Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

Παναγία Θεοτόκε, τὸν χρόνον τῆς ζωῆς μου, μὴ ἐγκαταλίπῃς με


 Παναγία Θεοτόκε, τὸν χρόνον τῆς ζωῆς μου,
μὴ ἐγκαταλίπῃς με, ἀνθρωπίνη προστασία,
μὴ καταπιστεύσῃς με, ἀλλ' αὐτὴ ἀντιλαβοῦ,
καὶ ἐλέησόν με.

Δεν υπάρχουν σχόλια: