Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Η Θεία Ευχαριστία ελπίδα της ανάστασης - Άγιος Ειρηναίος Λουγνούνου

Τα σώματά μας, αφού μεταλαμβάνουν τη Θεία Ευχαριστία, δεν είναι πλέον φθαρτά, αλλά έχουν την ελπίδα της ανάστασης. 
Άγιος Ειρηναίος Λουγνούνου

Δεν υπάρχουν σχόλια: