Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

Ἱερέας, ράσα, γένεια καί μαλλιά - π. Βασιλείου Μπακογιάννη


Ἱερέας, ράσα, γένεια καί μαλλιά

ὑπό ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

  Ἀρχικά, οἱ Ἱερεῖς κούρευαν τό κεφάλι τους, ἀλλά ὄχι ὅπως γίνεται σήμερα. Ἄφηναν στό κεφάλι τους ἕνα γύρο ἀπό μαλλιά,  πού σχημάτιζε στεφάνι. Καί τοῦτο, γιά  νά θυμοῦνται τό ἀκάνθινο στεφάνι τοῦ Κυρίου.
Αὐτό  ἦταν «σῆμα καταθέν» γιά τούς Ἱερεῖς. Γι’αὐτό, ἄν   ὡς Ἱερεῖς  καθαιροῦντο, καί στή συνέχεια ἔδειχναν   μετάνοια, μποροῦσαν «τιμῆς ἕνεκεν»,  «τῷ τοῦ κλήρου κειρέσθωσαν σχήματι». (ΚΑ΄ τῆς ΣΤ). Μποροῦσαν, δηλαδή, νά κουρεύονται, ἀφήνοντας στό κεφάλι τους  αὐτό τό σημαδιακό στεφάνι. Διαφορετικά, ἄφηναν τά μαλλιά τους σάν τούς λαϊκούς,  « καθάπερ οἱ λαϊκοί, τήν κόμην ἐπιτρεφέτωσαν»  (ΚΑ΄ τῆς ΣΤ). («Ὁλόκληρη» Οἰκουμενική Σύνοδο ἀσχολεῖται μέ τίς τρίχες (!) τῶν Ἱερέων...!).
    Τό στεφάνι αὐτό, ἤ καλύτερα αὐτό τό ἄκομψο  κούρεμα,  σύν τῷ χρόνῳ καταργήθηκε   ἀπό τούς ἐν τῷ κόσμῳ Ἱερεῖς,   μέ ἀποτέλεσμα νά φέρνουν (οἱ ἐν τῷ κόσμῳ Ἱερεῖς) μακρυά μαλλιά, κοτσίδα καί γένεια. Ἀντίστροφα, οἱ  Ἱερομόναχοι  στά Μοναστήρια συνέχιζαν νά  φέρνουν τό στεφάνι στό κεφάλι τους. «Τοῦτο(=τόν ἀκάνθινον στέφανον) δέ μᾶλλον οἱ ἱερωμένοι μοναχοί σαφέστερα δηλοῦσιν, ἔχοντες ἐπάνω εἰς τήν κεφαλήν των ἕνα στέφανον κεκουρευμένον», μᾶς πληροφορεῖ ὁ Ἅγιος Συμεών  ὁ  Θεσ/νίκης  γιά τήν ἐποχή του (15οςαἰ.).  (Ἅπαντα, σελ. 324α).
Σύν τῷ χρόνῳ,   τό στεφάνι   αὐτό ἐξέλιπεν καί ἀπό τούς Ἱερομονάχους. Ἔτσι ὁλόκληρος ὁ κλῆρος, ἄγαμος καί ἔγγαμος, ἄφηνε τά  μαλλιά του καί τά γένεια του. Κάτι πού στήν πατρίδα μας ἦταν «νόμος ἀπαράβατος»,  τουλάχιστον μέχρι τά μέσα  τοῦ περασμένου αἰώνα. Ὥσπου σιγά-σιγά  ἐμφανίσθηκε ἡ  «μόδα» οἱ  Ἱερεῖς νά  μιμοῦνται τούς λαϊκούς, κουρεύοντας τά μαλλιά τους.
 Πιθανότητα αὐτό νά   ξεκίνησε ἐπί Κεμάλ Ἀτατούρκ.  Θέλοντας νά «πλήξει», καί νά ταπεινώσει  τόν  κλῆρο  τῆς Κων/πόλεως, ἔβγαλε «φιρμάνι», οἱ Ἱερεῖς τοῦ Πατριαρχείου νά κόψουν τά μαλλιά τους, νά κοντύνουν τά γένεια τους,  νά βγάλουν καί τά ράσα τους.   «Ἤμουν μικρό παιδάκι. Θά θυμᾶμαι γιά πάντα ἐκείνη τήν σκηνή. Τήν μάνα μου πού πῆρε τό ψαλίδι καί κλαίγοντας καί  θρηνῶντας ἔκοψε  τήν κοτσίδα τοῦ πατέρα! Ἔκλαιγε αὐτή, ἔκλαιγε καί ὁ πατέρας, κλαίγαμε καί ‘μεῖς τά παιδιά!» Διηγήθηκε  ἕνας  ὑπερήλικας  φαναριώτης κληρικός, στόν Ἀρχιμανδρίτη Δοσίθεο, καθηγούμενο τῆς Ἱεράς Μονής Τατάρνης. (Ἀρχιμ. Δοσιθέου, «Θέλω νά πιῶ ὅλο τόν Βόσπορο», σελ. 53-54).
   Γιατί ἔκλαιγαν ὁ παπᾶς καί ἡ παπαδιά; Μπορεῖ «τά ράσα καί τά γένεια νά μήν κάνουν τόν παπᾶ» , ἀλλά γιά τόν ὀρθόδοξο ἕλληνα χριστιανό  δέν νοεῖται παπᾶς, χωρίς ράσα, γένεια  καί μαλλιά!  Γι’αὐτό οὔτε καί  ὁ πλέον φιλελεύθερος κληρικός δέν τολμᾶ, ἐδῶ στήν πατρίδα μας,  νά ἐμφανισθεῖ στήν ἐνορία του μέ παντελόνι, μέ σακκάκι, κουρεμένος καί ξυρισμένος.   Ἔστω καί τυπικά θά φέρει λίγα γένεια καί  μαλλιά καί ἕνα ράσο πάνω του.  
Ἐπί ἀρχιερατείας Μελετίου (Μητροπολίτου Νικοπόλεως) ἐπισκέφθηκε τήν πόλη τῆς Πρέβεζας ἕνας ἐπώνυμος,  πατρινός πολίτης. Μοῦ ἔλεγε: «Ἔβλεπα καί θαύμαζα τούς Ἱερεῖς πού περπατοῦσαν στήν πόλη. Ὅλοι τους σεβάσμιοι, μέ γένεια, μέ μαλλιά, μέ καλλυμαύχι. Καί εἶπα, πώς γιά νά εἶναι τόσο καλοί οἱ Ἱερεῖς, θά πρέπει ἐδῶ νά ἔχουν καλό Δεσπότη».   (Ἔτσι πάει,   «καλός Δεσπότης, καλοί παπάδες»).   
  Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς ὁ ἀοίδιμος Μελέτιος, μία ἀπό τίς πρῶτες «κινήσεις», πού ἔκανε ὡς Μητροπολίτης ἦταν νά περάσει τό μήνυμα  στούς Ἱερεῖς του, πώς δέν τούς συμφέρει νά κουρεύονται, γιατί πέφτουν στή συνείδηση τοῦ κόσμου. Τούς εἶπε: «Ὁ Ἱερέας θά πρέπει μέ τό παρουσιαστικό του νά ἐμπνέει σεβασμό». Καί ἀναμφίβολα ἔτσι εἶναι.
 «Σέ παραδέχομαι!», εἶπε ἕνας ἄθεος (!) ἐκπαιδευτικός σέ φίλο του παραδοσιακό Ἱερέα, καί τοῦ φίλησε τό χέρι. «Ὁ σεβασμός ἐμπνέεται. Δέν ἐπιβάλλεται...!». 

35 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο κόσμος όλος έχει σεβασμό στους λεγόμενους παραδοσιακά ενδεδυμένους κληρικούς. Ο εκμοντερνισμός του ιερού κλήρου είναι έξω από την παράδοση της ιεροσύνης. Θα πρέπει οι επίσκοποι να εμπνεύσουν ή και να επιβάλουν την σωστή αμφίεση των κληρικών.
π. Νεόφυτος

Ανώνυμος είπε...

Σωστές ορθόδοξες θέσεις που θα πρέπει να τις προσέξουν ιδιαίτερα οι νεωτεριστές ρασοφόροι, και βέβαια η πλειοψηφία την νέων δεσποτάδων και ιερέων.

potamger@gmail.com είπε...

Ούκ απομαδαρώσατε τούς πώγωνας ύμών, γυναιξί γάρ εύπρ΄΄ες ό κτίσας έποίησε Θεός, άνδράσι δε άνάρμοστον έδικαίωσε [ΠΗΔΑΛΛΙΟΝ Εκδόσ,1976 σελ,117]

Ανώνυμος είπε...

Ο σεβαστός π. Βασίλειος Μπακογιάννης μας υπενθυμίζει τα αυτονόητα και άριστα κάνει. Αυτονόητα μεν, αλλά πολλοί εκ των αδελφών κληρικών, δεν τα πράττουν. Επικρατεί το κουρεμένο μαλλί και αντί για το σεβάσμιο γένι τώρα υπάρχει το μούσι. Ο κάθε επίσκοπος θα πρέπει σε ιερατική σύναξη να συζητήσει με όλους μας και αυτό το θέμα στο οποίο υπάρχουν εκπτώσεις.
π. Γεώργιος

potamger@gmail.com είπε...

