Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ - π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος


Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας μας προχωροῦμε στὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἁγιογραφήσεως τοῦ παρεκκλησίου τῆς ἐνορίας μας, τοῦ Ἱ. Ν. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. Ὁ σημερινὸς Ναὸς τῶν Εἰσοδίων ἀνεγέρθηκε τὸ 1982-1985 μετὰ τὴν κατεδάφιση τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ. Ἡ μέχρι τώρα ἀνιστόρησή του ἔχει γίνει τμηματικὰ [τέμπλο καὶ ἱ. Βῆμα-1985-1987, τροῦλλος-2001, γυναικωνίτης (Β.-Ν. πλευρὰ)-2002, κυρίως Ναὸς-2004-2005].
Γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἁγιογραφήσεως τοῦ Ναοῦ παραμένει σὲ ἐκκρεμμότητα τὸ δυτικὸ τόξο τοῦ Ναοῦ καὶ ἡ δυτικὴ πλευρὰ τοῦ γυναικωνίτη. Μετά ἀπό δημόσιο διαγωνισμό τήν ἐργασία ἀνέλαβε ἡ ἁγιογράφος Πατρῶν κα Ἑλένη Ράλλη-Λιμάρ καί ὁ υἱός της Χαράλαμπος Ράλλης.
Πριν από το Πάσχα είχαν τοποθετηθεῖ στό δυτικό τοίχο πάνω ἀπό τήν κεντρική εἲσοδο τοῦ γυναικωνίτη ἡ μεγάλη παράσταση τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (4μ*6μ) (προσφορά Ἀλεξ. Καλλέργη), καθώς καί τέσσερις παραστάσεις ἀπό τή ζωή τοῦ Κυρίου (ὁ ἐν Κανᾷ Γάμος, ἡ θεραπεία τοῦ τυφλοῦ, ἡ εὐλογία τῶν παιδιῶν καί ἡ ἒγερση τοῦ Λαζάρου-προσφορά: Γ.Ἀποστόλου-Θ.Λέλλου, Δήμ. Κιρκώφ, ἀνωνύμου καί Ἠρ. Καραγεωργίου ἀντίστοιχα).Στις αρχές της εβδομάδος τοποθετήθηκαν τέσσερες μεγάλες παραστάσεις από τη ζωή του Κυρίου μας στο δυτικό τόξο του γυναικωνίτου:
1) «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη»,
2) «Ο Κύριος και η αλλοεθνής Σαμαρείτιδα»,
3) «Ο Κύριος ευλογών την άγρα των ιχθύων»,
4) «Ο χορτασμός των πεντακισχιλίων».
Η εικονογράφηση των παραστάσεων αυτών κατέστη δυνατή χάρις στη σημαντική οικονομική συνδρομή της οικογενείας Κωνσταντίνου και Σοφίας Γαλάνη και των παιδιών τους.
Σύν Θεῷ, από Σεπτέμβριο θά συνεχίσουμε μέ τήν ἱστόριση τῶν Ἁγίων στό κεντρικό κλίτος τοῦ γυναικωνίτη. Ὃπως ἒχει ἢδη ἀνακοινωθεῖ στό χώρο τοῦ γυναικωνίτη θά ἱστορηθοῦν 42 Ἃγιοι (ὁλόσωμοι) καί  18 Ἃγιοι  (μικρή παράσταση).
Οἱ 60 Ἅγιοι ποὺ πρόκειται νὰ ἱστορηθοῦν εἶναι τοῦ 20ου αἰώνα καὶ προέρχονται ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο. Ἐνδεικτικά: ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ (Ἀρχιεπίσκοπος Ἃγ. Νικόλαος Καζάτκιν, Ἰαπωνία-1912, ἱερομάρτυρας Ἃγ. Μητροφάνης Τσὶ Σούνγκ, Κίνα-1900), ἀπὸ τὴν ἀχανῆ Ρωσία καὶ τὶς Δημοκρατίες τῆς πρώην ΕΣΣΔ, τὴν Εὐρώπη (ὁμολογητὲς καὶ νεομάρτυρες τοῦ κρατικοῦ ἀθεϊσμοῦ καὶ τοῦ ναζισμοῦ), μέχρι τὶς ΗΠΑ (Ἃγ. Ἰωάννης Μαξίμοβιτς-1966). Ἀσφαλῶς δὲν θὰ ἀπουσιάσουν καὶ οἱ 15 περίπου Ἅγιοι ποὺ ἔζησαν στὴν εὐλογημένη χώρα μας τὸν προηγούμενο αἰώνα.
Μελετώντας τὸ συναξαριστὴ τοῦ 20ου αἰώνα δὲν μπορεῖ νὰ μὴν συγκλονιστεῖ κάποιος ὅταν ἀναλογίζεται ὅτι ὁ αἰώνας, στὸν ὁποῖο πλεόνασε ἡ ἁμαρτία καὶ ἡ κακία, ἔχει νὰ ἐπιδείξει ὅλες τὶς ἐπὶ μέρους κατηγορίες Ἁγίων: Ὁσίους μὲ ἀσκητικὸ φρόνημα ποὺ συναγωνίζεται τῶν μεγάλων ἀσκητῶν (κοινοβιάτες, ἐρημίτες ἀκόμα καὶ διὰ Χριστὸν σαλούς), Μάρτυρες, μὲ μαρτυρικοὺς ἀγῶνες ἰσάξιους τῶν ἀρχαίων Μαρτύρων, Ὁμολογητὲς ποὺ τόλμησαν καὶ μὲ παρρησία ἔδωσαν τὴν μαρτυρία Ἰησοῦ ἐνώπιον τῆς ἀθεϊστικῆς ἐξουσίας, μεγάλα Πατερικὰ ἀναστήματα ποὺ ὀρθοτόμησαν τὸ λόγο τῆς Ἀληθείας στὶς σύγχρονες αἱρετικὲς προκλήσεις, Ποιμένες καὶ Διδασκάλους τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, Ἱεραποστόλους καὶ Φωτιστὲς εἰδωλολατρικῶν φυλῶν, Δικαίους κοκ. 
Εἶναι, ἐπίσης, ἀξιοπρόσεκτο ὅτι ἡ ἁγιαστικὴ καὶ σωτήριος Χάρις τοῦ Θεοῦ ὄχι μόνο δὲν ἐγκατέλειψε ποτὲ τὸν κόσμο, ἀλλὰ ἔχει ἁπλωθεῖ σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τῆς ὑδρογείου. Αὐτὴ τὴν καθολικότητα καὶ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ ὑπερβαίνει λαοὺς καὶ γλῶσσες καὶ φυλὲς τῆς γῆς, θέλουμε νὰ καταδείξουμε μὲ τὴν ἱστόρηση στὸν Ἱ. Ν. Εἰσοδίων τῶν συγχρόνων Ἁγίων ποὺ ἡ Θ. Χάρις ἔχει προσφέρει πλουσιοπάροχα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.  Δόξα τῷ Θεῷ!
 Τὸ κόστος τῆς ἁγιογραφήσεως που απομένει ὑπερβαίνει τὰ 23.000  (οἱ παραστάσεις ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου: 1.400, οἱ ὁλόσωμοι Ἅγιοι: 420 καὶ οἱ μικροὶ Ἅγιοι: 250). Ὁλόκληρος ὁ Ναὸς τῶν Εἰσοδίων ἀνεγέρθηκε καὶ ὁλοκληρώθηκε ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο χάρις στὴ συνδρομὴ καὶ τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τοῦ λαοῦ μας. εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ὁ ἴδιος ὁ λαός μας ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸ ὑστέρημά του καὶ σήμερα θὰ βοηθήσει γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἁγιογραφήσεως τοῦ Ναοῦ μας.
π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τα Εισόδια είναι κόπος και πόνος του π. Φωτίου που με επιμέλεια και φροντίδα μεγίστη συνεχίζει ο π. Αναστάσιος σε συνεργασία με τους εκλεκτούς Επιτρόπους που έχουν διακονήσει στον Ναό.

Ανώνυμος είπε...

Yπεροχο κείμενο.... Όπου υπάρχει ταπεινή διακονία ο λαός βοηθά.

Ανώνυμος είπε...

Συγχαρητήρια στους υπευθύνους του Ναού.
Τόσο ο Ναός του Αγ. Νικολάου, όσο και των Εισοδίων έχουν γίνει κόσμημα της πόλης μας.
Μπράβο στους ιερείς και τους επιτρόπους.
Σέβονται τις προσφορές των πιστών και τις αξιοποιούν κατά τον καλύτερο τρόπο.
Η προσφορά του λαού πραγματικά πιάνει τόπο.
Ο Θεός να τους έχει καλά.
Α.Α.Λ.

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στον π. Αναστάσιο Γκοτσόπουλο!