Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020

«Ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου»


«Ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου», εἶπε.

Καὶ αὐτὸ δὲν ἔμεινε ἁπλὸς λόγος, ἁπλὴ ἀπόφαση. Ἔγινε πραγματικότητα. Πορεύεται πρὸς τὸν πατέρα του. Ὁ ἴδιος πατέρας, ὁ Θεὸς τοῦ Οὐρανοῦ, παραμένει στοργικὸς γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο, τὸν κάθε ἁμαρτωλό, τὸν ἄσωτο κάθε ἐποχῆς καὶ κάθε ἡλικίας.

Παραμένει πατέρας γιὰ μένα καὶ γιὰ σένα.

κεῖνο ποὺ μένει εἶναι νὰ κάνουμε κι ἐμεῖς ὅ,τι ἔκανε ὁ ἄσωτος.   Νὰ σηκωθοῦμε κι ἐμεῖς ἀπὸ τὸν τόπο τῆς ἁμαρτίας, ἀπὸ τὴ «χώρα καὶ τὴ σκιὰ τοῦ θανάτου» μέσα στὴν ὁποία ζοῦμε καὶ νὰ ξεκινήσουμε. Νὰ κάνουμε μιὰ ἀνάσταση, μιὰ ἡρωικὴ προσπάθεια νὰ ἀπαρνηθοῦμε ὅ,τι μᾶς συνδέει μὲ τὴν ἁμαρτία.

ἀγώνας μας ὁ καθημερινός, νὰ εἶναι τὸ πῶς ἡ καρδιά μας θὰ ἐλευθερωθεῖ ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία τῆς σαρκολατρίας, τὴ λαχτάρα τοῦ χρήματος, τὴν ἀδικία καὶ τὸ μίσος.


Θὰ χρειαστεῖ ἀκόμη νὰ στρέψουμε τὰ μάτια μας καὶ τὴν καρδιά μας πρὸς Ἐκεῖνον. Μὲ πόση στοργὴ μᾶς περιμένει! Δέχεται καὶ μᾶς, ὅπως καὶ τὸν ἄσωτο. Ἀρκεῖ νὰ τρέξουμε κοντά του.

Μᾶς παρακολουθεῖ μὲ τὴ στοργική του ἀγάπη καὶ ἔχει τὴν πατρική του καρδιὰ ἀνοιγμένη.

Θέλει νὰ μᾶς ἀγκαλιάσει, νὰ μᾶς καταφιλήσει καὶ νὰ μᾶς ντύσει τὴ στολὴ τῆς ἀφθαρσίας.

17 σχόλια:

Γιάννης Ιωαννίδης είπε...

"Ὁ ἀγώνας μας ὁ καθημερινός, νὰ εἶναι τὸ πῶς ἡ καρδιά μας θὰ ἐλευθερωθεῖ ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία τῆς σαρκολατρίας, τὴ λαχτάρα τοῦ χρήματος, τὴν ἀδικία καὶ τὸ μίσος".
Eξαιρετική συμπύκνωση των ανθρωπίνων παθών και ελλείψεων. Στο πρώτο να εντάξουμε και τον φόβο της αρρώστιας, των γηρατειών, της ανημπόριας και της εγκατάλειψης, που γίνεται αισθητότερος όσο περνούν τα χρόνια.

Γιάννης Ιωαννίδης

Ανώνυμος είπε...

Αυτό το «Ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου», θα γίνει μόνο μέσω της Ορθόδοξης πίστης και της καταδίκης της παναίρεσης του οικουμενισμού και της παύσης του κοψίματος των ορθόδοξων σχολίων για όσους έχουν μπλογκ.

Ανώνυμος είπε...

Α) Απόστ. Παύλος :
''...ΝΕΚΡΩΣΑΤΕ οὖν ,τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία,
δι᾿ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας,...
νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν·.......
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ :
ΕΝΔΥΣΑΣΘΕ οὖν, ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι, σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πρᾳότητα, μακροθυμίαν,
ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν· καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἐχαρίσατο ὑμῖν, οὕτω καὶ ὑμεῖς·
ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, ἥτις ἐστὶ σύνδεσμος τῆς τελειότητος.
καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι·καὶ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΙ γίνεσθε....(.Κολ.3.5.....3.12 )
α.α

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Αναστάσιε σε παρακαλώ να βάζεις αυτά το σχόλια όπως του 12.01 διότι δείχνουν τον εγωισμό μυρίων πιθήκων που έχουν οι Δον Κιχώτιδες που θεωρούνε τον εαυτό τους άτλαντες της Ορθοδοξίας και θα έχουν την πορεία του πρεσβύτερου γιού της σημερινής παραβολής που έχασε τα πάντα.
Τους κλαίω γιατί από τον εωσφορικό εγωισμό του θα βρεθούν εκτός Νυμφώνα Χριστού.

Ανώνυμος είπε...

2:06 μ.μ.
Γιατί είναι "εωσφορικός εγωισμός" το να κάνει κάποιος μια ορθόδοξη παρατήρηση και να μιλάει για την ορθόδοξη πίστη;
Ποιός σου είπε ότι σώζεται κανείς χωρίς ορθόδοξη πίστη;

Ιωσήφ

Ανώνυμος είπε...

Πολύ καλά τα λέει ο 12:01 μμ.
Δεν πειράζει που δεν του αρέσει του οικουμενιστή 2:06 μμ που μιλάει με εγωισμό μυρίων πιθήκων ο ίδιος! Λες και πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε με τον οικουμενισμό του και δεν έχουν οι άλλοι δικαίωμα να έχουν άλλη άποψη!

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε δονκιχώτη του οικουμενισμού 2:06 μμ, εσύ πιστεύεις ότι οι πιστοί δεν πρέπει ν' αγωνίζονται για την Πίστη;
Πιστεύεις ότι σώζονται οι άνθρωποι με την παν-αίρεση του οικουμενισμού;
Αραγε σκέφθηκες αν θα πρέπει να κλάψεις για τον εαυτό σου που βρίσκεσαι ήδη εκτός της αλήθειας του Χριστού και θα βρεθείς ο ίδιος εκτός Νυμφώνα Χριστού;

Ανώνυμος είπε...

Αυτό που λες εσύ ως οικουμενισμό είναι ο ευλογημένος διάλογος τον οποίο η Εκκλησία κάνει με σχισματικούς και αιρετικούς χριστιανούς για να αναστηθούν και να επιστρέψουν στην αλήθεια την οποί κατέχει η Εκκλησία. Όσοι πολεμούν τον διάλογο είναι διαβολοκίνητοι.

Ανώνυμος είπε...

Το σχόλιο σου, αγαπητέ 2 - 06, είναι μία κατάκριση από την αρχή έως το τέλος, και μάλιστα για ανθρώπους, που ούτε καν γνωρίζεις, ώστε να έχης πλήρη εικόνα για την προσωπικότητα τους και τον τρόπο που ζούν.
Στο τέλος δε, ως Κριτής, τούς στέλνεις και στην Κόλαση, αφού καθορίζεις εσύ ποιός θα είναι εντός και ποιός εκτός του Νυμφώνος.
Καλή Σαρακοστή και καλή μετάνοια να έχουμε.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 6:01 μμ σε κορόϊδεψαν ή εσύ κοροϊδεύεις τον εαυτό σου;
Ψεύδεσαι και αποδεικνύεσαι αναλφάβητος!
Ο οικουμενισμός δεν σημαίνει διάλογος!
Τους ειλικρινείς διαλόγους δεν τους απορρίπτουμε εμείς οι Ορθόδοξοι αντιοικουμενιστές ούτε με τους αιρετικούς, ούτε με τους αλλοθρήσκους.
Απορρίπτουμε τους στημένους οικουμενιστικούς διαλόγους που υπηρετούν τον συγκρητισμό και το ανακάτωμα αλήθειας και πλάνης!

Τον διαβολοκίνητο οικουμενισμό τον πολέμησαν οι άγιοι του καιρού μας!

Οικουμενισμός σημαίνει το ανακάτωμα αλήθειας και πλάνης!

Ορθόδοξος αντιαιρετικός

Ανώνυμος είπε...

Ο "ευλογημένοπς διάλογος", φίλε μου 6 - 01, διεξάγεται ήδη επί 100 χρόνια, και αυτό που βλέπουμε είναι οι Ορθόδοξοι κληρικοί να δέχωνται στους ναούς παπικούς κληρικούς, να συμμετέχουν σε συνέδρια, να ανταλάσσουν εναγκαλισμούς και ασπασμούς, να εισέρχεται ο Πάπας στο Φανάρι ενώ τού ψάλλουν Πολυχρόνιο, να συμμετέχη ο Πατριάρχης σε εσπερινό στον Αγιο Πέτρο Ρώμης, να γίνωνται σωρηδόν συμπροσευχές, και άλλα παρόμοια.
Εναντι όλων αυτών των υποχωρήσεων που κάνουν οι Ορθόδοξοι για να ευχαριστήσουν τους σχισματικούς και αιρετικούς, τί κάνουν αυτοί για να πλησιάσουν στην Ορθοδοξία ?
Γνωρίζεις να έχουν εκδηλώσει κάποια μετάνοια, να έχουν διορθώσει κάποιο λάθος, να έχουν διορθώσει κάποια παρέκκλιση ?
Ούτε κάν τον άζυμο άρτο και την όστια δεν έχουν διορθώσει, που δεν ήταν δύσκολο για αυτούς.
Είναι δυνατόν να ελπίζουμε για το Filioque, το Αλάθητο και το Πρωτείο ?

Ανώνυμος είπε...


Πιστεύουμε, ὅτι οἱ οἰκουμενικές πρωτοβουλίες τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, σχετικά μέ τήν ἔναρξη καί προώθηση διμερῶν καί πολυμερῶν θεολογικῶν διαλόγων, πρωτοβουλίες πού κατοχυρώθηκαν, μέ πανορθόδοξες ἀποφάσεις, δέν συνετέλεσαν μόνο στήν ἔξοδο τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπό τήν ἀπομόνωση τῶν πέντε τελευταίων αἰώνων καί στή βαθύτερη γνωριμία της ἀπό τούς ἑτεροδόξους, ἀλλά συνέβαλαν καθοριστικά καί στήν ἀναγνώριση τῆς σημασίας καί τοῦ ρόλου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς θεολογίας της γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητας μεταξύ τῶν διηρημένων Χριστιανῶν. Ἤδη οἱ θεολογικές θέσεις τῆς Ὀρθοδοξίας δέν περνοῦν πλέον ἀπαρατήρητες, ἀλλά ἀσκοῦν, ὅπως φάνηκε, τεράστια ἐπιρροή στή διαμόρφωση τόσο τῶν θεολογικῶν θέσεων ὅσο καί τῆς θεολογικῆς προβληματικῆς τῶν ἑτεροδόξων κατά τούς θεολογικούς αὐτούς διαλόγους.
Ἀνεξάρτητα ὅμως ἀπό τά ἀνωτέρω ἀποτελέσματα τῶν θεολογικῶν αὐτῶν διαλόγων θά πρέπει ὡς Ὀρθόδοξοι νά ἔχουμε πάντοτε ὑπόψη μας ὅτι οἱ ὑπάρχουσες διαφορές μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν δέν μποροῦν νά λυθοῦν ἔξω καί μακριά ἀπό τό πλαίσιο καί τό κλίμα τοῦ διαλόγου. Ὁ διάλογος εἶναι τό μονο πρόσφορο μέσο γιά τήν ἐπίλυση τῶν ὑπαρχουσῶν διαφορῶν μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ὁ ἅγ. Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, «Ὅτε διίστανταί τινες ἀλλήλων καί οὐ χωροῦσι πρός λόγους, δοκεῖ μείζων εἶναι καί ἡ μεταξύ τούτων διαφορά· ὅτε δ’ εἰς λόγους συνέλθωσι καί ἑκάτερον μέρος νουνεχῶς ἀκροάσηται τά παρ’ ἑκατέρου λεγόμενα, εὑρίσκεται πολλάκις ὀλίγη ἡ τούτων διαφορά». Κανείς δέν θά μποροῦσε στό σημεῖο αὐτό νά εἶναι πιό εὔγλωττος, γιά νά τονίσει μέ τόσο σαφή καί κατηγορηματικό τρόπο, ὅπως ὁ ἅγ. Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, τόσο τή διαχρονική ἀναγκαιότητα τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου ὡς μέσου γιά τήν ἐπίλυση τῶν διαφορῶν μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν, ὅσο καί τή στάση πού πρέπει νά τηρεῖ ἡ κάθε πλευρά κατά τήν πορεία τοῦ διαλόγου, προκειμένου νά ὑπάρξει θετικό ἀποτέλεσμα.
Νικόλαος

Ανώνυμος είπε...

Τι σχέση έχουν οι πνευματικές σκέψεις με αφορμή τον Άσωτο και το πήγε ξανά στο θέμα του οικουμενισμού ο φίλτατος που πάει κόντρα στην διοικούσα Εκκλησία. Δεν πρέπει να είναι Ορθόδοξος αλλά αιρετικός παλαιοημερολογίτης της Ελλάδας που είναι από 15 χωριά χωριάτες και αφορίζουν οι μεν τους δε και θέλουν να κάνουν την Εκκλησία μας σκορποχώρι σαν την δικιά τους.

Ανώνυμος είπε...

Μπορει να μας αναφερη ο κ. Νικολαος μια " υπαρχουσα διαφορα μεταξυ των εκκλησιων", που επιλυθηκε μετα απο τοσες δεκαετιες διαλογων ?
Αντιθετως, ο μακαριστος Αρχιεπισκοπος Αυστραλιας Στυλιανος ειχε παραιτηθει απο Προεδρος της Επιτροπης Διαλογου με τους Ρωμαιοκαθολικους, καταγγελοντας με επιστολη του στον Οικουμενικο Πατριαρχη την κωλυσιεργια και την υποκρισια των Παπικων.

Ανώνυμος είπε...

Αν και παραβολή ήταν και όχι κάποιο πραγματικό πρόσωπο, θα το πω κάπως σχηματικά.

"Ο σεσωσμένος πρώην άσωτος υιός να μεσιτεύσει ώστε ο διαχειριστής να μην κόβει τα κόσμια ορθόδοξα σχόλια για να μην έχει ασήκωτο βάρος στη συνείδηση του και να διαφωτίζονται οι επισκέπτες του."

Ανώνυμος είπε...

Τι να πω! Δεν περίμενα σε σκέψεις με αφορμή το Ευαγγέλιο να υπάρχουν τόσες παρεμβάσεις για να βγάλουν την χολή και το ξύδι τους επισκέπτες του ιστολόγου όπως εγώ.
Στην ζωή μου δεν επιθυμώ φιλίες με εκκλησιαστικούς ανθρώπους διότι το μόνο που κάνουν είναι η κακόπιστη κριτική. Γιατί άραγε;
Απάντηση δεν έχω πάρει. Μάλλον διότι δεν τους κάνω παρέα.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 1:04 μμ στραβά τα βλέπεις τα πράγματα. Βλέπεις χολή και κακόπιστη κριτική εκεί που δεν υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο!
Εσύ είσαι αυτός που κατακρίνεις και έχεις χολή και κάνεις κσκόπιστη κριτική!
Φρόντισε να μην κατακρίνεις γιατί είναι μεγάλο αμάρτημα και μην κάνεις τον ψυχοδιαγνώστη. Δεν ξέρεις με ποιο καλό τρόπο το γράφει ή το λέει, αυτός που κατακρίνεις.
Οταν σταματήσεις να κατακρίνεις, θα κάνεις παρεα και με εκκλησιαστικούς και θα καταλάβεις σε τί σκότος βρισκόσουν με το να τους κατακρίνεις.