Λευϊτικώ Ιθ’ 27 οὐ ποιήσετε σισόην ἐκ τῆς κόμης τῆς κεφαλῆς ὑμῶν, οὐδὲ φθερεῖτε τὴν ὄψιν τοῦ πώγωνος ὑμῶν. 28 καὶ ἐντομίδας οὐ ποιήσετε ἐπὶ ψυχῇ ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ γράμματα στικτὰ οὐ ποιήσετε ἐν ὑμῖν· ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν.
Λευϊτικώ Κα’ 1 εἶπε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· εἶπον τοῖς ἱερεῦσι τοῖς υἱοῖς - 5 καὶ φαλάκρωμα οὐ ξυρηθήσεσθε τὴν κεφαλὴν ἐπὶ νεκρῷ καὶ τὴν ὄψιν τοῦ πώγωνος οὐ ξυρήσονται καὶ ἐπὶ τὰς σάρκας αὐτῶν οὐ κατατεμοῦσιν ἐντομίδας. 6 ἅγιοι ἔσονται τῷ Θεῷ αὐτῶν καὶ οὐ βεβηλώσουσι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ αὐτῶν· τὰς γὰρ θυσίας Κυρίου δῶρα τοῦ Θεοῦ αὐτῶν αὐτοὶ προσφέρουσι καὶ ἔσονται ἅγιοι. Εδώ απαγορεύει καί το Τατουάζ,[ Πηδάλλιον σελ, 307]

Ανώνυμος είπε...

Ναι μεν αλλά…..
Λεπτομέρεια η αμφίεση των κληρικών.
Ούτε τα γένια ούτε τα ράσα κάνουν τους καλούς παπάδες.
Οι Μοναχοί και οι ιερομόναχοι ας τα έχουν.
Οι έγγαμοι κληρικοί μπορούν να έχουν κάτι σαν μουσάκι με κοντά τα μαλλιά.

Ανώνυμος είπε...

Γράψτε τα Χρυσόστομε π. Βασίλειε.
Μήπως και τα ακούσουν οι νεωτεριστές ιερείς του 21ου αιώνα για τους οποίους είχε προβλέψει ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

Ανώνυμος είπε...

Άρθρα ποιμαντικά, εποικοδομητικά και πάντα ωφέλημα αυτά του π. Βασιλείου. Ευχαριστίες στον συγγραφέα για τις υπενθυμίσεις με την παράθεση πηγών.

Ανώνυμος είπε...

Προς επίρρωση των γραφομένων.
Ο μακαριστός Μητροπολίτης Κόνιτσα (παραδοσιακός ιεράρχης) Σεβαστιανός έλεγε: παπάς αράσοτος άρα άσωτος.

Αντιγραφέας είπε...

Σε ερώτηση σε Μητροπολιτη της Θράκης αν θα πρέπει να επέλθει μία μεταβολή στην περιβολή κληρικών, δηλαδή αντί του ράσου που επιβλήθηκε μεταγενέστερα να κοστούμι μαύρο και γραβάτα, τόνισε: «Βέβαια, το ράσο είναι πολύ μεταγενέστερο, νομίζω ότι ο λαός μας αρχίζει να ετοιμάζεται σιγά-σιγά για κάτι τέτοιο. Ήδη βγήκαν στο εξωτερικό οι Έλληνες, είδαν τη συμπεριφορά των ιεραρχών, των κληρικών εκεί, χωρίς ράσα και δεν δυσκολεύονται να τους τιμήσουν και να τους σεβαστούν. Στην πατρίδα μας ακόμα υπάρχει ένα μούδιασμα πάνω σʼ αυτό, θέλουν ο ιερέας μας να φορά κάτι να ξεχωρίζει».
Πρόσθεσε πως «συμφωνώ ότι η αμφίεση του κλήρου σήμερα είναι βαριά κυρίως για τους εγγάμους κληρικούς, έχομε αγόρια για να γίνουν κληρικοί και δεν βρίσκουν εύκολα παπαδιές. Μία κοπέλα να παντρευτεί ένα αγόρι και την άλλη μέρα να τον δει δίπλα της με γενειάδα, με ράσα, με μανίκια, με καλυμμαύχια, η κοπέλα σοκάρεται, το ζούμε αυτό. Ήδη οι νεότεροι ιερείς μας βγάζουν το καλυμμαύχι, δεν φορούν το εξώρασο με τα μανίκια, το καλοκαίρι είναι πιο άνετοι, πηγαίνουν στη θάλασσα με τις παπαδιές και τα παιδιά τους μαζί με τον κόσμο» και συμπλήρωσε «οι νέες γενιές προετοιμάζονται, αλλά δεν πρέπει να γίνει βίαια».
«Νομίζετε πως πρέπει να γίνει απλοποίηση των αμφίων;», ρωτήθηκε ο Μητροπολίτης μας. «Εάν συνεχίσει η αμφίεσή μας, ο λόγος μας και ο τρόπος να είναι αυτή η συνέχεια της πλούσιας αρχαϊκής μας γλώσσας, της Βυζαντινής παραδόσεως που δεν θα μεταφέρεται στο σήμερα, τότε είναι καταδικασμένα να μείνουν λείψανα για το μουσείο. Ήδη πολλοί από τους Μητροπολίτες εδώ δεν φορούν μίτρα η οποία είναι αυτοκρατορικό σύμβολο», τόνισε και πρόσθεσε «κοιτάζουμε να απλοποιήσουμε τα άμφιά μας διότι πλέον προκαλούν, έχουμε βγάλει τις σημαίες από τα αυτοκίνητά μας».
Αντιγραφέας

Ανώνυμος είπε...

Στην Α Κορ. 11, 14 ο Απόστολος Παύλος γράφει:
«ἢ οὐδὲ αὐτὴ ἡ φύσις διδάσκει ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ, ἀτιμία αὐτῷ ἐστι»
γιατί να μην ισχύουν αυτά και για τους ιερείς;

Ανώνυμος είπε...

Το ράσο υπό την σημερινή του μορφή δεν ήταν δείγμα ιερωσύνης στην εκκλησία. Οι κληρικοί φορούσαν ενδυμασίες όπως οι λαϊκοί. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες και πορτρέτα κληρικών και αρχιερέων που φορούσαν τις τοπικές ενδυμασίες. Είναι σε όλους γνωστό ότι μετά την απελευθέρωση, επί Βαυαροκρατίας και βασιλέα Όθωνα αφού είχε κλείσει τα περισσότερα μοναστήρια, η τότε Ιερά Σύνοδος αναγκάστηκε με την υπ' αριθμόν 4 821/28 Μαΐου 1855 Εγκύκλιο της, και επέβαλε, χάριν ομοιομορφίας προς τους μοναχούς τη σημερινή ενδυμασία για όλους τους κληρικούς...
Και όπως είχε παρατήσει ο αοίδιμος Μητροπολίτης Περιστερίου κυρός Αλέξανδρος, η Σύνοδος με την προηγούμενη εγκύκλιό της δεν κάνει ούτε νύξη για ράσα και αντεριά "παρεκτός, του να φορούν του λοιπού, ενδύματα εκ μέλανος ή άλλου σεμνού και βαθύχροου χρώματος". Εν πάση περιπτώσει, η σημερινή ενδυμασία των κληρικών έχει ιστορία μόλις μετά την απελευθέρωση του 1821.
Μήπως πρέπει να γίνει επιστροφή στην προ βαυαροκρατίας διάταγμα;

Ανώνυμος είπε...

Εκπέμπει το σωστό μήνυμα το άρθρο αυτό του π. Β.Μ. σε μια εποχή αμφισβητήσεων για ανατροπές στην παράδοση της εξωτερικής αμφίεσης των κληρικών μας της ευλογημένης ελληνορθόδοξης Ελλάδας.

Ανώνυμος είπε...

Περισσότερο ἀπό τήν ἐξωτερική εὐπρέπεια τοῦ Ἱερέως ἔχει ἀξία τό ἐσωτερικό ἔνδυμα καί ἡ ψυχική εὐπρέπειά του. Καί ἡ ἐξωτερική του ὅμως ἐμφάνιση πρέπει νά εἶναι κόσμια, ὥστε νά ἀναπαύει τίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν, καί νά ἀποβαίνει ἡ αἰσθητή καί ζῶσα εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ

Ανώνυμος είπε...

Ακούν οι μοντέρνοι αράσωτοι και κομψευόμενοι παπάδες;

Ανώνυμος είπε...


Γνωστά όλα αυτά και βέβαια σωστά. Δυστυχώς όμως ελάχιστοι από τους νέους κληρικούς τα ακολουθούν.

Ανώνυμος είπε...

Οι παλαιοί κληρικοί έδιδαν ιδιαίτερη σημασία στην σωστή εμφάνιση τους σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας. Οι νεότεροι είναι του νεόφερτου κλίματος με μαλλιά κουρεμένα μια μούσι αντί για γένια ενώ πολλές φορές δεν είναι κατάλληλα και τα ράσα τους. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και εις τους νεότερους αρχιερείς με κούρεμα και μουσάκι που αν βγάλουν το ράσο μοιάζουν σαν γαμπροί. Τι να πεις νέα ήθη σε αυτούς τους νέους καιρούς.

Ανώνυμος είπε...

Οι κληρικοί μας εδώ κυκλοφορούν με πολιτική ενδυμασία. Στον ναό φορούν μόνο αντερί. Για μας ούτε τα ράσα, ούτε τα γένια, ούτε τα μαλλιά κάνουν τον παπά. Μια χαρά είναι. Τον Παπά τον κάνει μόνο η Χάρη της ιεροσύνης και η μνημόνευση του Αρχιεπισκόπου.
Διονύσης Μαρκάτος
Μόντρεαλ

Ανώνυμος είπε...

Το αρθρο μου αρεσε!
Στην εκκλησιαστικη ιστορια εχουμε δει κ ρασα κ αρχομανιες κ κενοδοξιες,θυμους, φονους,,,,εχουμε δει πολλα.Δεν μου αρεσει ο νεοτερισμος οσον αφορα το ρασο κ γενικα καθε τι που προδιδει την ορθοδοξη πραγματικοτητα,δεδομενου πως εχω υπ'οψιν τα λογια του ιερου Χρυσοστομου, οτι εκτος του λειτουργικου αξιωματος ,ο ιερευς πρεπει να αφοσιωνεται κ στην οικοδομη του ποιμνιου,να περιφρασει την ποιμνη πολυ καλα και να ανταποκρινεται πολυ καλα οταν προκειται περι της δυναμης του λογου εκτος των αρετων αλλα και στην φυλαξη της ορθοτητας των δογματων.Η δε σχεση του με το ποιμνιο δεν μπορει να ειναι κατι αλλο εκτος σχεση Πατρος προς τεκνα.

Οταν λοιπον ο αγιος αυτος Πατηρ της Ορθοδοξου Εκκλησιας χαρακτηριΖει το ιερατικο αξιωμα''αγγελικο'',,,,αφου η ιερωσυνη ασκειται μεν επι της γης ,,,,,,'''''''ανηκει ομως στην ταξη των επουρανιων ταγματων,,,,εμεις τι πρεπει να κανουμε οταν βλεπουμε κληρικους να φορτουν ρεμπουμπλικα,κανονικα κοστουμια να κοβουν και να βαφουν τα μαλλια και τα γενια τους κλπ;;;;;
Θα μπορουσαμε να χαρακτηρισουμε ''υπερφυσικο χαρακτηρα της ιερωσυνης'',οπως θα διακριναμε στους αγιους: Πατερες, τους νεοτερισμους που παραθεσαμε παραπανω;;;;;

Ανώνυμος είπε...

Ειμαι ένας «μονδέρνος» ιερέας κατά τους σχολιαστές, της ωραίας αναφοράς του π. Βασιλείου . Και διερωτώμαι: Προέρχομαι από ένα καλό Δεσπότη, αλλά επειδή είμαι «μονδέρνος», είμαι και κακός παπάς; Σε αντίθετη περίπτωση , εάν ήμουν δηλαδή παραδοσιακός, θα ήμουν καλός παπάς…..!!!
Αγαπητοί αδελφοί και συναδελφοί, σάς θυμίζει κάτι το: « ο αναμάρτητος υμών πρώτος βαλέτω λίθον» ;
Ας κοιτάξουμε λοιπόν όλοι, αντί να ασχολούμαστε με τους Ιερούς Κανόνες και να τους χρησιμοποιούμε όπως μας εξυπηρετούν, να κάνουμε τον αγώνα μας και είμαι σίγουρος ότι θα μας φωτίσει ο Αγιος Θεός, να επανέλθουμε όλοι εκεί που πρέπει…..

Ανώνυμος είπε...


Ολοι οι σύγχρονοι αγιοι κληρικοί ήταν παραδοσιακοί Ἄγιος Ἀμφιλόχιος, Ἄγιος Ιάκωβος, Ἄγιος Πορφύριος, αλλά και άλλοι ἐκλεκτοί Ιερείς όπως π.Αθανάσιος Χαμακιώτης, π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος και τόσοι άλλοι. Τυχαίο είναι αυτό;

Ανώνυμος είπε...«Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια».

Ανώνυμος είπε...

Μην ανησυχείτε αδελφοί!
Στην επόμενη διακυβέρνηση της αριστεράς οι ιερείς δεν θα πληρώνονται ούτε θα φέρουν γενειάδα και ράσα!
Θα δώσει λύση στα θέματα που σας απασχολούν ο Τσίπρας...!!!


Και για να μιλήσουμε τώρα σοβαρά θα πρέπει να μελετήσουμε εις βάθος περί των αμφίων - ενδυμασίας των ιερέων καθώς για την κόμη τους. Επί παραδείγματι, το φελόνι του ιερέως υιοθετήθηκε από την καθημερινή ενδυμασία του κληρικού που φορούσε ένδυμα που ομοίαζε με κάπα κλπ....
Επιπλέον, ο όσιος Νικόδημος Αγιορείτης στον σχολιασμό του στους Ιερούς Κανόνες στο Πηδάλιο αναφέρει ότι το ράσο είναι ένδυμα των μοναχών και για να προκαλέσω ακόμα περισσότερο την καλή περιέργειά σας, ψάξτε να δείτε τι σχολιάζει για την κοτσίδα των κληρικών...!!!

Και επιτέλους ας ασχολούμαστε με τον εαυτό μας κι ας αφήσουμε τους υπολοίπους να ακολουθήσουν την πορεία τους. Άλλωστε ο κάθε άνθρωπος και δη κληρικός είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του.

Και κάτι άλλο προς τον κατά τα άλλα σεβαστό π. Βασίλειο... και τους υπολοίπους ιερομονάχους εν τω κόσμω...!!
Στην κουρά τους δεν υποσχέθηκαν παρθενία, ακτημοσύνη και υπακοή καθώς και να διαμείνουν μέχρι την μακαρία και οσιακή τελείωσή τους στην μονή της μετανοίας τους;;;

Αυτά... και καλημέρα σας....!!!

Ανώνυμος είπε...

Δεν είναι καθόλου μια χαρά Διονύση Μαρκάτο, έτσι όπως τα περιγράφεις! Είναι κακά, πολύ κακά, χωρίς ράσο και γένια.
Τον ιερεά τον κάνει η χάρη της ιερωσύνης και το ορθόδοξη αφοσίωση του στις ι.παραδόσεις και στην Πίστη.

Έλληνας

Ανώνυμος είπε...

2:20 π.μ.
Αγώνας με πράγματα κόντρα τους ιερούς Κανόνες δεν είναι αγώνας, αλλά κατάντια!

Έλληνας

Ανώνυμος είπε...

διόρθωση: και η ορθόδοξη αφοσίωση...

Ανώνυμος είπε...

Οποίος ήθελε να γίνει ιερέας είτε έγγαμος είτε αγαμος ήξερε ότι πρέπει να έχει γενιά μαλλιά και ράσα..όπως ο στρατιωτικός φέρει συγκεκριμένη στολή και ξυρίζεται κάθε μέρα και γενικά προσέχει την εμφάνιση..είναι απλά τα πραγμαρα.δεν υπάρχουν εκπτώσεις..

Π. Νικόλαος Καπνιάς είπε...

Αναδημοσιεύω το ακόλουθο κείμενο του Π. Σπυρίδωνα Σκουτη. Έχει άμεση σχέση με το θέμα. Ο Ιερέας αγαπητοί μου επιβάλλεται να ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος, μέσα στην ενορία του. Το ράσο και η παραδοσιακή εμφάνιση του ιερέα θα μπορούσε ενδεχομένως ελαφρά να απλοποιηθεί, δεν θα έπρεπε όμως σε καμμία περίπτωση να καταργηθεί, ακριβώς γι' αυτό το λόγο: για να αποτελεί ΣΗΜΕΙΟ, ένδειξη του διαφορετικού, υπενθύμιση της Θείας Παρουσίας.

«Ήθελα εδώ και μέρες να μοιραστώ μαζί σας ένα περιστατικό που έζησα πριν κάποιες μέρες όταν βρέθηκα για λίγο στην Αθήνα.Το πατρικό μου βρίσκεται στα Πατήσια. Καθώς λοιπόν επέστρεφα από το αεροδρόμιο στο σπίτι, επέλεξα να περπατήσω στην Αθήνα στη λεωφόρο Πατησίων. Οφείλω να πω ότι παρόλο που είμαι 6 χρόνια στην αγαπημένη Λήμνο ερχόμενος από την Αθήνα δεν μπορώ να προσαρμοστώ εύκολα αν και έχω ζήσει και σε άλλα μέρη της επαρχίας και παλαιότερα. Η Αθήνα όσο χάλια και να γίνει παραμένει η μεγάλη μου αγάπη.


Τη στιγμή λοιπόν που περπατούσα έρχεται ένας κύριος σε άθλια κατάσταση, (προφανώς άστεγος και ταλαιπωρημένος ). Μου ζήτησε πολύ ευγενικά και με ιδιαίτερη ευλάβεια να του δώσω κάποια χρήματα. Του δίνω κάτι και όταν με ευχαρίστησε μου ζήτησε μια μεγάλη χάρη. Μου λέει «Σημείωσε πάτερ μου το όνομα Βασιλική, είναι η μανούλα μου που έφυγε για τον ουρανό πριν 3 μέρες και έχει ανάγκη προσευχής».

Και αυτό είναι ένα από τα περιστατικά. Κάθε φορά που πάω στην Αθήνα γυρνάω με ένα μπλοκάκι γεμάτο ονόματα από απλούς ανθρώπους που με πλησιάζουν έτσι ξαφνικά και μου λένε να σημειώσω κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο που έχει πρόβλημα και χρειάζεται βοήθεια.

Αυτοί είναι οι παπάδες, οι τύποι με τα μαύρα. Σαν την μύγα μέσα στο γάλα εντός του σύγχρονου και τεχνολογικού κόσμου αλλά η παρουσία τους μυρίζει ουρανό και παράδεισο. Το ράσο , αυτή τη ευλογημένη μαρτυρία που δείχνει την κατεύθυνση προς τον ουρανό. Όσα χρόνια και να περάσουν όπου και να φτάσει η τεχνολογία και η επιστήμη, το ράσο θα μας δείχνει τον δρόμο του ουρανού και του παραδείσου.

Αυτός ο ευλογημένος ασπασμός, που δεν φυλάμε απλά το χέρι του συγκεκριμένου ανθρώπου αλλά ασπαζόμαστε τα χέρια που πιάνουν τον Χριστό, μια ολόκληρη αποστολική διαδοχή, μια ιστορική ευλογημένη και αγιασμένη παρακαταθήκη που έρχεται από τα βάθη της δημιουργίας της Εκκλησίας. Από τον ίδιο τον Κύριο μας…

Αγαπητοί μου…. Όταν βλέπετε Ιερέα στον δρόμο, στο super market, οπουδήποτε…. Να γεμίζει χαρά η καρδιά σας. Δεν είναι η παρουσία ενός απλού προσώπου αλλά στο πρόσωπο αυτό του απλού παπά βρίσκεται όλη η Πεντηκοστή. Αυτά τα ευλογημένα χέρια τα οποία ο ιερέας δανείζει στον Θεό και Εκείνος έρχεται ως πρόσωπο με τη χάρη του Παναγίου πνεύματος και αγιάζει τα πάντα. Και ο παπάς πάντα στον χαιρετισμό «Την ευχή σας πάτερ» να δίνει με χαρά την ευλογία όχι τη δική του αλλά του Κυρίου, διότι από εκεί πηγάζουν τα πάντα.

Αυτό το ευλογημένο μαύρο ράσο, που όμως έχει περισσότερο φως ακόμα και από τον ίδιο τον ήλιο»

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στον π. Νικόλαο Καπνιά για τις σωστές απόψεις του. Σύμφωνουν με την Παράδοση.
Πιο συχνά να γράφει σχόλια.

Ανώνυμος είπε...

Στις θέσεις πάντα υπάρχουν και αντιθέσεις και καλός είναι ο γόνιμος και δημιουργικός διάλογος. Όμως πρέπει να υπάρχει και η πειθαρχεία στα θεσπισμένα και να σταματούν σύγχρονοι πειραματισμούς που είναι έξω από την ορθή γραμμή της Εκκλησιαστικής τάξεως. blogspot

Ανώνυμος είπε...

Ποια είναι η ορθόδοξη παράδοση στο θέμα μπορεί να δει κανείς στο σχετικό βιβλίο του λογοτέχνη Πάνου Μιχελή "Η ενδυμασία του κλήρου" που βρίσκεται στο https://www.ebooks4greeks.gr/h-endymasia-tou-klhrou
Από την αρχή της ζωής της Εκκλησίας μέχρι την Τουρκοκρατία οι κληρικοί στην καθημερινή τους ζωή δεν φορούσαν ποτέ τα ενδύματα των μοναχών, αλλά των λαϊκών. Κι αυτό δεν το όρισαν οι Άγιοι Πατέρες τυχαία, οι βαθύτεροι θεολογικοί λόγοι αναλύονται στο αναφερόμενο βιβλίο. Ο νεωτερισμός λοιπόν να φορούν οι έγγαμοι κληρικοί εν τω κόσμω τα ενδύματα των μοναχών, είναι αντίθετος και με τη μακραίωνη ορθόδοξη παράδοση και με την ορθόδοξη θεολογία. Αλλά, δυστυχώς, υπάρχουν σήμερα νεωτεριστές που δεν τις σέβονται και εναντιώνονται σ' αμφότερες.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 9:15 μ.μ. δεν ξέρεις τι λες!!!
Η προσπάθεια σου να κάνεις το πικρό γλυκύ και το γλυκύ πικρό, μόνο τον γέλωτα προκαλεί!!

Εντελώς αντεστραμμένα τα γράφεις!!

Ανώνυμος είπε...

Ο νεωτερισμός λοιπόν να θέλουν φορούν οι έγγαμοι κληρικοί στον κόσμο τα ενδύματα των λαΪκών, ΑΥΤΟΣ είναι αντίθετος και με τη μακραίωνη ορθόδοξη παράδοση και με την ορθόδοξη θεολογία.

Ανώνυμος είπε...

«Διατάζοντάς τα όλα όπως του αρέσουν και κατά το δοκούν, έρχεται ο μεταρρυθμιστής μας (ο Νεόφυτος Δούκας) και στο θέμα της ενδυμασίας, και θέλει τώρα να ντύσει τους αρχιερείς μας με το ένδυμα των μοναχών που μένουν στα μοναστήρια. Κι αυτό γιατί; Είναι μήπως παλαιά συνήθεια της Εκκλησίας; Όχι, καθώς στους πρώτους αιώνες ο Αφρικανός, ο Αιγύπτιος και ο Ρωμαίος κληρικός δεν είχαν το ίδιο ένδυμα, αλλά ο καθένας φορούσε εκείνο του τόπου του. Μόνο στην εκκλησία οι εκκλησιαστικές στολές και τα ιερά άμφια υπήρξαν και υπάρχουν τα ίδια, και αυτή μόνο η ενδυμασία ενώνει και διακρίνει παντού το ιερατικό τάγμα» (Ιγνάτιος, Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας, «Απολογία Ιστορική Και Κριτική Υπέρ Του Ιερού Κλήρου Της Ανατολικής Εκκλησίας Κατά Των Συκοφαντιών Του Νεοφύτου Δούκα», 1815, σελ. 76-77, απόδοση στη δημοτική).

Αυτά ας τα τα ακούνε οι σημερινοί νεωτεριστές, που σαν τότε τον Νεόφυτο Δούκα θέλουν κι αυτοί σήμερα να φορούν οι αρχιερείς και οι ιερείς μας το ένδυμα των μοναχών που μένουν στα μοναστήρια.

Παράδοση γι' αυτούς δεν είναι η μακραίωνη Ι. Παράδοση (κατά την οποία οι κληρικοί ποτέ δεν φορούσαν τα ενδύματα των μοναχών) αλλά αυτό που επικρατεί σήμερα.

Δεν τους ενδιαφέρει η ιστορία της Εκκλησίας, αλλά υποστηρίζουν με φανατισμό αυτό που σήμερα επικρατεί μόνο και μόνο επειδή επικρατεί.

Αν σήμερα οι κληρικοί δεν φορούσαν τα ενδύματα των μοναχών, οι ίδιοι άνθρωποι θα προσπαθούσαν να βρουν επιχειρήματα εναντίον της ρασοφορίας του εγγάμου κλήρου. Κι αυτό γιατί δεν εξετάζουν αντικειμενικά, δεν θέλουν να εξετάσουν αντικειμενικά (αφού αυτό θα ήταν αντίθετο στον επικρατούντα νεωτερισμό), ποια είναι η μακραίωνη ιστορικά πράξη της Εκκλησίας.

Ανώνυμος είπε...

"Τοὺς λεγομένους ἐρημίτας, οἵτινες μελανειμονοῦντες, καὶ τὰς κεφαλὰς κομῶντες περιάγουσι τὰς πόλεις, μεταξὺ ἀνδρῶν λαϊκῶν, καὶ γυναικῶν ἀναστρεφόμενοι, καὶ τὸ οἰκεῖον ἐπάγγελμα καθυβρίζοντες, ὁρίζομεν, εἰ μὲν αἱροῦνται, τὰς κόμας ἀποκειράμενοι, τὸ τῶν λοιπῶν μοναχῶν ἀναδέξασθαι σχῆμα, τούτους ἐν μοναστηρίῳ ἐγκαθίστασθαι, καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ἐγκαταλέγεσθαι. Εἰ δὲ μὴ τοῦτο προέλοιντο, παντάπασιν αὐτοὺς τῶν πόλεων ἀπελαύνεσθαι, καὶ τὰς ἐρήμους οἰκεῖν, ἐξ ὧν καὶ τὰς ἐπωνυμίας ἑαυτοῖς ἀνεπλάσαντο" (ΜΒ΄ Κανόνας της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου).

Ο κανόνας ορίζει οι ερημίτες που γύριζαν τότε στις πόλεις (κάτι σαν αρχιμανδρίτες ένα πράγμα) να μην έχουν μακριά μαλλιά, όπως δεν είχαν μακριά μαλλιά και οι υπόλοιποι μοναχοί (τὰς κόμας ἀποκειράμενοι, τὸ τῶν λοιπῶν μοναχῶν ἀναδέξασθαι σχῆμα) και να πάνε να ζήσουν σε μοναστήρι. Διαφορετικά, να πάνε να ζήσουν στην έρημο.

Οι σύγχρονοι νεωτεριστές, που δεν σέβονται τους ιερούς κανόνες αλλά υποστηρίζουν άκριτα οτιδήποτε επικρατεί σήμερα, λένε αντίθετα με την Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο ότι οι μοναχοί πρέπει να έχουν μακριά μαλλιά.