. στο Νέο Ιερό Ναό του Αγ. Αποστόλου Ανδρέα στην Πάτρα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει αδελφοποίηση του χορού Ψαλτικής Τέχνης "Κλείδα" με το Βυζαντινό χορό του "Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν" Κωνσταντινουπόλεως.
Ομιλητής ο ηγούμενος Ι.Μ. Παναγίας Τατάρνης Αρχιμανδρίτης π. Δοσίθεος Κανέλλος.
Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011, εορτή των εν Αχαΐα Αγίων, ο Άρχων Πρωτοψάλτης θα ψάλλει στην Αρχιερατική Θ. Λειτουργία υπό του Μητροπολίτη Πατρών κ.  Χρυσοστόμου, διευθύνοντας τον δεξιό χορό, ενώ τον αριστερό θα διευθύνει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του χορού Ψαλτικής "Κλείδα", Πρωτοψάλτης κ. Δημήτριος Γαλάνης.
Οι εκδηλώσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των Πρωτοκλητείων 2011 της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών.

Η αληθινή αγάπη - π. Ευσέβιος Βίττης

Η αληθινή αγάπη απαιτεί για την εξάσκησή της κατά το θέλημα του Κυρίου εσωτερική καθαρότητα, με άλλα λόγια απαλλαγή από τα πάθη, που αποτελούν την «παλαιότητα» και την ακαθαρσία της ψυχής και μολύνουν κάθε ενέργειά μας, ακόμη και την πιο ευγενική κατ' άνθρωπον. Και αυτό σημαίνει διαρκή ανίχνευση του εσωτερικού μας και ανακάλυψη όλων των αρνητικών στοιχείων, που κρύβονται επιμελώς μέσα μας.   
Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Βίττης

Ο κάθε χριστιανός καλείται να βιώνει την πορεία προς την αγιότητα - Μητροπολίτης Νικοπόλεως Μελέτιος

Η Εκκλησία σαν σύνολο, και ο κάθε χριστιανός καλείται να βιώνει την πορεία προς την αγιότητα, όπως την δέχεται και την βιώνει η Εκκλησία, καλείται να μετέχει στην αγιότητα του Θεού και της Εκκλησίας Του. Κύρια στοιχεία αγιότητας για τον κάθε πιστό είναι: η αγάπη, η ταπείνωση και η υπακοή. Η αγάπη μέσα στην Εκκλησία δεν είναι μια φίλαυτη ενέργεια, που γυρίζει γύρω από τον εαυτό της, αλλά μια αγάπη λυτρωτική, είναι θυσία, για τον άλλον.
Και το πιο κύριο στοιχείο της αγιότητος είναι η υπακοή της πίστης (Ρωμ. 1,5), η υπακοή της αληθείας (Α’ Πέτρ. 1,23) και απλά η ακοή (Ρωμ. 10,17). Στην Έξοδο (κεφ. 15,25-26) ο Κύριος μας το ξεκαθάρισε, τι απαιτεί από εμάς, με λόγια σταράτα: «Εάν ακοή ακούσης της φωνής Κυρίου του Θεού σου, και τα αρεστά αυτώ ποίησης, και ενωτίση ταις εντολαίς αυτού, και φυλάξης πάντα τα δικαιώματα αυτού», τότε θα γίνεις και θα είσαι μέλος άγιο της αγίας Εκκλησίας Του.     
Μητροπολίτης Νικοπόλεως Μελέτιος

Εκδήλωση της Μητροπόλεως Πατρών για την Νεότητα

Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 6:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο μεγάλο Αμφιθέατρο του ΑΤΕΙ  Πατρών εκδήλωση με τη συμμετοχή των χριστιανικών ομάδων & των κατηχητικών σχολείων της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.  
Οι νέοι και οι νέες που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση θα ψάλλουν ύμνους, θα τραγουδήσουν χριστιανικά άσματα και θα χορέψουν παραδοσιακούς χορούς. Τέλος στην εκδήλωση θα γίνει προβολή βίντεο τα οποία θα περιέχουν ποικίλες πνευματικές δραστηριότητες.

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Πατρών

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 
&  ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ  ΠΑΤΡΩΝ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ  27  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2011
ΩΡΕΣ   ΑΠΟ 09:30π.μ  ΕΩΣ  1:00μ.μ.

ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΠΝΠ «Παναγία Βοήθεια»
(ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,ΟΖΗΡΟΥ & ΠΡΕΣΠΑΣ)

ΜΗ  ΜΕΝΕΙΣ  ΘΕΑΤΗΣ, ΓΙΝΕ  ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ!

Ένα νέο blog το «Εωράκαμεν»

Οι εκλεκτοί φίλοι, το ζεύγος 
Κωνσταντίνου και Σοφίας Λέκκα
δημιούργησαν ένα νέο blog το 
τους εύχομαι καλή πορεία. 

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011

Η απομάκρυνση απο τον Θεό...αιτία κακών. - Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος.

Συνωμοσιολογία και αντισημιτισμός: ένα επείγον ποιμαντικό πρόβλημα - π. Βασίλειος Θερμός

Μερίδα του ελληνικού λαού χαρακτηριζόταν ανέκαθεν από την τάση να ανακαλύπτει παντού ξένο δάκτυλο, απόρρητα παρασκήνια, συνωμοσίες εις βάρος της πατρίδας μας και της πίστης μας, με έντονη τη συμμετοχή των Εβραίων σε αυτά. Τα τελευταία 2 χρόνια, όμως, το κακό παράγινε.

Τα βρώμικα νερά της συνωμοσιολογίας και του αντισημιτισμού πάντοτε και παντού επικρατούν σε καιρούς ανασφάλειας και φόβου. Η ξαφνική και ισοπεδωτική οικονομική κρίση έχει ωθήσει πολλούς συμπολίτες μας να βεβαιωθούν ότι σκοτεινά κέντρα, εμπνεόμενα από τον σιωνισμό, απεργάζονται τον αφανισμό της Ελλάδας, τόσο τον πολιτισμικό όσο και τον οικονομικό. Κάποιοι που πρόσφατα ανακάλυψαν τις δυνατότητες του διαδικτύου έχουν πλέον τραπή σε αχαλίνωτα σενάρια τα οποία διαδίδουν ηλεκτρονικά: πάντα κάτι πονηρό βρίσκεται πίσω από τα γεγονότα, πάντα κάποιοι «ειδήμονες» θα διαφωτισουν τους «αφελείς» για τις σκοτεινές πλευρές ορισμένων δημόσιων προσώπων, πάντα τα διάφορα μέτρα λαμβάνονται με απώτερο σκοπό να πληγή η πίστη και η πατρίδα. Αρχής γενομένης από τη περιβόητη (και τελικά διαψευσθείσα) δήλωση του Κίσινγκερ εναντίον του ελληνισμού μέχρι την άποψη ότι τα ταχυδρομικά τέλη των εντύπων αυξήθηκαν ώστε να χτυπηθή ο εκκλησιαστικός λόγος!
Κάθε κοινωνία διαθέτει τις παράνοιές της, κάθε λαός έχει τους συνωμοσιολόγους του. Αυτό που συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία, όμως, ξεπερνά κάθε φαντασία. Με αφορμή το σοκ των οικονομικών μέτρων έχουν απελευθερωθή πλήθος από φοβίες που φώλιαζαν στο φαντασιακό των Ελλήνων. Με κορυφαίο σύμπτωμα την παλιά καταστροφική πληγή του αντισημιτισμού, η οποία κάποτε αιματοκύλισε τον κόσμο.

Βαθύτατος προβληματισμός ἐξ’ αἰτίας τοῦ εἰδικοῦ τέλους ἀκινήτων - Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

Πρός
τόν Ἐξοχώτατον
κ. Εὐαγγελον Βενιζέλον
Ἀντιπρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως
καί Ὑπουργόν Οἰκονομικῶν

Ἐξοχώτατε,
Ζῶντες μέσα στό βαρύ κλῖμα τῶν δυσκόλων ἡμερῶν καί καταστάσεων τίς ὁποῖες βιώνει ὁ τόπος μας, ἀλλά καί γνωρίζοντες τόν ἀγῶνα τόν ὁποῖον καταβάλλετε καί ἐσεῖς προσωπικά καί ἡ Κυβέρνηση γιά νά ἐξέλθῃ ἡ χώρα μας ἀπό τήν δύσκολη θέση, ἐκφράζομε κατά πρῶτον τήν εὐχή νά εὐοδωθοῦν οἱ προσπάθειες αὐτές, ὥστε νά ἔχωμε τά ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα.
Κατά δεύτερον, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, Σᾶς μεταφέρω τήν βαθειά ἀνησυχία καί τόν βαθύτατο προβληματισμό εἰδικά τῶν ἀσθενεστέρων ὁμάδων τοῦ πληθυσμοῦ, ἐξ’ αἰτίας τοῦ εἰδικοῦ τέλους ἀκινήτων, τό ὁποῖο πρέπει νά καταβληθῇ μέσῳ τῆς ΔΕΗ.
Ὅλοι μας ἀντιλαμβανόμεθα τήν προσπάθεια νά σωθῇ ἡ χώρα μας καί καλῶς γνωρίζετε ὅτι ὅλοι ἐνεργοῦμε πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση. Ὅμως τό μέτρο αὐτό εἶναι ἐπαχθές, γιά πολύ μεγάλο μέρος τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, ἀφοῦ ἀδυνατοῦν πολλοί συνάνθρωποί μας ἕνεκα ἀντικειμενικῶν καταστάσεων (ἀνεργία, χαμηλό εἰσόδημα κ.λ.π.) νά πληρώσουν τό ἐν λόγῳ τέλος, μή ἔχοντες πλέον καί αὐτά τά ἀπαραίτητα πρός ἀντιμετώπιση τῶν βασικῶν ἀναγκῶν, ὁδηγούμενοι συνεχῶς στήν φτώχεια καί τήν δυστυχία. Κάθε ἡμέρα, ὅλο καί περισσότεροι ἄνθρωποι κατακλύζουν τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μου καί τούς Ἱερούς Ναούς μας, καί ζητοῦν ἀπεγνωσμένα βοήθεια, ἀλλά καί τήν παρέμβαση τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ἀπαλλαγή τους ἀπό ἕνα δυσβάστακτο μέτρο, τό ὁποῖο θά γίνῃ αἰτία νά στερηθοῦν καί αὐτό τό ἀγαθό τοῦ φωτισμοῦ καί τῆς θέρμανσης.
Παρακαλῶ θερμῶς, νά παρέμβετε μέ τήν ἐγνωσμένη εὐαισθησία Σας, ὥστε νά ἀρθῇ τό ἄχθος αὐτό ἀπό τούς ὤμους τῶν ἀδυνάτων ἀδελφῶν μας. Πιστεύομε ὅτι ἡ πίεση τήν ὁποία ὑφίστανται οἱ ἀδύναμες καί εὐπαθεῖς ὁμάδες πληθυσμοῦ, θά λειτουργήση ἀντίθετα στήν ὅλη προπάθεια ἡ ὁποία καταβάλλεται γιά τήν ἔξοδο τῆς χώρας ἀπό τήν δεινή κατάσταση στήν ὁποία ἔχει περιέλθει.
Εἶμαι βέβαιος, ὅτι θά πράξετε τά δέοντα καί θά ἐξετάσετε μέ δικαιότερα κριτήρια τό ὡς εἴρηται θέμα, γιά νά ἁπαλύνετε τόν πόνο τῶν ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι μέ δάκρυα στά μάτια ἐκφράζουν τήν ἀβεβαιότητα γιά τό σήμερα καί τήν ἀνασφάλεια γιά τό αὔριο.
Ἡ παράκλησή μου, ὅπως ἐναγώνια ἐκφράζεται μέσα ἀπό αὐτό τό γράμμα, εἶναι ἡ φωνή τοῦ δοκιμαζομένου ποιμνίου μου καί πιστεύω χιλιάδων ἄλλων Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι γονατίζουν κάτω ἀπό βάρη δυσβάστακτα. Σημειωτέον ὅτι ἡ Πάτρα, ἡ τρίτη σέ πληθυσμό πόλη τῆς Ἑλλάδος, μαστίζεται ἀπό ἀνεργία καί φτώχεια, σέ πολύ μεγαλύτερο βαθμό, ἴσως, ἀπό ἄλλες περιοχές τῆς Ἑλλάδος.
Μέ τήν ἐκ βάθους ψυχῆς εὐχή, νά Σᾶς ἐνισχύῃ ὁ Θεός στό ὄντως δύσκολο ἔργο Σας καί τήν προσευχή νά βοηθήσῃ τήν πατρίδα μας νά ἐξέλθῃ ἀπό τήν κρίση πού ἀντιμετωπίζει,
Σᾶς ἀσπάζομαι μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί τιμῆς.
Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

Προβλημαστισμός περί του Εράνου της Αγάπης - Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος Β΄

"Πώς να κτυπήσουμε τις πόρτες στα σπίτια των ανθρώπων που έχουν πληγεί και οι ίδιοι από την οικονομική κρίση και να ζητήσουμε τη συνδρομή τους; Σε μια στιγμή που οι αποδοχές μειώνονται, οι εισφορές αυξάνουν και πολλοί άνθρωποι μένουν χωρίς εργασία, σε ποιους ενορίτες θα απευθυνθούν οι εθελοντές του Εράνου της Αγάπης ζητώντας τη στήριξη του φιλανθρωπικού έργου;"  
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος Β΄

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011

Πλούτος ο παράνομος - Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δεινόν το να πεινάει κανείς,
μα φοβερότερος
ο πλούτος ο παράνομος

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Oι κατήγοροι του καναπέ - Μαρία Π.Μ.


Oι κατήγοροι του καναπέ

Λιθοβολούν τους Χριστιανούς αγωνιστές,
κάνοντας το πληκτρολόγιο σφεντόνα,
τα χέρια των κατηγόρων του καναπέ
που νανουρίζουν την άλαλη συνείδησή τους
στο σκοτάδι της παχυλής τους άγνοιας
κι αναμένουν οπαδικά χειροκροτήματα
ομοφρονούντων θεοεκκλησιομαχών.
Κρίμα.
Αγαπάτε αλλήλους.

Μαρία Π.Μ.

Στερνό αντίο στον "αγαπημένο δάσκαλο" Νεοκλή Σαρρή

Το στερνό αντίο στον "αγαπημένο δάσκαλο", Νεοκλή Σαρρή, τον "εξαίρετο άνθρωπο" και τον καταξιωμένο καθηγητή, ο οποίος έχασε την μάχη για τη ζωή, σε ηλικία 71 ετών, είπε το απόγευμα, στο Α΄ Νεκροταφείο, πλήθος φίλων του, κυρίως από το χώρο των Γραμμάτων, της Πολιτικής, της Διπλωματίας, αλλά και των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Τον αδαμάντινο χαρακτήρα του, το ήθος, την ευθύτητα, την ευκρίνεια, τη βαθιά και ανεκτίμητη γνώση του σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά, αλλά και την πηγαία καλοσύνη, τη φιλοτιμία, την παροιμιώδη ανεξικακία, την απαράμιλλη ρητορική του», εξήραν στους επικήδειους λόγους τους ο πατέρας Γ. Μεταλληνός, ο ακαδημαϊκός Κ. Σβολόπουλος, ο γραμματέας της ΕΔΗΚ Στ. Καράμπελας, ο Στ. Παπαθεμελής, ο Μ. Χαρακόπουλος, ο Γ.Δημαράς, εκπρόσωποι συλλόγων Κωνσταντινουπολιτών κ.α.


Οι ομιλητές αναφερόμενοι στη δράση και το έργο του εκλιπόντος, έκαναν λόγο για τη «βαθιά, πρωτογενή βιωματική και ακαδημαϊκή γνώση της Τουρκίας».

Ο Νεοκλής Σαρρής μελέτησε τη συγκρότηση και εξέλιξη της τουρκικής κοινωνίας και από την θέση του ως καθηγητή κοινωνιολογίας στο Παντείο προέτρεπε στην βαθύτερη γνώση του τουρκικού λαού.

Πηγή: Nooz.gr