Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Εὐχαριστίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν στήν Ἒνωση Γυναικῶν Πατρῶν.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Πατρῶν εὐχαριστεῖ τήν  Ἒνωση Γυναικῶν Πατρῶν γιά τήν προσφορά μεγάλης ποσότητος γαλοπούλας  στὸ Συσσίτιο «Ἄρτος Ἀγάπης», προκειμένου νὰ ἑτοιμασθοῦν γεύματα γιὰ νὰ προσφερθοῦν στοὺς ἐμπεριστάτους ἀδελφούς μας.

Ὁ Θεὸς νὰ εὐλογῇ ὅλα τὰ μέλη τῆς Ἐνώσεως Γυναικῶν Πατρῶν καὶ νὰ τοὺς χαρίζῃ ὑγεία καὶ κάθε πρόοδο καί εὐτυχία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: