Κυριακή, 31 Μαρτίου 2019

ΚΡΑΤΗΣΕ ΓΕΡΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ


ΚΡΑΤΗΣΕ ΓΕΡΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ
«Κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας»

 Ὅταν κανεὶς ἔχει ἕνα πολύτιμο διαμάντι τὸ κρατάει γερὰ μέσα στὸ χέρι του καὶ τὸ φυλάει νὰ μὴ τοῦ τὸ κλέψουν. Ἀλλὰ τίποτε δὲν ὑπάρχει ποὺ νὰ εἶναι πιὸ πολύτιμο ἀπὸ τὴν ὀρθὴ πίστη. Γιατὶ ἀπ’ αὐτὴν ἐξαρτᾶται ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Ἡ ἀληθινὴ καὶ ὀρθὴ πίστη στὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας, ποὺ εἶναι ὁ Μέγας Ἀρχιερέας, Λυτρωτὴς καὶ μεσίτης μας στὸ θρόνο τῆς Χάριτος, εἶναι ἕνας ἀνεκτίμητος θησαυρός.
***
Ἔχουμε Ἀρχιερέα Μέγα ποὺ διέσχισε τοὺς οὐρανούς, μᾶς λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴ σημερινὴ ἀποστολικὴ περικοπή. Εἶναι ὁ Ἰησοῦς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ποὺ κάθησε μὲ τὸ ἔνδοξο ἀναστημένο σῶμα Του «ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ Πατέρα».
Ὅμως πρὶν φύγει γιὰ τοὺς οὐρανοὺς μᾶς ἄφησε θησαυρὸ πολύτιμο. Κι ὁ θησαυρὸς αὐτὸς εἶναι ἡ πίστη, ἡ ὁμολογία τῆς πίστεως. Ὄχι ἀφηρημένη πίστη, ἀλλὰ συγκεκριμένη πίστη στὸν ἀληθινὸ Τριαδικὸ Θεό. Στὸν Θεὸ Πατέρα Παντοκράτορα, τὸν ποιητὴ οὐρανοῦ καὶ γῆς. Στὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, ποὺ εἶναι Θεὸς ἀληθινὸς καὶ μὲ τὴ θυσία Του, τὴν ἀνάστασή Του, τὴν ἀνάληψή Του καὶ τὴ διδασκαλία Του μᾶς λύτρωσε καὶ θέωσε τὴν ἀνθρώπινη φύση. Καὶ στὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο, ποὺ εἶναι ὁ Θεὸς καὶ τὸ τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ποὺ ἐλάλησε μὲ τὸ στόμα τῶν Προφητῶν. Αὐτὴ τὴν πίστη, ποὺ μᾶς ἄφησε ὁ Κύριός μας, τὴ παρέλαβαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι.
Αὐτὴ τὴν πίστη τὴν πῆραν ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ μᾶς τὴν παρέδωσαν. Αὐτὴ ἡ πίστη περικλείει ὅλα τὰ ὀρθὰ δόγματα. Γι’ αὐτὴ τὴν πίστη ἔχυσαν ἑκατομμύρια μάρτυρες τὸ αἷμα τους.
Αὐτὴ τὴν πίστη τὴν κράτησαν καὶ τὴν φύλαξαν «ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ», οἱ μεγάλοι Πατέρες τῆς Ὀρθοδοξίας. Γι’ αὐτὴ τὴν ὀρθὴ πίστη ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος πάλεψε σκληρὰ μὲ τοὺς αἱρετικοὺς τῆς ἐποχῆς του χωρὶς νὰ ὑποχωρήσει οὔτε χιλιοστό.
***
«Κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας».
Δὲν λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἁπλῶς κρατᾶμε τὴν πίστη. Ἀλλὰ κρατᾶμε τὴν ὁμολογία. Γιατὶ ἡ πίστη δὲν εἶναι μονάχα κάτι τὸ ἐσωτερικὸ τῆς ψυχῆς μας. Εἶναι καὶ ἡ ἐξωτερικὴ ἔκφραση. Εἶναι καὶ ἡ ὁμολογία.
Δὲν φτάνει νὰ πιστεύεις μέσα σου καὶ μέσα στὸ δωμάτιό σου νὰ προσεύχεσαι. Χρειάζεται μὲ θάρρος νὰ ὁμολογεῖς τὴν πίστη σου αὐτὴ στὸ περιβάλλον σου. Ὁμολογία πίστεως δώσαμε μὲ τὸν ἀνάδοχό μας, ὅταν πήραμε τὸ ἅγιο Βάπτισμα.
Ὁμολογία πίστεως δίνουμε ἐπίσης κάθε φορὰ ποὺ τελοῦμε τὴ Θεία Λειτουργία, λέγοντας τὸ «Πιστεύω». Τί εἶναι τὸ «Πιστεύω»; Εἶναι τὸ σύμβολο τῆς πίστεως. Ὁμολογοῦμε σ’ αὐτὸ τὴν πίστη μας στὰ τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Στὴ «μία, ἁγία, καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία». Ὁμολογοῦμε «ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» καὶ ὅτι «προσδoκοῦμε ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος».
Καὶ εἶναι μεγάλη ἀνάγκη νὰ κρατήσουμε γερὰ τὴν ὀρθόδοξη πίστη μας. Γιατὶ ὑπάρχει μεγάλος κίνδυνος στὶς πονηρὲς ἡμέρες ποὺ ζοῦμε, νὰ χάσουμε τὸ μεγάλο αὐτὸ θησαυρό. Γιατὶ σήμερα βρισκόμαστε μέσα σὲ σύγχυση ἰδεῶν. Ἕνας σεισμὸς τρομερὸς συγκλονίζει ὅλο τὸ οἰκοδόμημα τῶν ἀξιῶν. Οἱ αἱρετικὲς πλάνες ἐξαπατοῦν. Γκρεμίζουν ὅ,τι γερὸ καὶ ὑπόσχονται νὰ χτίσουν κάτι πιὸ συγχρονισμένο. Καὶ ἔτσι ἀποπροσανατολίζουν τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη πίστη μας.
***
Στὴν Ἀποκάλυψη ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης γράφει: «Αὐτὰ λέγει ὁ ἀπολύτως ἅγιος, ὁ ἀπολύτως ἀληθινὸς Κύριος, ποὺ ἔχει τὴν μεσσιανικὴ ἐξουσία καὶ βασιλεία... Ἔρχομαι γρήγορα. Κράτα καλὰ καὶ σταθερὰ τὸν θησαυρὸ τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς πίστεως ποὺ ἔχεις, γιὰ νὰ μὴ πάρει κανεὶς τὸ στεφάνι τῆς νίκης σου» (γ΄ 7, 11).
Ἂς κρατήσουμε καὶ μεῖς γερὰ τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου γιὰ νὰ λάβουμε τὸ ἀμαράντινο στεφάνι ἀπ’ τὰ χέρια τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ
Περιοδικό «ΖΩΗ»

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

«Κρατώμεν της ομολογίας»


Πώς την κρατώμεν την ομολογία; Με το προσπαθούμε να είμαστε και με τους βλάσφημους και με τον Θεό;
Δεν την κρατάμε έτσι!
Έτσι τον εαυτό μας κοροϊδεύουμε και κρίμα στο λαιμό μας αν παρασέρνουμε και άλλους!

Ανώνυμος είπε...

Τι ωραία που τα έγραψες! Προσπάθησε εσύ και μετά δίδαξε και τους υπόλοιπους. Διότι έτσι που τα γράφεις σε πέρασα για στάτερς. Πήρα τον πνευματικό μου τηλέφωνο και μου είπες να μην δίνω σημασία. Ο καθένας να κρίνει τον εαυτό του και όχι τους άλλους.
Ευανθία

Ανώνυμος είπε...

Ευανθία γιατί πειράχθηκες; Έχεις την μύγα και μυγιάζεσαι;
Δεν σου αρέσει αυτό το δίδαγμα του 1:17 μ.μ.;
Αυτοί που προσπαθούν να είναι και με τους βλάσφημους και με τον Θεό δεν συμφωνείς ότι κοροϊδεύουν τον εαυτό τους με τον πιο τραγικό τρόπο; Και αν τους βλέπουν άλλοι δεν τους παίρνουν στο λαιμό τους;

Ανώνυμος είπε...

Το σχόλιο 1:17 μ.μ. δεν φαίνεται να αφορά τον αρθρογράφο, τη "Ζωή" πρέπει να είναι γενικότερο.

Ανώνυμος είπε...

"Οἱ αἱρετικὲς πλάνες ἐξαπατοῦν. Γκρεμίζουν ὅ,τι γερὸ καὶ ὑπόσχονται νὰ χτίσουν κάτι πιὸ συγχρονισμένο. Καὶ ἔτσι ἀποπροσανατολίζουν τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη πίστη μας. "

Ακούν οι οικουμενιστές και οι φιλοοικουμενιστές;