Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ Πρόγραμμα ίερῶν ἀκολουθιῶν Απριλίου 2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Πρόγραμμα  ίερῶν ἀκολουθιῶν 
Απριλίου 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: