Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

Νά μήν κρίνεις κανένα πρίν τόν κρίνει ὁ Θεός - Άγιος Δημητρίος τοῦ Ροστώφ


Σού θυμίζω ἕνα περιστατικό ἀπό τό Γεροντικό, καί κράτησε τό στή μνήμη σου: Πῆγε κάποτε ὁ ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Θηβαῖος σέ κάποιο μοναστήρι. Ἐκεῖ εἶδε ἕναν ἀδελφό νά σφάλλει καί τόν κατέκρινε. Μόλις ὅμως ἔφυγε καί βγῆκε στήν ἔρημο, παρουσιάσθηκε ἕνας ἄγγελος Κυρίου, στάθηκε μπροστά στήν πόρτα τοῦ κελλιοῦ του καί δέν τόν ἄφηνε νά μπεῖ. Ἐκεῖνος τότε τόν παρακαλοῦσε νά τοῦ ἐξηγήσει τήν αἰτία. Καί ὁ ἄγγελος τοῦ ἀποκρίθηκε: «Ὁ Θεός μέ ἔστειλε νά σέ ρωτήσω: Ποῦ προστάζεις νά βάλω τόν ἀδελφό ποῦ ἔκρινες;»
Ἀμέσως ὁ ἀββᾶς Ἰσαάκ κατάλαβε τό νόημα τῶν λόγων τοῦ ἀγγέλου καί τοῦ ἔβαλε μετάνοια λέγοντας: «Ἁμάρτησα, συγχώρησέ με». Ὁ ἄγγελος τότε τοῦ εἶπε: «Σήκω, σέ συγχώρησε ὁ Θεός. Καί φυλάξου ἀπό δῶ καί πέρα, νά μήν κρίνεις κανένα πρίν τόν κρίνει ὁ Θεός».
Άγιος Δημητρίος τοῦ Ροστώφ

Δεν υπάρχουν σχόλια: