Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

NEA ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - "ΑΝΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ"

NEA ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
 "ΑΝΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΛΗΨΗ 
ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ"
Συγγραφέας: ΚΑΠΑΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
Εκδότης: ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ "Ο ΣΩΤΗΡ"Αρχή φόρμας

Τά παιδιά ἔχουν τήν εὐκαιρία νά γνωρίσουν δύο μεγάλες γιορτές τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν Ἀνάσταση και τήν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, μέσα ἀπό δύο ἱερά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας, τό Εὐαγγέλιο καί τή βυζαντινή ἁγιογραφία.
Περιλαμβάνονται ποικίλες δραστηριότητες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Χριστός Ἀνέστη
Πάσχα!
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ

Οἱ Μυροφόρες στόν τάφο. Τό μήνυμα τοῦ Ἀγγέλου γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου (2ο Ἑωθινό Εὐαγγέλιο)
Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστημένου Κυρίου στίς Μυροφόρες
Ὁ Πέτρος καί ὁ Ἰωάννης στό κενό μνημεῖο (7ο Ἑωθινό Εὐαγγέλιο)
Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστημένου Κυρίου στή Μαγδαληνή (8ο Ἑωθινό Εὐαγγέλιο)
Ἀγγελοφάνεια σέ ἄλλη ὁμάδα Μυροφόρων (4ο Ἑωθινό Εὐαγγέλιο)
Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστημένου Κυρίου σέ δύο μαθητές στούς Ἐμμαούς (5ο Ἑωθινό Εὐαγγέλιο)
Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστημένου Κυρίου στούς δέκα μαθητές (9ο Ἑωθινό Εὐαγγέλιο)
Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστημένου Κυρίου στόν Θωμᾶ καί ἡ ψηλάφηση (9ο Ἑωθινό Εὐαγγέλιο)
Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστημένου Κυρίου στούς ἑπτά μαθητές στήν Τιβεριάδα (10ο Ἑωθινό Εὐαγγέλιο)
Ἡ ἀποκατάσταση τοῦ Πέτρου στό ἀποστολικό ἀξίωμα (11ο Ἑωθινό Εὐαγγέλιο)
Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστημένου Κυρίου στούς μαθητές στό ὄρος τῆς Γαλιλαίας (1ο Ἑωθινό Εὐαγγέλιο)
Ἡ ἔνδοξη Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ (3ο & 6ο Ἑωθινά Εὐαγγέλια)
Ἀνάλυση τῆς βυζαντινῆς εἰκόνας
Μάθε κι αὐτό
Δραστηριότητες

Παραγγελίες
Μέσω τηλεφώνου:
Ελλάδα: 0030 210 3624349.
Κύπρος: 00357 25 355081.


Μέσω φαξ:

Ελλάδα: 0030 210 3637108.
Κύπρος: 00357 25 820343.


Βιβλιοπωλεία: «Ο ΣΩΤΗΡ»

Δεν υπάρχουν σχόλια: