Τρίτη, 26 Μαΐου 2020

DNA : Το Λογισμικό της Ζωής !!! Προγραμματισμός χωρίς προγραμματιστή ; - Άγγελος Αντωνέλλης

DNA: Το Λογισμικό της Ζωής !!! 
Προγραμματισμός χωρίς προγραμματιστή;

Άγγελος Αντωνέλλης 
Αγαπητοί  φίλοι Επισκέπτες,   Χριστός  Ανέστη,

Εισαγωγικά  καταθέτω, συνοπτικά, ορισμένα ενημερωτικά στοιχεία σχετικά με το θέμα της ανάρτησης:
Α)  Επειδή  το   DNA  των   κυττάρων  κάθε  οργανισμού  είναι  πλέον   αποδεδειγμένο  ότι   είναι   Πληροφοριακό   μόριο, εισαγωγικά σας  παραθέτω ορισμούς  βασικών  εννοιών  της Επιστήμης της  Πληροφορικής όπως :
 1)   Δεδομένο,
 ο όρος αυτός δηλώνει , οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να γίνει αντιληπτό από έναν τουλάχιστον παρατηρητή με μια από τις πέντε αισθήσεις του.
2)  Πληροφορία,
ο όρος αυτός αναφέρεται σε οποιοδήποτε γνωσιακό στοιχείο  που προέρχεται από επεξεργασία δεδομένων.

3)Επεξεργασία δεδομένων ,
 Με τον όρο αυτό δηλώνεται εκείνη η διαδικασία κατά την οποία ένας ‘’μηχανισμός’’  δέχεται δεδομένα, τα επεξεργάζεται σύμφωνα με έναν προκαθορισμένο τρόπο και αποδίδει  Πληροφορίες .
Επί  χιλιετίες  ο   μηχανισμός   επεξεργασίας δεδομένων, ήταν και  είναι, ο Ανθρώπινος εγκέφαλος.
Στις μέρες μας ένας άλλος μηχανισμός επεξεργασίας είναι και ο Υπολογιστής, που  αυτός  είναι   προϊόν του Ανθρώπινου εγκεφάλου!!!
 4) Γλώσσα- Κώδικας :
Οποιοδήποτε  σύνολο  ή  σύστημα τυποποιημένων  συμβόλων, οργανωμένο γραμματικά, συντακτικά και λεξιλογικά, που συνθέτει κώδικα επικοινωνίας και  συνίσταται στην απόδοση συγκεκριμένων σημασιών με λέξεις –εκφράσεις.
Έτσι  μέσω της ίδιας γλώσσας, του ίδιου κώδικα, επικοινωνούμε παίρνουμε και δίνουμε Πληροφορίες.
Β) Το DNA  κάθε κυττάρου, εμπεριέχει το σύνολο των γενετικών πληροφοριών, που σχετίζονται με τη μορφολογία και τις λειτουργίες του κάθε κυττάρου.
1) Οι γενετικές πληροφορίες στο DNA εντοπίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές του, που χαρακτηρίζονται γονίδια.
2) Το συνολικό  DNA,  κάθε  σωματικού  μας  κυττάρουπου  αποτελείται από   δυο    σειρές,  (μια πατρικής, και  μια  μητρικής  προέλευσης),  τριών   δισσεκατομυρίων   γραμμάτων   η καθεμιά, αποτελεί  ένα    κείμενο  που   είναι    γραμμένο με  ένα  παράξενο   κρυπτογραφικό   κώδικα  4 ειδών  γραμμάτων.
Μια προφορική ανάγνωση αυτού του πληροφοριακού κειμένου του DNA , με ταχύτητα ενός γράμματος το δευτερόλεπτο, θα χρειαζόταν 31 χρόνια, άν συνεχιζόταν η  ανάγνωσή του ημέρα και νύχτα !!!’’
Γ)
1)
Πιθανότητα τυχαίου συνδυασμού γραμμάτων, λέξεων για σύνταξη  λογικής πρότασης.
 Από τα 20 παρακάτω γράμματα :
 Α, Ο ,Υ ,Ε ,Ι,Ρ,Ν,Θ,Ω,Σ,E,Φ,Ε,Π,Κ,Ο,Τ,Ι,Ε,Σ
 η πιθανότητα αυτά να συνδυασθούν τυχαία  με  συγκεκριμένη σειρά, ώστε να σχηματισθούν  λέξεις,  που  να συγκροτούν μια  φράση  με  νόημα , όπως πχ η :
 ΕΙΠΕ  ΑΦΡΩΝ  ΟΥΚΕΣΤΙ   ΘΕΟΣ
 είναι της τάξεως : Μία σε 1 τετράκις  εκατομμύριo!!!   
 Στο DNA κάθε ανθρώπινου σωματικού μας κυττάρου το πλήθος των γραμμάτων είναι:   6 δισ-εκατομμύρια !!!!
2)
Παράλληλα  έχει   ιδιαίτερη σημασία  κατα τη σύνταξη ενός πληροφοριακού κειμένου και η  σωστή θέση των σημείων στίξης , όπως πχ  του κόμματος..
Λέγεται πχ  ό,τι , κατά  τη Ρωμαϊκή εποχή , που οι αυτοκράτορες μπορούσαν να επιβάλλουν ανεξέλεγκτα   θανατική ποινή , λίγο πριν εκτελεσθεί ένας κατάδικος , ο αυτοκράτωρ άλλαξε γνώμη για τη θανατική καταδίκη του, και στέλνει  το μήνυμα μέσω του αγγελιοφόρου του :
ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΟΧΙ ,  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
Ο αγγελιοφόρος ωστόσο έκανε  τραγικό  λάθος, στη θέση του κόμματος, γράφοντας
 ΕΚΤΕΛΕΣΗ , ΟΧΙ  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
  με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο κατάδικος...
3 )
Έτσι φίλοι επισκέπτες,
 είναι εντυπωσιακό το γεγονός, ότι στα κύτταρά μας υπάρχουν επιδιορθωτικά ένζυμα, περίπου 120 είδ, που λειτουργούν διορθώνοντας τυχόν λάθη που συμβαίνουν κατά τον αυτοδιπλασιασμό του DNA,  εξαιτίας, συνήθως μεταλλαξιογόνων παραγόντων (ακτινοβολίες ή χημικές ουσίες)
Για κανένα άλλο βιομόριο, τα κύτταρά μας δεν διαθέτουν επιδιορθωτικούς μηχανισμούς, παρα μόνον για το DNA των κυττάρων μας, προκειμένου  έτσι να διαφυλάσσεται  η  ακεραιότητα της γενετική μας παρακαταθήκης, από γενιά σε γενιά....
 Το   2015  τρεις ερευνητές Μοριακής Βιολογίας -Βιοχημικοί βραβεύτηκαν  με το NOBEL Ιατρικής - Βιολογίας για τις πολυχρόνιες έρευνές τους  στους μηχανισμούς δράσης   3 είδων (από τα 120 )  Επιδιορθωτικών Ενζύμων  σε λάθη κατά τον αυτοδιπλασιασμό του DNA
(Το επισυναπτόμενο video 2) παρουσιάζει πολύ απλοποιημένα, την  επιδιορθωτική  δράση διαφόρων τέτοιων ενζύμων.
Το 1962, είχε προηγηθεί η Βράβευση τριών άλλων ερευνητών με Nobel  για τις έρευνές τους στην ανακάλυψη της δομής του πληροφοριακού  μορίου κάθε κυττάρου, του DNA.
 Γ) 
