Τετάρτη 17 Απριλίου 2024

"Μηχανισμοί Επιδιόρθωσης DNA" - Άγγελος Αντωνέλλης


 ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΟΤΗΣ: 
Μηχανισμοί Επιδιόρθωσης DNA !!!

 Άγγελος Αντωνέλλης

   Οι Φύλακες  Ακεραιότητας  της  Γενετικής 
     Πληροφορίας, στο κάθε κύτταρό μας.!!!
 
    Βραβείο  NΟBEL : ΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 2015


Φίλοι  αναγνώστες,
 
Η Προνοητικότης, η Πρόνοια για το Αύριο, αναφέρεται στην ικανότητα πρόβλεψης πιθανών μελλοντικών αναγκών ή κινδύνων, και εις την εκ των προτέρων φροντίδα, για την αντιμετώπισή τους.
 
Έτσι η Προνοητικότης προϋποθέτει την ύπαρξη  Νοημοσύνης ώστε,να είναι δυνατή η επινόηση  ορθής  αντιμετώπισης για κάθε ενδεχόμενο πρόβλημα.
 
Καθημερινά εκτιθέμεθα όλοι μας, στην υπεριώδη ακτινοβολία, στις ακτίνες Χ, στην ατμοσφαιρική ρύπανση, στους καπνούς των τσιγάρων, αλλά και σε υπο-προϊόντα του μεταβολισμού, όπως οι ελεύθερες ρίζες, που μπορούν να βλάπτουν το DNA
των κυττάρων μας.
 
Ωστόσο η  επιβίωση  καθενός μας, απαιτεί στο κάθε κύτταρό του, τη γενετική σταθερότητα, του DNA του.
 
Έτσι, η διατήρησή της εξασφαλίζεται χάρις:
 
1)
στον εξαιρετικά ακριβή μηχανισμό, κατά τον αυτοδιπλασιασμό, (αντιγραφή) κάθε μορίου DNA, και στην ισο-κατανομή των δυό θυγατρικών βιομορίων DNA, στα δυό κύτταρα, που προκύπτουν από κάθε  κυτταροδιαίρεση,
 
2)
στις ικανότητες αναγνώρισης, τυχόν λαθών, στο DNA, κάθε κυττάρου μας, αλλά παράλληλα και στην ύπαρξη των κατάλληλων για την επιδιόρθωση, ενζύμων!!!
 
3)
Οι μηχανισμοί  Αναγνώρισης και Επιδιόρθωσης λαθών του DNA, έχουν  μεγάλη  ακρίβεια, τέτοια που  στατιστικά, μόνο ένα λάθος, στα 10 δισεκατομμύρια νουκλεοτιδίων που χρησιμοποιούνται, στη διαδικασία του αυτοδιπλασιασμού- αντιγραφής του  DNA, να  τους  διαφεύγει.!!!
 
4)
Επίσης είναι εντυπωσιακό το ότι τα επιδιορθωτικά ένζυμα ελέγχουν  πάντα,  τα  τυχόν  λάθη, της   νεοσυντιθέμενης αλυσίδας του DNA, και όχι της μητρικής!!!
 
5)
Παράλληλα, είναι επίσης σημαντικό το ότι, περί τα 330 Δισεκατομ. κύτταρα του οργανισμού μας, αντικαθίστανται καθημερινά, ενώ σε ημερήσια  βάση, έχουν στατιστικά υπολογιστεί ότι, συμβαίνουν μέχρι και 105 βλάβες στο DNA, ανά κύτταρο.!!!
 
6)
Ενημερωτικά σας καταθέτω, από  πρόσφατες ανακοινώσεις, τον συνολικό  αριθμό των κυττάρων στον οργανισμό  μας. Έτσι  σε:
 
α)μεσήλικo άνδρα 70 Kgr, είναι περί τα:
                 36 τρισσεκατομύρια, κύτταρα
 
β)αντίστοιχα σε γυναίκα, είναι  περι τα:
                28 τρισσεκατομύρια  κύτταρα 
                                    
γ)ενώ σε αγόρια ή κορίτσια, ηλικίας 10 ετών είναι περι τα:
               
17 τρισσεκατομύρια, κύτταρα
 
7)
Είναι επίσης εντυπωσιακό ότι, διαχρονικά, η γενετική πληροφορία του DNA, κάθε κυττάρου μας, ενώ αυτό είναι, εκτεθειμένο στο πλήθος των προαναφερθέντων μεταλλαξιογόνων παραγόντων, αυτή τελικά παραμένει ακέραιη - άθικτη. !!!
 
Φίλοι Επισκέπτες,
 
Μέχρι τα μέσα  της δεκαετίας του 1950 οι Βιολόγοι πίστευαν ότι το μόριο της Ζωής, το DNA, ήταν σταθερό.
 
Στα τέλη ωστόσο  της δεκαετίας του 1960, τα σχετικά πειράματα έδειχναν ότι το DNA, ''γερνά'' υφιστάμενο καθημερινά χιλιάδες λαθών !!!
 
Έτσι χωρίς τους μηχανισμούς επιδιόρθωσης του DNA, η ζωή στη Γη θα ήταν αδύνατη.
 
Αλλά τότε πως επιβιώνουμε ???
 
Ο Οργανισμός μας διαθέτει ''Μοριακά συνεργεία'' που επιδιορθώνουν καθημερινά τις βλάβες του DNA, του κάθε κυττάρου μας.!!!
 
Έτσι καταληκτικά, και ο Μέγας Βασίλειος, διαλαλεί, 
 
''Η  κτίσις ''σιωπώσα βοά' 'τον εαυτής Κτίστην και Κύριον !!! ''


1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστώ για τις πολύτιμες πληροφορίες. Αξίζει πολλά και αυτή η παρουσίαση από εσάς.