Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον διά τό ἀτύχημα ἐν Soma.

     ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον διά τό ἀτύχημα ἐν Soma.


        Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον συνέβαλεν εἰς τόν διεξαγόμενον ἔρανον διά τάς οἰκογενείας τῶν θυμάτων τοῦ τραγικοῦ δυστυχήματος τῶν ἀνθρακωρυχείων τῆς Soma διά τῆς ἀποστολῆς ποσοῦ δέκα χιλιάδων (ἀρ. 10.000) δολλαρίων Η.Π.Α., ἐνῶ τό Βακούφιον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἀπέστειλε διά τόν αὐτόν σκοπόν τό ποσόν τῶν δέκα καί πέντε χιλιάδων (ἀρ. 15.000) Λ.Τ. . 

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αξιοπρόσεκτη η κίνηση αυτή του Πατριαρχείου.

Ανώνυμος είπε...

Μεγαλοσύνη ψυχής. Το φτωχό Ορθόδοξο Πατριαρχείο προσφέρει για τους συνανθρώπους. Αυτή είναι η δόξα της Εκκλησίας. Η προσφορά.

Ανώνυμος είπε...

Συγκινητική η πράξη του πατριαρχείου.