Ο  Francis Collins  , που ήταν  προϊστάμενος της επιστημονικής ομάδας του Human Genome  Project, και οι συνεργάτες του, μετά από επίπονη σκληρή δουλειά,  περισσότερο από μια δεκαετία, κατόρθωσαν και προσδιόρισαν, γράμμα προς γράμμα το κείμενο αυτό.
Στα μέσα του 2000 που έγινε επίσημα και παγκόσμια  η ανακοίνωση για τον προσδιορισμό της αλληλουχίας των τριών δισσεκατομμυρίων γραμμάτων του ανθρώπινου DNA,
Ο  Francis Collins  τότε,  ανέφερε χαρακτηριστικά :
 ’’Είναι μια ευτυχισμένη ημέρα για τον κόσμο. Μας προκαλεί ταπείνωση και δέος όταν συνειδητοποιούμε ότι  συλλάβαμε μια πρώτη  ιδέα ,από το  βιβλίο οδηγιών της κατασκευής μας , που πρωτύτερα ήταν γνωστό μόνο στο Θεό’’ ( Francis Collins : Η γλώσσα του Θεού ),
 ενώ ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ , Κλίντον είπε:
 ‘’Σήμερα μαθαίνουμε τη διάλεκτο με την οποία ο Θεός δημιούργησε τη ζωή. Αισθανόμαστε όλο και μεγαλύτερο δέος για την πολυπλοκότητα ,την ομορφιά και το θαύμα του πιο ιερού και ουράνιου δώρου του Θεού.’’
3)
Κάθε  ανθρώπινο σωματικό  κύτταρο περιέχει DNA που είναι δίκλωνο- γραμμικό  με  συνολικό μήκος 2 μέτρα  κατανεμημένο σε 46 χρωμοσώματα.
Αυτό   βρίσκεται  ‘’πακεταρισμένο’’ στο  πυρήνα  κάθε   κυττάρου,  που   αυτός έχει  διάμετρο 10 εκατομυριοστά του μέτρου.
Η διάμετρος (το πλάτος) του DNA είναι μόνο δυο δισσεκατομυριοστά του μέτρου,
0.000000002μέτρα.
Ο ανθρώπινος οργανισμός μας έχει  100 και πλέον τρισσεκατομμύρια κύτταρα !!!
Έτσι   το  μήκος  του  συνολικού   DNA  του  οργανισμού μας   έχει    μήκος :
200.000.000.000.000 (διακόσια τρισσεκατομμύρια) μέτρα.
Η απόσταση Γης –Ηλίου ,(150.000.000 Km ),  με αυτό το DNA ενός μόνο ανθρώπου καλύπτεται για περισσότερες από 600 φορές , όπου η κάθε φορά θα αντιστοιχεί σε διαδρομή Γη – Ήλιος με επιστροφή).!!!
 4) Στο  DNA κάθε  σωματικού μας κυττάρου ,  οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει την ύπαρξη περίπου 25.000 γονιδίων , που αντιστοιχούν στο 3% περίπου του συνολικού DNA κάθε κυττάρου μας,.Αυτά έχουν τη γενετική πληροφορία για τη σύνθεση των πρωτεϊνών -ενζύμων - που   είναι  αναγκαία για  τις λειτουργίες και  τη δομή  του   κάθε   κυττάρου. ....,το υπόλοιπο 97% χαρακτηρίζεται προς το παρόν ως ‘’άγνωστης λειτουργίας’’.
Μερικοί βιάστηκαν να το χαρακτηρίσουν   σαν  <<  άχρηστο  DNA >>
μολονότι χρειάζεται κάποιο θράσος να  ισχυριστεί κάποιος ότι οποιοδήποτε μέρος του γονιδιώματος είναι  για πέταμα,  λαμβανομένου υπόψη του βαθμού της αγνοίας μας....
 Ωστόσο  οι διαφορετικές πρωτεΐνες στον ανθρώπινο οργανισμό μας  είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες, ενώ το πλήθος των διαφορετικών αντισωμάτων για την άμυνα του οργανισμού μας  είναι αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες.!!!.
 Σήμερα είναι γνωστό ότι : ορισμένα γονίδια  είναι δυνατόν  να κωδικοποιούν   αρκετές διαφορετικές πρωτεΐνες....,!!!,
 Σε άλλες  κατηγορίες  γονιδίων, που  εντοπίζονται σε  διάφορες  περιοχές του  DNA ,  και περιέχουν  διαφορετικά πακέτα πληροφοριών , αξιοποιούνται και συναρμόζονται κατά περίπτωση διαφορετικά κάθε φορά τμήματα αυτών, με αποτέλεσμα να μπορούν να προκύπτουν χιλιάδες διαφορετικές   πρωτεΐνες  !!!!!!
 Έτσι η πολυπλοκότητά μας προέρχεται όχι από τον αριθμό των  πακέτων οδηγιών των γονιδίων, αλλά από το πλήθος των δυνατών συνδυασμών τμημάτων από κάθε πακέτο οδηγιών.!!!
5)
 Όταν  επίκειται η  διαίρεση του κάθε  κυττάρου, ώστε να προκύψουν δύο θυγατρικά κύτταρα μας , όπως πχ κατά την επούλωση κάποιου τραύματος, ή κατά την εμβρυική ανάπτυξη, προηγείται η διαδικασία του Αυτοδιπλασιασμού (Αντιγραφή)  του DNA .
Η διαδικασία αυτή διακρίνεται για την ακρίβεια και πιστότητά της ώστε, από κάθε ένα αρχικό μόριο DNA,  να προκύπτουν δυο θυγατρικά μόρια DNA , πανομοιότυπα με το αρχικό ,έχοντας έτσι  το καθένα,  ακέραιη ποσοτικά και ποιοτικά την πληροφορία του αρχικού,.
Στη συνέχεια , το αρχικό κύτταρο διαιρείται, με τη διαδικασία της μίτωσης, οπότε και προκύπτουν δυο νέα θυγατρικά  κύτταρα,  πανομοιότυπα γενετικά .

   Φίλοι  Επισκεπτές του ιστολογίου του αγαπητού κ Αναστάσιου,
   ''Άν κάθε οίκος κατασκευάζεται υπότινος'', η  όλη  τότε,   Πάνσοφη  Δημιουργία , δεν   μας  αποδεικνύει  τον 
                     ΠΑΝΤΕΧΝΗΜΟΝΑ  ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ  
Ο Μέγας Βασίλειος,
δεν περιμέ­νει από τη Γραφή όλες τις απαντή­σεις, για  τη Δημιουργία  του Φυσικού κόσμου, θεωρώντας  αναγκαία την επιστημονική  έρευνα, για αυτό και λέγει:
 «...πολλά απεσιώπησεν (η Γραφή), τον ημέτερον νουν γυμνάζουσα προς εντρέχειαν (διερεύνηση) εξ ολίγων, αφορμήν παρεχομένη επιλογίζεσθαι (να συναγάγει)...» 
21 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πολύτιμη η δημοσίευσή σας. Συνδυάζει όπως πάντα την επιστημονική πλευρά τεκμηριωμένη και την πνευματική σφραγίδα. Σας διαβάζω πάντα με ενδιαφέρον.

Ανώνυμος είπε...

Θαυμαστά όλα τούτα. Είναι δυνατό να πεις ότι είναι τυχαία;
Και όμως εθελοτυφλούν πολλοί επιστήμονες που δεν μπορούν να δουν μέσα από αυτά τον παντοδύναμο και πάνσοφο Τριαδικό Θεό.

Ανώνυμος είπε...

Θερμα συγχαρητηρια για την θαυμασια αυτη εργασια !

Ανώνυμος είπε...

Επίπονη εργασία για τον κ. Αντωνέλλη αλλά ωφελιμότατη για μας τους αναγνώστες του.

Ανώνυμος είπε...

Εξαιρετικό!
w

Ανώνυμος είπε...

Όλα αυτά είναι επιτεύγματα της επιστήμης η οποία πλέον μπορεί να διερευνά τον ανθρώπινο και όχι μόνο οργανισμό αλλά γενικότερα θέματα τα οποία τα επιστημονικά περιοδικά παρουσιάζουν μετά από επιστάμενες έρευνες.. Η επιστήμη έχει κάνει σημαντικά βήματα σε όλους τους τομείς για να βοηθήσει τον άνθρωπο. Άλλο η επιστήμη που σε πειραματικό επίπεδο επιβεβαιώνει και άλλο γενική θεολογία που άπτετε θεμάτων πίστεως που δεν χωρούν έρευνα. Κάθε δρόμος είναι διαφορετικός. Ο ένας βοηθά τον άνθρωπο ως οντότητα ο άλλος το πνεύμα υπό άλλες διαστάσεις και προϋποθέσεις.
Διγενής

aggelos antonellis είπε...Φίλε Διγενή,
1) ο Απ. Παύλος στην προς Ρωμαίους Επιστολή του , επισημαίνει ότι : ''το γνωστόν του Θεού φανερόν εστίν εν αυτοίς , ο γαρ Θεός αυτοίς εφανέρωσε. Τα γαρ αόρατα αυτού από κτίσεως κόσμου τοις ποιήμασιν νοούμενα καθοράται,η τε αΐδιος αυτόυ δύναμις και θειότης, εις το είναι αυτούς αναπολογήτους '' Ρωμ. α.19-20
2) Στη Σοφ Σειράχ (λη38) επιβεβαιώνεται ότι : και Αυτός έδωκεν ανθρώποις Επιστήμην ενδοξάζεσθε εν τοις θαυμασίοις Αυτού.


''...Ο γαρ Θεός αυτοίς εφανέρωσε,τα γαρ αόρατα αυτού (του Θεού )από κτίσεως κόσμου τοις ποιήμασιν νοούμενα καθοράται ,
ή τε αΐδιος αυτού δύναμις και θειότης , εις το είναι αυτούς αναπολογήτους ''
''και Αυτός έδωκεν ανθρώποις Επιστήμην ενδοξάζεσθαι εν τοις θαυμασίοις
Αυτού..'' ρητά αναφέρει η ''Σοφία Σειράχ

Ο Απ. Παύλος στην προς Ρωμ. Επιστολή
''...Ο γαρ Θεός αυτοίς εφανέρωσε,τα γαρ αόρατα αυτού (του Θεού )από κτίσεως κόσμου τοις ποιήμασιν νοούμενα καθοράται ,
ή τε αΐδιος αυτού δύναμις και θειότης , εις το είναι αυτούς αναπολογήτους ''
Ρωμ,α 19-20

Ανώνυμος είπε...

!!!!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Ως εξαιρετικός παιδαγωγός, και έμπειρος επιστήμονας με γνώσεις, μας έδωσε πολλά και αυτή την φορά, στην ανακοίνωση-άρθρο του αυτό ο συντάκτης. Για εμένα, εκτός από όλες αυτές τις συνοπτικές πληροφορίες, μου άρεσαν και τα δύο βίντεο, τα οποία μας παρουσίασε. Είναι κατάλληλο υλικό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη –πρώτα ο Θεός- από την νέα σχολική χρονιά.

Αθανάσιος Κοταδάκης είπε...

Με γυρίζετε στη δεκαετία του 1950, που η ενιαία-μητρική- «Ζωή» εξέδιδε την ωραία εκλαϊκευτική Απολογητική σειρά, «Τα θαυμάσια της Δημιουργίας». Σας διαβάζω τακτικά, όπως και τον κ. Πετρουλέα στο περιοδικό «η Δράση μας». Και σας ευχαριστώ. Συνεχίστε παρακαλώ το Απολογητικό έργο σας ακριβώς σε γραμμή Μ. Βασιλείου-«Ομιλίες στην Εξαήμερο». Υπάρχει μεγάλο κενό, και συνακόλουθη μεγάλη ανάγκη ιδιαίτερα για τα σημερινά νέα παιδιά. Παλαιότερα διάβαζα σχετικά κείμενα του Καθηγητή κ. Γούναρη, ήταν τότε ό,τι μου χρειαζόταν για τα σχετικά μαθήματα της Β΄ Λυκείου. Αθανάσιος Κοτταδάκης

Ανώνυμος είπε...

Ο συντάκτης μας προαφαίρει έτοιμο υλικό και δύο προσεγμένα εξαιρετικά βίντεο. Καλή εργασία ή μάλλον άριστη.

Ανώνυμος είπε...

Ο Θεός δημιούργησε το κάθε τι με τάξη, με αρμονία και με ευκοσμία. Παρά τις μεγάλες διαφορές των δημιουργημάτων, όλα είναι συναρμοσμένα με τάξη και ρυθμό, σαν σε μουσική συμφωνία. Ο Θεός φρόντισε ώστε τα πάντα να είναι τέλεια προγραμματισμένα για τη ζωή μας.

Ανώνυμος είπε...

Πίσω από όλα αυτά είναι η πανσοφία του Αγίου Τριαδικού Θεού. Ευτυχώς που υπάρχουν επιστήμονες μέσα στην πληθώρα της αθεΐας και της άρνησης που βλέπουν την σοφία του Θεού ερευνώντας αυτά τα θαυμάσια.

aggelos antonellis είπε...

O Όρος ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ, αποτελεί πλέον, μια θεμελιώδη τρίτη οντότητα στη ΖΩΗ !!!
Εκτός από την ύλη και την ενέργεια , σε κάθε ζωντανό οργανισμό,
υπάρχει στο DNA του και Γενετκή Πληροφορία.
Η Βιολογία αμετάκλητα πλέον, μετά την ανακάλυψη ,
του πληροφοριακού μορίου του DNA έχει ήδη εισέλθει
στην σύγχρονη εποχή της Πληροφορικής, και γι΄αυτό υπάρχει ,
και ο ιδιαίτερος κλάδος της Βιο-Πληροφορικής !!!
Όπως η Πληροφορία δεν έχει μάζα , είναι άυλη , δεν έχει φορτίο ,
δεν έχει διαστάσεις,
έτσι η νεκρή ύλη δεν έχει bytes, δηλαδή ΔΥΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ !!!

Ανώνυμος είπε...

''Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα,(ακόμη και το αθέατο DNA μας),
εν Σοφία εποίησας!!!''Ψαλμ103

Ανώνυμος είπε...

Υπέροχη ανάρτηση με επιστημονική τεκμηρίωση και πάνω από όλα κατανοητή από κάθε αναγνώστη.

Ανώνυμος είπε...

'' H πιθανότητα εμφάνισης DNA κατά τύχη, θα ήταν αντίστοιχη με εκείνη ,
της κατασκευής αεροπλάνου από έναν ανεμοστρόβιλο που ενσκύπτει
σε σκουπιδότοπο σιδερικών !!! (Αστρονόμος Fred Hoyle)
(Ο Hoyle το είπε για τη ζωή - το DNA είναι το λογισμικό της ζωής).

Ανώνυμος είπε...


Με επιστημονική τεκμηρίωση η παρούσα παρουσίαση και Πατερική σφραγίδα.

Ανώνυμος είπε...

Ανάσα ξεκούρασης.
Πλουτισμός των γνώσεων μας.
Δοξολογία στον Θεό.
Ευχαριστία στον συντάκτη.

Ανώνυμος είπε...

Όλο αυτό τον καιρό της καραντίνας που υπήρχε χρόνος μελέτης δεν μας έγραψε κάτι ο κ. Αντωνέλλης για να πλουτισθούν οι γνώσεις μας. Ας μην αργεί τόσο να δημοσιεύει τα ενδιαφέροντα κείμενά του.

aggelos antonellis είπε...

Συνάδελφε 5.59μμ ,20-Αυγ-20
έχεις δίκιο...έχω συγκεντρώσει ωστόσο αρκετό υλικό.
Από αρχές Σεπτεμβρίου ευελπιστώ ,συν Θεώ,
να γίνονται περισσότερες αναρτήσεις.