Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

"ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΩΣ ΕΝΟΣ";;; - π. Τιμόθεος Παπασταύρου


"ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΩΣ ΕΝΟΣ";;; 
"ἐλάλουν ἐναντίον Βασιλέων καὶ οὒκ ἠσχυνόμην"

Ὅταν πρὶν ἀπὸ κάποιους μῆνες, ἔγραψα τὴν "ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΔΥΡΟΜΕΝΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΥ", ἔσπευσαν πολλοί, ἄλλοι νὰ μὲ συγχαροῦν, - τοὺς ὁποίους εὐχαρίστησα καὶ εὐχαριστῶ - ἄλλοι νὰ μοῦ τονίσουν τὸ "ἐπικίνδυνον τοῦ ἀτοπήματος" καὶ ἄλλοι νὰ μὲ ἐπιπλήξουν καὶ νὰ μὲ ἀπειλήσουν. Σ' αὐτοὺς τοὺς τελευταίους, ἀπάντησα πρῶτον μέν, μὲ τὴν περιφρόνησή μου καὶ δεύτερον, μὲ τὸ νὰ κρατῶ τὴν συγκεκριμμένη ἐπιστολή μου, ἐπὶ δέκα καὶ πλέον ἡμέρες σὲ "πρῶτο πλᾶνο", στὴν ἡλεκτρονική μου σελίδα καὶ νὰ ὑπάρχῃ ἀκόμη μέχρι σήμερα, σὲ περίοπτη θέση καὶ νὰ μπορῇ ὁ καθένας νὰ τὴν "ἀνοίξῃ". Τὶς ἀπειλές τους - τοὺς τὸ εἶπα ἄλλωστε καὶ τοὺς τὸ ἐπαναλαμβάνω, νὰ πᾶνε νὰ τὶς κάνουν ὅπουδήποτε ἀλλοῦ καὶ ὄχι σὲ μένα. Ἂν θίγονται ἀπὸ τὸ περιεχόμενο, ... ὑπάρχει καὶ εἰσαγγελέας! Δὲν πρόκειται νὰ δεχτῶ ἐκ νέου, ὑποδείξεις καὶ παρατηρήσεις καὶ τοὺς τὸ ἐπαναλαμβάνω, ΕΜΑΘΑ ΝΑ ΖΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ καὶ ΕΜΑΘΑ ΝΑ ΦΟΒΑΜΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΘΕΟΝ καὶ δὲν πρόκειται ποτὲ καὶ κανείς, νὰ μοῦ ... ὑπαγορεύῃ τὸ τί θὰ λέγω, τὸ τί θὰ γράφω καὶ κυρίως τὸ τί θὰ σκέφτομαι. Ἂς μὴν σπεύσουν ... λοιπόν!
Πόσα κακὰ καὶ φοβερὰ δὲν συνέβησαν τὶς τελευταῖες ἡμέρες!

1. Ἡ σαρκικὴ διαστροφή, "σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο"! Διαφημίστηκε, μάλιστα, μέσα ἀπὸ ὅλα τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, μὲ κάθε βρωμερὴ καὶ σιχαμερὴ λεπτομέρεια! Τὰ περισσότερα πολιτικὰ κόμματα καὶ δὴ τὰ πρωτεύοντα στὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο, ἀκόμη δὲ χειρότερα, ἐκεῖνα ποὺ ἀνέκαθεν ἀνῆκαν στὰ λεγόμενα "συντηρητικά", συμπορεύτηκαν καὶ στήριξαν ὅλη αὐτὴ τὴν ἐμετικὴ ἐκδήλωση. Ἀκόμη καὶ αὐτὴ ἡ Ἀστυνομία, ποὺ καλεῖται νὰ ἐπιβάλῃ τὸν νόμο καὶ τὴν τάξη καὶ ποὺ πρὶν απὸ κάποια χρόνια ἐθεωρεῖτο "προπύργιον" ἠθικῆς καὶ ἀξιοπρέπειας, στάθηκε μὲ συγκεκριμμένο ἐκπρόσωπό της, ἀρωγὸς στὶς προκλητικὲς - ἂν μή τι ἄλλο - αὐτὲς ἐκδηλώσεις. Ἤθελα, σὰν Ἕλληνας πολίτης, πρῶτον μὲν νὰ δηλώσω χωρὶς περιστροφές, ὅτι ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΕΜΙΑΣ! Ἀπαιτῶ ὅμως, νὰ μὲ σέβονται καὶ αὐτοὶ καὶ νὰ πειθαρχοῦν, ἂν μή τι ἄλλο στὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς νόμους τῆς πολιτείας καὶ τοῦ Κράτους. Δεύτερον, θὰ ἤθελα νὰ κάνω κάποια ἐρωτήματα σὲ ὅποιον ἀρμόδιο - ἂν ὑπάρχῃ - καὶ φυσικὰ θὰ ἤθελα καὶ νὰ μοῦ ἀπαντήσῃ. Φοβοῦμαι, μᾶλλον, ὅτι δὲν θὰ πάρω ἀπάντηση ἀλλὰ ἂς εἶναι ... Ἀπὸ πότε ἄλλαξαν οἱ νόμοι καὶ δὲν τὸ ξέρουμε; Ἀπὸ πότε ἐπιτρέπεται στὸν καθένα νὰ κυκλοφορῇ ὁλόγυμνος; Ἀπὸ πότε κατηργήθη ὁ νόμος "περὶ δημοσίας αἰδοῦς"; Πότε ἄλλοτε συνέβη νὰ συνέρχονται ("σμίγουν") δημόσια στοὺς δρόμους, ἀκόμη καὶ ἄνδρες μὲ γυναῖκες, ποὺ μέχρι πρό τινος ἐθεωρεῖτο ἡ φυσιολογικὴ σχέση, καὶ νὰ μὴν συλληφθοῦν ἐπὶ παραβάσει τοῦ ὡς ἄνω νόμου; Πότε φθάσαμε σ' αὐτὸ τὸ ἐπίπεδο, οὕτως ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχῃ ἡ στοιχειώδης προστασία καὶ αὐτῶν τῶν ἀνηλίκων παιδιῶν; Ἂν ξεπέσαμε σ' αὐτὸ τὸ ἐπίπεδο, τότε τί ὠφελοῦν τὰ προειδοποιητικὰ σύμβολα (ρόμβος, κύκλος, τρίγωνο, τετράγωνο καὶ ὁ "χιαστί" σταυρὸς) τὰ ὁποῖα ὑποχρεοῦνται νὰ θέτουν τὰ κανάλια σὲ κάθε ἀνάρτησή τους, δῆθεν γιὰ τὴν προστασία τῶν ἀνηλίκων; Δὲν μιλῶ "ξεκάρφωτα", ἀλλὰ μὲ βάση τὶς φωτογραφίες ποὺ κυκλοφόρησαν καὶ κυκλοφοροῦν στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης. Πότε, ἀκόμη καὶ σὲ καρναβαλικὲς ἐκδηλώσεις - ποὺ ὑπάρχει μιὰ κάποια ἀνοχή, - παρουσιάσθηκαν παρόμοιες εἰκόνες; Δὲν θὰ φτύσω ποτὲ κανέναν καὶ οὔτε θὰ ὑβρίσω καὶ οὔτε θὰ προβῶ ποτέ, στὴν ὅποιαδήποτε ἐνέργεια ποὺ νὰ ὑποτιμᾷ τὸν κάθε ἕναν. Ἐγὼ ὅμως δὲν ἔχω κανένα δικαίωμα; Δὲν μὲ ὑπερασπίζεται κανένας νόμος;
2. Ἡ Πατρίδα μου "κουτσουρέφτηκε"! Οὔτε κἂν σκέφτηκαν κάποιοι, ὅτι ὁ λαὸς ἔχει ἄποψη καὶ ὅτι τὴν ἐξέφρασε κατ' ἐπανάληψιν! Αὐτοὶ ποὺ ἐξελέγησαν ἀπὸ τὸν λαὸ καὶ ἐνεργοῦν κατ' ἐντολήν του, γιατὶ δὲν τὸν ρώτησαν; Γιατὶ δὲν σεβάστηκαν τὰ συλλαλητήριά του; Μόλις πρὶν ἀπὸ λίγο εἶδα στὸ "ἴντερνετ" τὸν Πρωθυπουργὸ νὰ δηλώνῃ ἀνερυθρίαστα, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ρωτήσουμε τὸ λαὸ γι' αὐτὲς τὶς κινήσεις μας!!! Τότε ποιοὺς ρωτοῦν καὶ ἀπὸ ποιοὺς παίρνουν "κατευθύνσεις"; Ἢ μᾶλλον νὰ τοὺς ρωτήσω: Δὲν εἶναι Ἕλληνες; Δὲν ντρέπονται τὸ ἴδιο τὸ αἷμα ποὺ κυλλάει στὶς φλέβες τους; Δὲν γνωρίζουν τὴν Ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ τὶς θυσίες ποὺ ἔγιναν γι' αὐτὸν τὸν ἱερὸ τόπο; Δὲν ἔχουν γεννηθεῖ πολλοὶ ἀπὸ 'δαύτους σὲ Μακεδονικὲς πόλεις; Πῶς θὰ σταθοῦν μπροστὰ στοὺς Θεσσαλονικεῖς καὶ στοὺς Βερροιεῖς καὶ τοὺς Κοζανεῖς καὶ σὲ ὅλους γενικὰ τοὺς Μακεδόνες, νὰ τοὺς μιλήσουν καὶ νὰ ζητήσουν τὴν ψῆφο τους; Τόσο πολὺ λοιπὸν τοὺς "κρατοῦν" οἱ παχυλοὶ μισθοί τους; Ὅλα, γιὰ τὰ καταραμένα ἀργύρια τῆς προδοσίας; Δὲν ἔχουν "ἱερὸ καὶ ὅσιο"; Ἐντεταλμένοι εἶναι; Τί πλέον νὰ περιμένωμε ἀπ' αὐτούς; Ἂς μᾶς τὸ 'ποῦν! Γνωρίζαμε καὶ τὸ εἴδαμε στὴν πράξη, ὅτι γι' αὐτοὺς τοὺς μισθούς ... δὲν ὑπάρχουν πλέον ἰδεολογίες! Ὁ "δεξιὸς" γίνεται "ἀριστερὸς" καὶ τοὔμπαλιν! Δὲν ἤθελα, ὅμως, ποτὲ νὰ πιστέψω, ὅτι θὰ εἶχαν τὴν θρασύτητα καὶ τὴν χυδαιότητα νὰ ἀνταλλάσσουν μὲ τὰ χρήματα καὶ τὶς δωροδοκίες, ἀκόμα καὶ τὴν ἴδια τους τὴν Πατρίδα.
3. Ὁ Πρωθυπουργὸς καὶ οἱ Ὑπουργοί, ἀλλὰ καὶ ὁ ὅποιοσδήποτε βουλευτὴς ποὺ ἐκ τῶν πραγμάτων, "ἡ φωνή του ἀκούγεται", ἔχει ἆραγε τὸ δικαίωμα νὰ ὁμιλῇ μὲ προσβλητικὸ καὶ ὑποτιμητικὸ τρόπο γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας; Τώρα ξαφνικὰ θυμήθηκαν, ὅτι ἡ Μακεδονία δὲν εἶναι Ἑλληνικὸς χῶρος; Τώρα "ξημερώθηκαν" καὶ τώρα τοὺς "ἔφεξε", ὅτι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες - ἄκουσον, ἄκουσον! - εἴμαστε "καταληψίες" ξένου χώρου; Γιατί δὲν μᾶς τὰ ἔλεγαν στὶς προεκλογικές τους ὁμιλίες, ἀλλὰ ἀντίθετα, τότε, μᾶς παρουσιάζονταν, ὡς ἄκρατοι ἐθνικιστές; Ποιοί νομίζουν ὅτι εἶναι καὶ πόση ἐξουσία θεωροῦν ὅτι διαθέτουν; Νομίζουν ὅτι ἔπεισαν τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ καὶ ὅτι μὲ δυὸ λόγια ψεύτικα ("μποῦρδες") ἢ μὲ κάποιες "κοκορομαχίες" στὴ Βουλή, ὁ λαὸς "ξέχασε" τὴν καταγωγή του;  Νομίζουν, ἀκόμη, ὅτι μὲ ἀπειλὲς θὰ κλείσουν τὰ στόματα τῶν ἀντιφρονούντων καὶ θὰ ἐπιβάλουν τὶς ἄθλιες ἐπιθυμίες τους; Ἔχουν σὰν "πιπίλα" καὶ μᾶς τρομάζουν καὶ μᾶς θυμίζουν κάθε τόσο, τὴν "χούντα" καὶ τοὺς "φασίστες" τῆς δικτατορίας! Ἂς μάθουν ὅμως ὅτι, εἰδικὰ ἐμεῖς ποὺ ζήσαμε καὶ τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες, μυριάκις θὰ τὶς προτιμούσαμε, σὲ σύγκριση μὲ τὴν τρομοκρατία καὶ πραγματικὴ χούντα ποὺ περνοῦμε σήμερα. Πότε κυβέρνησαν μὲ τόση ἀναίδεια ξένοι καὶ βέβηλοι τὴν Ἁγία μας Πατρίδα, ὅπως τὴν κυβερνοῦν σήμερα οἱ τόσοι καὶ τόσοι Γερμανοὶ καὶ ἄλλοι καὶ μᾶς "κουνοῦν τὸ δάχτυλο"; Εἴχαμε ποτὲ τόση "ξενοκρατία" σὰν αὐτὴ ποὺ ἔχουμε σήμερα καὶ ποὺ θὰ πρέπει νὰ μᾶς δώσουν τὴν ἄδεια ἀκόμα καὶ νὰ "βήξουμε"; Πόση ἀκόμα ἐθνικὴ ὑποτέλεια;
4. Κύριε Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας, τίνος κράτους προΐστασθε; Τοὺς διαβάζετε τοὺς νόμους ποὺ ὑπογράφετε ἢ ἐμπιστεύεσθε ἁπλᾶ τὴ Βουλή; Θεωρεῖτε ὅτι δὲν ἔχετε εὐθύνη διὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν; Εἴχαμε τὴν αἴσθηση, ὅταν σᾶς ἐξέλεξε ἡ Βουλή, ἢ ἴσως κάποιοι διέρρευσαν τεχνηέντως κάτι τέτοιο, ὅτι εἴσαστε ἄνθρωπος μὲ ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες! Ἴσως ἀπὸ αὐτὴ τὴ φημολογία κάποιοι παρεσύρθησαν νὰ σᾶς ἀπονέμουν μετάλια καὶ μεγαλόσταυρους σὲ ἐπίσημες δοξολογίες καὶ τελετές. Σᾶς ρωτῶ λοιπόν, ἐγὼ ὁ εὐτελὴς καὶ μικρός: Μὲ τέτοιες ὑπογραφὲς τιμᾶτε τὴν ἐκτίμηση καὶ τὸν σεβασμὸ ποὺ σᾶς περιποιούμεθα; Θὰ ἦταν τόσο "ὀδυνηρὸ" γιὰ Σᾶς νὰ δώσετε στὸν εὐσεβῆ Ἑλληνικὸ λαό, τὴν χαρὰ νὰ νιώσῃ, ὅτι ὁ Ὑπέρτατος Ἄρχων αὐτῆς τῆς χώρας, στέκει ὑπερασπιστὴς τῶν ἠθικῶν καὶ Ἐθνικῶν μας ἠθῶν καὶ παραδόσεων; Δὲν γνωρίζω ἂν καὶ κατὰ πόσον, καὶ ἐσεῖς ἀλλὰ καὶ ὅλοι "οἱ τῇ Βουλῇ ὑπηρετοῦντες", χρησιμοποιεῖτε τὸ λεγόμενον ἡλεκτρονικὸν Διαδίκτυον καὶ ἂν θέλετε νὰ βλέπετε τὴν ἐκτίμησιν ποὺ τρέφει γιὰ Σᾶς ὁ Ἕλλην πολίτης! Σᾶς βεβαιῶ, ὅτι πιὸ πρόστυχες φράσεις καὶ εἰκόνες δὲν ἔχω 'δεῖ, ἐναντίον τοῦ οἵουδήποτε! Θὰ μοῦ πεῖτε βέβαια, ὅτι ὑπάρχουν καὶ 'κεῖνοι ποὺ σᾶς "ἐξυμνοῦν" καὶ σᾶς ἐπαινοῦν! Ἐγὼ στὴ θέση σας, δὲν θὰ χαιρόμουν γιὰ τέτοιου εἴδους ἐπαίνους καὶ κολακεῖες! Ἂν κάποιοι θεωροῦν "τιμή τους" νὰ σᾶς προσφωνοῦν καὶ νὰ σᾶς "κρεμᾶνε στολίδια" ποὺ δὲν σᾶς ... πᾶνε, ρωτεῖστε, πρῶτα τὸ Θεό, ποὺ λέτε πῶς πιστεύετε, (πόσες φορές, ἀλήθεια, σᾶς ἀκούσαμε καὶ σᾶς εἴδαμε νὰ ἐκφωνῇτε τὸ "Σύμβολον τῆς Πίστεως" καὶ τὸ "Πᾶτερ ἡμῶν" ἀπὸ τὸν Μητροπολιτικὸ καὶ ἄλλους ναοὺς ἀνὰ τὴν χώραν;) ἀλλὰ καὶ τὸν Ὀρθόδοξο Ἑλληνικὸ λαό, ἐν ὀνόματι τοῦ ὁποίου ἀποφασίζετε καὶ ὑπογράφετε, ἂν σᾶς ταιριάζουν αὐτοὶ οἱ ἔπαινοι.
5. Ἐπίσκοποι καὶ Μητροπολίτες καὶ Ποιμένες! Τί εἴπω καὶ τί λαλήσω! Μὴν βάζετε ἐγκαθέτους νὰ μὲ "μαλώνουν", γιατὶ θυμώνω καὶ ἀγριεύω! Δὲν "πουλάω μαγκιὲς καὶ νταηλίκια" καὶ οὔτε προσπαθῶ νὰ ἐντυπωσιάσω μὲ τὴν ἀμετροέπειά μου καὶ ἀσέβειά μου πρὸς τὴν Ἀρχιερωσύνη σας. Ναί, ὑπῆρξαν καὶ ὑπάρχουν κάποιοι ἀπὸ Σᾶς - καὶ μὴν ἀρχίσουν μερικοὶ νὰ μοῦ θυμίζουν τὶς δημόσιες διαμαρτυρίες καὶ παρεμβάσεις τους! ΤΙΣ ΞΕΡΩ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΑΙΝΩ! - ποὺ "ξιφούλκησαν καὶ ξιφουλκοῦν" καὶ ὕψωσαν καὶ ὑψώνουν τὴν κραυγὴν τῆς διαμαρτυρίας τους! Φτάνει, ὅμως, αὐτό;;; "Ἐγὼ δὲ εἰμὶ σκώληξ καὶ οὒκ ἄνθρωπος, ὄνειδος ἀνθρώπων καὶ ἐξουδένημα λαοῦ", διὰ νὰ χρησιμοποιήσω τοὺς προφητικοὺς λόγους καὶ "δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ φιλήσω τὰ πόδια σας", κατὰ τὸν Ἅγιον Κοσμᾶν τὸν Αἰτωλόν. Τολμῶ, ὅμως, νὰ σᾶς θυμίσω τὰ παραδείγματα Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀρκέσθηκαν σὲ λόγους καὶ κραυγὲς διαμαρτυρίας, ἀλλὰ ἀφόρισαν καὶ ἀνεθεμάτισαν καὶ ἀπηγόρευσαν τὴν εἴσοδο στοὺς ἱεροὺς Ναούς, κάθε βέβηλου καὶ βλασφήμου καὶ κάθε ἀνόμου καὶ παρανομοῦντος. Βεβαίως, "ἔπεσαν ἀπὸ τοὺς "Θρόνους" τους, ἀλλὰ ἐνεθρονίσθησαν, πρῶτον στὶς καρδιὲς τῶν χριστιανῶν καὶ ἐν συνεχείᾳ παρεδρεύουν τῷ Θρόνῳ τῆς Θεότητος. Νὰ ὑπενθυμίσω στὴν Παναγιότητα καὶ μακαριότητα καὶ σεβασμιότητά Σας, τὸν μέγαν ἐν Πατριάρχαις καὶ Οἰκουμενικὸν Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας, τὸν ἱερὸν Χρυσόστομον, ὅταν, ὄχι διὰ δογματικοὺς λόγους, οὔτε διὰ σαρκικὰς παρεκτροπὰς τῶν Ἀνακτόρων, ἀλλὰ γιὰ "τὸ ἀμπέλι μιᾶς χήρας" τὸ ὁποῖον οἰκειοποιήθηκε τότε ἡ Αὐτοκράτειρα Εὐδοξία, κήρυξε κυριολεκτικῶς τὸ πόλεμον κατὰ τῶν Αὐτοκρατόρων καὶ τῆς ἔκλεισε "κατάμουτρα" τὴν πόρτα τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν αὐτὴ προσπάθησε νὰ εἰσέλθῃ καὶ νὰ παραστῇ - ὅπως νόμιζε, ἐν πάσῃ τιμῇ καὶ δόξῃ! Νὰ προσπαθήσω, ὁμοίως, νὰ θυμίσω τὰ παραδείγματα ἑνὸς "Ἀμβροσίου Μεδιολάνων" ἢ ἑνὸς "Μεγάλου Βασιλείου" ὅταν αὐτοὶ ἐστάθησαν μὲ τὸ "κεφάλι ψηλά", μπροστὰ σὲ Αὐτοκράτορες καὶ Βασιλεῖς; "Ἐπιλήψει με", ὅμως, "διηγούμενον, ὁ χρόνος"! Γιατί, ἆραγε, φοβεῖσθε καὶ κάποιες περαιτέρω ἐνέργειες ἐναντίον ὅλων αὐτῶν ποὺ δὲν φοβοῦνται καὶ δὲν ὑπολογίζουν τίποτα; Γιατὶ πρέπει ὅπωσδήποτε νὰ τοὺς βλέπουμε τιμωμένους καὶ "προσφωνουμένους" καὶ μάλιστα μὲ "κοσμητικὰ" ποὺ οὔτε τοὺς ταιριάζουν ἀλλὰ ἴσως, ποὺ οὔτε καὶ οἱ ἴδιοι θὰ ἤθελαν; Γιὰ ποιοὺς "φυλᾶτε" τοὺς ἀφορισμοὺς καὶ τὰ ἀναθέματα; Γιὰ 'κείνους, ἴσως, ποὺ δὲν ἔμαθαν νὰ σκύβουν τὸ κεφάλι; Καὶ ἂν γι' αὐτοὺς ἰσχύουν τέτοιες ποινές, τί ποινὲς θὰ ἔπρεπε νὰ ἰσχύουν γιὰ ὅλους ἐκείνους τοὺς πρωταίτιους ὅλων αὐτῶν τῶν ἠθικῶν ἐγκλημάτων καὶ ἀνομημάτων;
6. Ὀρθόδοξε Ἑλληνικὲ λαέ! Δῶσε μου μιὰ "ντουντούκα" - ὅπως θἄλεγε ὁ ἀείμνηστος προφήτης τῶν ἡμερῶν μας, π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης - νὰ ἀνέβω στὸ ψηλότερο βουνὸ τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ σοῦ 'πῶ κάποιες ἀλήθειες. Ναί, μιλάω σὲ σένα ποὺ ὑποφέρεις καὶ ὀδυνᾶσαι γιὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὸν ταλαίπωρο τόπο μας. Ἀπευθύνομαι σὲ σένα ποὺ ... ΦΤΑΙΣ, γιὰ ὅλα αὐτά! Φταῖς, καὶ μὴν ἐκπλήττεσαι γι' αὐτό, διότι ἂν αὐτοὶ ποὺ μᾶς κυβερνοῦν, βρίσκονται ἐκεῖ ποὺ βρίσκονται ... ἐσὺ τοὺς ἔβαλες! Ἂν γίνονται, ὅσα γίνονται, ἔρχονται ὡς ἀποτέλεσμα τῆς δικῆς μας ἀποστασίας καὶ νωθρότητος ἀλλὰ καὶ ἀνοχῆς εἰς τὴν ἀπερίγραπτον αὐτὴν κατάπτωσιν. Ἂν εἴμαστε ὄντως οἱ "ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ" καὶ ξέραμε νὰ προσευχώμαστε καὶ νὰ παρακαλοῦμε, ὁ Κύριος πρὶν κἂν τοῦ τὸ ζητήσωμεν, θὰ μᾶς εἶχε δώσῃ ἐκεῖνα γιὰ τὰ ὁποῖα θρηνοῦμε καὶ ὑποφέρουμε σήμερα! Ἀκόμα καὶ τώρα, "σηκώσου ἀπάνω", ὅπως θἄλεγε ὁ "γέρος τοῦ Μωριὰ" καὶ ἀντίδρασε καὶ δεῖξε τὸ ἀνάστημά σου. Δὲν εἶσαι μικρός ... Εἶσαι τεράστιος καὶ νὰ ξέρης ὅτι σὲ ... ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ! "Ξύπνα κακόμοιρε ραγιά", ὅπως λέει καὶ τὸ τραγούδι, γιατὶ νομίσανε ὅτι ... κοιμᾶσαι! Νὰ ξυπνήσουμε γιατὶ πολύ ἀέρα τοὺς δώσαμε!
 ΑΡΧΙΜ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

39 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Την φωνή της διαμαρτυρίας σας ας την είχαν στο ελάχιστο π. Τιμόθεε οι αφωνότεροι ιχθύος δεσποτάδες της πατρίδας μας. θα τρέμουν τα κόκαλα του Γερμανού Καραβαγγέλη.

Ανώνυμος είπε...

Η πατρίδα έχει ανάγκη από ελληνόψυχους παπάδες που το λέει η καρδιά τους να αγωνισθούν για τον Χριστό και την Ελλάδα μας. η διαμαρτυρία σας σας είναι βάλσαμο στις απογοητευμένες καρδιές μας για την σιωπή της Ιεράς Συνόδου επί του σοβαρού αυτού ΕΘΝΙΚΟΥ θέματος.

Ανώνυμος είπε...

Σωστά όλα τα κατηγορώ σας προς τους υπεύθυνους για την κατάντια της πατρίδας, του ελληνορθόδοξου λαού και της εκκλησιαστικής ηγεσίας. Μην μασάς πάτερ…. με φωνή προφητική να ξυπνάς συνειδήσεις και να ελέγχεις όλα αυτά που αποσυντονίζουν το έθνος από τις παραδόσεις και την εκκλησία από τα αιώνια πιστεύω της.

Ανώνυμος είπε...

Αυτή το Σαββατοκύριακο υπογράφουν τη καταδίκη της Ελληνικής Μακεδονίας που είναι ποτισμένη με τα αίματα χιλιάδων πατριωτών και πατριωτισσών. Ιστορία, αγώνες, θυσίες ξεπουλιόνται για ένα πιάτο φακή.
Αυτό το σαββατοκύριακο στην Πάτρα που την καθαγίασε ο Απόστολος Ανδρέας θα γίνει 3o Patras Pride!.
Όλη η κατάντια στο αποκορύφωμά της. Που είναι οι θρησκευόμενοι; Γιατί σιωπούν στα Σόδομα και τα Γόμορρα οι ρασοφόροι;;;;;
Πως μπορούν να ησυχάζουν όταν τα πάντα ανατρέπονται;;;;

Ανώνυμος είπε...

Αξιος !!

Ανώνυμος είπε...

Δεν υπάρχουν άλλοι αρχιμανδρίτες να μιλήσουν; Γιατί οι λαλίστατοι κατά τα άλλα τοπικοί «ιερομόναχοι και ιερείς» ποιούν την νήσσαν.
Είσθε το ευζωνικό της Εκκλησίας μας π. Τιμόθεε. Μην σας πτοούν οι απειλές. Συνεχίστε….

Ανώνυμος είπε...

Ένας κληρικός πρέπει να ομολογεί και να διαλαλεί την αλήθεια. Μην σας πτοούν οι απειλές. Όλα όσα διάβασα μου αναπτέρωσαν το ηθικό ότι δεν έσκυψαν οι ιερείς του υψίστου το κεφάλι στον Βάαλ. Ένας ο Ηλίας αλλά έκανε το θαύμα και η φωνή της διαμαρτυρίας σας π. Τιμόθεε είναι φωνή ποιμένα που αγρυπνά, που ελέγχει την αμαρτία, την ασυδοσία, το ψέμα, που προσκαλεί προς σωφρονισμό ηγέτες και λαό.

Ανώνυμος είπε...

Ο χομεϊνισμός δεν περνάει στην Ελλάδα. Πέρασε η εποχή που οι παπάδες έλεγαν ότι ήθελαν. Να μάθουν να τελούν τις ακολουθίες και τίποτε πέρα από αυτές.

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΟΣ 5:56.ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΛΕΣ.ΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ.ΕΙΤΕ ΘΕΣ ΕΙΤΕ ΟΧΙ.ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΤΣΕ ΚΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΣ ΕΙΣΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Ανώνυμος είπε...

Μόνο αν όλοι ξεσηκωθούμε και κατεβούμε στους δρόμους της Αθήνας όχι μόνο στο Σύνταγμα παντού Τότε ίσως μπορέσουμε να φέρουμε κάποιο αποτέλεσμα Σε αυτούς ότι και να κάνεις έχουν μία δικαιολογία και ένα ψέμα για να σου πετάξουν

Ανώνυμος είπε...

Το ράσο κράτησε το Έθνος επί σειρά ετών. Τώρα μόνο το ράσο πρέπει να ξεκινήσει τον αγώνα. Μην σταματάς να μιλάς παπά μου. Ξύπνα με τα αγιασμένα λόγια σου όλους τους Έλληνες εντός και εκτός Ελλάδας.

π. Geras Imos είπε...

Θέλετε να μας φιμώσετε στα θέματα Πίστεως, θελετε να μας φιμώσετε και όταν οι κληρικοί μιλούν για την Πατρίδα; Ε, ελάτε όποιοι θέλετε στην Παντάνασσα την Κυριακή να σας φορέσω το οράριό μου να πείτε τις δεήσεις και πετάξτε μας στον Καιάδα...

π. Geras Imos είπε...

Συγχαρητήρια στον π. Τιμόθεο που ποτέ δεν μάσησε τα λόγια του όσο κι αν ξινίζουν μερικούς, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται οι καρεκλες τους. Θα πρέπει ο καθένας μας να κάνει την αυτοκριτική του ύστερα απ την ανάγνωση του παραπάνω κειμένου και να πέσουμε κάτω να ζητήσουμε το έλεος του Θεού καθώς το βαρέλι είναι βαθύ και δεν φτάσαμε ακόμα στον πάτο του... Ας βάλει ο Θεός το χέρι του γιατί τα χειρότερα έρχονται... Νομιμοποιούνται το κάθε τι διεστραμμένο και προδίδουμε το αίμα των ηρώων που μας ελευθέρωσαν και το μόνο που θα καταλήξει "παράνομο" θα είναι η Πίστη μας!

Ανώνυμος είπε...

Οι παπάδες έχουν λόγο μόνο μέσα στην εκκλησία τους και μόνο για θέματα θεολογικά. Για τα κοινωνικά και εθνικά δεν έχουν δικαίωμα να μιλάνε. Όπως οι στρατιωτικοί δεν επεμβαίνουν στα θέματα του βίου έτσι και οι παπάδες. Το λέει και το Ευαγγέλιο.

Ανώνυμος είπε...


--Οι παπάδες έχουν λόγο μόνο μέσα στην εκκλησία τους και μόνο για θέματα θεολογικά... 10:25 μ.μ

---Πέρασε η εποχή που οι παπάδες έλεγαν ότι ήθελαν. Να μάθουν να τελούν τις ακολουθίες και τίποτε πέρα από αυτές.

14 Ιουνίου 2018 - 5:56 μ.μ.
================================
Ναί, εσείς οι παραπάνω δύο θα χρειασθείτε παπάδες μόνο στήν κηδεία σας.Τότε θα σκύψουν πάνω από το φέρετρό σας καί θα σάς πούνε και στό αυτί και κάποια λόγια θεολογικά πού πολύ θα σας αρέσουνε. Θα ξελιγωθείτε από ευχαρίστηση, γιατί θα είναι όπως τα θέλετε...

a

Ανώνυμος είπε...

Eχει δίκιο ο 10:25... Οι παπάδες στην Εκκλησία τους... και οι πολιτικοί στα έδρανα... Εύγε 10:25

Ανώνυμος είπε...

Εύγε 6:58 έτσι ειναι

π. Geras Imos είπε...

Να αφορισθεί τότε ο αγ. Γρηγόριος ο Ε', ο Γερμανός Καραβαγγέλης, ο Αρχιεπ. Αθηνών Χρύσανθος ο απο Τραπεζούντος, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Χρυσόστομος Σμύρνης... Επίσης ο αγ. Αμβρόσιος που έκλεισε την πόρτα της Εκκλησίας στον Μ. Θεοδόσιο και ο Αγ. Ιω. ο Χρυσόστομος που τα έβαλε με την αυτοκράτειρα για ένα κτήμα...

Υγ.: πείτε μας σε ποιο σημείο του Ευαγγελίου λέει οτι οι παπάδες ασχολούνται μονο με τα θεολογικά γιατί τόσοι άγιοι ανα τους αιωνες δεν το είχαν συναντήσει...

ORTHODOXIA ORTHO είπε...

Αγαπητε των 10.25
Συγνωμη! Τι υφος ειναι αυτο!
θυμησου λιγο την ιστορια της εκκλησιας,τις μαστιγες ...θυμησου καθε φορα που ο Ισραηλ εξεπεφτε,εφευγε απο Τον Θεο κ προσκυνουσε ειδωλα, εμφανιζονταν μαστιγες,,,οι Βαβυλωνιοι ,οι Ασυριοι που τους αιχμαλωτιζαν.Παλαια Διαθηκη!..... ....
......θα μειωσουμε την ι σ τ ο ρ ι κ η μας γ ν ω σ η ......> για να εξασθενησει η ι σ τ ο ρ ι κ η μας σ υ ν ε ι δ η σ η ,,,,, ετσι ωστε οι νεοσσοι που θα μεγαλωνουν,οι γενιες δλδ των Ελληνων να εχουν ξεγραψει την ιστοριατους ;;;;
Το ρασο,δεν επαιξε ρολο σημαντικο στο Α κ Β Παγκοσμιο πολεμο;

Ακομα κ το αγιον Ορος εχει να μας πει ιστοριες στην επανασταση του '21,μοναχοι με επικεφαλη τον Νικηφορο Ιβηριτη, τον Θεοφιλο Βατοπεδινο κ τον Λαυριωτη Ναθαναηλ συνταχθηκαν με τις δυναμεις του Εμμ.Παπα και συγκρουστηκαν στην Κασσανδρα με Τουρκους.Την περιοδο της Φραγκοκρατιας [εννοουμε απο την καταληψη της Κων/λεως το 1204] το Αγιον Ορος δεν επαθε ζημιες,λεηλασιες,καταστροφες;;;
Δεν διαφυλαξε το Αγιον Ορος την ιστορια του Εθνους και της Ορθοδοξιας;;;
----
Ας καταλαβουμε επιτελους πως θελουν να παραδωσουμε την πατριδα μας στα χερια του Αντιχριστου,μαζι με την πιστη μας!

girlfirefly είπε...

Πατερα Τιμοθεε τιμας επαξια με τον ελεγκτικο σου λογο τον καθαρο και κρυσταλλινο την αεισεβαστη μνημη των αγαπημενων σου ,πατερα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ και κατηχητου σου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ξ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ οι ψυχες των οποιων σημερα θα ευφραινονται απο την κατα ΧΡΙΣΤΟΝ παρρησιαν και προκοπη σου.

Ανώνυμος είπε...

Οι παπάδες, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι άνθρωποι, σαν και μας και πολίτες της χώρας μας. Επίσης, το πολίτευμα της χώρας μας (Ελλάδας) , αν δεν κάνω λάθος, είναι "προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία".
Πως λοιπόν προκύπτει από τα παραπάνω ότι οι παπάδες δεν πρέπει να μιλάνε για τίποτα άλλο εκτός από θρησκευτικά;

Με την ίδια λογική και εγώ που είμαι καθηγητής πρέπει να μιλάω συνέχεια για μαθήματα και μόνο μέσα στο σχολείο. Εκτός σχολείου, μούγκα. Κανένα άλλο θέμα δεν κάνει να πιάσω στο στόμα μου. Και σε ότι ακούω και βλέπω γύρω μου, απλά πρέπει να σκύβω το κεφάλι και να το αποδέχομαι, δίχως να πω κουβέντα, διότι δεν έχει σχέση με μαθήματα. Σωστά;;;;

Αυτή την τραγική "δημοκρατία" προσπαθεί να μας υποδείξει ο π. Τιμόθεος, ώστε να ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ επιτέλους. Αυτή την ΑΣΥΔΟΣΙΑ που ζούμε τα τελευταία χρόνια και έχουμε βαφτίσει "δημοκρατία" , γιατί κάποιες τσέπες έχουν όφελος από αυτό. Και όποιος τολμήσει να εκφράσει διαφορετική άποψη είναι 'φασίστας'.

Πάτερ, συνέχισε τον αγώνα και να σαι σίγουρος ότι δεν πάει χαμένος. Υπάρχουν πολλοί που συμφωνούν, αλλά δεν έχουν το θάρρος και τα λόγια να εκφραστούν, όπως επίσης υπάρχουν πολλοί που κοιμούνται, αλλά τα λόγια σου φτάνουν στο ύπνο τους ως τρομαχτικός εφιάλτης που τους αναγκάζει να ξυπνήσουν.


Freeman είπε...

Πατέρα Τιμόθεε σε συγχαίρω για τη σθεναρή και γενναία στάση σου στα θέματα της κοινωνικής και εθνικής παρακμής που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Ενώνω κι εγώ τη φωνή μου και την αντίθεσή μου σε όσα απαράδεκτα και παρακμιακά συμβαίνουν και ελπίζω να εμφανιστούν άνθρωποι (είτε από τον κλήρο είτε από τον λαό) που διαθέτουν κοινό νου και κότσια για να υπερασπιστούν αυτά που οι πολιτικοί κυρίως ταγοί του τόπου απεμπολούν και προδίνουν.

Ανώνυμος είπε...

Οι ευλαβείς κληρικοί ουδέποτε ασχολήθηκαν με τα θέματα αυτά. Τούτα είναι των νεωτεριστών μοντέρνων παπάδων. Το ιερόν Άμβωνα τον χρησιμοποιούσαν μόνο προς σωφρονισμό των πιστών υπέρ της σωτηρίας των ψυχών των. Σήμερα ανεβαίνουν στον άμβωνα και ομιλούν επί παντός. Όλα αυτά είναι συνέπεια της εκοσμικεύσεως του κλήρου δια του οικουμενισμού και των επαφών μετά των αιρετικών παπικών. Ας το προσέξουν αυτό όλοι οι νεωτεριστές κληρικοί.

Ανώνυμος είπε...

Δεν θυμάμαι ιερείς παλαιότερους λευκασμένους να μιλάνε και να παίρνουν θέσεις πολιτικές. Αυτό το φρούτο το έφερε ο Χριστόδουλος μαζί με όλους τους νεοτερισμούς.

Ανώνυμος είπε...

Σπις επόμενες εκλογές να κατεβείς ως υποψήφιος για να τα λες αυτά στο κοινοβούλιο όχι όμως τώρα υπό την ιδιότητά σας του κληρικού και μάλιστα του Δημοσίου Υπάλληλου που ασκεί λειτούργημα. Μπορούν οι αστυνομικοί, οι στρατιωτικοί κλπ να μιλούν περί πολιτικών θεμάτων ΟΧΙ.

Ανώνυμος είπε...

Ο Διονυσιος Φιλοσοφος, ο Αγιος Κοσμας ο Αιτωλος, ο Γρηγοριος ο Ε', ο Παλαιων Πατρων Γερμανος, ο Παπαφλεσσας, ο Επισκοπος Σαλωνων Ησαιας, ο Αθανασιος Διακος, ο Γερμανος Καραβαγγελης ησαν Οικουμενιστες και ειχαν επαφες με Παπικους, φιλε μου 9 -01 ?

Ανώνυμος είπε...

Καθε Ελληνας πολιτης ειναι ελευθερος να εκφραζη τα διανοηματα του, με οποιο τροπο θελει, γραπτο η προφορικο.
Ολοι μπορουν να εκφραζουν την γνωμη τους, ανεξαρτητως του επαγγελματος η της ιδιοτητος τους. Εξαιρουνται οσοι εχουν καταδικαστει σε στερηση των πολιτικων δικαιωματων τους.

π. Geras Imos είπε...

Οικουμενιστής και φιλοπαπικος ο υπεύθυνος της Αντιαιρετικης Ομάδας της Ι.Μ. Πατρών... Οικουμενιστής και φιλοπαπικός ο π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος που με την ενορία του οργανώνουν εκδρομή προς το συλλαλητήριο στην Αθήνα... Να εκλάβουμε το σχόλιο ως σοβαρό ή ως τρολ;

Ανώνυμος είπε...


Μέ το ΠασοκοΣυριζέϊκο μυαλό πού έχουν κάποιοι εδώ μέσα, πού τόσα χρόνια έχουν βουλιάξει τήν χώρα θέλουν "να μή μιλάνε οι παπάδες αλλά μόνο οι κερατάδες" ! Καί οι Νεοδημοκράτες βουλευτές δεν πάνε πίσω, πρώτοι κι΄αυτοί στίς ψηφοφορίες για τούς ανώμαλους...

ABC

Ανώνυμος είπε...

Ο εθνοφυλετισμός είναι καταδικασμένος από την Μια Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
Λίγα λόγια στο σχόλιο 11.22
Ο Άγιος Κοσμάς ποτέ δεν μίλησε για πολιτική ούτε άσκησε έλεγχο στους Τούρκους, ούτε κήρυξε επανάσταση. Στις διδαχές του δεν έχω διαβάσει τίποτα από αυτά.
Τον Παπαφλέσσα τον αφήνω ο βίος του δεν τον τιμά. Τον έσωσε η θυσία του.
Ο Αθανάσιος Διάκος είχε πετάξει τα ράσα… τον αφήνω και αυτόν για να μην σκανδαλισθούν οι ευσεβείς.
Οι παρακάτω είχαν σχέσεις με τους αιρετικούς Παπικούς και είχαν απωλέσει το Ορθόδοξο ήθος.
Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός είχε φιλίες με τους δυτικούς το 1822 πήγε στην Ιταλία για να συναντήσει τον Πάπα τον οποίο δεν είδε επειδή είχε γεράσει ο Πίος VII κάθισε στην Ιταλία 2 χρόνια με τους λατινόφρονες.
Ο Γερμανός Καραβαγγέλης σπούδασε στην εσπερία Πανεπιστήμια Λειψίας και Βόννης.
Αν προκληθώ ξανά θα πω πολλά.

Ανώνυμος είπε...

Οικουμενιστές δεν είναι μόνο οι φιλοπαπικοί ή οι Κολυμπαριστές αλλά και όσοι έχουν νοοτροπίες δυτικόφρονες. Μπορεί να πολεμάς τους παπικούς αλλά να έχεις νοοτροπία δυτικόφερτη και αυτό είναι περισσότερο επικίνδυνο διότι είναι ο δούρειος ίππος για εκκλησία.

π. Geras Imos είπε...

Άρα Κακώς ο κλήρος έκανε όσα εκανε διαχρονικά για το έθνος μας. Όποιος κληρικός αγαπάει την πατρίδα του είναι εθνοφυλετιστής (και πατριδοκάπηλος;). Να μας καταγγείλετε λοιπόν στον Μητροπολίτη μας (δυτικοφρονας κι αυτός;) που δεν είμαστε ραγιάδες σαν μερικούς μερικούς και αγαπάμε τον τοπο μας. Ελάτε στην Παντάνασσα την Κυριακή και καταγγείλτε με στους ενορίτες μου ότι είμαι δυτικόφρων. Επειδή πονάω την χώρα μου και δεν θέλω να λέω Μακεδόνες τους Αλβανοσκοπιανούς. Σαν Έφεδρος Ανθυπολοχαγός έδωσα έναν όρκο να τιμήσω τη σημαία μου με το αίμα μου και δεν θα τον αθετίσω. Καλα μυαλά σε όλους μας και με το καλο να σηκώσουμε κεφάλι.

Ανώνυμος είπε...

Όταν υπάρχει νόμιμη κυβέρνηση αυτή μεριμνά για το έθνος και όχι οι κληρικοί οι οποίοι έπαιξαν τον θετικό περισσότερες φορές ρόλο τους υπέρ του έθνους σε καιρούς σκλαβιάς. Αν κατάλαβα είσθε διάκονος και όχι ιερέας (εφημέριος). Οι διάκονοι δεν έχουν ποίμνιο βοηθούν-διακονούν τους ποιμένες δηλαδή τον εφημέριο. Ο όρκος στην Πατρίδα έφεδρε αξιωματικέ είναι να υπηρετείς την νόμιμη πολιτική προϊσταμένη αρχή του υπουργείου που είναι ο κ. Καμένος. Παρακαλώ να είσθε συνεπής στον όρκους σας.

π. Geras Imos είπε...

Όταν ο ανώτερός μου παραβιάζει το Σύνταγμα και είναι ασεβής προς τον Θεο (κυβέρνηση ΣυριζΑνελ) δεν οφείλω καμμιά υπακοή. Και που είδατε την Κυβέρνηση να μεριμνά για το έθνος; Η Κυβέρνηση προδίδει την Πίστη του Έθνους, τα σύνορά μας και το Συνταγμα. Όχι φίλε μου, ραγιάς δεν είμαι και δεν θ γίνω. Όποιος θέλει να είναι παπαγαλακι και δοσίλογος δικαίωμά του...

Ανώνυμος είπε...

Επιτέλους ακούω και ένα κληρικό να λέει τις αλήθειες χωρίς προσχήματα. Να κάνει τον ειρηνικό του αγώνα ξυπνώντας συνειδήσεις. Πάτερ Τιμόθεε είσθε πραγματικός ΠΟΙΜΕΝΑΣ που επιθυμεί όχι απλά την σωτηρία των πιστών αλλά του ΕΘΝΟΥΣ ολοκλήρου. Μην σας πτοούν οι απειλές. Όλοι οι άγιοι εκδιώχθηκαν για την ΑΛΗΘΕΙΑ.

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης που σήμερα εορτάζει ο Άγιος του θα χαιρόταν με τις απόψεις σας. Η εποχή μας θέλει ηγέτες που να δείχνουν τον δρόμο και να ανοίγουν την σκέψη του ανθρώπου. Ένας ηγέτης είστε και εσείς. Σας άκουγα από το ραδιόφωνο παλαιότερα και σας θαύμαζα.

Ανώνυμος είπε...

Ο λόγος του π. Τιμοθέου έχει αξία και διάρκεια αιώνων, διότι συνάδει με την μακραίωνη Ελληνική Ιστορία και Παράδοση.
Τα λόγια των αντιδρώντων και των υποστηρικτών της Συμφωνίας για το ξεπούλημα της Μακεδονίας θα έχουν διάρκεια μερικών μηνών ακόμη, μέχρι να έκθουν οι Εκλογές.

Ακριβή Μπ. είπε...

Πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό, που μας χαρίζει Άξιους Λειτουργούς Του για Ποιμένες και Πατέρες μας!!! Οι οποίοι γνωρίζουν να ΑΓΑΠΟΥΝ και να ΠΟΝΟΥΝ... Και ΜΌΝΟ ΑΛΉΘΕΙΕΣ ΝΑ ΛΕΝΕ...!!!
Δυστυχώς, το βλέπουμε μέρα με τη μέρα, στιγμή με τη στιγμή, καλύτερα, ότι η κατρακύλα δεν λέει να σταματήσει... Και ακόμα χειρότερα, ότι συντελούμε κι εμείς οι ίδιοι στην πορεία της...!
Είθε να ξυπνήσουμε επιτέλους και να σηκωθούμε απάνω... να κοιτάξουμε προς τα "απάνω"!!!
Και όσο για τους αντιδρούντες, απ' ότι φαίνεται, τα λόγια που βγαίνουν εκ καρδίας και με πόνο ψυχής δεν τους αγγίζουν... Και αυτό λέει πολλά, πάρα πολλά!!!
Μένουν στους "τύπους", και αυτούς λειψούς... και από ουσία τίποτα!!!
Κρίμα, γιατί αντί να γεμίζουν την καρδιά τους... την αδειάζουν!!!
Και ο Κύριος μας και Θεός μας, από την καρδιά μας και την προαίρεσή μας είναι που... ή πικρένεται ή ευφραίνεται..........!!!

Ανώνυμος είπε...

Την κατάλληλη ώρα ο κατάλληλος κληρικός για να ορθοτομήσει την αλήθεια την οποί δεν τολμούν να πουν οι ισχυροί της εφήμερης εκκλησιαστικής εξουσίας.