Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020

Ἡ συνείδησίς μας εἶναι ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ - Παναγιώτης Τρεμπέλας


 «Ἡ συνείδησίς μας εἶναι ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ εἰς τά βάθη τῆς ψυχῆς μας καί ἡ φωνή τῆς πεφωτισμένης συνειδήσεως εἶναι ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ».
Παναγιώτης Τρεμπέλας

Δεν υπάρχουν σχόλια: