Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2021

Δυό σκέψεις και απορίες από ένα μη θεολόγο σχετικά με την πανδημία του Κορονοϊού και την θέση των Χριστιανών. - ΑΛ- ΑΝ

Δυό σκέψεις και απορίες  από ένα μη θεολόγο σχετικά με την πανδημία του   Κορονοϊού  και την  θέση των Χριστιανών.
 
1. Σε περίπτωση ασθενειών  πού  πρέπει να προσφεύγουμε οι Χριστιανοί;
 
 α . Ο άνθρωπος προς αντιμετώπιση κάθε προβλήματος,  πρέπει να ακολουθεί τον κανόνα  που για κάθε θέμα καθόρισε ο Νομοθέτης Θεός, και βεβαίως  μπορεί να ζητά την κατ’ εξαίρεση επέμβασή Του, δηλ. το θαύμα, χωρίς να  θεωρεί   ότι ο Θεός είναι υποχρεωμένος  να κάνει το Θαύμα.
 Είχα ακούσει σε ομιλία του Γέροντα Μωϋσή,  ότι  η στιγμιαία αναστολή κάποιου φυσικού νόμου,  από τον Νομοθέτη Θεό  γίνεται όποτε ο Θεός κρίνει , με οποιοδήποτε τρόπο, για οποιονδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε άνθρωπο , «καλό ή  κακό» , και νομίζω ότι εκφράζει την πραγματικότητα.
Για την αντιμετώπιση των ασθενειών όπως και της  παρούσας πανδημίας  ο Νομοθέτης Θεός, γνωρίζω ακροθιγώς , ότι έχει  προβλέψει για  την ύπαρξη των Ιατρών και των Φαρμακοποιών όπως παρουσιάζονται στο βιβλίο Σοφία Σειράχ  κεφάλαιο 38 όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής :
Τίμα τον ιατρόν διότι ο Κύριος «έκτισεν»  αυτόν 38,1 . …καθ όσον  «εκ του Θεού προέρχεται η δια του ιατρού θεραπεία.»  38,2 .
Ο κύριος έδωσε εκ της γής φάρμακα και ο φρόνιμος άνθρωπος δεν τα αποστρέφεται 38,4.
Ο  Κύριος έδωκεν εις τους ανθρώπους την (ιατρικήν) επιστήμην δια να δοξάζονται  οι ιατροί δια των θαυματουργικών ενεργειών του Θεού. 38,6
Διά των (φαρμάκων) εθεράπευσε  και αφήρεσε τις οχλήσεις  των ασθενών. 38,7
Ο μυρεψός (φαρμακοποιός) κατασκευάζει εκ των βοτάνων σύνθεσιν …. φαρμάκων  και εφευρίσκει ατέλειωτη σειρά συνθέσεων, ώστε να έρχεται η θεραπεία εκ των φαρμάκων αυτού   εις όλους τους ασθενείς της γής. 38,8
Τέκνον μου όταν ασθενήσεις , μη αδιαφορείς , αλλά παρακάλεσε τον Κύριον και αυτός θα σε θεραπεύσει. Απομάκρυνε την αμαρτίαν, έχε καθαράς τας χείρας σου από αδικίας και πάσης αμαρτίας .  38 ,9,10
Εάν  αγαπητοί αδελφοί  ο Θεός ορίζει , ότι Αυτός μας θεραπεύει ΔΙΑ των ιατρών και των μυρεψών εμείς δικαιούμεθα να πηγαίνομε  αντίθετα προς τις εντολές  Του ;
 
β.  Μη  τήρηση μέτρων πρόληψης  της πανδημίας και εμβολιασμός.
 
Πολλοί ένθερμοι αδελφοί  δεν τηρούν  τα προτεινόμενα μέτρα από τους  γιατρούς,
(κυρίως τον πρώτο καιρό) διότι πίστευαν και εν μέρει πιστεύουν   ότι δεν θα επιτρέψει ο Κύριος να προσβληθούν  οι πιστοί από τον ιό και μερικοί τα περιγελούσαν.  Κάποιοι δε κομπάζοντας πίστευαν και διέδιδαν ότι μέσα στις εκκλησίες καμιά ασθένεια  δεν μεταδίδεται γιατί ο τόπος είναι  αγιασμένος.
Πουθενά δεν έχω διαβάσει στην Γραφή, χωρίς να είμαι ειδικός, κάποια τέτοια διαβεβαίωση  του  Κυρίου. Αν κάποιος αδελφός  μπορεί να με παραπέμψει  κάπου θα του ήμουν πολύ ευγνώμων. Μάλιστα πολύ συχνά μου έρχεται στο νού η απάντηση του Κυρίου στον Σατανά , που τον καλούσε να πέσει κάτω από το πτερύγιο του Ναού, με την βεβαιότητα ότι δεν θα πάθει τίποτα, βασιζόμενος στη Γραφή όπου όριζε ότι οι άγγελοι του Κυρίου «επί χειρών αρούσί  σε μήποτε προσκόψεις προς λίθον  τον πόδα σου».  Ο  Κύριος δεν τηρεί την «Γραφική»  πρόταση του σατανά και του απαντά  με το Γραφικό, « ουκ ΕΚΠΕΙΡΑΣΕΙΣ  Κύριον τον Θεόν σου». Αλήθεια  η αδιαφορία μας να λάβουμε τα αναγκαία  υγειονομικά μέτρα αναμένοντας  την θαυματουργική επέμβαση του Κυρίου μήπως είναι  «Εκπειρασμος» προς τον Κύριο;;
 
2. Ένα άλλο πρόβλημα που προβλημάτισε  αρκετούς  χριστιανούς είναι ο τρόπος μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας εις τους ασθενείς.
 
α)  Σχετικά με την Θεία Κοινωνία και τον τρόπο που δίδεται σε ασθενούντας πιστούς σε περιπτώσεις  πανδημιών και τον  ενδεχόμενο κίνδυνο μόλυνσης των πιστών,  διάβασα  στο  Πηδάλιο τον κανόνα ΚΗ΄ της 6ης Οικουμενικής Συνόδου,   και το σχετικό σχόλιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, όπου ορίζει πώς πρέπει να κοινωνούν οι ασθενούντες εκ πανώλης με  βάση τον άνω κανόνα , όπου αναφέρει:
«Οθεν  και ιερείς και Αρχιερείς πρέπει εν καιρώ πανώλης να μεταχειρίζονται τρόπον εις το μεταλαμβάνουν τους ασθενούντας….. να βάζουν τον Άγιον άρτον  εις τι αγγείον ιερόν και εκείθεν  να το λαμβάνουν , ή οι μόρται, ή οι ασθενείς  δια λαβίδος. Το δε αγγείον  συν τη λαβίδι  να βάνεται εις το ξύδι, και το οξύδι, να ρίπτηται στο χωνευτήριον, ή με όποιον άλλον τρόπον δυνηθώσιν , ασφαλέστερον και κανονικόν»
 
β). Ο συμπολίτης μας καθηγητής  Εκκλησιαστικού Δικαίου κ. Γεώργιος Ανδρουτσόπουλος, στις 22/11/2020 στην εφημερίδα Καθημερινή δημοσίευσε άρθρο του με θέμα « Θεία Κοινωνία και Κορονοϊός» όπου  αφού ξεκαθαρίζει ότι το Δόγμα της Εκκλησίας είναι η Θεία Ευχαριστία και όχι ο τρόπος μετάδοσής της, για τούτο και κατά  καιρούς έχει αλλάξει, καταλήγει ότι αν κριθεί ότι με τον παραδοσιακό τρόπο μεταδόσεως της Θείας Ευχαριστίας  μεταδίδεται ο ιός θα πρέπει η Εκκλησία να επιλέξει είτε μία προσωρινή εναλλακτική μέθοδο του τρόπου μετάδοσης , είτε να ζητήσει από τους πιστούς την προσωρινή αποχή από την Θεία Κοινωνία. Τέτοιες εναλλακτικές μέθοδοι εφαρμόζονται σε πολλές Ορθόδοξες εκκλησίες. Στις ΗΠΑ, επελέγη η μετάδοσις να γίνεται με ιερές λαβίδες μιάς χρήσεως. Στην Ευρώπη, Όταν μεταλαμβάνει ένας  πιστός η αγία λαβίδα εμβαπτίζεται σε αλκοολούχο διάλειμμα και συνεχίζεται η κοινωνία του επομένου πιστού.  Σε μητροπόλεις της Αφρικής, ενσταλάζουν την Θεία κοινωνία στο ανοικτό στόμα του πιστού χωρίς να έρχεται σε επαφή η Αγία Λαβίδα με το στόμα του . Και ενδεχομένως να  υπάρχουν και άλλοι τρόποι ασφαλείς και κανονικοί  όπως προτείνει  ο Αγιος Νικόδημος.
 
3. Τέλος για τους αδελφούς που δεν λαμβάνουν τα μέτρα  προστασίας και δεν εμβολιάζονται διότι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ιός,   θα ήθελα να τους  παρακαλούσα να κάνουν ΑΓΑΠΗ για τους αδύναμους αδελφούς τους ,  κατά το Παύλειον  «ΟΥ ΜΗ ΦΑΓΩ ΚΡΕΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ, ίνα μη τον αδελφόν μου σκανδαλίσω»
 
Θα ήμουν ευγνώμων για οποιαδήποτε παρατήρηση αρνητική ή θετική  με παραπομπή στα κείμενα.
 
ΑΛ- ΑΝ

14 σχόλια:

Σπυρίδων Σεργιαννης είπε...

Χαίρεται κυρίε ΑΛ - Αν. Διάβασα με προσοχή το κείμενο που δημοσιεύσατε και από την στιγμή που και εσείς ζητάτε οποιαδήποτε παρατήρηση, αποφάσισα να σας απάντησω.
Καταρχάς, νομίζω πως θα ήταν πιο ωραίο να είχατε προσυπογραψει το κείμενο με το ονοματεπώνυμο σας. Θα έδινε θεωρώ μια πιο επίσημη νότα. Αλλά στο θέμα μας.
1.Πολλή ενδιαφέρουσα η πρώτη σας παράγραφος, και πολύ ωφέλιμος ο λόγος που μεταφέρεται του Γέροντος Μωυσή. Δεν ξέρω όμως εάν όταν εννοούμε φάρμακα, συμπεριλαμβανουμε και το εμβόλια που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο. Αυτό κάποιος ειδικός θα μπορούσε να το διασαφηνισει.
2. Δεν έχω διαβάσει το Πηδάλιο, αλλά από αυτό που παραθετεται, νομιζω πως εσείς το εκλαμβάνεται λάθος, διότι ταυτίζεται τον άρρωστο με τον υγιή. Στον κανόνα μιλάει ο Άγιος Νικόδημος, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ένας ιερέας, πρέπει να κοινωνησει έναν άρρωστος με την φοβερή πανωλη, του τότε. Δεν αναφέρεται στο πως πρέπει να μετά λαμβάνουν τους πιστούς οι ιερεις σε καιρό πανδημίας. Αλλά και πάλι δείτε την αντίφαση. Ο Άγιος λέγει με την χρήση λαβίδας. Έτσι πιστεύω ότι είναι εντελώς άκυρος ο συσχετισμός.
3. Ο τρόπος μεταδοσης της Θείας Κοινωνίας, σύμφωνα με ορισμένους αποτελεί δόγμα, σύμφωνα με άλλους όχι. Αυτό που σίγουρα αποτελεί δόγμα, είναι ο τρόπος που θα γίνει η αλλαγή της μεταδοσης. Και εξηγούμε. Εάν η Εκκλησία, αποφασίσει ότι όντως πρέπει να αλλάξει ο τρόπος μεταδοσης, αυτό πρέπει να γίνει Συνοδικα. Συνοδικα η Εκκλησία αποφασίζει, και όχι κάποιο όργανο της Εκκλησίας, όπως ας πούμε η ΔΙΣ, όταν αναφερόμαστε στην Εκκλησία της Ελλάδος. Όλοι οι Αρχιερεις, εν προσευχή και συζήτηση, αποφασίζουν, όχι μόνον οι 12 εκλεκτοί.
Αναφέρετε το παράδειγμα της Εκκλησίας της Αμερικής και επειδή ζητήσατε και παραπομπές θα σας δώσω. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η άμεση απόφαση για χρήση πολλαπλών λαβιδων. Έτσι εντελώς τυχαία, παρακολούθησα την χειροτονία του Επισκόπου Εξαμιλιου μέσω διαδικτύου, και είδα ότι ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, π. Ελπιδοφόρος κοινωνουσε ο ίδιος τους πιστούς με μια λαβίδα. Σας παραθέτω τον σύνδεσμο (πηγαίνετε επιτόπου στο λεπτό 4.20. 15) https://youtu.be/Op-ZilqX6d0. Τα συμπεράσματα δικά σας.
Αναφέρετε για απολύμανση των λαβιδων σε κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες. Θα σας πω, από αδελφικό μου φίλο ιερεα, ότι αρκετοί ιερείς είχαν δίπλα τους ένα άδειο δισκοπότηρο και το βουτησαν εικονικά. Προφανώς και κάποιοι θερμοαιμοι τους έβριζαν. Δυστυχώς γιααυτό δεν μπορώ να σας παραθέσω κάποιον σύνδεσμο, εάν θέλετε φυσικά με πιστεύετε. Δεν θα αναφερθώ στις άλλες δύο περιπτώσεις που αναφέρατε χάριν συντομίας.
3. Νομίζω ότι γίνεται συγχηση μεταξύ του μη εμβολιασμού, και της τήρησης των μέτρων και από τις δύο πλευρές. Άλλο πράγμα η αποδοχή του εμβολιασμού και άλλο πράγμα η τήρηση των μέτρων. Καλά κάνετε και παρακαλείτε τους αδελφούς να κάνουν ΑΓΑΠΗ, αλλά δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες.
Κατ εμέ, να γίνει ΑΓΑΠΗ από όλους, μπας και ξεφύγουμε από αυτό που ζούμε.
Περιμένω την απάντηση σας.

Ανώνυμος είπε...

Γιατί ανώνυμος κύριε;

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ ΑΛ-ΑΝ,
Δεν ξέρω αν είσαι ορθόδοξος ή αιρετικός, αλλά ας υποθέσουμε ότι είσαι ορθόδοξος. Επειδή παρακαλείς για οποιαδήποτε παρατήρηση, καλοπροαίρετα έχω να σου πω πολύ σύντομα τα κάτωθι:
1. Ως ορθόδοξος λοιπόν -κι αν ακόμα δεν είσαι θεολόγος όπως αναφέρεσαι- θα πρέπει τουλάχιστον να γνωρίζεις ότι δεν έχουμε μόνο την Αγία Γραφή ως οδοδείκτη στην πνευματική μας πορεία, αλλά και την Ιερά Παράδοση, τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι ερμηνεύουν την Αγία Γραφή (και όχι εμείς αυθαίρετα), καθώς επισημαίνεται ότι «τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται» (Β΄Πετ.1,20).
2. Ενώ αναφέρεσαι σωστά στα αγιογραφικά χωρία της Σοφίας Σειράχ περί των ιατρών, ιατρικής και των φαρμάκων, φαίνεται πως δεν αντιλαμβάνεσαι τι διαβάζεις καθώς όλα ανεξαιρέτως ομιλούν για ΘΕΡΑΠΕΙΑ, για ΙΑΣΗ όταν αρρωστήσουμε. «ἐν ἀρρωστήματί σου» λέει σαφώς. Και ερωτώ : o εμβολιασμός που ανήκει; Στη θεραπεία ή στην πρόληψη; Ποιός λαμβάνει το εμβόλιο; Ο ασθενής ή ο υγιής; Είναι βεβαίως για τους υγιείς και ανήκουν στην πρόληψη, άρα είναι εσφαλμένη η συσχέτισή τους με τα αγιογραφικά χωρία.
3. Επίσης σου διαφεύγει, στο ίδιο κεφάλαιο της Γραφής, η λεπτομέρεια ότι όσον αφορά την θεραπεία μας πρέπει εκτός της δικής μας προσευχής να είναι και ο ίδιος ο ιατρός πιστός και ευχόμενος για να ευοδωθεί η θεραπεία: «καὶ γὰρ αὐτοὶ Κυρίου δεηθήσονται, ἵνα εὐοδώσῃ αὐτοῖς ἀνάπαυσιν καὶ ἴασιν χάριν ἐμβιώσεως.» (Σοφ.Σειρ.38,14). Ποια εμπιστοσύνη λοιπόν μπορούμε να έχουμε στους ιατρούς αυτούς και ειδικούς που όχι μόνο δεν έδειξαν καταφυγή στο Θεό, αλλά αντιθέτως εισηγήθηκαν την απαγόρευση της Θείας Λατρείας, το κλείσιμο των ναών, και τη βλασφημία του Αγίου Πνεύματος με τις απολυμάνσεις των ιερών ναών, τις απίστευτες αποστάσεις των πιστών μεταξύ τους και τη χρήση μασκών;
4. Ζητάς παραπομπή περί της μη μεταδοτικότητας ασθενειών στους ναούς. Δεν έχεις ακούσει ότι «ὅπου Θεός βούλεται νικᾶται φύσεως τάξις»; Αυτό συμβαίνει κατεξοχήν στο χώρο παρουσίας του Θεού, στον Οίκο Του.. Εδώ καλό θα ήταν να ρωτήσεις πρώτα τι μπορεί να έκαναν οι άγιοι, ο πιστός λαός στο παρελθόν με πολύ φονικότερες επιδημίες και θα είχες την απάντηση χωρίς να ψάχνεις παραπομπές για να δικαιολογήσεις τον πιθανό τρόμο σου μην κολλήσεις ιό στο ναό. Αλλά για να μην μείνεις παραπονεμένος σε προτρέπω να διαβάσεις τον Άγιο Συμεών Θεσσαλονίκης. Εκεί θα τον ακούσεις να λέει ότι ακόμα και η ΑΝΑΠΝΟΗ και η ΟΣΦΡΗΣΗ ΜΑΣ ΚΑΘΑΙΡΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΑΟ, ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΥΜΙΑΜΑΤΟΣ! Άντε, να στο γράψω. «ἐκ τοῦ θυμιάματος τὴν ὄσφρησιν ἡμῶν καὶ πνοὴν καθαιρόμενοι…το οὖν θυμίαμα τὸν ἀέρα καθαγιάζει, καὶ τὴν ὄσφρησιν ἡμῶν καὶ ἀναπνοήν, ἐπεὶ καὶ μεταδοτικὸν τῆς εὐωδίας ἐστίν, ἀπὸ ἑνὸς τινος εἴδους πᾶσι πηγάζον τὴν ὀσμὴν διὰ τοῦ πυρός. Διὸ καὶ εἰκονίζει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον» (PG.155,344)
Tώρα αν επιμένεις στη δική σου άποψη έχεις κάθε δικαίωμα, απλά έχε υπόψιν σου ότι διαφωνούν μαζί σου οι άγιοι.
5. Για την αναφορά στο Πηδάλιο έχουν γραφεί πολλά που επεξηγούν την σημείωση αυτή του Αγίου Νικοδήμου και δεν έχω χώρο να στην αναλύσω. Μόνο θα σου πω πρόσεξε γιατί στο λεπτό αυτό σημείο η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος δεν απέχει μακριά. Απλά να γνωρίζεις ότι ο τρόπος μεταδόσεως δεν άλλαξε κάποτε επειδή υπήρξε φόβος από πανδημία, ούτε ακόμα άλλαξε όταν αυτές εμφανίστηκαν επανειλημμένως και με μεγάλη θνητότητα.
6. Δεν πιστεύει νομίζω κανείς ότι δεν υπάρχει ο ιός. Αλλά ξέρουμε ότι δεν είναι φυσικός και είναι προϊόν εργαστηρίου. Ένα βιολογικό όπλο που στόχευε εξ΄ αρχής σε ένα δεύτερο. Το εμβόλιο. Δηλαδή έχουμε πόλεμο. Αλλά αυτοί που πρέπει να σαλπίσουν είναι εχθροί.. «καὶ γὰρ ἐὰν ἄδηλον φωνὴν σάλπιγξ δῷ, τίς παρασκευάσεται εἰς πόλεμον;»

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ κ. ΑΛ- ΑΝ θερμά σας ευχαριστώ για τον κόπο της συγκεντρώσεως του πολύτιμου αυτού υλικού.
Δυστυχώς εδώ οι περισσότεροι από τους σχολιαστές έχουν πιεί το «τρελό νερό» και ο φανατισμός δεν τους επιτρέπει να δουν την Αλήθεια. Ακόμα περισσότερο η αμάθεια τους οδηγεί σε λάθος κατευθύνσεις.

Θεόδωρος Μακάριος είπε...

Τι σχολαστικισμός είναι αυτός; Τι προσέγγιση κατά λέξη; Είστε όντως ορθόδοξος κύριε ανώνυμε;

Ανώνυμος είπε...

Τι είναι πάλι αυτό με το θυμίαμα; Ο άγιος Συμεών προφανεστατα μιλά με αλληγορικό τρόπο για την πνευματική αναπνοή. Πώς και δεν το ανακάλυψαν οι γιατροί μέχρι τώρα.... Είναι σοβαρά πράγματα αυτά;

Ανώνυμος είπε...

«Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο.» (Ἑβρ. ιγ΄17)

Ἐν Χριστῶ ἀδελφέ, χαῖρε.
Σχεικά μέ τίς σκέψεις καί τίς ἀπορίες σου σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν πανδημία καί τή θέση τῶν χριστιανῶν ἔναντι αὐτῆς, ἐπίτρεψέ μουνά καταθέσω στήν ἀγάπη σου τά ἐξῆς:
Ἀφοῦ ἐξειδικεύεις τήν κατηγορία τῶν ἀνθρώπων σέ χριστιανούς, ἐξ’ὁρισμοῦ λοιπόν θά γνωρίζεις ὅτι ἐμεῖς οἱ χριστιανοί ἔχουμε ποιμένες «ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ» (Πρᾶξ κ΄ 28).
Ἀπό τήν ἀρχή λοιπόν τῆς πανδημίας ἡ Ἐκκλησία μας διά τῶν Ἐπισκόπων της, ὄσο κι ἄν κάποιοι ἰσχυρίζονται πώς αἰφνιδιάστηκε καί πιάστηκε ἀνέτοιμη γιά τήν ἀντιμετώπισή της, αὐτή ἀπέδειξε μέ τόλμη, σθένος καί προπάντων ὑπευθυνότητα νά ἀρθεῖ στό ὕψος τῶν περιστάσεων.
Μέ ἐγκυκλίους της ἐνημέρωνε σέ τακτά διαστήματα τούς πιστούς γιά τό τί μέλλει γενέσθαι σέ κάθε περίπτωση καί περίσταση.
Ὀμοίως καί τώρα μέ ὑπευθυνότητα καί ἐνδιαφέρον ἔναντι τοῦ ποιμνίου πού τῆς ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός, μέ νέα ἐγκύκλιο «συνιστά σε όλους, σε συνεννόηση με τον ιατρό τους, να αξιοποιήσουν το δώρο αυτό που μας χάρισε ο Θεός, προκειμένου να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, αλλά και κάθε άνθρωπο «υπέρ ου Χριστός απέθανε» (Ρωμ. 14, 15). Και θέλει αυθεντικώς να διαβεβαιώσει πως αυτό το εμβόλιο δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με την Αγιογραφική, Πατερική και Κανονική διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας.»
Ὁ λόγος της θεωρῶ πώς δέν διχάζει τό λαό, οὔτε ἐκβιάζει τούς πιστούς ἀλλά οὔτε καί στερεῖ τήν ἐλεύθερη βούληση τοῦ καθενός μας γιά ἐπιλογή ἐμβολιασμοῦ ἤ ὄχι, παρά μόνο «συνιστά σε όλους, σε συνεννόηση με τον ιατρό τους» καί διαβεβαιώνει ὑπευθύνως ὅτι «το εμβόλιο δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με την Αγιογραφική, Πατερική και Κανονική διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας».
Τί πλέον τούτου;
Ὅσο δέ γιά τό θέμα τῆς Θείας Κοινωνίας, θεωρῶ πώς ἄδικα προβληματίζεσαι καί ἀνησυχεῖς ἀφοῦ κι αὐτό ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τό προέβλεψε καί μέ ἐγκύκλιό της ἔθεσε κόκκινες γραμμές καθώς σημείωνε χαρακτηριστικά:«Ἡ προσωρινή ἀναστολή τῶν λατρευτικῶν Συνάξεών μας δέν σημαίνει σέ καμία περίπτωση ὅτι ἀποδεχόμαστε τίς ἀπόψεις αὐτῶν πού ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ μετάδοση τοῦ κορωνοϊοῦ πραγματοποιεῖται καί διά τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἡ Θεία Εὐχαριστία ἀποτελεῖ γιά τούς πιστούς πηγή Ζωῆς καί «Φάρμακο Ἀθανασίας».
Ὁπότε θέμα Θείας Κοινωνίας δέν ὑπάρχει παρά μόνον γιά τούς μακράν τοῦ Θεοῦ ζῶντες.
Ὡς ἐκ τούτου οἱ προβληματισμοί πού δημιουργοῦνται στούς πιστούς εἶναι λόγω ἐλλείψεως ἐμπιστοσύνης στίς ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας «ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας.» (Α΄ Τιμ. γ΄15).
Ἄν ὁ Ἱερός Χρυσόστομος μᾶς βεβαιώνει «Ταύτα δὲ λέγω, ἵνα μηδέποτε εἰς Ἐκκλησίαν καταφεύγων ἀμφιβάλῃς. Μένε εἰς Ἐκκλησίαν, καὶ οὐ προδίδοσαι ἀπὸ τῆς Ἐκκλησίας.» τότε κι ἐμεῖς ὀφείλουμε νά τήν ἐμπιστευόμαστε.
Μέ ἐκτίμηση
Θεόδωρος Σ.

Σπυρίδων Σεργιαννης είπε...

Χαίρεται αγαπητέ ανώνυμε.
Εάν αναφέρεστε σε εμένα προσωπικώς, θα ήθελα να το κάνετε επώνυμα. Αλλά φυσικά εσείς δεν έχετε το θάρρος ούτε να γράψετε κάτι με το ονοματεπώνυμο σας.
Αναφέρετε για τρελό νερό, και φανατισμό. Που είδατε στο δικό μου σχόλιο, φανατισμό. Αναφέρω εν αντίθεση με εσάς, παραδείγματα και παραπομπές, καθώς ο αγαπητός αρθρογράφος το ζήτησε. Εάν εσείς γνωρίζετε την Αλήθεια, μοιραστείτε με εμάς σας παρακαλώ.
Ομιλείτε για αμάθεια. Που ακριβώς, στο σχόλιο μου 3γραψα κάτι που υποδηλώνει έλλειψη γνώσης ; Γιατί τότε δεν επιλέγεται να απαντήσετε σε αυτό, αλλά αρθρογραφείτε ανούσια;
Συγγνώμη, αλλά ο αρθρογράφος ζητείστε αρνητική ή θετική παρατήρηση, με σκοπό θεωρώ τον επικοδομιτικο διάλογο, δύο ή περισσότερων ανθρώπων που ίσως διαφωνούν. Εξάλλου εκεί αναμεσα θα βρίσκεται και ο Κύριος μας, όπως μας έχει υποσχεθεί. Όμως το δικό σας άρθρο στερείται παρατηρήσεων και άρα είναι ένα ακόμη ανούσιο σχόλιο.
Φυσικά, μπορείτε να απαντήσετε αλλά, ότι δεν ομιλείτε για εμένα, αλλά φυσικά και αυτό είναι ψέμα.
Φιλικα.

Αναστάσιος είπε...

Προς: 22 Ιουλίου 2021 - 11:55 μ.μ.
23 Ιουλίου 2021 - 6:59 π.μ.

Για εσένα δεν γνωρίζει κανένας αν είσαι «ορθόδοξος ή αιρετικός» ο κ. ΑΝ ΑΛ έγραψε εις εμέ στο mail επώνυμα και είναι σπουδαία προσωπικότητα των Πατρών.
Διευκρίνισε ότι: «Θα ήμουν ευγνώμων για οποιαδήποτε παρατήρηση αρνητική ή θετική με παραπομπή στα κείμενα.»

ΥΓ. Θα παρακαλούσα για κάποιο επίπεδο και όχι ατεκμηρίωτα λόγια.

Ανώνυμος είπε...

Εχει δίκιο σε αυτά που γράφει ο ΑΛ - ΑΝ, εφ' όσον θεωρήσουμε το θέμα σε γενικό πλαίσιο. Ομως υπάρχουν και εξαιρέσεις, που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.
Παραδείγματος χάριν, στην παράγραφο 1α, πράγματι ο Θεός έδωσε τους ιατρούς, τα φάρμακα, τους μυρεψούς, κλπ., αλλά όταν η ιατρική επιστήμη επινόησε τις αμβλώσεις, την κλωνοποίηση, την απόρριψη των γονιμοποιημένων ωαρίων, που περισσεύουν μετά από μία εξωσωματική γονιμοποίηση, εμείς θα συμφωνήσουμε με αυτές τις ιατρικές πρακτικές ;
Στην παράγραφο 2, ακόμη και άν δεί κανείς το θέμα καθαρά λογικά, χωρίς πίστη, πόσο κίνδυνο διατρέχει κανείς να κολλήση από την Αγία Λαβίδα, όταν ο ασυμπτωματικός φορέας, κινείται ελεύθερα, συνομιλεί με άλλους, συντρώγει και πίνει καφέ μαζί με άλλους, και τα σκεύη που χρησιμοποιεί καθημερινά (ποτήρι, κουτάλι, πηρούνι, μαχαίρι, πιάτο) ασφαλώς δεν αποστειρώνονται αλλά απλώς πλένονται ;
Πράγματι πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες των ιατρών, αλλά με διάκριση, και ανάλογα με την συνείδηση του καθενός.

Θεόδωρος Μακάριος είπε...

Αγαπητε όσον αφορά τα θέματα βιοηθικής που θίγεις, έχεις δίκιο. Η Εκκλησία άφησε να περάσει η ευκαιρία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου το 2016 που εκεί έπρεπε να συζητηθούν τα θέματα αυτά με τόλμη, ώστε να δώσουν λύσεις σε δυσχερη σύγχρονα προβλήματα. Δυστυχώς δεν τόλμησαν, ενώ εκεί έπρεπε να εστιάσουν. Είναι ανάγκη πανορθοδοξης συνοδικής τοποθέτησης. Αλλά αφήνουν τα διοικητικά;

Ανώνυμος είπε...

ΑΛ-ΑΝ

Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις παρατηρήσεις και απόψεις που μοιρασθήκαμε.
1. Μία διευκρίνιση. Διαβάζοντας το κείμενο, νομίζω ότι όλοι αντιληφθήκατε, ότι τίποτα δικό μου δεν έγραψα. Όλα είναι λόγια της Γραφής, Αγίων και του λογιώτατου μοναχού Μωϋσέως. Θεώρησα λοιπόν ότι η προσθήκη του ονόματός μου θα ήταν άστοχη και εγωιστική ενέργεια .
2. Σχετικά με την φύση των εμβολίων. Τα εμβόλια είναι δωρεά του Θεού, ώστε οι ιατροί και «μυρεψοί» να προλαμβάνουν τις νόσους . Το δε προλαμβάνειν είναι κάλλιον του θεραπεύειν όπως έλεγε ο Ιπποκράτης.
3. Δεν ταυτίζω τον υγιή με τον άρρωστο. Ο μεταλαμβάνων, λόγω της μορφής της συγκεκριμένης ασθενείας, εάν δεν έχει σχετικό πιστοποιητικό είναι «δυνητικός φορέας του ιού ». Συνεπώς πρέπει να λαμβάνονται κάποια μέτρα προφύλαξης του σώματος της Εκκλησίας. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η Θεία Κοινωνία δεν μεταδίδει την ασθένεια. Ο τρόπος και το μέσον παροχής της Θείας Κοινωνίας είναι κάτι διαφορετικό. Στην διάρκεια των αιώνων από τις εποχής του Αγίου Ιακώβου, έχει κατά καιρούς αλλάξει λόγω διαφορετικών κοινωνικών συνθηκών.
Στην Ρουμανία, στα δύσκολα για τους χριστιανούς χρόνια του κομμουνισμού, οι πιστοί το Πάσχα , ελάμβαναν Θεία Κοινωνία από τους ιερείς για τρείς μέρες σπίτι τους.
Σχετικά με την Αμερική να σας πω ότι στην Αστόρια η Θεία Κοινωνία γίνεται με Άγιες λαβίδες μιάς χρήσεως.
Στην Γάνδη ( Βέλγιο) ο ιερέας βουτούσε την Αγία Λαβίδα σε αλκοολούχο υγρό.
Αν κάποιοι ιερείς στην Ευρώπη κορόιδευαν Θεό και ανθρώπους, δεν είναι προς τιμήν τους.
Εν κατακλείδι, ας θυμηθούμε το πρώτο μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρώτος του Γένους
« Η πανδημία απειλεί τους Χριστιανούς και όχι τον Χριστιανισμό».Ανώνυμος είπε...

