Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2021

Η μυστική χάρη - Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου«... Ἡ ἀγάπη εἶναι κοινωνία ψυχῶν. Χάρη, πού μεταδίνεται μυστικά. Δύναμη, πού περνάει ἀπό τή μιά ὕπαρξη στήν ἄλλη, δίχως νά ἐκτεθεῖ στό φῶς τῆς δημοσιότητας καί στήν ἀλλοτριωτική περιπέτεια τῆς ἐπίδειξης ἤ τῆς διαφήμισης.»
Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου
 
‟Τό «τραῦμα» τῆς ἀγάπης”, α’ ἔκδ. (Ἀθήνα: Ἐκδόσεις «ΣΠΟΡΑ», 2002), σελ. 142

Δεν υπάρχουν σχόλια: