Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ Πρόγραμμα ίερῶν ἀκολουθιῶν Μαΐου 2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Πρόγραμμα  ίερῶν ἀκολουθιῶν 
Μαΐου 2017
Δεν υπάρχουν σχόλια: