Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021

Ὁ Πάπας στήν Ἑλλάδα! - π. Βασιλείου Μπακογιάννη

Ὁ  Πάπας στήν Ἑλλάδα!

         ὑπό ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη 

          Διαδίδεται ἀπό τά ΜΜΕ., ὅτι ἐπίκειται ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στήν Ἑλλάδα. Μερικοί ἄρχισαν ἤδη  νά τοπθετοῦνται ἀρνητικῶς.  Ἄραγε γιατί;

          Μέχρι περίπου τή δεκαετία τοῦ 1980, ἅπαντες, λαϊκοί, θεολόγοι, μοναχοί, ἱερεῖς, ἀρχιερεῖς ἀποκαλοῦσαν    τούς Ρωμαιοκαθολικούς  Ἐκκλησία. Καί  τόν Πάπα,  ὡς προκαθήμενο.   Ἀκόμα καί στά κηρύγματα πού  γίνονταν ἀπ' ἄμβωνος! Ἄλλωστε, αὐτά   διδάσκονταν  στά Σχολεῖα, Γυμνάσια, Λύκεια, Πανεπιστήμια, καί χωρίς κανένας νά διαμαρτύρεται.

      Ἀπό  τή «μεταπολίτευση»  (1974)  ἄρχισε νά δημιουργεῖται   ἕνα πρωτόγνωρο ἀντιπαπικό κλῖμα, πού στήν ἐποχή μας ἔφθασε στό ἀποκορύφωμα. Τί ἄλλαξε; Τί μεσολάβησε;

     Ἴσως,  θά μᾶς ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, νά «φταίει» τό πνεῦμα τῆς νέας ἐποχῆς. Ἔλεγε: «Σκοπός  τῆς νέας ἐποχῆς, δέν εἶναι νά βγάλει τούς ἀνθρώπους  ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀλλά νά τούς  ἀλλάξει τά μυαλά!».

Εἶναι κάτι πού στήν ἐποχή μας βγάζει μάτι! Νέα ἤθη, νέο φρόνημα, νέες συνειδήσεις, ἀκόμα καί «νέα» πίστη!  Ὅταν ὁ  Χριστός λέει,  ἄραγε ὅταν θά ξαναρθεῖ, θά βρεῖ πιστούς πάνω στή γῆ(Λκ.18:8), ἐννοεῖ,   ἄν θά βρεῖ πιστούς,  μέ  σωστή,  ὑγιῆ πίστη, ἀρωματισμένη ἀπό τήν ταπείνωση καί τήν ἀγάπη. Ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι καί  τά δαιμόνια πιστεύουν (Ἰάκ. 2:19)! Ἀλλά,  δέν ξέρουν οὔτε ἀπό ἀγάπη οὔτε ἀπό ταπείνωση!  

Ὅπως καί νά ἔχουν τά πράγματα, ὁ Πάπας εἶναι ἀρχηγός τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, πού ἀπαριθμεῖ περίπου δύο δισεκατομμύρια χριστιανούς.  Εἶναι ὁ πρῶτος στόν κόσμο πού ἔχει ὑπό τήν ἐξουσία του τό 1/3 τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ.  Ὡς ἀρχηγός, εἶναι ἄξιος τιμῆς ἤ ὄχι;

 Τούς Δεσποτάδες  τούς ὑποδεχόμαστε μέ τιμές καί δόξες, ὄχι λόγῳ τῶν ἀρετῶν τους, ἀλλά ὡς ἀρχηγούς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.  Καί τούς Κυβερνῆτες τούς ὑποδεχόμαστε (μέ τό Εὐαγγέλιο  στήν εἴσοδο τῆς ἐκκλησίας),  ὄχι λόγῳ τῶν ἀρετῶν τους, ἀλλά ὡς φορεῖς τῆς  (κοσμικῆς) ἐξουσίας.  Ναί, ἀλλά ἐδῶ πρόκεται γιά ἄνθρωπο αἱρετικό!

  Ἐπί Τουρκοκρατίας, κάθε φορά, πού ἐκλεγόταν νέος Πατριάρχης, τήν ἑπομένη τῆς ἐνθρονίσεώς του, ἐπισκεπτόταν  τόν Σουλτάνο,  καί τοῦ φιλοῦσε τό χέρι.  Χέρι μουσουλμάνου!  (Ἀθανασίου Κ. 'Υψηλάντου. Τά μετά τήν Ἅλωσιν. Κων/πολις 1870, σελ. 108). Μήπως, μέ αὐτό πού ἔκανε ὁ Πατριάρχης, πρόδιδε τήν πίστη του; Καί κάθε φορά πού ὁ Ἱερέας συναντοῦσε μουσουλμάνο ἀξιωματοῦχο,  γονάτιζε καί τόν προσκυνοῦσε! «Μέ τήν πρώτην μου παρουσίαν μου ὑπέβαλα τάς ἐδαφιαίας ὑποκλίσεις μου», σημείωνε στό ἡμερολόγιό του  ὁ π. Νικόλαος Μελίδης, ὅταν ἐπισκέφθηκε  (1911) τόν μουσουλμάνο, Χαϊτάρ Μπέη,  τοπικό ἄρχοντα Ἐρζερούμ τοῦ Πόντου. (Ἐρζερούμ, 1916, Ἁρμός, σελ. 86). Καί πάλι: Μήπως μέ αὐτό πού ἔκαναν οἱ  Ἱερεῖς μας (προσκυνοῦσαν  πόδια μουσουλμάνου!), πρόδιδαν τήν πίστη τους καί γίνονταν μουσουλμνάνοι;!  

     Ἐνῶ, λοιπόν, ἔτσι ἔχουν τά πράγματα, μερικοί κάνουν  ὁλόκληρο θέμα  γιά τό ἄν θά  πρέπει ἤ ὄχι νά ἔρθει ὁ Πάπας  γιά λίγες ὧρες (!)  στήν Ἑλλάδα! Λές καί  ὁ Πάπας εἶναι πιό ἐπικίνδυνος ἀπό τά ἑκατομμύρια τῶν μουσουλμάνων, πού διαμένουν  (μονίμως!)  στήν πατρίδα μας! Ναί Ἡ  πατρίδα μας  γέμισε ἀπό μουσουλμάνους, καί «ἡμεῖς ἄδομεν!».

      

            Ἀπειλή γιά τήν πίστη μας, δέν εἶναι ὁ Πάπας, ἀλλά τό Ἰσλάμ. Τό «κρειττότερόν ἐστιν εἰδέναι ἐν μέσῃ Πόλει φακιόλιον βασιλεῦον Τούρκων ἤ καλύπτραν λατινικήν», ἦταν ἕνα σύνθημα πού κυριαρχοῦσε ἀνάμεσα σέ ὀλιγάριθμους  φανατικούς ἀνθενωτικούς ὀρθοδόξους χριστιανούς  (Γ.Καραμπελιᾶς. Ἐκκλησία ἐν αἰχμαλωσίᾳ. «Ἐναλλακτικές ἐκδόσεις», 2018, σελ. 18). Καί ποιός σώφρων, ὀρθόδοξος χριστιανός, θά ἀποδεχόταν αὐτό τό σλόγκαν;   Δηλαδή, θά προτιμοῦσε νά ἔχει ὡς συμπολῖτες   μουσουλμάνους πού  πιστεύουνν στό Μωάμεθ,  καί ὄχι  καθολικούς χριστιανούς πού πιστεύουν στό Χριστό;!

      Ἀλήθεια. Ποιός  σήμερα κάνει τή πιό μεγάλη ζημιά στίς ἀδύνατες συνειδήσεις τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν; Ὁ Πάπας, ἤ ὅσοι ἀσχολοῦνται φανατικῶς μέ τόν Πάπα, ἐξάπτοντας τά πάθη, ἐνίοτε  ἐν ὥρᾳ Λειτουργίας  καί  πρό τῆς Θ.Κοινωνίας  (μέ τά κηρύγματά τους);!

48 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...ακούσαμε και μια νηφάλια και τεκτημιρωμένη άποψη για την επίσκεψη του Πάπα, και τι θα μας κάνει ο Πάπας αν έρθει στην Ελλάδα, θα μας αλλάξει την πίστη;

Unknown είπε...

Πες τα Χρυσόστομος!
Βυζάντιος

Ανώνυμος είπε...

Σήμερα, ανήμερα της μνήμης του Οσίου Παισίου, δημοσιεύεται κείμενο με τέτοιο περιεχόμενο. Για ποιό λόγο άραγε ;
Για να προετοιμαστή το Ορθόδοξο πλήρωμα να δεχθή αδιαμαρτύρητα την περιοδεία του Πάπα στην Ελλάδα, ως ένα φυσιολογικό γεγονός ;

Ανώνυμος είπε...

"ΖΉΤΩ Ο ΠΆΠΑΣ"

Ανώνυμος είπε...

Ούτε μουσουλμάνοι, ούτε παπικοί, ούτε άλλοι μας χρειάζονται

Ανώνυμος είπε...

Δεν ακούστηκε και καμιά αντίδραση... άλλωστε ο κόσμος έχει τέτοια σύγχυση, έχει τέτοια άγνοια καί μεσάνυχτα για την ορθόδοξη πίστη του ή για τα καμώματα του πάπα διαχρονικά,που το τελευταίο που τον ενδιαφέρει είναι η επίσκεψη τού πάπα....δε σημαίνει όμως να τα περνάμε όλα στα ψιλά και μην ξεχνάμε ότι ο χειρότερος εχθρός είναι οι χριστιανικές αιρέσεις καί όχι το ισλάμ πού δεν αλλοιώνει την πίστη μας, αφού είναι ξένο σώμα..... κατά το ρηθέν "καλύτερα φέσι τούρκικο παρά Τιάρα παπική"....

Γιάννης Ιωαννίδης είπε...

Συγχαίρω τον πατέρα Βασίλειο για την επισήμανσή του ότι κίνδυνος για την Ελλάδα είναι το Ισλάμ.
Είναι κάτι το αυτονόητο, αλλά δεν λέγεται σχεδόν από κανένα. Δυστυχώς.
Και όχι μόνον για την Ελλάδα είναι ο μέγιστος κίνδυνος, αλλά και για ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Γιάννης Ιωαννίδης

Ανώνυμος είπε...

Μπερδεμένα μας τα λέει ο Π. Βασίλειος. Η άρνηση έγκειται στο θεσμό του Πάπα. Ο κόσμος ενημερώνεται μετά την μεταπολίτευση και βγαίνει σιγά σιγά από την αμάθεια για το τι είναι ο Πάπας. Ο Πάπας δεν ήταν ποτέ Εκκλησία. Ο Π. Κοσμάς έλεγε τον Πάπα να καταράσθε. Αν θέλει ο Π. Βασίλειος ας πάει να τον υποδεχθεί για να επιβεβαιώσει με τα έργα του τα λόγια του. Κρίμα.

Ανώνυμος είπε...

Εύστοχος ο 1:49μ.μ.

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ είπε...

~Εάν ήταν μαθητής μου ο πατήρ Βασίλειος στην Έκθεση, δεν θα περνούσε με τίποτα την τάξη. Συνδέει ασύνδετα γεγονότα και περιστατικά. Όπως την εκδήλωση υποταγής στον κοσμικό άρχοντα με την υποταγή στον Πάπα. Αυτό που φωνάζω στους μαθητές μου. Θα συγκρίνεται όμοια γεγονότα, όχι ανόμοια.

Ανώνυμος είπε...

Σωστές οι απόψεις. Αλλού ο κίνδυνος και αλλού «αγρυπνούν» οι προστάτες της Ορθοδοξίας. Δεν τολμάς να εκφράσεις αυτό που πιστεύεις διότι θα αρχίσουν οι ακραίοι τις μόνιμες επιθέσεις. Ο π. Βασίλειος έχει θάρρος και τολμάει να γράψει ΑΛΗΘΕΙΕΣ που άλλοι δεν τολμούν να τις ξεστομίσουν όχι να τις δημοσιεύσουν.

Ανώνυμος είπε...

Δόξα τω Θεώ. Κάτι το σωστό από επώνυμο υψηλόβαθμο κληρικό με μεγάλο συγγραφικό έργο.

Αλεξανδρεύς είπε...

Κοίτα ν αλλάξεις όνομα! Άκου Αγ. Νεκτάριος. Σαν δεν ντρέπεσαι!
Γιώργος Μαρκάκης

Ανώνυμος είπε...

Εσύ θα την πέρναγες την έκθεση με τέτοια καραμπινατα ορθογραφικά;;;

Ανώνυμος είπε...

Πού μιλάει για υποταγή στον Πάπα ο π. Βασίλειος;;;;
Εξυπναδουλες!

Ανώνυμος είπε...

Εχει δικιο ο 3 - 09, οτι πρέπει να γινεται σύγκριση σε όμοια γεγονότα, όχι σε ανόμοια.
Θα πρέπει λοιπόν να γίνη μία περιοδεία του Οικουμενικού Πατριάρχη ή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών στην Ιταλία. Να ξεκινήσουν από τις πόλεις του Βορρά (Βενετία, Μιλάνο, κλπ) και να καταληξουν στον Νότο. Στην διάρκεια της περιοδείας να τούς υποδέχωνται Καρδινάλιοι, να τούς παραχωρούν χώρους για να μιλήσουν, να τους δίνουν δώρα οι Δήμαρχοι, να τους προβάλλουν τα Μέσα Ενημερώσεως, να τους συναντούν Πρωθυπουργοί, Υπουργοί, και γενικώς να έχουν την ίδια μεταχείριση που θα έχη ο Πάπας στη Ελλάδα.
Θα το επιτρέψη αυτό ο Πάπας και η Ιταλική Κυβέρνηση ;

Ανώνυμος είπε...

Εσείς που θέλετε να συνταχθείτε με τον Πάπα είναι αναφαίρετο δικαίωμά σας και αν ήταν στο χέρι μας θα σας το χαρίζαμε . Αφήστε εμάς τους υπόλοιπους ήσυχους.

Ανώνυμος είπε...

«....ὁλόκληρο θέμα γιά τό ἄν θά πρέπει ἤ ὄχι νά ἔρθει ὁ Πάπας γιά λίγες ὧρες (!) στήν Ἑλλάδα!.»

Σχετικά μέ ὅσα ἀναφέρει ἀνωτέρω ὁ π.Βασίλειος, μεταφέρω ἀποσπασματικά ἀπό τήν ἱστοσελίδα:
http://www.imgap.gr/file1/antipapika.html
καί ἀπό «Κείμενα για την επίσκεψη του Πάπα στην Ελλάδα» τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. Δημητρίου, τά ὁποία ἀφοροῦσαν τήν τότε ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα πρίν εἴκοσι χρόνια (2001) στήν Ἑλλάδα, ἀλλά ἐπίκαιρο ὅσο ποτέ καί γιά τήν ἐπικείμενη ἐπίσκεψή του (2021).

«ΓΙΑΤΙ νά μή δεχθούμε τήν επίσκεψη τού Πάπα; Πόσο χριστιανική θά ήταν η άρνησή μας, όταν κηρύσσουμε τήν αγάπη; ΤΙ φοβόμαστε εμείς, άν είμαστε σταθεροί στήν πίστη μας; ΜΠΟΡΕΙ μιά επίσκεψη νά μάς αλλάξει τά θρησκευτικά “πιστεύω”; ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, εφόσον στήν Ε.Ε. ανήκουμε μαζί μέ παραδοσιακά Ρκαθολικού θρησκεύματος κράτη, εφόσον συμμετέχουμε σέ θεολογικούς διαλόγους μέ τούς Ρκαθολικούς, δέν είναι παράλογη μιά άρνηση επικοινωνίας μέ τόν Πάπα; ΔΕΝ θά ήταν αγενές νά τόν αποπέμπαμε μέ μιάν άρνηση; Στό κάτω κάτω έρχεται προσκεκλημένος τού Προέδρου τής Δημοκρατίας ως αρχηγός κράτους.
Τά προηγούμενα ερωτήματα είναι ΤΕΧΝΗΤΑ, ΔΙΚΟΛΑΒΙΣΤΙΚΑ, ΠΑΡΑΠΕΙΣΤΙΚΑ. Αγνοούν παντελώς καί δέν εξετάζουν καθόλου τήν ιδιαίτερη θρησκευτικο­κοσμική ταυτότητα τού Πάπα καί τής Εκκλησίας του (ότι αυτή η ταυτότητα είναι μιά πνευματικά άρρωστη κατάσταση καί ισοδυναμεί μέ κάθετη απόρριψη τής αρχαίας κοινής σέ Δύση καί Ανατολή Ορθόδοξης θεολογίας­εκκλησιολογίας). Μάς εγκλωβίζουν στή λογική ότι δέν έχουμε δικαίωμα στό ΟΧΙ (δικαίωμα αρνήσεως, απορρίψεως, έντιμης διαφοροποιήσεως), ότι μόνο τό ΝΑΙ είναι επιλέξιμο, δηλαδή ο ενδοτισμός καί ο συμβιβασμός.
Δυστυχώς τό δικαίωμα αρνήσεως ενοχλεί τήν μεθοδευόμενη παγκοσμίως ισοπέδωση συνειδήσεων καί προσώπων. Μάς πειθαναγκάζει μέ αξιώματα επικοινωνιακής πολιτικής νά υποκύψουμε σέ πρακτικές υπονομευτικές τής αυτοσυνειδησίας καί τού ήθους μας. Νά παραδεχθούμε ότι όλοι οι θρησκευτικοί δρόμοι έχουν κάποιαν αλήθεια, νά βρεθούμε μαζί μέ τούς θιασώτές τους, όχι γιά νά διακριβωθεί η αλήθεια, αλλά γιά νά τούς νομιμοποιήσουμε επικοινωνιακά πλήρως από τήν πλευρά μας.»

«ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ; θά επιμείνει ο απλός καί μή ενημερωμένος άνθρωπος. Η χριστιανική πίστη καί ιδιότητα τήν οποία καί εκείνος φέρει, όπως καί εμείς φέρουμε; Δέν θά έπρεπε νά μάς οδηγήσουν σέ προσέγγιση; Σέ μιά αμοιβαία επικοινωνία;
Νά απαντήσουμε καί σ' αυτόν τόν προβληματισμό μέ τήν απλή λογική. Δέν έχουμε κανένα απολύτως μίσος πρός τό πρόσωπο τού Πάπα ούτε καί πρός τόν θεσμό τής παπικής λεγομένης εκκλησίας. Δέν έχουμε μίσος καί κακία γιά τή φρικτή εκκλησιαστική κι εθνική μας υπονόμευση από τήν Παπική εκκλησία. Υπάρχει επικοινωνία σέ επίπεδο θεολογικού διαλόγου μέ αντιπροσωπείες εκατέρωθεν, ώστε νά αναζητηθεί η μόνη έντιμη καί θεάρεστη προσέγγιση, πάνω στήν κοινή πίστη τών πρώτων αιώνων.
'Ομως στήν παρούσα περίσταση είναι ΕΝΤΕΛΩΣ διαφορετικό τό πλαίσιο επικοινωνίας. 'Εχουμε απέναντί μας μιά εκβιαστική (διά πολιτικών διαύλων) επιβολή τής παγιωμένης πολιτικής τού Βατικανού.
........
ΛΟΙΠΟΝ; Τί είδους αγάπη είναι αυτή, όταν θά παίξουμε ένα επικοινωνιακό θέατρο;»

«ΚΑΙ ποιόν θά ωφελήσει αυτό τό θέατρο;
ΕΜΑΣ; πού αυτοαναγορευόμεθα διακριτικότεροι τών Πατέρων καί εναρετότεροι τών Θεοφόρων, γιά νά κατοχυρώσουμε στό διηνεκές τήν αδιαλλαξία τής πολιτικής τού Βατικανού; γιά νά δημιουργήσουμε ενδο(καί εξω­)ελλαδικά τήν ψευδέστατη εντύπωση πώς τίποτε δέ μάς χωρίζει καί τού αναγνωρίζουμε σωτηριώδη πνευματική ισοδυναμία; γιά νά προκαλέσουμε σκανδαλισμό τής συνειδήσεως τών πιστών καί απευκταίους ενδοεκκλησιαστικούς κραδασμούς;»

«Καί ο μέν Πάπας είναι ΥΠΕΡ τήν Παπική εκκλησία. Εμείς, όμως, είμεθα ΥΠΟ καί ΕΝΤΟΣ καί ΕΚ τής Εκκλησίας. Δέν μάς ανήκει, αλλά Τής ανήκουμε, μέ φόβο Θεού καί όχι φόβο ανθρώπων. Ως χριστιανοί έχουμε διδαχθεί τό “πειθαρχείν δεί Θε'ώ μάλλον ή ανθρώποις”.»

Περισσότερα στό ἐκτενές κείμενο τοῦ Σεβασμιωτάτου.
Μέ σεβασμό
Θεόδωρος Σ.

Ανώνυμος είπε...

Π. Βασίλειε ούτε ο Πάπας έχει υπό την εξουσία του δύο δισεκατομμύρια χριστιανούς, ούτε και η ορθοδοξία μερικά εκατομμύρια. Κανείς δεν είναι υπό την εξουσία κανενός. Εσείς οι κληρικοί ταχετε μπερδέψει. Άλλη εξουσία σας έχει δοθεί και όχι κοσμική

Ἰ. Ἀ. Ἠ. είπε...

Ούτε 5 στους 100 Έλληνες δεν ξέρουν την ιστορία των σχέσεων Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών.
Για τους υπόλοιπους 95 η επίσκεψη του Πάπα έχει μικρότερη σημασία από το ποιος θα νικήσει στο MasterChef.
Ίδια και χειρότερη η κατάσταση και στον χώρο της Εκκλησίας, δυστυχώς.
Τα υπόλοιπα είναι λόγια για να περνάει η ώρα.
Τα επιχειρήματα του συγγραφέα είναι στο ίδιο (κοσμικό) επίπεδο. Μάθαμε ότι έχει υπό την εξουσία του (sic) το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού.
Εδώ σταματάω, δεν μεταδίδω άλλο, όπως έλεγε και ο γνωστός εκφωνητής.

Ανώνυμος είπε...

Π. Βασίλειε αφού ο Πάπας είναι καλός γιατί δεν γίνεσαι ιερέας του;

Ανώνυμος είπε...

Προς 12 Ιουλίου -3.46μ.μ Κατ αρχήν, και μόνο που χρησιμοποιείς ως ψευδώνυμο το ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ κάτι δεν πάει καλά, αυτό είναι......ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ. Ο πατήρ Βασίλειος είναι ο μοναδικός που τολμά και γράφει ΑΛΗΘΕΙΕΣ από τις οποίες ενοχλούνται οι ΑΚΡΑΙΟΙ της Ορθοδοξίας.Φίλε μου, παρόλο που είσαι και καθηγητής δεν κατάλαβες ποιο είναι το σκεπτικό και το πνεύμα του αρθρογράφου.

Ανώνυμος είπε...
Δηλαδή, ο Πάπας δεν είναι χριστιανός;

Ανώνυμος είπε...

Απάντηση στον 12 Ιουλίου 2021 - 3:09 μ.μ.
και εγώ σαν θεολόγος καθηγητής θα σου ἐβαζα μηδέν για τις ανορθόδοξες απόψεις σου
Συνταξιούχος θεολόγος

Ανώνυμος είπε...

Σεβαστέ π. Βασίλειε. Θα συμφωνίσω μαζί σας για την μεταβολή στάσεως της Ελλαδικής Εκκλησίας απέναντι στους Ρωμαιοκαθολικούς.
Πάντα ως το 1974 -που ήλθε νομίζω ο Νικόδημος στην Πάτρα-πάντα στην Λιτανεία του Αγίου Ανδρέα μετά τους κληρικούς της Μητροπόλεως Πατρών και τους Μητροπολίτης στους επισήμους ακολουθούσε με την ιερατική του στολή ο ρωμαιοκαθολικός εφημέριος του Αγίου Ανδρέα των Καθολικών. Και ο Θεόκλητος και ο Κωνσταντίνος τον προσκαλούσαν.
Ο Νικόδημος λόγω του μεταθετού και των αντιδράσεων των επιστημόνων της Πατρας που επιθυμούσαν και ζητούσαν τον τότε Βρεσθένης Δημήτριο μετά Αρχιεπίσκοπο Αμερικής να γίνει Πατρών, και τον ρόλο του Νικοδήμου στην Ζάκυνθο που εκδίωξε τον Απόστολο και είχε πόλεμο από τους οργανοσιακούς με πρωτοπαλίκαρο τον ιατρό Καζαντζή και άλλους σημαντικούς παράγοντες. Σταμάτησε να τον προσκαλεί για να φανεί φιλικός στις ορέξεις των ανθρώπων της Στέγης και της Εστίας που μετά την 7πταετία κρατούσαν δύναμη.
Όταν μετά από χρόνια ήλθε στην Πάτρα ο Σταυρός του Απόστολου Ανδρέα στον εσπερινό και την Θεία Λειτουργία παραβρίσκονταν οι ρωμαιοκαθολικοί. Το απόγευμα ο Νικόδημος, ο Κίτρους Βαρνάβας, ο Φωκίδος Χρυσόστομος, ο Ρόδου Σπυρίδων και άλλοι αρχιερείς που τώρα δεν θυμάμαι πήγαν και κάθισαν στην Λειτουργία που τέλεσε ο Καρδινάλιος στον ναό των Καθολικών της Πάτρας. Οι μητροπολίτες κάθισαν στο ιερό με τα ράσα τους και τα διάσημά τους –όχι με άμφια- με μέτωπο προς τον κόσμο. Οι Ορθόδοξοι κληρικοί στα καθίσματα.
Όταν ήλθε μετά από χρόνια το Λείψανο της Αγίας Ειρήνης δεν ήμουν στην Πάτρα αλλά σε φωτογραφίες είδα τους ρωμαιοκαθολικούς στον ναό το βράδυ μετά τον εσπερινό επί Νικοδήμου.
Αυτά για να σταματήσουν οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν να γράφουν διάφορα.
Δεν επιθυμώ να αναφερθώ σε σημερινά γεγονότα με μεγάλο ποσοστό ρωμαιοκαθολικών χριστιανών Ελλήνων σε διάφορα σημεία της πατρίδος.
Στο σχολείο διδάχθηκα αυτά που γράψατε, και τα ίδια μας έλεγαν στο 6τάξιο γυμνάσιο οι θεολόγοι μας.

Ανώνυμος είπε...

Χρόνια στην Κέρκυρα με τους παπικούς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είμαστε φίλοι. Καλά τα λέει ο αρχιμανδρίτης π. Βασ. Μπακογιάννης. Κίνδυνος για την Ελλάδα είναι οι μουσουλμάνοι που κάνουν παιδιά πολλά και σε λίγα χρόνια θα κάνουν κουμάντο σε Βουλή, δημόσιο και γενικά σε εξουσίες. Οι Χριστιανοί θα είμαστε η μειοψηφία στην Ελλάδα.

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΟΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ-5.41 μ.μ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ ΙΣΟΝ ΤΥΦΛΩΣΗ.ΝΑ ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ.-ΝΑ ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ. -ΝΑ ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ.-ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ

Ανώνυμος είπε...

Καλά τα λέει ο πατήρ. Να σταματήσουνε την πολεμική οι ακραίοι. Ελεύθερος είναι οποιασδήποτε πολίτης του κόσμου να έλθει στην Ελλάδα. Έτσι και ο Πάπα. Είναι καλοδεχούμενος από όλους τους χριστιανούς. Οι 1000 που διαφωνούν να κλειστούν στο σπίτι τους εκείνη την μέρα με τα παραθυρόφυλλα κλειστά. Επιτέλους δεν θα μας ξαναξεφτιλίσουν παγκόσμια.

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ είπε...


Απάντηση 12 Ιουλίου 2021 - 6:33 μ.μ.
Μου φαίνεται ότι θα έπαιρνα άριστα και ακριβώς ως συνταξιούχος έχεις ξεχάσει πολλά. Ένα διαβασματάκι και φρεσκάρισμα για το ποιος είναι αιρετικός κτλ θα σου έκανε καλό. Ανορθόδξες απόψεις έχεις εσύ

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ είπε...

Απάντηση στον 12 Ιουλίου 2021 - 6:03 μ.μ.
Μάλλον ντροπή σου που σ αρεσεί όπως και άλλοι να προσβάλλεις. Αν θες συζήτηση ναι αλλά νομίζω ότι συζήτηση με άτομα που προσβάλλουν δεν έχει νόημα. Ως φιλόλογος έχω κατάλαβει ακριβώς τι λέει και επιχειρηματολόγησα γιατί. Αν έχεις αντιρρήση στο επιχειρημα καλοδεχουμενη. Αλλά δεν εχεις και σ αρεσιε να προσβαλλεις

Ανώνυμος είπε...

Με το καλό να έλθει ο Πάπας όχι ως αρχηγός Κράτους αλλά ως Αρχιερέας που στην Ελλάδα έχει Ναούς με πιστούς Καθολικούς τους οποίους δικαιούται να δει και να τους Λειτουργήσει.
Στην Ιταλία υπάρχουν σε όλες τις πόλεις που Ορθόδοξοι Ναοί τους οποίους οι Καθολικοί έχουν χαρίσει στους Ορθοδόξους για τις Λειτουργικές τους ανάγκες.
Στην Κούβα ο Φιντέλ Κάστρο υποδέχθηκε τον Βαρθολομαίο και του παραχώρησε Ναό για τους ελάχιστους Ορθόδοξους της Κούβας.
Στην Αυστρία οι Καθολικοί παραχώρησαν έκταση στην οποία κτίζουν Ορθόδοξο Μοναστήρι.
Οι ιερείς μας αλωνίζουν κηρύττοντας την Ορθοδοξία σε ευρωπαϊκά Καθολικά κράτη.
Και εδώ τώρα αντιδρούνε με μια επίσκεψη. Ας δουν τους κινδύνους των αιρέσεων που παίρνουν φόρα και ας αφήσουν τους Παπικούς που δεν είναι και στα πάνω τους. Αλλά οι υπερορθόδοξοι τα βάζουν με τους καθολικούς. Ας τολμήσουν να τα βάλουν με τους μουσουλμάνους που σε κάθε γωνία της Αθήνας έχουν Τζαμί ή με τους άλλους ινδουιστές κλπ κλπ.

Ανώνυμος είπε...

Το άρθρο του π. Βασιλείου είναι παρελκυστικό.
Αντιμετωπίζει το θέμα της επίσκεψης του Πάπα στην Ελλάδα, ωσάν ο Πάπας να έρχεται για τουρισμό, ή για να ξεκουραστή σε κάποιο νησί ή για να επισκεφθή την Ακρόπολη ή για να παρακολουθήση παράσταση Αρχαίου Δράματος στην Επίδαυρο.
Το πραγματικό θέμα είναι ότι θα εκφωνηθούν λόγοι περί "Ενότητος των Εκκλησιών", περί "προσδοκίας και ελπίδος για κοινό Ποτήριο", περί "κοινής πορείας", και άλλα παρόμοια που λέγονται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Επίσης δέν αποκλείεται να δούμε και συμπροσευχές μεταξύ Ορθοδόξων και Λατίνων.
Σε αυτά τα θέματα έπρεπε να αναφερθή το άρθρο γιατί εκεί είναι η ουσία της επίσκεψης, και όχι άν οι Ελληνες Ορθόδοξοι συμπαθούν ή όχι τον Πάπα.

Ανώνυμος είπε...

Τα σχόλια πολλών από εδώ έχουν μεγάλη φαντασία. Κρίμα που δεν υπάρχουν τα ΒΙΠΕΡ θα είχαν επιτυχία στην συνωμοσιολογία και στην υπερβολική φαντασία. Σε κάθε κίνηση του Πάπα βλέπουν κίνδυνο. Ξεχνούν ότι την αλήθεια την έχει η Ορθοδοξία και βλέπουν φαντάσματα. Άμα κατά την γνώμη σας ο Πάπας είναι ισχυρότερος από τους δικούς μας τότε καλά θα κάνει να έλθει και να σας κατατρόπωση.
Είναι κουραστικό να διαβάζεις πάντοτε για κάθε θέμα τους άλλους να μας υπονομεύουν αντί να κάνουν μια βυθομέτρηση στις ελλείψεις και τις κερκοφόρες τις δικές μας.
Ο κληρικός που υπογράφει το άρθρο τα έγραψε έτσι όπως είναι και του αξίζουν συγχαρητήρια διότι βλέπει τους πραγματικούς κινδύνους και όχι την κορφή στο παγόβουνο όπως αρκετοί αδελφοί που στοχεύουν λάθος.

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Β. Μπακογιάννης θέτει το θέμα στην ορθή πλευρά. Άλλοι είναι οι κίνδυνοι και όχι μια μονοήμερη επίσκεψη του Πάπα στην Ελλάδα. Αυτοί που αντιδρούν διαφημίζουν την έλευση του και συσκοτίζουν τα πραγματικά προβλήματα. .

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ είπε...

Σε αντίθεση με τον Άγιο Νεκτάριο. Επιθυμώ να έλθει ο Πάπας στην Ελλάδα.
Όχι τίποτα άλλο αλλά να μην μονοπωλεί ο κύριος αυτός τον άγιο Νεκτάριο

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ κ. Καθηγητά άγιε νεκτάριε ή όπως αλλιώς θέλετε να τιτλοφορήστε... έχετε καταλάβει τι σημαίνει ορθόδοξος, έχετε μπεί καθόλου στο πνεύμα; Είστε έτοιμος να αρνηθείτε τα προνόμιά σας, να αδειάσετε από όλα όσα είστε για να ακολουθήσετε το Χριστό μέχρι Σταυρού; Ή μήπως απλά λέτε λόγια του αέρα για να φουσκώνετε τάχα σαν ομολογητής που δεν θυσιάζει σε τίποτα τη βόλεψή του...
αφήστε το Χριστό να κάνει κουμάντο στα χωράφια του κ μην ενοχλείστε από τα λόγια του π. Βασιλείου που είναι γεμάτα αγάπη

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ είπε...

Απάντηση στον 13 Ιουλίου 2021 - 2:05 π.μ.
Δεν θα μείνω στην πρώτη παράγραφο που είναι γεμάτες προσβολές, και δείχνουν το ποιόν του σχολιαστή.
Θα μείνω στην τελευταία πρόταση. Ότι τα λόγια του π. Βασιλείου είναι γεμάτα αγάπη. Δηλαδή όταν αναφέρεται ότι κινδυνεύουμε από τους Μουσουλμάνους είναι λόγια αγάπης ή ρατσιστικά. Εντελώς ρατσιστικά. Από την μια αγαπάει τον Πάπα από την άλλη δεν αγαπάει τους Μουσουλμάνους. Ευτυχώς που δεν τον ακολούθησαν οι Άγιοι σε αυτή την επιλεγμένη αγαπολογία. Αν αγαπάς, τους αγαπάς όλους. Δεν κάνεις διακρίσεις

Ανώνυμος είπε...

Αξιολύπητα τα σχόλια που σιγοντάρουν το άρθρο του π. Β. Μπακογιάννη!!!
Το άρθρο του π. Β. Μπακογιάννη είναι φιλοπαπικό!!!
Ντροπή στους σχολιαστές!

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΎΣΑΤΕ ΠΎΡ....

Ανώνυμος είπε...

Τί μας λέει, δηλαδή, ο π. Β. Μπακογιάννης;
Δεν έκαναν σωστά ο π. Γεώργιος Μεταλληνός και ο π. Θεόδωρος Ζήσης και τόσα άλλα Ορθόδοξα Σωματεία μαζί με υψηλού κύρους Αγιορείτες σαν τον αείμνηστο π. Γεώργιο Καψάνη, που αντιδρούσαν στην έλευση και την εκκλησιαστική υποδοχή του Πάπα στην Ελλάδα;
Ήταν ακραίοι όλοι αυτοί; Ή μήπως γνώριζαν πολύ καλύτερα και πιο ουσιαστικά τί επιχειρείται με τις ελεύσεις και την προβολή του αντίχριστου Πάπα;

Καλή μετάνοια στον π. Β. Μπακογιάννη.

Αντιοικουμενιστής

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Βασίλειος με τα άρθρα του
σηκώνει κουρνιαχτό
καί κάτω είς τά σχόλια
γίνεται μακελειό...

Ανώνυμος είπε...Ο π. Βασίλειος γράφει χωρίς φανατισμό, με λογικά επιχειρήματα, οι περισσότεροι σχολιαστές δεν απαντούν στα συγκεκριμένα θέματα που θίγει ο π.Βασίλειος

Ανώνυμος είπε...

Αχός βαρύς ακούγεται, πολλά ντουφέκια πέφτουν.
Άλλος τον πάπα δέχεται άλλοι τον
αποφεύγουν.

Ανώνυμος είπε...

Προς 13 Ιουλίου -3.23 μ.μ Είσαι βαθειά νυχτωμένος που θα πεις στον πατέρα Βασίλειο Καλή μετάνοια, λες και είναι αιρετικός.Αναφέρεις μερικούς επώνυμους ιερείς ότι αντιδρούσαν στην έλευση του Πάπα στην Ελλάδα. Και τι σημαίνει αυτό ότι είχαν το ΑΛΑΘΗΤΟ.Για μένα αυτή η στάση τους ήταν ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ και μάλιστα από ιερωμένους που τελούσαν το μυστήριο της ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ.Η όλη συμπεριφορά μου θυμίζει ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΔΗΚΗ-ΜΩΣΑΙΚΟ ΝΟΜΟ και όχι ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ κύριε Αντιοικουμενιστά.

Ανώνυμος είπε...

Είσαι οικουμενιστής ανώνυμε 11:17μμ ή οικουμενιστικά θρεμμένος γι' αυτό και αμολάς όλες αυτές τις αντιεκκλησιαστικές και αντιθεολογικές σαχλαμάρες στο σχόλιο σου!

Ανώνυμος είπε...

Διαβάζοντας το σχόλιο του 2.30 λέω ευτυχώς που δεν είμαι αντιοικουμενιστής. Τέτοιο λεκτικό επίπεδο μόνο άνθρωποι του Θεού θα μπορούσαν να έχουν. Πάντα αναρωτιόμουν το σχέση μπορώ να έχω με ανθρώπους που ανοίγουν το στόμα τους και βρίζουν και μετά Κοινωνούν; Προτιμώ να είναι χριστιανος. Αυτό μου φτάνει.
Επί του θέματος το οποίο σχολιάζει ο π. Β. Μ. έχει δίκιο 100%.

Ουαί υμίν Υποκριτές! είπε...

Προς οικουμενιστή Φαρισαίο 8:16π.μ.
Μια χαρά είναι το λεκτικό επίπεδο του 2:30μμ και δεν έβρισε κανένα , όπως θα ήθελες να κάνει για να βρεις αφορμή να κατηγορήσεις τους αντιοικουμενιστές. Εδώ τώρα χωρίς να βρίσει τον συκοφαντείς ολοφάνερα ψεύτικα ότι βρίζει!!! Πού να έλεγε και καμιά λέξη που θα χτύπαγε άσχημα στα ευαίσθητα αυτάκια σου, τί θα έλεγες υποκριτικά βγάζοντας το οικουμενιστικό σου άχτι!!!
Αλλά δεν θα πάρουμε από τους φαρισαϊσμούς σου και τις ψεύτικες ευαισθησίες σου. Αλήθεια γιατί δεν σε είδαμε να πειράζεσαι στις πραγματικές βρισιές μερικών ανώνυμων και επώνυμων οικουμενιστών προς τους αντιοικουμενιστές (ταλιμπάν, φονταμενταλιστές, φανατικοί και άλλες παρόμοιες βρισιές) που κατα καιρούς εκβράζουν;


Ανώνυμος είπε...

Η αντίθεση του Βατικανού στην Ελληνική Επανάσταση, όπως αυτή αποκαλύπτεται από την αποστολή του Παλαιών Πατρών Γερμανού στην Ιταλία.

http://aktines.blogspot.com/2021/07/blog-post_99.html?m=1