Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021

Επίσκοποι ως ο Γόρτυνος κ.κ. Ιερεμίας υπάρχουν και άλλοι;

 
Επίσκοποι ως ο Γόρτυνος κ.κ. Ιερεμίας υπάρχουν και άλλοι;

Διαβάστε σας παρακαλώ την επιστολή του αυτή,  για να δει καθένας από μας την πνευματικότητα του Αρχιερέως, ο οποίος είναι κόσμημα της Ιεραρχίας, τον Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, που μας διδάσκει με την πραότητα, την αγάπη του, και τον βιωματικό Ευαγγελικό λόγο.
Α.Κ.Κ.

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Δημητσάνα, Κυριακή 11 Ἰουνίου 2021

Πρός τήν Ἐφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ»,

Ἐδιάβασα στήν ἔγκριτο ἐφημερίδα Σας «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» ἄρθρο Σας ἀναφερόμενο στό ταπεινό μου πρόσωπο καί Σᾶς λέγω μέ εἰλικρίνεια ὅτι ὄχι ἁπλῶς στενοχωρήθηκα, ἀλλά ἐπόνεσα. Ἐπόνεσα, διότι γράφετε ὅτι ἐσκανδάλισα καί σᾶς, ἀλλά καί τό πλήρωμα τοῦ λαοῦ ἀσφαλῶς, μέ τό νά καταφύγω, ἀρχιερεύς ἐγώ, εἰς «ἐξώδικα», ἴσως καί σέ δικαστήρια, διά τήν δικαίωση τάχα τοῦ προσώπου μου. Σᾶς ἀπαντῶ ὅτι ἔχετε δίκαιο. Συμφωνῶ ὅτι εἶναι ἀνεπίτρεπτο πράγματι διά τόν Ἀρχιερέα νά ἀπειλεῖ μέ δικαστήρια. Οὔτε καί θά τό ἔπραττα ἀσφαλῶς αὐτό. Τό θέμα τοῦ ἐξωδίκου προῆλθε ὄχι ἀπό ἐμέ προσωπικά, ἀλλά ἀπό δυνατό κίνητρο ἄλλων, φίλων πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη προσώπων, τά ὁποῖα μέ συνεβού[λευσαν νά προβῶ σέ μία τέτοια μου πράξη, καί μή γνωρίζοντας ἐγώ ὅτι θά εἶναι προσβλητική διά Σᾶς ἡ πράξη μου αὐτή, ἔδωσα τήν ἄδεια νά γίνει. Σᾶς ζητῶ μύριες φορές, ἀγαπητοί μου, συγγνώμην διά τήν πράξη μου αὐτή καί Σᾶς παρακαλῶ νά θεωρηθεῖ ἐκ μέρους Σας ὡς μή γραφέν τό ἐξώδικο αὐτό.

Ὁμοίως ἐλέγχθηκα, ἀλλά καί συγχαίρω τόν συντάκτη, διότι στό κείμενό του πρός ἐμένα αἴρεται πρός τά μέλλοντα καί ὁμιλεῖ γιά τήν Ἡμέρα τῆς Κρίσεως, γιά τήν ὁποία καί πρέπει νά νοιαζόμαστε καί νά ἀγωνιοῦμε καί ὄχι γιά τά ἐπίγεια δικαστήρια. Πώ, πώ, εἶπα μέσα μου, ἐντροπή μου! Ἄνθρωποι μή ὄντες κληρικοί καί ἱεροκήρυκες, νά ὑπερβαίνουν ἐμᾶς στά κύρια πνευματικά μας μηνύματα καί τά ἱερά μας καθήκοντα.

Ἀλλά τό μεταξύ μας θέμα, ἀγαπητοί μου, εἶναι πολύ ἁπλό. Ἐσεῖς ἐγράψατε ἀπό τήν θέση Σας περί ἐπιστολῆς μου πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο περί παραιτήσεώς μου καί ἀπ᾽ ἐμέ ὁδηγήθηκε τό πράγμα σέ ἐξώδικο. Ἐπαναλαμβάνω πάλιν ὅτι καταδικάζω τήν πράξη μου αὐτή καί Σᾶς ζητῶ πολλές φορές συγγνώμην, ἄν Σᾶς προσέβαλα. Ἐπειδή ὁ συντάξας τό κείμενο φαίνεται ὡς πνευματικό πρόσωπο, θά ἤθελα κάποτε νά συναντηθῶ μαζί Του.

Μέ πολλές εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

9 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Οι κήρυκες του θείου λόγου διδάσκουν με λόγια. Αυτός ο επίσκοπος με πράξεις.

Ανώνυμος είπε...

Άξιος

Ανώνυμος είπε...

Άξιος

Ανώνυμος είπε...

Απίστευτο κείμενο, σε μία εποχή εγωισμών και υπερβάσεως του μέτρου.... Αξίζει να διαβαστεί από ΟΛΟΥΣ τους ηγέτες μας.....

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΕΚΑΝΕ!! ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΒΑΛΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ.

Γιάννης Ιωαννίδης είπε...

Ο σεβασμός όλων μας στον Επίσκοπο Γορτύνης είναι δεδομένος.
Θεωρώ ότι η εν προκειμένω επιστολή του ήταν όχι από τις ευτυχέστερες στιγμές του.
Είναι αδιανόητο να αποκαλεί την Ελεύθερη Ώρα έγκυρη εφημερίδα και να ζητεί συγγνώμη διότι επιχείρησε να ανασκευάσει ένα εκ των πολλών αναληθών δημοσιευμάτων της.
Η ζημία που κάνει το έντυπο αυτό δεν είναι μικρή, καθόσον καπηλεύεται συστηματικά την θρησκοληψία αφελών ανθρώπων.
Πώς είναι δυνατόν να γράφει ο έγκριτος Καθηγητής και Μητροπολίτης με τέτοιο παρακλητικό ύφος, αποτεινόμενος σε μία από τις πιο κίτρινες εφημερίδες του τόπου;

Γιάννης Ιωαννίδης

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνώ απολύτως... Δεν ήξερε δεν ρωτάγε;

Ανώνυμος είπε...

«σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ Θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.» (Β΄ Τιμ. β΄15)

Εὐχαριστοῦμε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ἰερεμία γιά τήν σύνταξη καί ἀποστολή αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς, τό ὕφος τῆς ὁποίας προδίδει καί τό ἦθος τοῦ ἀποστολέα.
Εἶναι μεστή καί πλήρης ταπεινοφροσύνης, πραότητος, συγχωρητικότητας, προπάντων δέ ἀνυπόκριτης καί ἔμπονης ἀγάπης πρός τόν ἀδικήσαντα.
Ἀκόμη, ἡ συναίσθηση καί ἡ ἐνσυνείδητη ἀναγνώριση τοῦ σφάλματος (ἐξώδικο) καταδεικνύει πώς βιώνει τήν ἀρχιερατική του ἰδιότητα στήν θυσιαστική, κενωτική καί διακονική της διάσταση ἐπ’ἀγαθῶ τοῦ ποιμνίου πού τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός.
Ἀπαλλαγμένος ἀπό μνησικακία, θυμό ἤ ἐχθρότητα ὀρθοτομεῖ «τὸν λόγον τῆς ἀληθείας» καί γίνεται ὀδοδείκτης Χριστοῦ διά τῆς ἀγάπης, τῆς ταπείνωσης καί τῆς συγχώρησης.
Σεβασμιώτατε,
ἀσπαζόμενοι τήν χείρα σας ἐξαιτούμεθα τάς θεοπειθεῖς πατρικάς εὐχάς καί εὐλογίας σας.
Μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ,
Θεόδωρος Σ.

Υ.Γ.
Θερμές εὐχαριστίες στόν ἀγαπητό ἐν Χριστῶ ἀδελφό Ἀναστάσιο γιά τήν ἐν λόγω ἀνάρτηση.

Ανώνυμος είπε...

Ο σεβασμιώτατος Ιερεμίας έκανε το χριστιανικό του καθήκον και έπραξε χριστιανικά μιλώντας με ευγένεια στην εφημερίδα.
Συγχώρηση και πειθώ με τον λόγο είναι ο χριστιανικός δρόμος που πρέπει πρώτα ν΄ ακολουθούν οι κληρικοί. Ιδίως όταν πρόκειται για ανθρώπους που δεν έχουν μανία ενάντια του Χριστού-Εκκλησίας.

Έλληνας