Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις Ἐπιστροφή τῆς Α. Θ. Παναγιότητος

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἐπιστροφή τῆς Α. Θ. Παναγιότητος

          Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 26ης λήγοντος μηνός Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς ἐξ Αὐστρίας, ἔνθα διῆλθεν ὀλίγας ἡμέρας ἀναπαύσεως τῇ ἀδελφικῇ συνοδείᾳ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου.
          Τόν Πατριάρχην ὑπεδέχθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ κατά τήν ἀπουσίαν Του ἐκτελέσας χρέη Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: