Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν Φεβρουαρίου 2018 τοῦ Ἱεροῦ Πανεπιστημιακοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν.


Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν Μηνός Φεβρουαρίου  2018 
τοῦ Ἱεροῦ Πανεπιστημιακοῦ Ναοῦ  
τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Δεν υπάρχουν σχόλια: