Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ!


«Μὲ σύμμαχο τὶς συντεχνίες, ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου καταργεῖ τὴν ἀξιολόγηση τῶν ἐκπαιδευτικῶν. Μὲ διχαστικὸ πολιτικὸ λόγο, ὁ ὑπουργὸς ἐπικρίνει πολιτικὰ ὅσους ὑποστηρίζουν τὴν ἀξιολόγηση.... Ὡστόσο, ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ μόνη χώρα ποὺ τὸ 2018 καταργεῖ μὲ νόμο τὴν ὰξιολόγηση τῶν ἐκπαιδευτικῶν, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ὅλοι παραδέχονται - γονεῖς, μεγάλη μερίδα ἐκπαιδευτικῶν, κοινω-νία - ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴ βελτίωση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου...» («Καθημερινὴ» 25.3.2018). Δυστυχῶς μερικοὶ δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν, πὼς χωρὶς ἀξιολόγηση, ἀξιοκρατία καὶ ἀριστεία δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει σοβαρὴ παιδεία. Ἕνα σπάνιο γιὰ τὴν ἐποχή μας γεγονὸς θὰ μποροῦσε ἴσως νὰ μᾶς παραδειγματίσει. Ὁ Ἀϊνστάιν προσπαθούσε νὰ καταλάβει τὴν ἕδρα τῆς Φυσικῆς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ζηρίχης. Συνυποψήφιός του ὁ Φ. Ἄντλερ. Ὁ πατέρας τοῦ Ἄντλερ ἀνῆκε στὰ ὑψηλὰ στελέχη τοῦ σοσιαλδημοκρατικοῦ κόμματος τῆς Αὐστρίας.
Ἦταν ἑπομένως βέβαιη ἡ ἀποτυχία τοῦ Ἀϊνστάιν. Ἡ ἐκλογὴ γινόταν μὲ κριτήρια πολιτικά. Ὅταν ὅμως ἔμαθε ποιὸς ἦταν ὁ συνυποψήφιός του, δείχνοντας τὸ ψυχικό του μεγαλεῖο, δήλωσε ἀμέσως στὶς πανεπιστημιακὲς ἀρχές: «Ὅταν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νὰ ἔχουμε στὸ πανεπιστήμιό μας ἄνθρωπο τοῦ μεγέθους τοῦ Ἄϊνστάιν ἡ εκλογή μου ἀποτελεῖ καθαρὴ ἀνοησία. Μὴ χάνετε γιὰ λόγους πολιτικοὺς τὴν εὐκαιρία νὰ ὑψώσετε τὴ στάθμη τοῦ Πανεπιστημίου μας».
Περιοδικό ΖΩΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: