Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

Ο προορισμός του ανθρώπου


Ο προορισμός του ανθρώπου
Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Ματθόπουλος

Εκδότης: Αδελφότης Θεολόγων “η ΖΩΗ”

Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να γνωρίσει ο Χριστιανός αφ’ ενός μεν τις αλήθειες της ορθόδοξης πίστεως μας και αφ’ ετέρου να μάθει τι είναι υποχρεωμένος να κάνει, για να καταρτισθεί, να αναδειχθεί δόκιμος, ευάρεστος και αγαπητός στον Θεό.
Γι΄ αυτό περιέχει περιληπτικά όλα όσα είναι χρήσιμα και αναγκαία να γνωρίζει ο Χριστιανός για τον καταρτισμό, τη μόρφωση και την ηθική τελειοποίησή του.
Περιέχει Δογματική, διότι διατυπώνονται σ’ αυτό τα κυριότερα δόγματα της πίστεως. Εξηγείται δηλαδή από πού πηγάζει και πως χορηγείται στον Χριστιανό η άφεση των αμαρτιών του, η σωτηρία και η αιώνια ζωή. Ποια δύναμη και χάρη του δίνεται με τα άγια Μυστήρια.

Περιλαμβάνει ακόμη και Απολογητική, διότι αναφέρονται οι σπουδαιότεροι λόγοι που αποδεικνύουν τη θεότητα του Χριστού.
Περιλαμβάνει και Ηθική, διότι αναφέρονται τι είναι γενικά η αρετή και τι η κακία και αμαρτία. Αναφέρονται οι νόμοι και οι εντολές, που πρέπει να τηρεί ο Χριστιανός, καθώς και οι αρετές που οφείλει να εφαρμόζει. Αναφέρεται το πώς μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει την ηθική και πνευματική του κατάσταση, καθώς και τα μέσα, με τα οποία θα αποφεύγει την αμαρτία και θα εργάζεται την αρετή.
Περιλαμβάνει ακόμη και Λειτουργική, διότι αποδεικνύεται σ’ αυτό φανερά η ύψιστη σημασία που έχει η θεία Λειτουργία και εξηγείται ποια είναι η αληθινή και ευάρεστη λατρεία στον Θεό.
Περιλαμβάνει και Ερμηνευτική, διότι για ν’ αποδείξει και επιβεβαιώσει τα διάφορα ζητήματα, παρουσιάζει και ερμηνεύει σ’ αυτό πολλά, τα κυριότερα χωρία της Αγίας Γραφής, που είναι απαραίτητα να γνωρίζουμε.
Επομένως, εκείνος που μελετά αυτό το βιβλίο, θα μαθαίνει όλα αυτά τα σπουδαιότατα ζητήματα που ενδιαφέρουν όποιον θέλει και ποθεί τη σωτηρία του.
Επειδή δε τα θέματα αυτά εξηγούνται το καθένα σε ειδικό κεφάλαιο, με αποδείξεις και επιχειρήματα, γι’ αυτό ο αναγνώστης μπορεί ακόμη να δίνει λόγο σ’ όποιον αναζητεί την αλήθεια ή έχει την ανάγκη της.
Αθήναι 1η Μαρτίου 1913
Αρχιμ. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

έτσι για να ξέρουμε απο που κρατάει η σκούφια του (του βιβλίου)....
"Στον "Προορισμό του ανθρώπου" του Johann Gottlieb Fichte περιλαμβάνονται τρία βιβλία, τα οποία περιγράφουν τρεις διαφορετικούς προσανατολισμούς της φιλοσοφικής σκέψης: η Αμφιβολία, η Γνώση και η Πίστη.
Το πρώτο βιβλίο παρουσιάζει τις θεμελιώδεις παραδοχές του καρτεσιανισμού εν γένει, ο οποίος εν συνόλω λαμβανόμενος εισηγείται ένα σύστημα ετεραρχίας, ήτοι υποτέλειας της ανθρώπινης νόησης σε ξένες προς αυτήν αρχές.
Το εναρκτήριο ερώτημα του δευτέρου βιβλίου αφορά στην έννοια του νοούντος εγώ, το οποίο σε αντιδιαστολή προς την παραπάνω θεώρηση δεν τίθεται ως πράγμα (res cogitans) αλλά ως πράξη ελευθερίας. Η φιλοσοφία στην οποία εδράζεται το συνολικό επιχείρημα του δευτέρου βιβλίου είναι ο καντιανός κριτικισμός, ο οποίος συνταυτίζει το Είναι με την παράσταση. Κατά τον Fichte, ο κριτικισμός έχει ως αναγκαία συνέπεια την απώλεια του Είναι και, ως εκ τούτου, οδηγείται στον σκεπτικισμό.
Το τρίτο βιβλίο, που φέρει τον τίτλο η Πίστη, αναλαμβάνει, ακριβώς, να καταδείξει ότι το χαμένο Είναι του καντιανού κριτικισμού επανακτάται μόνο στο πλαίσιο της αυτοτέλειας της ηθικής πράξης."

http://www.biblionet.gr/book/160047/Gottlieb_Fichte,_Johann,_1762-1814/%CE%9F_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85

Ζήνωνας

Ανώνυμος είπε...

Ζήνωνα κάπου μακριά είσαι νυχτωμένος και δεν βλέπεις Φως. Το βιβλίο του π. Ευσεβίου δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που μας δείχνεις εδώ. Όποτε καμιά σκούφια δεν κρατά από το υποδεικνυόμενο από εσένα. Ξύπνα παιδί μου !!!!

Ανώνυμος είπε...


Ζήνων, Ζήνων...Από την πόλη έρχομαι και στην κορυφή κανέλα και βγάζω το καπέλο μου να μη βραχεί η ομπρέλα...
Μιλάμε εδώ για το βιβλίο του π. Ευσεβίου πού είναι κάτι σαν δεύτερο Ευαγγέλιο για όποιον το έχει σωστά μελετήσει κι΄όχι απλώς διαβάσει..Άκουσα μάλιστα ότι τελευταία έχει εκδοθεί και σε απλή ( όχι δημοτική ) γλώσσα. Είναι αλήθεια αυτό;

Αττικός

Ανώνυμος είπε...

Ο φίλος Ζήνωνας ας πάει σε κάποιο βιβλιοπωλείου εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος να το ζητήσει, να το ξεφυλλίσει και να δει την αξία του βιβλίου και από τα κεφάλαια μόνο.

Ανώνυμος είπε...

Επειδή σ αυτόν τον χώρο υπογράφω ποιήματα ως "Ζήνων" δηλώνω ότι το παραπάνω σχόλιο με την υπογραφή Ζήνωνας δεν είναι δικό μου