Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Eὐλογημένον καί ἀγλαόκαρπον ἐνιαυτόν - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ὁ συγκαταβάς τῶν γένει τῶν ἀνθρώπων Σωτήρ ἡμῶν, ἄς χαρίζῃ εἰς ὅλους ἡμᾶς, πρεσβείαις τοῦ «ἐκ Καισαρείας καί Καππαδόκων χώρας» ἱεροφάντορος Μεγάλου Βασιλείου, ἕνα εὐλογημένον καί ἀγλαόκαρπον ἐνιαυτόν μέ ὑγείαν κατ’ ἄμφω καί ἄς κατευθύνῃ τά διαβήματα ἡμῶν εἰς τήν ὁδόν τῆς εἰρήνης, τῆς «πάντα νοῦν ὑπερεχούσης» (Φιλιππ. 4, 7).

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Δεν υπάρχουν σχόλια: