Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις τῆς 25ης Ἰανουαρίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, οὗτινος τά ἱ. λείψανα φυλάσσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Τρίτης, 24ης Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τετάρτης, 25ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας.
* * *
Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σωφρόνιον Συκάκην, μετά τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν Στεφανίας, Ἀντωνίας καί Ἰωάννας, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μικροκάστρου Σιατίστης, διακονουσῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.

* * *
          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

          Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Δήμου Beyoğlu διοργανωθείσης ἐκθέσεως « Ὁ ἀντικατοπτρισμός τῶν γραμμάτων εἰς τήν τέχνην» (Harflerin Sanata Yansıması), τήν Τρίτην, 24ην Ἰανουαρίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: