Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

τούτο γαρ εστι πίστεως, το τα μη ορώμενα δέξασθαι - Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος


"τούτο γαρ
εστι πίστεως,
το τα μη
ορώμενα δέξασθαι" 
 
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: