Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

            Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐπί τῷ ἀγγέλματι τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πέργης κυροῦ Εὐαγγέλλου, ἐτέλεσε τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 23ης Μαΐου, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, παρουσίᾳ Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τῶν Ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων.    

Δεν υπάρχουν σχόλια: