Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Ἀναδοχή σέ ὁμόφυλα ζευγάρια σημαίνει καταστροφή ἀθώων παιδικῶν ψυχῶν


Ἀναδοχή σέ ὁμόφυλα ζευγάρια σημαίνει καταστροφή ἀθώων παιδικῶν ψυχῶν

Αὐτές τίς ἡμέρες ἡ ὑποτιθέμενη ἐκσυγχρονιστική κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐπιθυμεῖ νά προωθήσει ἕνα νομοσχέδιο, ὅπου θά παρέχεται ἡ δυνατότητα σέ ὁμόφυλα ζευγάρια πού ἔχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης νά μεγαλώνουν παιδιά καί νά τά ἀναλαμβάνουν ὡς ἀνάδοχοι «γονεῖς». Ἡ δέ ἀρμόδια Ἀναπληρώτρια Ὑπουργός Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης κα Θεανώ Φωτίου τό προωθεῖ πρός ψήφιση καί τό ὑποστηρίζει μέ διάφορα ἐπιχειρήματα, ἀπευθυνόμενη καί πρός τήν ἐσωκομματική ἀντιπολίτευση τοῦ κυβερνῶντος κόμματος πάνω στό συγκεκριμένο ζήτημα. Εἶναι χαρακτηριστική καί συνάμα ἀποπροσανατολιστική ἡ δήλωσή της, ὅτι ἄν ἀποκλείσουμε τά ὁμόφυλα ζευγάρια θά ἀποκλείσουμε παράλληλα καί χιλιάδες ἑτερόφυλα ζευγάρια, πού ἔχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καί ἐπιθυμοῦν νά μποῦν στό πρόγραμμα ἀναδοχῆς τέκνων.

Ἀκούστηκε βέβαια τό ἐπιχείρημα ἀπό ἀρκετούς διαφωνοῦντες βουλευτές, ὅτι δέν εἶναι ἕτοιμη ἀκόμη ἡ ἑλληνική κοινωνία ν’ ἀποδεχθεῖ μία τέτοια ρύθμιση καί ἄρα δέν πρέπει νά ψηφισθεῖ τώρα. Ἀλοίμονο, ἀλήθεια, ἄν ἡ κοινωνία μας ἀποδεχόταν μία τέτοια νομοθετική διάταξη. Ἄν ποτέ τήν ἀποδεχθεῖ αὐτό θά σημαίνει ὅτι ἔχει σαπίσει ἀνεπανόρθωτα καί δέν ἐπιδέχεται θεραπεία. Κάποιοι μάλιστα ἀπό τούς ὑποστηρικτές τοῦ ἐν λόγῳ νομοσχεδίου ὁμιλοῦν γιά προοδευτική νομοθεσία, πού θά ὠφελήσει χιλιάδες παιδιά νά βροῦν σπίτι καί θαλπωρή ἤ πολεμοῦν μέ λυσσαλέο τρόπο ὅσους ἐκφράζουν προβληματισμό καί διαφορετική ἄποψη ἀποδίδοντάς τους τούς συνήθεις χαρακτηρισμούς, ὅπως ὅτι εἶναι «φασίστες», «ὁμοφοβικοί», «ὀπισθοδρομικοί» κτλ… Στήν ἀπουσία ἐπιχειρημάτων ἀπό μέρους τους καταφεύγουν σέ ὑβρεολόγιο, πού δείχνει ἄλλωστε τήν ρηχότητα καί τήν ἐν γένει ἄγνοια τους.
Ἡ ἀλήθεια ὅμως βρίσκεται ἀλλοῦ. Στό τί θά σημάνει μία τέτοια νομοθετική δυνατότητα γιά τά ἤδη πληγωμένα αὐτά παιδιά, πού θά δοθοῦν ἀπό τό κράτος σέ τέτοια ζευγάρια. Φαίνεται ὅτι κάποιοι δέν θέλουν νά ἀποδεχθοῦν τήν ὀδυνηρή πραγματικότητα, ὅτι τά πονεμένα αὐτά παιδιά θά πληγωθοῦν ἀκόμη περισσότερο. Κάποιοι παίζουν τελικά ἕνα καταστροφικό παιχνίδι πάνω στίς πλάτες ἀθώων νεανικῶν ὑπάρξεων.
Ποιός σᾶς εἶπε κα Ὑπουργέ, ὅτι εἶναι ὑγιές ν’ ἀναλάβουν ὑπό τήν εὐθύνη τους ὁμόφυλοι ἄνθρωποι αὐτά τά παιδιά; Σεβαστός κάθε ἄνθρωπος καί ἐλεύθερος νά κάνει ὅ,τι θέλει στόν ἑαυτό του. Ὅταν ὅμως οἱ ἐπιθυμίες του καί τά πάθη του ἐπηρεάζουν κι ἄλλους, πολύ δέ περισσότερο μικρά παιδιά, αὐτό ἀποτελεῖ κατάφωρη παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν παιδιῶν.
Ὅλοι μας πρέπει ν’ ἀναλαμβάνουμε τίς εὐθύνες τῶν πράξεων μας. Ἐφόσον κάποιος ἐπιλέγει ὁμόφυλο τρόπο ζωῆς δέν μπορεῖ νά ἀναλάβει μέ «παραθυράκι» τήν εὐθύνη παιδιῶν. Δέν ἔχει «παραθυράκια» ἡ ἀνθρώπινη φύση, ὅπως τήν ἔβαλε σέ τάξη ὁ Δημιουργός Θεός. Μέ τί πρότυπο θά μεγαλώσουν αὐτά τά παιδιά; Ἡ ἰσόρροπη ἀνάπτυξη τους, σύμφωνα μέ τούς εἰδικούς, ἐπιβάλλει ὕπαρξη πατέρα καί μητέρας. Διαφορετικά δέ νοεῖται οἰκογένεια, οὔτε γονεῖς. Πολλά τέτοια παιδιά στό ἐξωτερικό, πού μεγάλωσαν σέ τέτοια ἀρρωστημένα μορφώματα «οἰκογένειας» ὁμολογοῦν τίς ποικιλότροπες ὀδυνηρές ἐμπειρίες τους καί τά ψυχολογικά τους τραύματα.
Ἡ ὅλη προώθηση τοῦ συγκεκριμένου νομοθετήματος εἶναι ὅπως φαίνεται ὕπουλη, καθώς ἀνοίγει σιγά σιγά ἄλλα «παραθυράκια» γιά υἱοθεσία ἀπό τέτοια ζευγάρια. Μετά τί ἀκολουθεῖ; Δυνατότητα νομοθετική γιά παρένθετες μητέρες; Ἠθικό ἔγκλημα πάνω στό ἔγλημα δηλαδή. Κυριολεκτικά «ἑνός κακοῦ μύρια ἕπονται». Ὅλοι μας πρέπει ν’ ἀφυπνιστοῦμε καί νά ἐμποδίσουμε τοῦτο τόν τραγικό ἠθικό κατήφορο, πού τραυματίζει ἀνεπανόρθωτα τά παιδιά μας καί τήν οἰκογένεια.  
Ἡ ἐπίσημη Πολιτεία καί ἡ κυβέρνηση τοῦ τόπου μας ὀφείλουν ν’ ἀντιμετωπίσουν πολύ διαφορετικά τό ὅλο ζήτημα. Νά ἐνισχύσουν κατ’ ἀρχήν τις ὑπάρχουσες δομές φιλοξενίας τῶν νεαρῶν αὐτῶν ὑπάρξεων, πού ἀναγκάζονται νά μποῦν σέ πρόγραμμα ἀναδοχῆς. Νά τούς παρέχουν χρηματοδότηση, νά δίνουν στά παιδιά ὅ,τι χρειάζονται.. ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ὑλικοτεχνική ὑποδομή. Ἀλλά καί γονεῖς πού νά πληροῦν ὀρθά κριτήρια. Πού ν’ ἀναπληροῦν ἀρκετά τήν πρότυπη μορφή οἰκογένειας, πού σημαίνει πατέρας, μητέρα, ἤρεμο, στοργικό, θυσιαστικό καί ὑποστηρικτικό περιβάλλον ἀνατροφῆς καί διαπαιδαγώγησης. Ἔτσι θά βοηθεῖ τίς πληγωμένες αὐτές ὑπάρξεις, θά τούς δίνει ὤθηση νά ἀναπτυχθοῦν σωστά καί ἰσορροπημένα. Δέν θά τίς καταστρέφει!
Κύριοι ἀλλάξτε ρότα… Φροντίστε τά παιδιά μας. «Λυπηθεῖτε τά παιδιά», ὅπως σοφά ἔγραψε σέ σχετικό μέ τό θέμα ἄρθρο του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης Κ. Παῦλος! Ἐμεῖς θά συμπληρώσουμε: Μή καταστρέφετε, μή καταδικάζετε τά παιδιά μας, δεῖξτε στοργή καί ἀγάπη! Μή τά ὁδηγεῖτε σέ ἀνθρώπους, πού δεν ἔχουν ἐπιλύσει τά δικά τους ψυχικά θέματα. Νά γίνετε ὄντως κράτος Προνοίας καί Ἀλληλεγγύης καί ὄχι ἀδιαφορίας καί θανάτου παιδικῶν ψυχῶν! Διαφορετικά θά γίνετε «ἐγκληματίες», καταστροφεῖς!
 Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας

8 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Θα δουν πολλά ακόμα τα μάτια μας. Εδώ πάει αυτό που λέει το ΚΚΕ «αντίσταση και πάλη». Αν δεν αντισταθούμε στην σημερινή κοινοβουλευτική Βαβυλωνία θα γίνουν πολλά αισχρά και βρωμερά ακόμα. Όμως πουθενά κανένας ηγέτης στην Εκκλησία μόνο κάτι πυροτεχνήματα για την τιμή των όπλων. Αυτό είναι κατάντια για όλους μας.

Ανώνυμος είπε...

Πρίν από λίγες ημέρες εξεδόθη Ανακοίνωση από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Ορους, που καταδικάζει την αναδοχή παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια.
Θα ήταν μεγάλη ανακούφιση για τον πιστό λαό, αν ελάμβανε θέση και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Ανώνυμος είπε...

Ένα καλλιεργημένο ομόφυλο ζευγάρι μπορεί να διαπαιδαγωγήσει το νεαρό παιδί πολύ καλύτερα από ένα άλλο στο οποίο θα υπάρχουν προβλήματα. Ας μην είμαστε αφοριστικοί σε κάθε τι το νέο. Οι κοινωνικές υπηρεσίες της Πολιτείας μετά από συστηματική έρευνα θα εγκρίνουν. Θα συμφωνήσω στο όχι σε όλα τα ομόφυλα ζευγάρια αλλά αν πληρούν τις προϋποθέσεις … γιατί όχι;

Ανώνυμος είπε...

Ένα παιδί για να αναπτυχθεί χρειάζεται την καρδιά μιας μητέρας που να το φροντίζει και να το αγαπά. Εξάλλου η διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού ξεκινά από την κοιλία της μητέρας του. Αλλά απαιτείται και το πατρικό πρότυπο. Η παρουσία ενός πατέρα, στιβαρού και στοργικού. Που θα θυσιάζεται, θα φροντίζει και θα αγαπά. Πώς επομένως μπορεί να υπάρξει αγωγή σ' ένα παιδί από την στιγμή που αυτά τα δύο πρότυπα θα απουσιάζουν. Δεν φτάνει απλώς να ικανοποιηθεί μία επιθυμία κάποιων ομοφύλων να έχουν παιδιά, απορρίπτοντας τον φυσιολογικό τρόπο αποκτήσεώς τους. Απορρίπτουν το δένδρο, αλλά επιθυμούν τον καρπό. αυτό από μόνο του είναι ελλειματικό. Υπάρχουν και άλλα μυστικά στην αγωγή. Το ότι αρκετοί ετερόφυλοι δεν φέρονται σωστά στα παιδιά τους ή τα πετούν ή αδιαφορούν γι' αυτά δεν σημαίνει ότι είναι ανάξιοι όλοι οι ετερόφυλοι. Ούτε αυτό δίνει άλλοθι σε ομοφυλόφιλους να θεωρήσουν εαυτούς ώριμους να αναθρέψουν τέκνα. Η οικογένεια δεν είναι απλώς μία ηδονιστική ή συναισθηματική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, αλλά κάτι βαθύτερο και πιο ολοκληρωμένο. Και αν πάρουμε το θέμα από την βάση του εφόσον δύο ομόφυλοι δεν μπορούν να αποκτήσουν τέκνα και πηγαίνουν κόντρα στην ανθρώπινη φύση με την δική τους συνύπαρξη γιατί εμείς οι πεπερασμένοι άνθρωποι να δώσουμε "παραθυράκια", όπως πολύ σωστά αναφέρει και το άρθρο. Προφανώς ξέρει καλύτερα ο Θεός.

Ανώνυμος είπε...

Φίλε 7:45,
το μητρικό φίλτρο είναι αναντικατάστατο. Πόσο μάλλον, σε περίπτωση που το αντικαταστήσει κάτι το οποίο δεν έχει οριστεί ως τέτοιο-εννοώ ως ΜΑΝΑ- από τη φύση του, από τον Θεό. Δεν είμαστε αφοριστικοί σε κάθε τι το νέο, αλλά σε κάθε τι το αφύσικο. Ποιες προυποθέσεις περιμένεις να πληρούν τα ζευγάρια αυτιά; Από μόνα τους καταρρίπτουν τον θεσμό της οικογένειας. Διαλύουν τους ρόλους που κάθε μέλος της οικογένειας έχει αφού πια λειτουργούν όλα ισοπεδωτικά. Πατέρας, μάνα και παιδί μπορεί και να είναι το ίδιο από κάθε άποψη. Τα πάντα εποίησεν εν σοφία. Και η σοφία Του αυτή μας κάνει κάθε φορά που πεινάμε ή κόβουμε το χέρι μας ή νιώθουμε αβάσταχτο ψυχικό πόνο ή θέλουμε μια λύση σ' ένα θεματάκι μας, να ψάχνουμε τη μάνα μας. Και η σοφία του αυτή μας κάνει να θέλουμε ένα πατέρα για να νιώθουμε ασφάλεια τις νύχτες.. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλο για να μπορέσουν, όσο είναι μπορετό ο καθένας, να δώσει στο παιδί την Πατρική και Μητρική Αγάπη που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί και να γίνει ένας όμορφος άνθρωπος..

Ανώνυμος είπε...

"Μαμά γερνάω",
Τ.Τσανακλίδου, έτσι επειδή πλησιάζει η γιορτή της..

ORTHODOXIA ORTHO είπε...

Εαν πιστευεις,ο,τι πιστευεις ,ειναι εκτος Ευαγγελιου,καταδικαζεται απο Τον Θεο και τον πιστο λαο.
Ομως ,αν και Ο Χριστος,οπως νουθετει ο Ιερος Χρυσοστομος,εφερε στον κοσμο τους δικους του νομους για να κανει καλυτερη και την εξουσια,αυτη, εναντιωνεται στο θελημα Του Θεου,καταδυναστευοντας με νομους αντιχριστους,γι'αυτο και ο λαος αντιδρα στην πολιτικη εξουσια,αφου γνωριζει κ πρεπει να γνωριζει εκ του Ευαγγελιου,πως Ο Χριστος ηρθε στη γη για να καταστρεψει τα εργα του διαβολου Α` Ιω 3-8].Η μητερα εχει το ρολο της και ο πατερας επισης.Αρεν κ θηλυ επλασεν Ο Θεος.
Αυτα που νομοθετουνται ειναι ''παγιδευσεις δαιμονικες'' ,με δυσμενεις συνεπειες.
Εχουμε ακουσει παιδια υιοθετημενα απο του ιδιου φυλου 'γονεις' ,να εχουν πολλα προβληματα ψυχικα ,σε βαθμο να φθανουν σε ακραιες ενεργειες,οπως να αυτοκτονουν ,να σκοτωνουν τους γονεις ,να τους κλεινουν φυλακη ειτε να φευγουν και να χανουν τα ιχνη τους.
Θεωρω μισανθρωπια ,οτιδηποτε εχει να κανει με μη συνετες αποφασεις ,που δεν οδηγουν στην πνευματικη προοδο κ στην ολοκληρωση του τελειου θεληματος Του Θεου,που ειναι η συνεχης προσπαθεια στο αγαθο με την βοηθεια της Χαριτος ωστε να μη χασει κανεις τον στοχο ,που αυτος ειναι η Βασιλεια των Ουρανων.Δυστυχως η γη ,ενω θα μπορουσε να ειναι γη αγιων,εχει γινει δαιμονοκρατουμενη,γι'αυτο και στεναζει,περιμενοντας την Δ.Παρουσια.

Διαλυουν τους ρολους.Ακριβως ετσι!

Ανώνυμος είπε...

https://www.osotir.org/2018/04/25/to-upoulo-schedio-tou-omofulofilikou-lobu/
Το ύπουλο σχέδιο του ομοφυλοφιλικού λόμπυ.