Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

"Προς τον Λαό": η Ιερά Συνόδος για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης


"Προς τον Λαό": 
η Ιερά Συνόδος για την 
Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης

27.1.2017

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απευθύνεται σε όλους τους πιστούς προκειμένου να τους ενημερώσει για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο των Ορθοδόξων Εκκλησιών, η οποία συνήλθε τον Ιούνιο του 2016 στην Κρήτη. Κύριος σκοπός της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου ήταν η ενίσχυση και η φανέρωση της ενότητας όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών αλλά και η αντιμετώπιση διαφόρων συγχρόνων ποιμαντικών ζητημάτων. 

Με βάση τα συμπεράσματα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου:

• Η Ορθόδοξη Εκκλησία εκφράζει την ενότητα και την καθολικότητά Της δια των Ιερών Μυστηρίων. Η συνοδικότητα υπηρετεί την ενότητα και διαπνέει την οργάνωση της Εκκλησίας, τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις Της και καθορίζει την πορεία Της. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η Αγία Σύνοδος δεν αναφέρθηκε μόνον στο κύρος των γνωστών Οικουμενικών Συνόδων, αλλά σε αυτήν για πρώτη φορά αναγνωρίσθηκαν ως Σύνοδοι «καθολικού κύρους», δηλαδή ως Οικουμενικές, η Μεγάλη Σύνοδος επί Μεγάλου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (879-880), οι επί αγίου Γρηγορίου του Παλαμά Μεγάλες Σύνοδοι (1341, 1351, 1368), και οι εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλες και Αγίες Σύνοδοι για την αποκήρυξη της ενωτικής Συνόδου της Φλωρεντίας (1438-1439), των προτεσταντικών δοξασιών (1638, 1642, 1672, 1691) και του εθνοφυλετισμού ως εκκλησιολογικής αιρέσεως (1872).


Οι Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες δεν αποτελούν συνομοσπονδία Εκκλησιών, αλλά την Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Για την Ορθόδοξη Διασπορά στις διάφορες χώρες του κόσμου αποφασίσθηκε να συνεχισθεί η λειτουργία των Επισκοπικών Συνελεύσεων με εκπροσώπους των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών προκειμένου να διασφαλίζεται η αρχή της συνοδικότητας, μέχρι να εφαρμοσθεί η κανονική ακρίβεια.

Για την ορθόδοξη Εκκλησία η οικογένεια αποτελεί καρπό της «εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν» μυστηριακής ενώσεως ανδρός και γυναικός και είναι η μόνη εγγύηση της γεννήσεως και της ανατροφής των τέκνων.

Η Εκκλησία τονίζει διαρκώς την αξία της εγκρατείας, της χριστιανικής ασκήσεως. Η χριστιανική άσκηση δεν διακόπτει την σχέση του ανθρώπου με την ζωή και τον συνάνθρωπο, αλλά τον συνδέει με την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Δεν αφορά μόνον τους μοναχούς. Το ασκητικό ήθος είναι χαρακτηριστικό της χριστιανικής ζωής.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία καταδικάζει τους διωγμούς, την εκδίωξη και δολοφονία μελών θρησκευτικών κοινοτήτων, τον εξαναγκασμό σε αλλαγή θρησκευτικής πίστεως, την εμπορία προσφύγων, τις απαγωγές, τα βασανιστήρια, τις απάνθρωπες εκτελέσεις, τις υλικές καταστροφές. Ιδιαίτερα εκφράζει την αγωνία Της για την κατάσταση των Χριστιανών και όλων των διωκωμένων μειονοτήτων στην Μέση Ανατολή και σε άλλα σημεία του κόσμου.

Βασικό έργο της Εκκλησίας είναι η Ιεραποστολή, δηλαδή ο αγώνας Της να δίνει συνεχώς την μαρτυρία της πίστεως και να κηρύττει το ευαγγέλιο είτε στους πιστούς που ζουν μέσα στις σύγχρονες εκκοσμικευμένες κοινωνίες είτε σε όσους δεν έχουν γνωρίσει ακόμη τον Χριστό.

Ο διάλογος κυρίως με τους ετεροδόξους χριστιανούς (άλλες χριστιανικές ομολογίες – αιρέσεις) γίνεται με βάση το χρέος της Εκκλησίας να μαρτυρεί προς κάθε κατεύθυνση την αλήθεια και την αποστολική πίστη. Έτσι γίνεται γνωστή σε αυτούς η γνησιότητα της Ορθόδοξης Παράδοσης, η αξία της πατερικής διδασκαλίας, η λειτουργική εμπειρία και η πίστη των Ορθοδόξων. Οι διάλογοι δεν σημαίνουν ούτε και θα σημαίνουν ποτέ οποιονδήποτε συμβιβασμό σε ζητήματα πίστεως.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, όπως αυτή ομολογείται στο Σύμβολο της Πίστεως. Δεν νοείται αγιότητα του ανθρώπου εκτός του Σώματος του Χριστού, δηλαδή εκτός της Εκκλησίας (Εφ. α 23). Η αγιότητα είναι μετοχή στο μυστήριο της Εκκλησίας και στα ιερά μυστήριά της με επίκεντρο την Θεία Ευχαριστία. Οι άγιοι εικονίζουν την Βασιλεία του Θεού.

Η Εκκλησία είναι μία, η Ορθόδοξη. Κατά τον Μ. Βασίλειο «εις λαός πάντες οι εις Χριστόν ηλπικότες και μία Εκκλησία νυν οι Χριστού, καν εκ διαφόρων τόπων προσαγορεύηται». Η Εκκλησία αναμένει πάντοτε την επιστροφή όλων των ανθρώπων, ετεροδόξων και αλλοδόξων σε Αυτήν.

Τα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελούν αντικείμενο εμβαθύνσεως και περαιτέρω μελέτης. Αυτό ισχύει για όλες τις Συνόδους της Εκκλησίας. Ο θεολογικός διάλογος δεν διακόπτεται. Προϋπόθεση απαραίτητη βεβαίως είναι να διατηρείται αλώβητη η θεολογική αλήθεια και ο διάλογος αυτός να πραγματοποιείται χωρίς φανατισμούς και διαιρέσεις, χωρίς παρασυναγωγές και σχίσματα, τα οποία πληγώνουν την ενότητα της Εκκλησίας. Τα σχίσματα είναι δυσίατες πνευματικές ασθένειες. Σύμφωνα με τον ιερό Χρυσόστομο: «το σχίσαι Εκκλησίαν, και φιλονείκως διατεθήναι, και διχοστασίας εμποιείν, και της συνόδου διηνεκώς εαυτόν αποστερείν, ασύγγνωστον και κατηγορίας άξιον και πολλήν έχει την τιμωρίαν» (PG 48, 872). Γι αυτό προτρέπονται οι πιστοί να μη δίνουν βαρύτητα στα λόγια εκείνων που τους παρακινούν να απομακρυνθούν από Αυτήν προκειμένου να αποτελέσουν ξεχωριστή ομάδα έξω από το πλήρωμα της Εκκλησίας, επικαλούμενοι φανταστικούς λόγους δογματικής ακριβείας.

Κατακλείοντας το μήνυμα αυτό, επιθυμούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι όλοι οι Επίσκοποι της Εκκλησίας της Ελλάδος αγρυπνούμε και παραμένουμε αμετακίνητοι στην Ορθόδοξη πίστη και αφοσιωμένοι στην Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
«Αδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλείσθε, το αυτό φρονείτε, ειρηνεύετε, και ο Θεός της αγάπης και ειρήνης έσται μεθ ημών.» (Β Κορ. 13,11)

9 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Να διαβασθεί αυτή η εγκύκλιος σε όλους τους Ναούς και στα Μοναστήρια για να μάθει ο πιστός λαός την πραγματική αλήθεια για την Μεγάλη αυτή Σύνοδο της Εποχής μας και να φιμωθούν όσοι σπέρνουν ζιζάνια. Παράλληλα να τυπωθεί και να μοιρασθεί σε όλους τους εκκλησιαζόμενους. Προτείνω να την δημοσιεύσουν και όσα έντυπα κυκλοφορούν με θρησκευτικό περιεχόμενο.

