Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Ἀπάντηση τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν Χρυσοστόμου, στούς τρεῖς Βουλευτές τοῦ Σύριζα, Ἀχαΐας .


Ἀπάντηση τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν Χρυσοστόμου, στούς τρεῖς Βουλευτές τοῦ Σύριζα, Ἀχαΐας .

Μὲ ἐνδιαφέρον ἀνέγνωσα τὸ κείμενο τῶν τριῶν, ἀγαπητῶν κατά πάντα εἰς ἐμὲ, Βουλευτῶν Ἀχαΐας τοῦ Σύριζα κυρίων Σίας Ἀναγνωστοπούλου, Κώστα Σπαρτινοῦ καὶ Ἀνδρέα Ριζούλη, μετά τῶν ὁποίων μᾶς συνδέει μεγάλη φιλία καὶ ὑπάρχει εἰλικρινὴς ἀγάπη καὶ ἐκτίμηση.
            Εἶμαι βέβαιος ὅτι οἱ τρεῖς Βουλευτές, ξέχωρα ἀπό τά ὃσα γράφουν, κατενόησαν πλήρως τὴν τοποθέτησή μου ἀπέναντι στὶς δηλώσεις οἱ ὁποῖες ἔγιναν ἀπὸ συγκεκριμένο πρόσωπο, τὸν κ. Νικόλαο Βούτση δηλαδή,  ὁ ὁποῖος κατέχει αὐτὴ τὴν ὥρα τὴν θεσμικὴ θέση τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς.
 Στὴν, μὲ σεβασμὸ, διατυπωμένη δήλωση τῶν τριῶν Βουλευτῶν, ἒχω νά σημειώσω ὅτι ὡς Ἕλληνας πολίτης καὶ ὡς Ἀρχιερεὺς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ δή ὡς Μητροπολίτης τῆς Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως τῶν Πατρῶν, ἔχω τὸ δημοκρατικὸ δικαίωμα, ὅπως κάθε Ἕλληνας Πολίτης ὁποιοδήποτε λειτούργημα καὶ ἂν ἐπιτελῆ, νὰ ἐκφέρω ἄποψη καὶ γνώμη, ἔναντι ὅσων τεκταίνονται στὸν χῶρο μας καὶ ὅσων ἐκφράζονται ἀπὸ ἀνθρώπους πού ἐξέλεξε ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς γιὰ νὰ τὸν ἐκπροσωποῦν στὸ Κοινοβούλιο.

     Ἔτσι λοιπὸν αἰσθάνθηκα ἐπιτακτικὸ τὸ χρέος νὰ κάνω, αὐτή τήν φορά, προσωπικὴ ἀπάντηση πρὸς τὸν κ. Βούτση γιὰ τά ὅσα εἶπε, εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.
         Ἐπ’ οὐδενί, μπορῶ νὰ σιωπήσω, ὅταν χαρακτηρίζεται ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας, ὡς ταλιμπανισμός.
Γι’ αὐτὸ μέσα ἀπὸ τὴν τοποθέτησή μου, στὰ ὅσα εἶπε ὁ κ. Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, διαμαρτύρομαι ἐπειδὴ θίγονται πιστεύματα γιά τά ὁποῖα ἀφιέρωσα τὴ ζωή μου, προσβάλλονται ἀξίες γιά τίς ὁποῖες ἀγωνίσθηκαν καί ἒδωσαν τό αἷμα τους τόσες γενεές προγόνων μας καί οἱ ὁποῖες ἀξίες ἐκφράζουν τόν Λαό ποὺ ὑπηρετῶ καὶ ἐπειδή καθυβρίζεται αὐτό γιὰ τὸ ὁποῖο ὑποσχέθηκα, ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὃτι θά προσφέρω καί τὸ αἷμα μου ἐάν χρειαστῆ.
            Ὡς Μητροπολίτης Πατρῶν, ἐπὶ 13 περίπου ἔτη, γνωρίζουν οἱ πάντες καὶ βεβαίως οἱ τρεῖς Βουλευτές μας, ὅτι ὑπηρετῶ τὸν Πατραϊκὸ Λαό μὲ αὐταπάρνηση καὶ ἐργάζομαι ἑνωτικά, ἀγκαλιάζοντας καὶ ἀγαπώντας τοὺς πάντας, πρὸς ὄφελος τῆς Ἀποστολικῆς πόλεως τῶν Πατρῶν καὶ τοῦ Λαοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί ὂχι μόνο.
            Θὰ ἤθελα νὰ παρακαλέσω ἐκ βάθους ψυχῆς τοὺς τρεῖς Βουλευτάς μας, νὰ μεταφέρουν στὸν κ. Πρωθυπουργὸ τὴν παράκλησή μου, ἀλλὰ καὶ τοῦ Λαοῦ τόν ὁποῖον διαποιμαίνω, ὣστε νὰ συστήσῃ στὸν κ. Βούτση (καὶ σὲ ὅποιον ἄλλον, τυχόν, ἤθελε ἐκφράσει τέτοιες ἀπόψεις), νὰ εἶναι προσεκτικὸς καὶ νὰ μὴ προσβάλῃ τὸ φιλότιμο καὶ τὴν πίστη, ἑνὸς Λαοῦ, ὁ ὁποῖος παρὰ τὴν βαρειά θηλειὰ τῶν μνημονίων καὶ τὶς τόσες δυσκολίες ποὺ ὑφίσταται, ὡς μή ὢφελεν, παραμένει ὑπερήφανος γιατί πιστεύει στὸν Θεό, ἀγαπᾶ τὴν Πατρίδα του καὶ ἔχει βαθειὲς ρίζες ποὺ ἀκουμπᾶνε σ’ αὐτὸ ποὺ λέγεται Ἑλληνικὴ οἰκογένεια.
 Δὲν θὰ ἤθελα ποτὲ νὰ πιστέψω ὅτι τὰ ὅσα ἐξέφρασε ὁ κ. Βούτσης, ἐκφράζουν τόν κ. Πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνηση.
Ὃσο γιά τήν σύνδεση, πού κάνουν οἱ κύριοι Βουλευτές, τῶν λεγομένων μου μέ τά λεχθέντα ὑπό ἂλλων ἀδελφῶν, ἒχω νά ἐπισημάνω ὃτι ὁ καθένας ἐκφράζεται δημοκρατικῷ τῶ τρόπῳ ὑπεύθυνα καί ἀναλαμβάνει τήν εὐθύνη γιά τά λεγόμενά του.
Χαίρομαι διότι ἀναφέρουν σέ κάποιο σημεῖο τοῦ κειμένου τους, ὃτι ὁ Μητροπολίτης, ἡ ἐλαχιστότητά μου δηλ, γνωρίζει τά τεκταινόμενα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, δηλ. τῆς Χούντας. Βεβαίως καί τά γνωρίζει ὁ Μητροπολίτης, ὃπως γνωρίζει ἐπακριβῶς τό τί ἒχει ὑποστεῖ ἢ πόσο ἒχει εὐεργετηθεῖ ὁ Λαός ἀπό τά συστήματα καί τούς πολιτικούς σχηματισμούς πού κατά καιρούς ἠθέλησαν νά τόν κυβερνήσουν. Συμφωνοῦμε μόνο μέ τήν ἐλευθερία, μέ τήν δημοκρατία καί τά ἀναφαίρετα δικαιώματα τοῦ Λαοῦ και αὐτά ὑπερασπιζόμαστε μέχρι θυσίας. Γι’ αὐτό καί μιλᾶμε. Εἰδ’ ἂλλως θά ἒπρεπε νά ἒχωμε κλήσει τό στόμα μας καί νά δεχώμαστε ἀβασάνιστα ὁ,τιδήποτε. Γι’αὐτό ὁ Λαός, μέσα ἀπό τήν ψῆφο του, ἐκφράζεται κατά καιρούς γιά τό ποιός θά τόν κυβερνήσῃ, λαμβάνοντας ὑπ’ ὂψιν τήν «διαγωγή» τῶν πολιτικῶν συστημάτων.
Ἀκόμη ὀφείλω νά τονίσω ὃτι ἡ ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα, ἡ ἀφοσίωση στήν Πίστη μας καί ὁ σεβασμός στήν οἰκογένεια, δέν συνιστοῦν «χουντική» ἒκφραση.
 Σημειώνω ἀκόμα ὅτι πιστεύω, πώς οὐδέποτε οἱ τρεῖς Βουλευτές μας θὰ ἔκαναν τέτοιες δηλώσεις, ὃπως ὁ κ. Βούτσης  καὶ τὸ ἔχουν ἀποδείξει, τοὐλάχιστον μέχρι σήμερα. Γι’ αὐτὸ καὶ τυγχάνουν τῆς ἐκτιμήσεως καὶ ἐμοῦ προσωπικῶς καὶ τοῦ Πατραϊκοῦ Λαοῦ.
            Θὰ ἤθελα νὰ τοὺς εὐχαριστήσω καὶ πάλι γιὰ τὴν εὐκαιρία πού μου ἔδωσαν νὰ γράψω τὶς παραπάνω γραμμές, ὥστε νὰ τεκμηριώσω γιά μιά ἀκόμη φορά, τὶς θέσεις τὶς ὁποῖες ἐξέφρασα μὲ τὴν ἀπάντησή μου πρὸς τὸν κ. Βούτση, νὰ ἐκφράσω τὴν ἀγάπη πρὸς τοὺς τρεῖς συγκεκριμένους Βουλευτάς καὶ νὰ δηλώσω, ὅτι ἐκ τῆς ἰδιότητός μου, τοῦ χαρακτῆρος μου καὶ τῆς βαθειᾶς ἀγάπης μου πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Πατρίδα μας, ἀλλά καί τοῦ χρέους μου ἒναντι τοῦ παρελθόντος, τοῦ παρόντος καί τοῦ μέλλοντος, οὐδέποτε θὰ σταματήσω καὶ μέ ὁποιοδήποτε κόστος, νὰ ὑπερασπίζωμαι  τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τοῦ Λαοῦ, τόν ὁποῖο ὑπηρετῶ.
            Τέλος, εὔχομαι ἀπὸ τὴν καρδιά μου, στοὺς τρεῖς ἀγαπητούς μου Βουλευτάς, στὴν Σία Ἀναγνωστοπούλου, στὸν Κώστα Σπαρτινό καὶ στὸν Ἀνδρέα Ριζούλη νὰ ἔχουν ὑγεία καὶ κάθε εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεό, διὰ πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μας, τὴν ὁποία, γνωρίζω, ὅτι ἰδιαιτέρως εὐλαβοῦνται καὶ νά τούς προσκαλέσω στὸν Μοναστήρι Της στὸ Γηροκομειὸ τῶν Πατρῶν, κατὰ τοὺς λαμπροὺς ἑορτασμούς, τόσο τὴν Κυριακὴ 13 τοῦ μηνός Αὐγούστου ποὺ θὰ ψάλωμε τὰ ἐγκώμιά Της, ὅσο καὶ κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Κοιμήσεώς Της, ὅπου κατὰ χιλιάδες οἱ Πατρινοὶ, καὶ ὄχι μόνο, θὰ σπεύσουν νὰ Τὴν προσκυνήσουν.

+ Ὁ Πατρῶν Χρυσόστομος

14 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

'' Δὲν θὰ ἤθελα ποτὲ νὰ πιστέψω ὅτι τὰ ὅσα ἐξέφρασε ὁ κ. Βούτσης, ἐκφράζουν τόν κ. Πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνηση.''

Ωστόσο, Δεσπότη μου , ο Τσίπρας , δεν προέβη σε καμμιά διορθωτική παρέμβαση ,οπότε σιωπηρώς τον κάλυψε .....

Αλλά παράλληλα δε διαπιστώνετε κλιμακούμενη πολεμική έναντι της Εκκλησίας μας ιδιαίτερα στο χώρο της Παιδείας ;;;

Θα πρέπει να προσέχουμε και την σημειολογία της κίνησης Βούτση.
Αυτή έγινε εν μέσω της νηστείας του Δεκαπενταύγουστου που προηγείται της γιορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Επιτέθηκε στην Ορθοδοξία και μας αποκάλεσε Ταλιμπάν, δηλαδή φανατικούς δολοφόνους, ο εκπρόσωπος ενός κόμματος που δεν κατεδίκασε εκνομες , ενέργειες πχ πυρήνων της φωτιάς κλπ

Πόσο μικρός είναι ο κάθε ασεβής, θα υπενθυμίσω ωστόσο τον διαχρονικά επαληθευόμενο Λόγο του Θεού των Ορθοδόξων που λέγει :

'' ΕΙΔΟΝ ΤΟΝ ΑΣΕΒΗ ΥΠΕΡΥΨΟΥΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΕΠΑΙΡΟΜΕΝΟΝ ... ΚΑΙ ΠΑΡΗΛΘΟΝ ... ΚΑΙ ΕΖΗΤΗΣΑ ΑΥΤΟΝ .... ΑΛΛ' ΟΥΧ ΕΥΡΕΘΗ Ο ΤΟΠΟΣ ΑΥΤΟΥ....''

Δηλαδή : δεν διαρκεί πολύ η '' χαρά '' και η '' έπαρση '' των ασεβών......

Ανώνυμος είπε...

Την γλώσσα της ευγένειας δεν την κατανοούν οι βουλευτές οποιασδήποτε παρατάξεως. Καλά κάνει ο Μητροπολίτης και τους σφάζει με το βαμβάκι. Πάντα ήταν ενωτικός προς όλους και προς όλα. Πρέπει να καταλάβουν όμως οι βουλευτές μας ότι ο Βούτσης μας πρόσβαλε ως Χριστιανούς και Δημοκράτες

Ανώνυμος είπε...

Καλύτερα να το έκλειναν το στοματάκι τους και οι τρεις βουλευτές. Η παρέμβασή τους είναι για κλάματα. Ο Μητροπολίτης τους την έφερε από δεξιά και τους αποστομώνει με την διπλωματική του αγάπη. Όλο και περισσότερο τον πάω τον Μητροπολίτη μας επί 13 χρόνια είναι πάντα κοντά στον Λαό ας τον έχουν παράδειγμα οι τρεις διαμαρτυρόμενοι βουλευτές. Αν τον ακούσουν θα ωφεληθούν.

Ανώνυμος είπε...

Οι βουλευτές Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ δεν μας τα είχαν πει αυτά προεκλογικά. Άλλα έλεγε κάποιος εξ αυτών σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις. Ντροπή κύριοι, ντροπή να μιλούν και να προσπαθούν να διορθώσουν τον Μητροπολίτη Πατρών που έχει αφιερώσει την ζωή του στην Ορθοδοξία, την Ελλάδα και τις Παραδόσεις μας, άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρει ο άνθρωπος.

Ανώνυμος είπε...

Συγχαρητήρια Σεβασμιότατε.

Ανώνυμος είπε...

Αφού τόλμησαν να απαντήσουν στον Μητροπολίτη τους αξίζει η περιφρόνηση. Όχι ότι δεν την είχαν τόσο καιρό. Κανένας δεν τους γνωρίζει. Εκτός από την Σία που έβλεπα στη στην TV παλαιότερα δεν τους έχω πουθενά στην Πάτρα. Και να τους δω δεν θα τους γνωρίσω. Σε αυτούς έκανε μεγάλη τιμή να τους απαντήσει ο Μητροπολίτης στις ανοησίες που έγραψαν.

Ανώνυμος είπε...

Εχω την εντυπωση απο αυτα που ακουω καθημερινα απο τον κοσμο στις στασεις,στις πλατειες,κ σε πεζουλια,πως οι Ελληνες αυτη τη φορα θα ειναι προσεκτικοτεροι στις επομενες ψηφους.Μαλιστα καποιος ειπε ''να προσεχετε τη σιωπη του λαου,ο λαος μαζευει διοτι δεν μπορει να επιβιωσει''.
Αλλ αντι να ακουσουν τα στοματα που διδασκουν τον Αληθινο Θεο,αυτοι επιτιθονται με λογια κ πραξεις μακρυα απο Το Πνευμα Του,προκαλοντας την οργη του Ορθοδοξου καταπληγωμενου λαου,που επιβιωνει χρεωμενος κ φτωχος κ τα παιδια του ψαχνει στο εξωτερικο και δεν μπορει να παει να τα δει κ τα χανει στην ουσια.
Εαν λοιπον ο δικαιος ελεγχει αυτους με σ υ μ π α θ ε ι α ,δεν μπορει να νοηθη ''ταλιμπαν''.
Καποτε ξηλωναν πεζοδρομεια για τα δ ι κ α ι ω μ α τ α του εργατη,και το πετυχαιναν οι εργατοπατερες.
Σημερα που σου κλεβουνε το βιος οι ιθυνοντες,ποιος θα γινει κριτης της αδικιας;

Ανώνυμος είπε...

Κουβέντα ο Αρχιεπίσκοπος

Ανώνυμος είπε...

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ ΑΓΙΕ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΑ ΜΑΣ, ΣΑΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΜΕ!!!ΕΙΣΤΕ ΕΠΙ ΤΗΝ ΛΥΧΝΙΑΝ! ΕΙΣΤΕ ΤΟ ΑΛΑΣ!!! ΕΙΣΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ!!!

Ανώνυμος είπε...

Χαιρόμαστε γιατί έχουμε ΛΕΒΕΝΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟ. Να μας ζήσεις ΔΕΣΠΟΤΗ ΜΟΥ!!

Ανώνυμος είπε...

Επιτέλους κάποιος να μιλήσει. Αδελφοί μου πρέπει να συστρατευτούμε όλοι στον αγώνα κατά της καταπάτησης της Ιστορίας μας αν θέλουμε «αύριο» να γνωρίζουν τα παιδιά μας από πού έρχονται και προς τα πού πορεύονται. Άξιος ο Δεσπότης μας.

Ανώνυμος είπε...

ΧΑΝΕΙΣ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑ ΜΟΥ.

Ανώνυμος είπε...

Συγχαρητήρια Σεβασμιώτατε.

Ανώνυμος είπε...

Νομίζω ότι κάθε πολίτης, πολύ περισσότερο όταν κατέχει κάποιο αξίωμα, έχει δικαίωμα να μιλά και να εκφέρει με σεβασμό και ευγένεια την γνώμη του. Ο Δέσποτας αυτό ακριβώς έκανε. Και το έκανε με τέτοιο τρόπο που κανείς δεν μπορεί να πει ότι προσβάλλει κάποιον. Μπράβο του και ας γίνει παράδειγμα προς μίμηση σε όποιον θέλει να εκφράσει την άποψή του. Πολλές φορές έχουμε δίκιο, αλλά ο τρόπος μας μάς κάνει να το χάνουμε,