Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Νά ζητήσῃ συγγνώμη ἀπό τόν Ἑλληνικό Λαό ὁ κ. Βούτσης. - Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου


Νά ζητήσῃ συγγνώμη ἀπό τόν Ἑλληνικό Λαό ὁ κ. Βούτσης.

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν
κ.κ. Χρυσοστόμου

Μετὰ τὶς ἀπαράδεκτες, κατὰ πάντα, καὶ προκλητικὲς δηλώσεις τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς κ. Νικολάου Βούτση, αἰσθανόμεθα ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη νὰ δηλώσωμε ὅτι, σὲ αὐτὲς τὶς δύσκολες ὧρες ποὺ περνάει, ὁ σκληρὰ δοκιμαζόμενος Ἑλληνικὸς Λαός, δὲν προσφέρει τίποτε ἡ ἀμφισβήτηση τῶν πνευματικῶν του ριζῶν, τῆς ἱστορίας τους, καὶ τῶν παροδοσιακῶν ἀξιῶν.
 Σήμερα, παρὰ ποτέ, ὑπάρχει μεγίστη ἀνάγκη τονώσεως τοῦ φρονήματος αὐτοῦ τοῦ Λαοῦ, ὥστε βασισμένος στὴν πνευματική του κληρονομιὰ νὰ σταθῇ στὰ πόδια του καὶ νὰ προχωρήσῃ μὲ δύναμη, ξεπερνώντας τὶς ὅποιες κρίσεις καὶ τὰ ὅποια μνημόνια τοῦ ἔχουν ἐπιβληθεῖ.

          Στὸν κ. Πρόεδρο τῆς Βουλῆς, ἐπειδὴ φαίνεται ὅτι εἶναι ἐπιλήσμων τῆς ἱστορίας καὶ τῆς διαχρονικότητος αὐτοῦ τοῦ τόπου, ὑπενθυμίζομε ὅτι, ἂν εἶναι σ’ αὐτὴν τὴν θέση, τοῦ Προέδρου δηλ, τῆς Βουλῆς, ἂν συγκροτοῦν τὸ Κοινοβούλιο τῶν Ἑλλήνων οἱ συνάδελφοί του καὶ ἂν εἴμαστε ὅλοι μας αὐτὸ ποὺ εἴμαστε, τὸ ὀφείλομε σ’ αὐτὴν τὴν Πατρίδα, ποὺ μέσα ἀπὸ ἀγῶνες καὶ θυσίες ἐξασφάλισε τὴν ἐλευθερία μας. Ἂν ἒχωμε ἐλευθερία σκέψεως καί λόγου τό ὀφείλομε στήν Ὀρθοδοξία μας, ἀλλά καὶ στὴν οἰκογένειά μας ἡ ὁποία ἐμφορούμενη ἀπὸ τὶς παραπάνω ἀξίες, ἀπεδείχθη κύτταρο τῆς κοινωνίας μας.
          Φαίνεται ὅτι ὁ κ. Πρόεδρος, ἀγνοεῖ ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία δὲν συνιστᾶ ἰδεοληψία ἢ ταλιμπανισμό. Ὁποιαδήποτε τέτοια κατάσταση ἀπορρίπτεται κατηγορηματικῶς ἀπό τήν Ὀρθόδοξη πίστη. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἐλευθερία, πολιτισμός, καταξίωση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Διαλέγεται, ἀγκαλιάζει καὶ ἀγαπάει τὸν κάθε ἄνθρωπο, ἀδιακρίτως φυλῆς, γλώσσης καὶ θρησκείας, ἡλικίας καὶ κοινωνικῆς καταστάσεως.
 Γι’ αὐτὸ ὡς Ἕλληνες ἔχομε τὸ μεγάλο προνόμιο τῆς φιλοξενίας στὸν τόπο μας πληγωμένων ἀπὸ τὴ ζωὴ ἀδελφῶν μας, ἀπὸ ὅπου καὶ ἂν προέρχονται. Γινόμαστε κυρηναῖοι, ξενίζομε καί συμμεριζόμεθα τόν πόνο τῶν ἂλλων, γιατί εἲμαστε Ὀρθόδοξοι.
          Μέχρι τώρα, δὲν ἔχει βρεθεῖ ποτὲ καὶ κανείς, νὰ ἀμφισβητήσῃ, γυμνῇ τῇ κεφαλῇ, αὐτὰ τὰ ζώπυρα τῆς ζωῆς καὶ τῆς πορείας τοῦ Γένους μας.
 Οἱ δηλώσεις τοῦ κ. Προέδρου ἀποτελοῦν θλιβερὴ παραφωνία παγκοσμίως, ἀφοῦ σὲ κανένα μέρος τοῦ κόσμου δὲν ἀμφισβητοῦνται ἡ ἰδιοπροσωπία καὶ ἡ ταυτότητά ἑνός Λαοῦ καί δή ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς.
          Αὐτὲς οἱ δηλώσεις, ἤδη προκάλεσαν τὸ αἴσθημα τῶν Ἑλλήνων καὶ μάλιστα πρὶν ἀπὸ μιά τόσο μεγάλη θρησκευτικὴ ἑορτή, ὅπως εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς Παναγίας μας.
 Στὴν προσπάθεια τῆς ἀπομειώσεως τῶν ἀξιῶν, ποὺ ἀποτολμᾶται δυστυχῶς, τὰ τελευταῖα χρόνια στόν τόπο μας, ἔρχεται ὁ κ. Βούτσης νὰ προσθέσῃ τὸ δικό του «λιθαράκι».
Ὃλους μᾶς κρίνει ἡ ἱστορία. Δυστυχῶς γιὰ τόν κ. Πρόεδρο, ἐμετρήθη, ἐζυγίσθη καὶ εὑρέθη ἱστορικῶς καί πολιτικῶς, ἐλλιπής.
 Ὃσο γιά τά θέματα τῆς ἀριστείας καί τῶν Παρελάσεων, ὃντως χρειάζεται πολύ μεγάλη συζήτηση, ὣστε νά κατανοήσωμε ὃτι ἡ ἀριστεία εἶναι ἡ ἒκφρασις τῆς εὐγενοῦς ἀμίλλης καί συνιστᾶ πρόοδο καί ὂχι «στάμπα» ἢ «ρετσινιά». Καί ὃτι ἡ Παρέλαση ἒχει σχέση μέ τήν ἱστορία καί τοῦς ἁγῶνες τοῦ Λαοῦ μας, μέ τήν συνέχεια αὐτῆς τῆς σκυτάλης ἀπό τούς νεώτερους καί μέ τήν ἀπόφαση νά συνεχισθοῦν αὐτοί οἱ ἁγῶνες, μέσα ἀπό τήν λεβεντιά τῶν νεωτέρων Ἑλλήνων καί τίς θυσίες τους, ἐάν καί ὃποτε αὐτό χρειασθῇ. Αὐτό εἶναι τό ἦθος τοῦ Λαοῦ μας καί συνιστᾶ ἰδιαίτερο προνόμιό του, ἐν μέσῳ, τῶν Λαῶν τῆς γῆς. (Γνωρίζω ὅτι ἴσως  κάποιοι θεωρήσουν ὃτι τά παραπάνω συνιστοῦν ἐθνικισμό. Εἶναι βλέπετε τῆς μόδας, τελευταῖα, ἡ ἀγάπη στήν Πατρίδα μας, νά θεωρῆται ἐθνικισμός. Ὃμως ἀξίζει τόν κόπο νά ἀγαπᾶμε μέ ὃλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς μας τήν Πατρίδα, ὥστε νὰ ἀγαπᾶμε καί ὅλους τούς Λαοὺς  τῆς γῆς, παρά νά χαρακτηρισθοῦμε ἀπὸ τὴν ἀδέκαστη ἱστορία ὡς μητραλοῖες).
Ὡς Ἕλληνας πολίτης, ἐκφράζω τὴν ἀγανάκτησή μου γιὰ ὅσα ἐξεστόμησε ὁ  κ. Πρόεδρος. Ὡς ἄνθρωπος τὴν βαθυτάτη λύπη μου γιὰ τὶς ἄστοχες δηλώσεις του καὶ ὡς Ἓλληνας Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης ἐκφράζω τὴν ἔντονη διαμαρτυρία μου, διότι εὑρέθη ἂνθρωπος ἀπὸ μιά τόσο ὑψηλὴ θέση, νὰ προκαλέσῃ τὸ αἴσθημα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καὶ νὰ ἐκφέρῃ ἀνερυθριάστως «ὕβριν» ἐναντίον αὐτῆς ταύτης τῆς ὑποστάσεώς του.
Τέλος, εἶναι ὥρα ὣστε, ὅλος ὁ Πολιτικὸς κόσμος, ἀνεξαρτήτως πολιτικῶν ἀποχρώσεων, νὰ ἀναλάβῃ τὶς εὐθύνες του, ἔναντι ὅλων αὐτῶν τῶν προκλήσεων ποὺ τελευταῖα παρουσιάζονται ἔναντι τῆς πνευματικῆς ὑποστάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.
          Καί κάτι ἀκόμα: Ἐάν ἐπιθυμῇ ὁ κ. Βούτσης, νά καταλάβῃ ὃτι ὃλα αὐτά εἶναι ἀνεδαφικά καί ἐκτός πραγματικότητος δέν ἒχει παρά νά ἐπισκεφθῇ κάποιο Ναό ἢ Προσκύνημα τῆς Παναγίας μας, ἢ νά πληροφορηθῇ ἀπό τά ΜΜΕ, κατ’ αὐτάς τάς ἡμέρας καί κυρίως κατά τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεώς Της, τήν ἀθρόα συμμετοχή τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἐκφράζει Ὀρθοδόξως τά αἰσθήματά του πρός τήν Θεομήτορα καί διατρανώνει, πανηγυρικῷ τῷ τρόπῳ, τήν’ Ὀρθόδοξη  πίστη του καί τό Ὀρθόδοξο ἦθος τῆς Ἑλλάδος.
Τό μόνο, λοιπόν, πού ἀπομένει στόν κ. Βούτση, εἶναι νά ζητήσῃ συγγνώμη ἀπό τόν Ἑλληνικό Λαό.


13 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΣΑΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΜΕ ,ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΤΕ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Η ΑΛΑΝΘΑΣΤΗ, Η ΑΓΙΑ, Η ΣΩΣΤΙΚΗ

Ανώνυμος είπε...

Από τους αριστερούς που δεν έχουν φόβο Θεού –υπάρχουν κι με φόβο Θεού- θα ακούσεις και χειρότερα. Στο μέλλον θα έλθει με τέτοιες απόψεις ο εκτροχιασμός της Ελλάδας. Το κακό ότι είναι Προέδρος της Βουλής αν και όλοι στο προεδρείο του Σύριζα είναι για κλάματα.

Ανώνυμος είπε...

Αν είχαν φωνή διαμαρτυρίας και άλλοι Αρχιερείς και θα ήταν διαφορετική η πατρίδα μας. Όσο σκύβεις το κεφάλι οι θρασύτατοι της εξουσίας θα σε θάβουν περισσότερο. Ο Πατρών Χρυσόστομος είναι ΗΓΕΤΗΣ ας τον ακολουθήσουν και άλλοι Αρχιερείς για μια Ελλάδα Χριστιανική και όχι θρησκευτικά αχρωμάτιστη.

ΑΓΙΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΙΣ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ είπε...

Σας ευχαριστούμε Σεβασμιώτατε... Εκτός από πατέρας μας είστε και η φωνή μας!!!

π. Ι.Δ.

Ανώνυμος είπε...

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΤΗΣ ΑΧΑ΅ΙΑΣ ΚΑΛΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΣΙΓΗΣΟΥΝ!!! ΠΩΣ ΤΟΛΜΟΥΝ ΚΑΙ ΥΨΩΝΟΥΝ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ!!!

Ανώνυμος είπε...

Για άλλη μια φορά ο Επίσκοπος Πατρών απαντά με την φωνή του Έλληνα Ορθόδοξου η οποία ταιριάζει απόλυτα με αυτή την φωνή του Ελληνικού Λαού. Να το ακούσουν και ο Πρόεδρος της Βουλής και οι συντοπίτες Βουλευτές που ας μην ξεχνούν ότι αντιπροσωπεύουνε στην Βουλή τους Ορθοδόξους Ελληνες της Αχαΐας.

Ανώνυμος είπε...


Η πρώτη αντίδραση πού ήλθε από την Κοζάνη…
=================================================

Ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος, ένας Αρχιερέας που το λέει η καρδιά του!
Άν τολμήσουν να τον βάλουν στην φυλακή, θα γίνει, ( όπως συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις) ίνδαλμα καί ήρωας. Θα ξεσηκωθεί ο πιστός λαός και άντε μετά οι πολιτικοί να τον μαζέψουν…
Το ερώτημα για τον απλό λαό είναι ένα, και παραμένει:
Γιατί παρεξηγήθηκαν για όσα τους είπε ο μαχητικός Αρχιερέας της Κοζάνης κ. Παύλος; Προς τί η διαμαρτυρία τους;
Αυτοί όλοι δεν ήσαν οι πολιτικοί όλων των αποχρώσεων πού ψήφισαν ότι βρωμερό και ακάθαρτο δεν διενοείτο ποτέ να ψηφίσει πολιτκός στην Ελλάδα τόσα και τόσα χρόνια; Γιατί λοιπόν φωνάζουν τώρα;
Αυτοί δεν είναι πού ψήφισαν για συμβιώσεις ομοφυλοφύλων, για συντάξεις σε συντρόφους «αφύσικων γάμων», για αλλαγές φύλου με μία απλή υπογραφή χωρίς ούτε μία απλή ψυχιατρική – ιατρική εξέταση ρίχνοντας έτσι απλά μέσα στις συγκροτημένες κοινωνίες ανθρώπινα ψυχιατρικά φαινόμενα, ζητώντας μάλιστα
και «συγγνώμη» πού τόσα χρόνια δεν τους αναγνώριζαν;
Πραγματικά, ένα έσχατο σημείο πολιτικού ξεπεσμού απ΄αυτά πού ξέρανε κάποιοι απ΄αυτούς από τα σχολεία της Γκράβας πού φοίτησαν, και ο νοών νοείτω...
Όλοι αυτοί δεν ήσαν, (πολιτικοί όλων των αποχρώσεων) πού τα ψήφιζαν όλα αυτά, ανοίγοντας δρόμους για όποια ανηθικότητα και εκφυλισμό μικρών και μεγάλων στην χώρα μας, ζητώντας και νομοθεσίες «εμφύλων και εκφύλων» ακόμη και γιά μικρούς μαθητές Δημοτικών σχολείων;
Μήπως αυτοί δεν είναι πού από την αρχή της πολιτικής θητείας τους στο μόνο πού έδωσαν βάρος ήταν η ψήφιση νόμων για εξανδραποδισμό τής οικογένειας, λές και γι΄αυτό τούς ψήφισε ο λαός !!!
Όλα αυτά πού ψηφίστηκαν λοιπόν, πώς να τά ονομάσουμε σήμερα;
Αγνά, καθαρά, καί άμωμα, γεμάτα από αρετές πού θα μπορούσαν να λειτουργήσουν γιά τήν ψυχική καλλιέργεια καί πνευματική άνοδο τού λαού;
Άς μη φωνάζει λοιπόν σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής και άς μη διαμαρτύρονται όλοι τους, έχοντας μέχρι τώρα προφανώς καλομάθει από τα χαϊδέματα κάποιων Αρχιερέων πρός τους πολιτικούς...
Ήλθε η ώρα πιά, να ανοίξουν και οι άλλοι αρχιερείς το αιδήμων στόμα τους και να αφήσουν τα μεσοβέζικα λόγια και τις ρεβερέντζες πού ξέρουνε, και «με τον Αστυφύλαξ και με τον Χωροφύλαξ ( και με τον Χριστό και με τούς πολιτικούς ), γιατί όπως πάνε θα χάσει στο τέλος η μέν Εκκλησία τα αγκωνάρια, κι΄αυτοί θα χάσουν ξεπουπουλιασμένοι πιά, καί τις μίτρες τους και τα πανηγύρια τους.

Ο Χριστός δεν ήλθε για πέτρες, χωράφια και χώματα.
Ο Χριστός τους «ανέθεσε» εν τη όποια και όπως αποκτήθηκε αρχιερατεία τους, να δώσουν έργω και λόγω την παρουσία Του μέσα στις ανθρώπινες κοινωνίες για να σωθούνε ψυχές δια της αγιότητος. Και με τέτοιες υποχωρήσεις δίνοντας «γη και ύδωρ Σοδόμων» δεν έρχεται ευλογία Θεού, αλλά μόνο αποστροφή και κατάρα…

«Ό γέγραφα, γέγραφα !» ! Βρέθηκε κι΄ ένας άνδρας Αρχιερέας με παντελόνια, και είπε τα αυτονόητα !

http://www.kivotoshelp.gr/index.php/eidhseis/1495-o-gegrafa-gegrafa-vrethike-ki-enas-andras-arxiereas-me-pantelonia-kai-eipe-ta-aftonoita


a -mikros

Ανώνυμος είπε...

Ο Αρκάς Μητροπολίτης της Πάτρας Χρυσόστομος τα λέει σωστά. Το κακό ότι άλλοι αρχιερείς μα και πολλοί από τους επώνυμους την κάνουν τουμπεκί. Κρίμα. Οι λίγοι που βγήκαν να στάξουν χολή θα παραμείνουν στα αζήτητα.

Ανώνυμος είπε...

Ο κ. Βούτσης δεν έκανε καθόλου καλά για όλα αυτά τα οποία είπε. Ας μην ξεχνά ότι είναι ως Πρόεδρος της Βουλής ο τρίτος στην σειρά πολιτειακός παράγοντας. Η Ελλάδα είμαστε Χριστιανοί και πρέπει ο Πρόεδρος της Βουλής να μας υπολογίζει τουλάχιστον αφού δεν μπορεί να μας σεβαστεί. Τι να πω!!! να φτάσω στο σημείο να του πω ότι του χρειάζεται ένας Ρουβικώνας!!! Με αυτούς δεν τόλμησε να τα βάλει ούτε αυτός ούτε οι Βουλευτές της Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ. Διάβασα κατάπληκτος μια καλογραμμένη μεν αλλά και απαράδεκτη δήλωση των κ.κ. Βουλευτών Αχαΐας στις θέσεις του Μητροπολίτη Πατρών.
Ο κάθε Έλληνας και Χριστιανός ας έχει περισσότερη σκέψη ότι με την ψήφο του στέλνει να τον αντιπροσωπεύσουν αυτοί που έχουν ποδοπατήσει τα πατροπαράδοτα.

Ανώνυμος είπε...

Να ζητήσει συγνώμη. Η Ελλάδα δεν έχει σχέση με τις φαντασιώσεις Βούτση που είναι βλαβερές για τον Ελληνισμό. Μας βύθισαν στα μνημόνευα και αυτοί που το έπαιζαν σωτήρες και τολμάνε και μιλούν....

Ανώνυμος είπε...

Αυτά τα είπε ο Βούτσης...ο πρόεδρος της Ελλην. Βουλής ,ΠΟΥ ΈΔΩΣΕ ΕΝΤΟΛΉ ΣΤΗΝ Αστυνομία να μη πειράξει τους ''ρουβίκωνες''....!!!

ΚΑΙ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ '' ΤΑΛΙΜΠΑΝ '' την Ορθόδοξη Πίστη μας ,που ΚΕΝΤΡΟ εχει Το ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑς ;;;

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΟΤΙ ο πρωθυπουργός δεν τον ανακάλεσε ....

Αρα ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ ποιοί μας κυβερνούν ;;;

Στους Ευρωπαίους δανειστές σκύβουν το κεφάλι .αυτοί που μας έλεγαν δήθεν ότι ''θα τους χορεύουμε.... ''
ενώ τολμούν τώρα να προσβάλλουν
ότι ΙΕΡΟ ΚΑΙ ΟΣΙΟ ΕΧΕΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.....

Κάποιοι δυστυχώς τους πίστεψαν και τους ψήφισαν .....

τώρα όμως τους ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας ....

Ανώνυμος είπε...

Τρίζουν τα κόκκαλα ολων των Ηρώων του Εθνους μας που Θυσιάστηκαν

'' για του Χριστού την πίστη την Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία '' ομιλία Θεόδ. Κολοκοτρώνη στους Νέους στη Πνύκα''

Που καταντήσαμε για να έχουμε τέτοιους κυβερνήτες .....

Ωστόσο γιατί ο Αρχιεπίσκοπος δεν τους απαντά όπως τους πρέπει;;;

Ωστόσο πολυ καλά κάνει ο Μητροπολίτης μας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟς, και τους τα

λέει '' ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΑ !!!''

Ανώνυμος είπε...

γέλασα με τα όσα λένε αυτοί βουλευτές και μη για τις ορθότατες και υγιέστατες δηλώσεις του Μητροπολίτη της Πάτρας. από το να σιωπήσουνε τόλμησαν να μιλήσουν. κοντά σας είναι όλος ο κόσμος και ο Ελληνισμός μητροπολίτη της Πάτρας Χρυσόστομε. μην σταματήσεις να ελέγχεις αυτούς που ξεχνούν ότι Ελλάδα χωρίς Ορθοδοξία δεν θα υπάρξει.