Ανώνυμος είπε...

Διαφωτιστική η ενημέρωση της Ιεράς Συνόδου.

Ανώνυμος είπε...

Να μας δειξουν σε πιο ακριβως κειμενο της συνοδου υπαρχει σαφης αναγνωριση των συνοδων που αναφερονται. Ας μας το δειξει καποιος που γνωριζει, σε ποια ακριβως παραγραφο των κειμενων γινεται αναγνωριση αυτων ως συνοδων ως συνοδων καθολικου κυρους, δηλαδη ως οικουμενικες ;

Ανώνυμος είπε...

Συνολικοί οι ιεράρχες της Εκκλησίας μας ομολογούν:
«επιθυμούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι όλοι οι Επίσκοποι της Εκκλησίας της Ελλάδος αγρυπνούμε και παραμένουμε αμετακίνητοι στην Ορθόδοξη πίστη και αφοσιωμένοι στην Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.»
Και ας σταματήσουν να φωνάζουν οι ελάχιστοι ρασοφόροι ενάντια στην Σύνοδο.
Αν δεν συμμορφωθούν να αποσχηματισθούν οι κληρικοί και να αφορισθούν οι λαϊκοί. Έτσι τελειώνουν συνήθως οι Ιεροί Κανόνες στο Πηδάλιο της Εκκλησίας.

Ανώνυμος είπε...

Για ρωτήστε τον καθηγητή τον κ. Λόη για τα ζητήματα του εθνοφυλετισμού ως εκκλησιολογική αιρέσεη; Όλες οι αυτοκέφαλες Εκκλησίες είναι ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΚΕΣ!!!! Επίσης έχει γράψει και άρθρο για τις Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες και το ότι δεν αποτελούν συνομοσπονδία Εκκλησιών, αλλά την Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Όμως υπάρχει ενότητα?? Και ποια είναι αυτή;

Ανώνυμος είπε...

Μου "αρέσει" που ο 7:41 28/1 επικαλέστηκε το Πηδάλιο!
Αν εφαρμοζόντουσαν οι διατάξεις του οι πρωτεργάτες της "συνόδου" της Κρήτης θα έπρεπε να έχουν καθαιρεθεί από πολλού!

Ανώνυμος είπε...

Αν το Πηδάλιο εφαρμοζόταν οι καλόγεροι, οι παπάδες, οι δεσποτάδες θα είχαν ξυριστεί, και οι λαϊκοί θα αφοριζόντουσαν. Αφήστε το στην ησυχία Του όλοι σας διότι θα σας πάρει και θα σας σηκώσει και τους από την μια και από τους από την άλλη πλευρά. Ας δουν τα χάλια των παλαιοημερολογιτών της Ελλάδας που η μια παράταξη αφορίζει και αποσχηματίζει την άλλη. Δεν είναι για γέλια αλλά για κλάματα.

Ανώνυμος είπε...

Μιλάνε για αιρέσεις και κινδύνους από τους παπικούς. Οι παπικοί έχουν κάνει Πάπα από διάφορα μέρη του κόσμου. Υπήρξαν και Έλληνες. Έχουν κάνει Πολωνό και τώρα Βραζιλιάνο.
Την αίρεση του εθνοφυλετισμού την καλλιεργούν στην Ορθόδοξη Εκκλησία πολλοί. Θα δεχόμαστε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών όχι Έλληνα αλλά άλλης εθνικότητας; Δεν νομίζω να γίνει ποτέ. Οι αποφάσεις είναι για να τις γράφουν όχι να τις εφαρμόζουν.

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνώ με τον 1.04 Ο φανατισμός δεν κάνει καλό.