Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018

ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ


«Οἱ ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας...». 
Ἕνας κόσμος ὄμορφος προβάλλει σήμερα μπροστά μας. Ὁ κόσμος τῶν ἁγίων καὶ τῶν ἡρώων τῆς πίστεως! Ἕνα ἀναρίθμητο πλῆθος ἐκλεκτῶν ψυχῶν ποὺ μὲ τὴν ἁγνὴ ζωή τους, τοὺς ὑπέροχους καὶ ἡρωικοὺς ἀγῶνες τους, λάμπουν σὰν φωτεινὰ ἀστέρια στὸν πνευματικὸ οὐρανὸ τῆς οἰκουμένης. Τὸ χρονικὸ τῆς ἐκπληκτικῆς ζωῆς τους τὸ ἀκούσαμε στὴ σημερινὴ ἀποστολικὴ περικοπή. Ἂς τὸ μελετήσουμε πιὸ προσεκτικά.
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ
Ἦταν ἄνθρωποι σὰν καὶ μᾶς. Ὄχι ὅμως συνηθισμένοι τύποι, ἄβουλα καὶ ἀνίσχυρα ὄντα. Μέσα τους ἔκρυβαν μιὰ δύναμη καταπληκτική, τὴ δύναμη τῆς πίστεως. Μὲ τὴ δύναμη αὐτή, σημειώνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐνίκησαν ἀντίπαλα βασίλεια, κυβέρνησαν μὲ δικαιοσύνη, ἐπέτυχαν τὶς ὑποσχέσεις ποὺ τοὺς ἔδωσε ὁ Θεός, ἔφραξαν τὰ στόματα τῶν λιονταριῶν, ὅπως ὁ Δανιήλ, ἔσβησαν τὴ δύναμη τῆς φωτιᾶς, ὅπως οἱ τρεῖς παῖδες, ξέφυγαν ἀπὸ τὸν κίνδυνο τῆς σφαγῆς, θεραπεύθηκαν ἀπὸ ἀρρώστιες, ἔγιναν ἰσχυροὶ κι ἀνίκητοι στὸν πόλεμο καὶ διέλυσαν τὰ στρατεύματα τῶν ἐχθρῶν τους.
Καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀπέδειξαν πὼς γι᾽ αὐτοὺς ἡ πίστη δὲν ἦταν μιὰ ἁπλῆ λέξη ἢ ἕνα ἐξωτερικὸ στολίδι, ἀλλὰ μιὰ δύναμη ζωῆς. Ἕνας κόσμος ἀνθρώπων μὲ δύναμη μᾶς χρειάζεται καὶ σήμερα. Ἡ σκέψη μας τρέχει στοὺς ἀνθρώπους ποὺ κρατοῦν στὰ χέρια τους τὸ πολὺ χρῆμα ἢ στὰ κράτη ποὺ ἔχουν γεμάτες τὶς ἀποθῆκες τους μὲ πυρηνικὰ ὅπλα. Ἐδῶ ὅμως δὲν μᾶς χρειάζεται μιὰ δύναμη γιὰ τὸν ξεπεσμὸ καὶ τὴν καταστροφή, ἀλλὰ μιὰ δύναμη γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴ δημιουργία. Ἡ πίστη στὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ εἶναι ἡ μόνη δύναμη ποὺ κάνει τοὺς ἀνθρώπους δυνατούς. Δυνατοὺς νὰ κυριαρχοῦν στὸν ἑαυτό τους καὶ τὰ πάθη τους, δυνατοὺς νὰ κρατοῦν γερὰ τὸ τιμόνι τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς, δυνατοὺς νὰ κυβερνοῦν μὲ σύνεση καὶ δικαιοσύνη. Τέτοιους συνετοὺς ἀνθρώπους κάνει μόνο ἡ πίστη. Χωρὶς αὐτή, κάθε δύναμη στὰ χέρια τοῦ ἀνθρώπου γίνεται πολλὲς φορὲς καταστρεπτική.
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ
Ἔζησαν οἱ ἅγιοι μέσα στὸν κόσμο, ἀλλὰ δὲν συμβιβάστηκαν μὲ τὸν κόσμο. Κράτησαν τὴν πίστη τους χωρὶς συμβιβασμοὺς καὶ ὑποχωρήσεις. Σύνθημά τους εἶχαν: Πιστοί, ὁ,τιδήποτε κι ἂν μᾶς κοστίσει. Γι᾽ αὐτὸ καὶ προτίμησαν νὰ διωχθοῦν καὶ βασανισθοῦν παρὰ νὰ συνθηκολογήσουν μὲ τὸν ἁμαρτωλὸ κόσμο. Ἔτσι, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἄλλοι ἀπὸ τοὺς ἁγίους δέθηκαν στὸ «τύμπανο», ἕνα ὄργανο βασανιστικό. Ἄλλοι κοροϊδεύτηκαν, μαστιγώθηκαν, φυλακίσθηκαν, λιθοβολήθηκαν, πριονίσθηκαν, δοκίμασαν πολλὰ βασανιστήρια καὶ πέθαναν τελικὰ ἀπὸ τὸ μαχαίρι τοῦ δήμιου. Πιστεύουμε κι ἐμεῖς. Πῶς ὅμως; Συνήθως συνθηκολογοῦμε στὴν πρώτη σύγκρουση μὲ τὴν ἁμαρτωλὴ νοοτροπία τοῦ κόσμου. Δὲν κρατᾶμε τὴ γραμμή μας. Ὑποχωροῦμε εὔκολα. Συμβιβαζόμαστε. Ἂν ὅμως θέλουμε νὰ ἀνήκουμε στὸν ἔνδοξο κόσμο τῶν ἁγίων, πρέπει νὰ γίνουμε ἀγωνιστὲς τῆς πίστεως μὲ συνέπεια. Νὰ μερικὰ παραδείγματα ἀπὸ τὴν καθημερινή μας ζωή: Ἀγωνιστὴς τῆς πίστεως θὰ εἶσαι ὅταν δὲν δεχθεῖς νὰ χρησιμοποιήσεις ἄνομα μέσα γιὰ νὰ ἐξασφαλίσεις κέρδη. Ἂν προτιμήσεις νὰ μείνεις μὲ τὰ λίγα, παρὰ νὰ συμβιβασθεῖς μὲ τὸ πάθος τῆς πλεονεξίας. Ἡ συνέπεια στὴν χριστιανική σου πίστη σὲ ὑποχρεώνει νὰ πεῖς τὸ «ὄχι». Ἡ ζωὴ τῆς ἁγνότητας καὶ τῆς ἠθικῆς ἀξιοπρέπειας ποὺ κάνεις, προκαλεῖ ἴσως τὰ σχόλια καὶ τὶς εἰρωνεῖες τῶν συνεργατῶν, τῶν γνωστῶν σου. Ἐσὺ ὅμως πρέπει νὰ συνεχίσεις, ἀδιαφορώντας γιὰ τὸ τί θὰ ποῦν οἱ ἄλλοι. Κι ἂν ἀκόμα αὐτὸ σοῦ κοστίσει στὴν ἐξέλιξη, στὴν προ- αγωγὴ ἢ ἀκόμα καὶ στὴ θέση σου, μὴ συμβιβασθεῖς. Αὐτὸ θὰ πεῖ συνέπεια. Καὶ στὶς περιπτώσεις αὐτὲς θὰ σκεφθεῖς τοὺς ἁγίους, ἄντρες καὶ γυναῖκες, ποὺ σὲ παρόμοιες περιπτώσεις δὲν κάμφθηκαν, δὲν συνθηκολόγησαν. Κι αὐτὸ εἶναι νίκη! Δύσκολα πράγματα αὐτά. Ἐνῶ ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος ἡ ἁμαρτία εἶναι εὔκολη, «εὐπερίστατος», ὅπως σημει- ώνει ὁ Ἀπόστολος. Ὑπάρχει ὅμως ὁ τρόπος γιὰ νὰ μὴν παρασυρθοῦμε στὴν εὔκολη ζωὴ τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ νὰ προτιμήσουμε τὸ δύσκολο ἀγώνα τῆς πίστεως. Εἶναι μοναδικός: Νὰ ἀτενίζουμε στὸν ἡρωικὸ κόσμο τῶν ἁγίων τῆς πίστεώς μας καὶ πιὸ πολὺ στὸν «τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν». Στὴ στρατιὰ καὶ τὸν Ἀρχηγὸ τῶν ἀγωνιστῶν καὶ τῶν νικητῶν τῆς ζωῆς. Καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε καὶ ἐμεῖς «δι᾽ ὑπομονῆς τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα».
Περιοδικό "ΖΩΗ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: