Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Άρχοντες της εκκλησίας και της πολιτείας - π. Φιλόθεος Ζερβάκος


Οι άρχοντες της εκκλησίας και της πολιτείας εις τας πονηράς ημέρας μας κοιμώνται τον βαρύτατον ύπνον της αμελείας και της ραθυμίας. Εάν δεν εξυπνήσουν και δεν εξυπνήσουν τον κλήρον και το λαόν εις μετάνοιαν, εις εργασίαν των εντολών του Θεού, των αρετών και των καλών έργων, θα δώσουν λόγον κατά την ημέραν της κρίσεως, και θα τιμωρηθούν.
Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια: