Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Θα απουσιάσω

Θα απουσιάσω

10-12 Μαΐου 2017 εις Κύπρο
13-14 Μαΐου 2017 εις Αγγλία
 15-21 Μαΐου 2017 εις Κύπρο 

Η διαδικτυακή επικοινωνία θα συνεχισθεί. 
Το τηλέφωνο θα το έχω κλειστό.
Η επικοινωνία μέσω mail.

Σας ευχαριστώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: