Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Δεν θα βρει έλεος εκείνος που αντιμετωπίζει με δόλο τον πλησίον του.Όπως δεν είναι δυνατόν να βόσκουν μαζί πρόβατα και λύκοι, έτσι είναι αδύνατον να βρει έλεος εκείνος που αντιμετωπίζει με δόλο τον πλησίον του.
Από το Γεροντικόν

Δεν υπάρχουν σχόλια: