Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Ο πολιτισμός εξαφανίζεται κάτω από τον οδοστρωτήρα της κρατικής εξουσίας - Αλέξανδρος Τσιριντάνης

Η αντίληψη ότι η πολιτική καθ' εαυτή διαμορφώνει τον πολιτισμό αποτελεί εκδήλωση της ιδέας ότι δήθεν το παν είναι κρατική επιβολή. Και εάν τέτοια αντίληψη επικρατήσει, σταματά κάθε περί πολιτισμού συζήτηση, αφού το παν πλέον εξαφανίζεται κάτω από τον οδοστρωτήρα της κρατικής εξουσίας ή την πάλη για την κατάληψη της εξουσίας αυτής.
Αλέξανδρος Τσιριντάνης 

Δεν υπάρχουν σχόλια: