Κυριακή, 22 Μαρτίου 2020

Θεία Κοινωνία καί ἀρρώστιες - ὑπό ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη


Θεία Κοινωνία καί ἀρρώστιες
           
   ὑπό ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος μπορεῖ νά μετουσιώνονται σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, ὅμως δέν χάνουν τίς φυσικές τους ἰδιότητες. Ὁ  ἄρτος, πού ἔγινε Σῶμα Χριστοῦ, μπορεῖ νά χαλάσει, νά μουχλιάσει, ὅπως ἀκριβῶς γίνεται καί μέ τό κοινό ψωμί, καί ἄς εἶναι Σῶμα Χριστοῦ!
Παρόλο αὐτό,  ἡ μέχρι τώρα πράξη τῆς Ἐκκλησίας ἔχει δείξει, ὅτι ἡ Θ. Κοινωνία, μπορεῖ νά ἔχει τίς φυσικές ἰδιότητες πού ἔχει τό ψωμί καί τό κρασί, ὅμως δέν μεταδίδει ἀρρώστιες. Ἀπόδειξη σ' αὐτό, εἶναι οἱ Ἱερεῖς μας πού λειτουργοῦσαν στά Σανατόρια, στά Λεπροκομεῖα,  Σπιναλόγκα, κ.λ.π.,  (καί ὄχι μόνο)  οἱ ὁποῖοι "κατέλυαν" τήν Θ. Κοινωνία, χωρίς νά "κολλήσουν" ἀρρώστιες.
Ὅμως, μπορεῖ νά γίνει τό ἄλλο: Ἡ Θ. Κοινωνία νά  γίνει ἡ ἴδια ἀρρώστια σ' ὅσους μεταλαμβάνουν ἀναξίως! Στήν κοινωνία τῶν νεοφώτιστων χριστιανῶν τῆς Κορίνθου,  γίνονταν πράγματα, πού σκόρπιζαν τόν πανικό! Πολλοί χριστιανοί, ἐνῶ ἦταν καλά, ξαφνικά  ἀρρώσταιναν καί πέθαιναν!  Ἔγραψαν στόν Ἀπόστολο Παῦλο νά τούς ἐξηγήσει γιατί αὐτή ἡ συμφορά...!

              Τούς ἀπάντησε: Ὅλα αὐτά τά παθαίνετε, ἐπειδή κοινωνᾶτε ὅπως, ὅπως, χωρίς νά ἐξετάζετε καλά τόν ἑαυτό σας!  (Α΄Κορ.11,28). "Ἔτσι ἐξηγεῖται γιατί ἔχετε ἀνάμεσά σας  πολλούς ἐλαφρά καί βαριά ἀρρώστους, καθώς καί ἀρκετούς θανάτους" (Α΄Κορ.11,30). Καί  ὁ Παῦλος δέν ἀπευθυνόταν σέ πόρνους, σέ μοιχούς κ.λ.π., ἀλλά σέ χριστιανούς πού ἔπεφταν σέ "συγγνωστά" ἁμαρτήματα (θυμό, ὀργή, κατάκριση), καί ὅμως ἐπειδή κοινωνοῦσαν "ὅπως, ὅπως", πολλοί ἀρρώσταιναν καί πέθαιναν!  "Ὅταν ἀκούσεις (σχολιάζει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)  ὅτι τυχαίνουν ἀρρώστιες,  ἐπιβουλές, συμφορές, πένθη, θάνατοι, νά ξέρετε ὅτι ὅλα αὐτά γίνονται,  γιατί οἱ ἄνθρωποι προσέρχονται ἀναξίως στή Θ. Κοινωνία!"  (Α΄πρός   Τιμόθεον  Ε΄   P.G. 62: 529 & περί Ἀκαταλήπτου ΣΤ΄.  P.G. 48: 749
Ἰσχύει καί τό ἀντίστροφο: Ὅποιος κοινωνεῖ ἄξια, καί κορονοϊό νά ἔχει,  μπορεῖ νά γίνει καλά! Ἔχουμε παραδείγματα, πού ἄνθρωποι ἦταν βαρύτατα ἀσθενεῖς  καί μέ τή  μεταλαβιά ἔγιναν καλά...!  Γι'αὐτό ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὡς καλός πνευματικός πατέρας, ἔλεγε στά πνευματικά του τέκνα: " ὅταν πρόκειται νά κοινωνήσετε,  νά καθαρίζετε πρῶτα καλά τόν ἑαυτόν σας  ἐπί πολλές ἡμέρες"(Περί Ἀκαταλήπτου  ΣΤ΄.  P.G. 48:  755), ὥστε νά κοινωνεῖτε ἄξια.
Ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι  "εἰς ὑγείαν ψυχῆς καί σώματος"  εἶναι καί ὁ "Ἁγιασμός" (ὁ ὁποῖος ἐν ἀντιθέσει μέ τήν Θ. Κοινωνία, δέν χαλάει ποτέ...!).   Ὁ Ἅγιος Λουκᾶς ὁ Συμφερουπόλεως, διάσημος γατρός   ἔλεγε:  "Τώρα σᾶς μιλάω σάν γιατρός, καί ὄχι σάν παπᾶς. Ἄν θέλετε τήν ὑγειά σας, νά πίνετε κάθε μέρα Ἁγιασμό!".

5 σχόλια:

Unexpected Opponent είπε...

O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσηματος από τη θεία ευχαριστια , στη θεία ευχαριστια βρίσκεται ο I δ ι ο ς ο Χριστός , ο I δ ι ο ς ο Θεός , ο οποίος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν όπως γράφει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aποστολος των εθνών . Ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησου Xριστου , είναι μ υ σ τ η ρ ι ο A σ υ λ λ η π τ ο για την A v θ ρ ω π ι ν η λογική , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ ε ν ο μυαλό μας . O μ ω ς από τη σ υ γ κ ε ν τ ρ ω σ η ανθρώπων - O π ο υ δ η π ο τ ε - είναι δυνατή η μετάδοση νοσημάτων .

Iλαριων είπε...

Είμαι 89 ετών ιερέας.Κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου διακονίας κοινώνησα πολύ κόσμο και με σοβαρές μεταδιδόμενες ασθένειες.Τον καιρό που το ειτς ήταν στο αποκορύφωμά του,μια Κυριακή ήλθε ένας νέος στο Ιερό και μου είπε:πάτερ έχω έιτς και θέλω να κοινωνήσω,έφερα και κουταλάκι.Εγώ του είπα,φύλαξε το κουταλάκι και να πάς να σταθείς τελευταίος στη σειρά και θα σε κοινωνήσω όπως τους άλλους.Έτσι έγινε και εγώ κατελυσα το περίσευμα της Θείας Κοινωνίας και όπως βλέπετε όχι μόνο δεν έπαθα τίποτα,άλλά ζω και πλησιάζω τα 90 με καθαρό νου και διαύγεια πνεύματος.
Αυτός ο θόρυβος που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό είναι αποτάλεσμα άγνοιας και απιστίας το λιγότερο που θα πω.
Η Θεία Κοινωνία είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου,είναι η τροφή της ψυχής για να ζήσει,σύμφωνα με τον ίδιο τον Κύριο.Διαβάστε το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου για να καταλάβετε την αλήθεια.Oσοι δε κοινωνούν έχουν ψυχή νεκρή όχι ζωντανή,γιατί από ζωντανό οργανισμό όταν λείψει η τροφή πεθαίνει δεν είναι έτσι;

Eυαγγελιον Iωαννου είπε...

ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

Ανώνυμος είπε...


ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΕΙ, ΓΙΑΤΙ ΘΙΓΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ, ΟΤΙ Η ΙΔΙΑ Η Θ. ΚΟΙΝΩΝΝΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΡΡΩΣΤΙΑ, ΓΙ ΑΥΤΟ ΑΣ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟΣΟ ΑΝΕΤΟΙ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΕΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗ Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΔΩΡΟ.

Ανώνυμος είπε...

Συνάνθρωπε που στείλατε στις 08:12.
Επισημαίνω πως το άρθρο λέει πως η Θ. Κοινωνία μπορεί να γίνει αρρώστια ΣΕ ΌΣΟΥΣ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΑΞΙΩΣ. Τότε μπορεί να γίνει αρρώστια. Το άρθρο λέει και άλλα που δεν χρειάζεται να επαναλάβω. Φτάνει μόνο να το διαβάζουμε όσο συχνότερα μπορουμε!
Ευχαριστώ για την φιλοξενία.