Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021

Εάν ακούσω για κάποιον ότι με κακολογεί τι να κάνω; - Αββάς Βαρσανούφιος


Ερώτηση.
 Αδελφός ερώτησε τον ίδιο γέροντα. Εάν ακούσω για κάποιον ότι με κακολογεί τι να κάνω;
Απόκριση: Αμέσως να σηκωθείς και να κάνεις προσευχή πρώτα υπέρ εκείνου και έπειτα υπέρ του εαυτού σου, λέγοντας: ‘Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε αυτόν τον αδελφό και έμενα τον αχρείο δούλο σου, και προστάτεψε μας από τον πονηρό, με τις προσευχές των αγίων σου. Γένοιτο’.
Αββάς Βαρσανούφιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: