Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

«ΚΟΣΜΟΣ: ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ἤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ; ΤΥΧΑΙΟΤΗΣ Ἤ ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ; ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ἤ ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΟΣ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ;». - Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ἐπιθυμῶν νά συμβάλῃ στήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀθεϊστικῆς προπαγάνδας πού χρησιμοποιεῖ ἀναίσχυντα τήν θεόσδοτη ἐπιστήμη, πού ἀποτελεῖ κλέος τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς δωρηθείσης εἰς τήν κατ’ εἰκόνα Θεοῦ πλασθεῖσα ἀθάνατον ἀνθρωπίνην ψυχήν καί διαστρεβλώνει τά πορίσματά της καί ἐπιχειρεῖ ἀναιδῶς νά μετατρέψῃ τό «πῶς» τῆς Δημιουργίας σέ «ποῖος» ὁ Δημιουργός καί ἐπιστρατεύει φαιδρές θεωρίες ὅπως τῆς δῆθεν ἐξελίξεως τῶν εἰδῶν, τῆς δῆθεν φυσικῆς ἐπιλογῆς καί τῆς δῆθεν τυχαιότητος γιά νά παραπλανήσῃ ἰδίως τούς νέους ἀνθρώπους, ὅτι ὁ κόσμος-κόσμημα ἔχει αἰτία ὄχι τήν ἄπειρη ἀγάπη καί τήν ἀπερινόητη πρόνοια καί σοφία τοῦ αἰωνίου Δημιουργοῦ, ἀλλά τήν ἄλογη καί ἀσυνείδητη καί τυχαία ἐνέργεια ἀτομικῶν καί ὑποατομικῶν σωματιδίων, κυκλοφορεῖ διά τοῦ διαδικτύου καί ἐντός ὀλίγου ἐντύπως, δωρεάν, τόν ἐρανισμό θεμάτων καί ἐννοιῶν πού ἀνατρέπουν τήν ἀθεϊστική προπαγάνδα τῶν ΜΜΕ ὑπό τόν τίτλο «ΚΟΣΜΟΣ: ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ἤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ; ΤΥΧΑΙΟΤΗΣ Ἤ ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ; ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ἤ ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΟΣ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ;».
Παράκλησις θερμή τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς εἶναι τό κείμενον αὐτό νά διαδοθῇ σέ κάθε νέο καί νέα ἰδιαίτερα μαθητές, σπουδαστές καί φοιτητές γι’ αὐτό καί δίδεται τό δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης ἀναπαραγωγῆς καί τῆς διαδόσεως του.

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πιστεύει σοβαρά ο Σεβασμιώτατος ότι στη γλώσσα που γράφει θα τον αναγνώσουν οι μαθητές;
Γ.Δ. Μαρκάκης
Δάσκαλος, Μ.Α. ΜSc

Ανώνυμος είπε...

Το έχω στα υπ’ όψη. Όταν τελειώσω φιλολογία θα το διαβάσω. Τώρα μου είναι αδύνατο.
Μαθητής Γ Λυκείου

Ανώνυμος είπε...

Ας μείνουμε στην ουσία παρακαλώ.

Sophia Drekou είπε...

Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες... η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Σεβασμιώτατος, είναι εκτός χρόνου και τόπου για έναν μαθητή/τρια.... και αυτή είναι η ουσία, να μπορεί να προσεγγίσει ένα κείμενο τον αναγνώστη/στρια.

Ανώνυμος είπε...

συμφωνώ και επαύξανω. Και ρωτάω ποιος ο λόγος να γράφει σε τέτοια γλώσσα; Έτσι μιλάνε στον Πειραιά;

Ανώνυμος είπε...

Προσέξατε ότι η πρώτη παράγραφος του κειμένου αποτελείται από μία πρόταση;;;;;;;;;;;;;;;;
Έλεος! Μόνο ο Θουκυδίδης και ο Καντ το κατόρθωσαν!
w