Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Χαιρετισμός Ημερίδος εις τιμήν του μακαριστού Επισκόπου Σισανίου Αντωνίου υπό Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ειρηναίου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ
Προς
Τον Πανοσιολογιώτατον
Αρχιμ. Αλέξιον Παπαστεργίου,
Ιερόν Ναόν Αγίου Γεωργίου
Πανοράματος Θεσσαλονίκης
552 36 Πανόραμα Θεσσαλονίκης

Αγαπητέ μου π. Αλέξιε,
Χριστός Ανέστη!

          Έλαβα με χαρά το από 2 Μαρτίου 2017 γράμμα σας και σας ευχαριστώ πολύ.
          Σχετικώς προς το πολυσέβαστο Πρόσωπον του ασκητού Επισκόπου Σισανίου και Σιατίστης κύρου Αντωνίου, πληροφορώ την αγάπη σας, τα ακόλουθα:
          Είχα την ευλογία του Θεού να γνωρισθώ με τον Σεπτόν Ιεράρχην, εις τον οποίον αναφέρεσθε, σε διάφορες συναντήσεις μας, όταν είχαμε την δυνατότητα να συναντώμασθε σε διάφορες συνάξεις και συναντήσεις μας, ως Διευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολών.
          Εις τις συναντήσεις αυτές, άκουσα και εγνώρισα το Πρόσωπον του Σεπτού αυτού ιεράρχου. Είχα ακούσει τον χαριτωμένο λόγο του, είχαμε συνομιλήσει μαζί και είχα πολύ ευχαριστηθεί για την μεταξύ μας συνάντηση και συνομιλία.

          Είχα, επίσης, την ευλογία του Θεού να Τον συναντήσω εις το Επισκοπείον Του, το οποίον είχα επισκεφθεί μία φορά και είχα πολύ ευχαριστηθεί από την φιλοξενία, την φιλαδέλφια και την πολλήν αγάπην Του.
          Είχα, επίσης, πληροφορηθεί ότι δεν είχε δικό Του επισκοπικόν αυτοκίνητον και περπατούσε προσωπικώς, μετέβαινε σε όπου εχρειάζετο με το λεωφορείον, ως απλός άνθρωπος και επιβάτης.
          Αυτά έχω γνωρίσει για το ευλογημένο Πρόσωπο Του. Είχα αισθανθεί και γνωρίσει πόσον αγαπητός, απλός, φιλόξενος Ιεράρχης ήταν.
          Εξακολουθώ να τον αγαπώ, να τον σέβομαι και δεν θα παύσω ποτέ να αισθάνομαι για το πολύ αγαπητό Πρόσωπο Του αυτά τα αισθήματα και την αγάπην.
          Έχω την πεποίθηση, ότι ήταν πολυσέβαστος, πολύ καλός, αγαπητός και ευλογημένος Ιεράρχης!

Με ευχές και εν Κυρίω αγάπην

Ο Κρήτης Ειρηναίος

Δεν υπάρχουν σχόλια: