Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Ἡ δύναμις τοῦ Κυρίου μου καί τῆς Πανάγνου Μητρός του, τῆς βασιλίσσης τοῦ κόσμου, εἶναι παντοῦ. - Άγιος Ιωάννης Κρονστάνδης

 “..Βρίσκεται παντοῦ καί σέ κάθε εἰκόνα της. Ἡ εἰκών της εἶναι ἁγιασμένη ἀπό τήν ἴδια. Ἀτένιζε λοιπόν τήν εἰκόνα της μέ ἁπλότητα καρδιᾶς, μέ πίστη φωτεινή καί ὀρθόδοξο. Λέγε στό πονηρό πνεῦμα, πού θέλει νά σέ κλονίση: «Ὅλη ἡ γῆ εἶναι ἀγιασμένη. Ἡ δύναμις τοῦ Κυρίου μου καί τῆς Πανάγνου Μητρός του, τῆς βασιλίσσης τοῦ κόσμου, εἶναι παντοῦ.”

Άγιος Ιωάννης  Κρονστάνδης 

Δεν υπάρχουν σχόλια: