Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Θυρανοίξια νεόδμητου Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού Ζησιμαιΐκων Πατρῶν.

 Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ τελείωσαν οἱ ἐργασίες ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού Ζησιμαιΐκων, ὁ ὁποῖος εἶχε καταστραφεῖ ἀπὸ τὸν σεισμὸ τῆς 8ης  Ἰουνίου.
 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μετέβη  στόν ὡς ἂνω Ἱερό Ναό, τὴν Πέμπτη 6  Ἀπριλίου 2017, καὶ ἐτέλεσε τὰ Θυρανοίξια .
            Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε τὸν Ἱερέα, τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο καὶ τοὺς Ἐνορίτες, ἀλλὰ καὶ ὅλους ὅσοι συνέβαλαν καὶ ἐργάστηκαν μὲ ζῆλο γιὰ τὴν ἀποπεράτωση τῶν ἐργασιῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
            Τὰ θυρανοίξια ἔγιναν τὴν συγκεκριμένη χρονικὴ στιγμή, πρὸ τοῦ Πάσχα δηλαδή, ὥστε νὰ τελεσθοῦν οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος στὸν Ἱερὸ Ναὸ καὶ πρὸς καλύτερη ἐξυπηρέτηση τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τῶν Ἐνοριτῶν, ἀφοῦ ὁ Κοιμητηριακός Ναός, ὃπου ἐτελοῦντο οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες εἶναι μακριά.
 Μετὰ τὶς ἑορτὲς τοῦ Πάσχα ὁ Σεβασμιώτατος θὰ ὁρίσῃ καὶ τὴν ἡμερομηνία τελέσεως τῶν  Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: