Πέμπτη 16 Αυγούστου 2012

Η Κοίμηση της Θεοτόκου στην Πάτρα

Πλήθη πιστῶν προσῆλθαν σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς γιά νά τιμήσουν τήν Παναγία μας, κατά τήν ἡμέρα τῆς μεγάλης Γιορτῆς της.
Ἐξαιρέτως ὅμως, ὁ πιστός Λαός κατέκλυσε τούς Ναούς, τά Μοναστήρια καί τά Προσκυνήματα, τά ὁποῖα εἶναι ἀφιερωμένα στήν μνήμη της.
Τό κέντρο τῶν Ἱερῶν Λατρευτικῶν Ἐκδηλώσεων πρός τιμήν τῆς Πανάγνου Κόρης καί ἀειμακαρίστου Παρθένου στήν ἱερά Μητρόπολή μας, ἦτο τό Μοναστήρι της στήν Πάτρα, ὅπου φυλάσσεται ἡ θαυματουργή Εἰκόνα της, ἡ ἐπικαλουμένη «Γηροκομίτισσα».
Βεβαίως καθ’ ὅλο τό πρῶτο δεκαπενθήμερο τοῦ Αὐγούστου τό προσκύνημα στήν Ἱερά Μονή ἦταν μεγάλο, ὡς ἔχομε καί ἄλλη φορά σημειώσει, ὅμως ἐκορυφώθη κατά τήν παραμονή καί ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
· Τό ἀπόγευμα τῆς 14ης Αὐγούστου, ἐτελέσθη ἀπό τούς Πατέρας τῆς Μονῆς ὁ Μικρός Ἑσπερινός καί «ἐξῆλθε» λιτανευτικά ἡ Ἱερά Εἰκών γιά νά τοποθετηθῇ στόν συγκεκριμένο τόπο γιά τό προσκύνημα.
Στίς 9 τό βράδυ, ἔγινε κατά τήν Μοναστηριακή τάξη, ἡ ὑποδοχή τοῦ Ἀρχιερέως καί ἄρχισε ὁ Μέγας Ἑσπερινός στόν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, συγχοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀτλάντας κ. Ἀλεξίου, ὁ ὁποῖος κατ’ αὐτάς τάς ἡμέρας εὑρέθη στήν Πάτρα, ἀπ’ ὅπου κατάγεται.
Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του, ἀνεφέρθη στήν μεγάλη προστασία καί κραταιά σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί στίς ἱκεσίες καί τήν παρρησία της πρός τόν πανοικτίρμονα Κύριον, ὥστε νά μᾶς ἐλεῇ παρά τά πολλά μας ἁμαρτήματα.
Ἐπίσης, ἐξ’ ἀφορμῆς τῆς κατά χιλιάδες, προσελεύσεως τοῦ κόσμου στό Μοναστήρι γιά νά προσκυνήσῃ τήν Παναγία, ἔκανε λόγο γιά τήν βαθειά εὐλάβεια τῶν ἀνθρώπων καί ἰδιαιτέρως τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, γιά τίς βαθειές ρίζες τῆς ἱερᾶς εὐσεβείας καί γιά τήν ἀφοσίωσή τους στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία, γεγονός πού θαυμαστά καί περίτρανα φαίνεται κατά τόν Ἑορτασμό τῆς Μητρός τοῦ Κυρίου καί δικῆς μας γλυκυτάτης Μάνας. Ὁ Σεβασμιώτατος, εἶπε μεταξύ τῶν ἄλλων:
«Αὐτή ἡ εὐλάβεια μοιάζει μέ ἕνα ποτάμι, πού παρασύρει ὁ,τιδήποτε βρίσκεται στόν ροῦν του γιά νά ἐμποδίσῃ τήν ἔκφραση τῆς πατρώας εὐσεβείας καί τῆς ἱερᾶς παραδόσεως.
Αὐτό τό ποτάμι, αὐτή ἡ κοσμοσυρροή, εἶναι ἡ ἀπάντηση σέ ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι κατά καιρούς, πλήν ὅμως ἀνεπιτυχῶς, ἐπεχείρησαν, νά ὑψώσουν ἀπηρμένην ὀφρύν ἔναντι τῶν ἱερῶν καί ὁσίων τοῦ Γένους μας, τά ὁποῖα ἔχουν γίνει ἕνα μέ τό αἷμα μας, μέ τήν ἱστορία μας, μέ τήν πορεία μας μέσα στόν χρόνο.
Τό Μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Γηροκομήτισσας εἶναι τό καλύτερο Σχολεῖο καί σεῖς πού κατά χιλιάδες τό κατακλύσατε σήμερα, εἶστε οἱ καλύτεροι δάσκαλοι γιά νά διδαχθοῦν τά παιδιά μας, ποιός εἶναι ὁ Ἀληθινός Θεός, πῶς ἦλθε στόν κόσμο ὡς ἄνθρωπος καί γιατί ἐνηνθρώπησε καί ποιά ἡ σχέση τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο, ἡ θεανθρώπινη δηλαδή, κοινωνία...
Ἀκόμα καί ἄν καταργηθοῦν ἀπό τά Σχολεῖα, ὅλα τά μαθήμτα πού ἀναφέρονται στήν πίστη μας, τά θρησκευτικά δηλαδή, πού δέν πιστεύω ὅτι θά τολμήσουν νά τό πράξουν οἱ ἄφρονες διῶκτες τῆς εὐσεβείας καί ἄν ἀκόμα ὅλα τά σύμβολα προσπαθήσουν ἀπεγνωσμένα νά ἀποκαθηλώσουν, ἀρκεῖ, ναί ἀρκεῖ, αὐτό τό μάθημα πού γίνεται αὐτές τίς ἡμέρες σ’ αὐτό τό Μοναστήρι, νά ἀναπληρώσῃ ὅλες τίς διδακτικές ὧρες καί ὅλους τούς διδάσκοντες, ἀφοῦ οἱ αὐλές τῆς Παναγίας μας μετατρέπονται, ἤ τί λέγω εἶναι τό καλύτερο πνευματικό Πανεπιστήμιο περί τοῦ Προσώπου τοῦ Θεοῦ καί περί τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου...
Γι’ αὐτό σᾶς συγχαίρω, γιατί ἡ συγκλονιστική παρουσία σας αὐτές τίς ἡμέρες καί ἰδιαίτερα σήμερα στό Μοναστήρι τῆς Παναγίας μας, εἶναι ἕνα ἠχηρό ράπισμα σέ ὅσους θέλουν νά ξεθεμελιώσουν ὅ,τι ἱερό καί ἅγιο σ’ αὐτό τόν τόπο΄ ὅ,τι μᾶς κράτησε στά πόδια μας ἐπί τόσους αἰῶνες.
Αὐτό σας τό προσκύνημα, αὐτό τό ξέσπασμα τῆς εὐλαβείας σας εἶναι ἡ μεγαλυτέρα ἀντίσταση στόν σύγχρονο ὁδοστρωτῆρα πού θέλει νά ἰσοπεδώσῃ κάθε πνευματική ἀξία στή χώρα μας.
Μπράβο σας, νά ζήσετε!  Εἶστε ὅ,τι ὡριαιότερο μᾶς ἔχει χαρίσῃ ὁ Θεός. Εἶστε ἡ χαρά μας καί ὁ στέφανός μας, ἰδιαίτερα τά εὐλογημένα παιδιά μας πού μέ τόν μαχητικό ἐνθουσιασμό τους, ὅμοιον μέ ἐκεῖνο τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, πού ἐμπόδισε τόν ἥλιο νά δύσῃ, ἀντιστέκονται σέ ὅποια προσπάθεια στρέφεται ἐναντίον τῆς πνευματικῆς μας ταυτότητος καί τῆς Ἑλληνορθόδοξης αὐτοσυνειδησίας  καὶ ὑποστάσεώς μας...
Μὴ ἀποκάμετε ἀδελφοί, μὴ πτοῆσθε ἐνώπιον τῶν ὅποιων δυσκολιῶν, μὴ λυγίζετε... Προχωρεῖστε μὲ πίστη στὸ Θεὸ καὶ βεβαίαν τὴν ἐλπίδα τῆς τελικῆς νίκης καὶ τῆς ἐξόδου ἀπὸ τὸν ὠκεανὸ τῆς σύγχρονης ἀπελπισίας, στόν ὁποῖο ὡδήγησαν τὴν χώρα μας καὶ τὸν τόπο μας. Ἀκόμα καὶ ἂν ὅλα τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ χαθοῦν καὶ τὰ κοσμικὰ πράγματα λείψουν, «τίποτα δὲν εἶναι, ἂν ἡ ψυχὴ μένει στητή καὶ ὁλόρθη» γεμάτη ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ καὶ τὴν Παναγία μας.
Χαιρόμεθα μέσα στὶς δυσκολίες καὶ τὶς περιπέτειες ποὺ μᾶς ἐπέβαλλαν καὶ ποὺ θὰ μᾶς ἐπιβάλλουν καὶ στὴ συνέχεια νὰ ζήσωμε, διότι εἶναι μιά λαμπρὰ εὐκαιρία, νὰ ξαναβροῦμε τὸν ἑαυτό μας ποὺ ἴσως χάσαμε καὶ νὰ ἀνασυντάξωμε τὶς πνευματικὲς καὶ ἐσωτερικές μας δυνάμεις, ἀποδεικνύοντάς τους ὅτι εἴμαστε «σκαρὶ» ἀνθεκτικότατο καὶ ποτὲ δὲν χανόμαστε,  ἀλλὰ ἀντιθέτως μέσα ἀπὸ τὶς ὅποιες δυσχέρειες μεγαλουργοῦμε, γιατί ἔχομε μάνα μας τὴν Παναγία μας..».
·                    Ἀκολούθησε ἡ Ἱερὰ ἀγρυπνία, περατωθείσης τῆς Θείας Λειτουργία στὶς 3 τὸ πρωί, ἐνῶ τὸ ποτάμι τῶν Προσκυνητῶν κατέφθανε ἀσταμάτητα στὸ Μοναστήρι. Στὴν ἱερὰ Ἀγρυπνία προέστη καὶ ἐλειτούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. κ. Χρυσόστομος, μὲ συλλειτουργοὺς τὸν Ἡγούμενο καὶ Πατέρες τῆς Μονῆς.
·                    Τὸ πρωὶ τῆς 15ης Αὐγούστου, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία στὸ Καθολικό της Μονῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀτλάνας κ. Ἀλεξίου, ὁ ὁποῖος ἔχει παλαιότερα χρηματίσει Ἡγούμενος τῆς Ἱερὰ Μονῆς, ἐνῶ τὸ προσκύνημα ἦταν ἀσταμάτητο.
Στὸ ἱερὸ Βῆμα, ἦτο συμπροσευχόμενος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο, ἀναφερθείς στὸς ἀρετὲς τῆς Παναγίας μας. Ἑστίασε στὴν ταπείνωση, τὴν ὑπακοή, τὴν σεμνότητα, τὴν φιλαθρωπία τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἀρετὲς τὶς ὁποῖες πρέπει νὰ μιμούμεθα, γιὰ νὰ χαίρεται ἡ μεγάλη μας Μάνα. Ἐπίσης ἐξήγησε ὁ Σεβασμιώτατος, ὅτι ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐλεημοσύνης τῆς Παναγίας μας, ἡ ὁποία καὶ τὰ ἐλάχιστα ὑπάρχοντά της διένειμε στοὺς πτωχούς, ὥστε ἀπολύτως ἐλευθέρα νά ἀνέλθη στοὺς οὐρανούς, ἀφιέρωσε τὴν ἡμέρα τῆς 15ης Αὐγούστου, στοὺς ἐνδεεῖς καὶ ἐμπεριστάτους ἀδελφούς μας. Μὲ θερμὰ λόγια καὶ ζέση ψυχῆς, ὁ Σεβασμιώτατος ἐκάλεσε τὸ πολυπληθὲς προσκύνημα σὲ πανστρατειὰ καὶ παρεκάλεσε, ὥστε καὶ μὲ τὴν ἐλάχιστη συνεισφορά τους νὰ ἐνισχύσουν τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας προκειμένου νὰ μὴ στεροῦνται τῶν βασικῶν ἀναγκῶν γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους οἱ ἀδελφοί μας, οἱ ὁποῖοι ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες καὶ προβλήματα ἐξ αἰτίας τῆς κρίσεως ποὺ βιώνει ὁ τόπος μας.
(Σὲ ὅλους τους Ἱεροὺς Ναούς, ἀνεγνώσθη σχετικὴ ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου).
Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος, εὐχαρίστησε τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιο, ὁ ὁποῖος ἐργάζεται στὴν ξενητειὰ γιὰ τὰ ἀδέλφια μας ποὺ βρέθηκαν ἐκεῖ στὴν ξένη γῆ γιὰ νὰ βροῦν στὸν ἥλιο μοίρα καὶ ποὺ τὸν ξένο τόπο τὸν πότισαν μὲ τὸν ἱδρῶτα καὶ τὸ αἷμα τους, μετατρέποντάς τον σὲ «Μεγάλη Ἑλλάδα». Συγκινητικὴ ἦταν ἡ ἀναφορὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου στὶς δυσκολίες, ποὺ ἀντιμετώπισαν ὅλοι οἱ ξενητεμένοι ἀδελφοί μας ποὺ ἔφυγαν ἀπὸ τὰ πατρογονικά τους κρατώντας τὴν Εἰκόνα τῆς Παναγίας καὶ τὴν εὐχὴ τῆς μάνας τους. Αὐτὰ τὰ ἱερὰ ἐφόδια τοὺς κράτησαν ἰσχυροὺς καὶ ἐμεγαλούργησαν στοὺς ξένους τόπους. Παρεκάλεσε τὸν Σεβ. Ἀτλάντας νὰ μεταφέρῃ στὰ ξενητεμένα παιδιὰ τῆς Πάτρας, τῆς Ἐπαρχίας μας γενικώτερα καὶ σέ ὅλον τὸν Ἑλληνισμὸ ποὺ βρίσκεται στὰ ὅρια τῆς μεγάλης Ἐπαρχίας του, τὴν ἀγάπη μας καὶ τίς θερμὲς εὐχές μας, γιὰ ὅ,τι καλὸ καὶ εὐλογημένο ἀπὸ τὸν Θεὸ διά πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μας....
Τὸ ἱερὸ προσκύνημα συνεχίστηκε ἀμείωτο στὸ Μοναστήρι, καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας.

Πηγή: "Ο ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΟΣ"

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Το μοναστήρι της γλυκιάς Παναγιάς προστατεύει όλη την Πάτρα και τους απανταχού πατρινούς.

Ανώνυμος είπε...


Παναγία σώσε μας.