Οταν εμείς καλέσουμε στο σπίτι μας για δείπνο κάποιον άνθρωπο, θα βάλουμε το φαγητό του σε λερωμένο πιάτο ; Ασφαλώς όχι. Θα φροντίσουμε να προσφέρουμε το φαγητό στο καλύτερο σκεύος που έχουμε, το οποίο θα είναι και πολύ καθαρό.
Οταν ο Κύριος μας καλεί στον Μυστικό του Δείπνο, είναι δυνατόν να μάς προσφέρη το Αγιον Σώμα του και το Τίμιον Αίμα του σε μολυσμένο σκεύος ; Μού φαίνεται αδιανόητο αυτό.
Ακόμη και άν υποθέσουμε, ότι ο προηγούμενος που Κοινώνησε ήταν φορέας του ιού και άφησε ιούς στην Αγία Λαβίδα, η νέα Μερίδα Σώματος και Αίματος που θα τοποθετηθή σε αυτήν, και θα εισέλθη στο στόμα του επόμενου, θα περιέχη ιούς ; Δηλαδή ο Χριστός εισερχόμενος στον άνθρωπο θα συνοδεύεται από ιούς ;
Και αυτό μού φαίνεται επίσης αδιανόητο.

Ανώνυμος είπε...

«πρόσθες ἡμῖν πίστιν» (Λουκ. ιζ΄).

Ἐν Χριστῶ ἀδελφέ ΑΛ-ΑΝ,
ἐπέτρεψέ μου νά ἐπανέλθω καί νά ἀναφερθῶ σχετικά μέ τό θέμα τῆς Θείας Κοινωνίας, συμμεριζόμενος τίς ἀνησυχίες σου, ἀφοῦ ἄν κατάλαβα καλά δέν σέ ἱκανοποιεῖ πλήρως ἡ ἀπόφαση καί τοποθέτηση τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἅν κάνω λάθος συγχώρεσέ με.
Κατ’αρχήν δεχόμαστε τήν ἐπισήμανση πώς ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι θέμα Πίστεως καί διά τῆς πίστεως προσεγγίζεται «Πιστεύω, Κύριε, καὶ ὁμολογῶ ὅτι σὺ εἶ ἀληθῶς ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος...» (Εὐχὴ Ι´ Θείας Μεταλήψεως, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου).
Ἐπίσης γνωρίζουμε πώς ὁ τρόπος μετάδοσης τῆς Θείας Εὐχαριστίας δέν εἶναι δογματικό θέμα, γι’αὐτό καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας στό παρελθόν, γιά καθαρά ποιμαντικούς καί πρακτικούς λόγους, τόν ἀντικατέστησαν καί ἐφάρμοσαν τήν χρήση τῆς λαβίδος γιά νά μεταλαμβάνουν οἱ πιστοί.
Ὅταν καθιερώθηκε αὐτός ὁ τρόπος, βεβαίως καί ὑπῆρχαν ἀσθένειες καί μάλιστα μεταδοτικές ἀλλά αύτό οὐδόλως ἐπηρέασε τήν ἀπόφασή τους καί οὔτε τό ἔλαβαν ὑπόψη τους γιά τόν λόγο πώς εἴχαν πλήρη συνείδηση καί ἐπίγνωση ὅτι ἐπρόκειτο γιά τό ἴδιο τό Σῶμα καί τό ἴδιο τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.
Στό ἐρώτημα πού ἔθεσε ὁ Κύριος στούς Μαθητές Του «ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγεται εἶναι;» (Ματθ. ιστ΄15), ἔλαβε τήν ἄμεση καί αὐθόρμητη ἀπάντηση-ὁμολογία τοῦ μακάριου Πέτρου: «σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος.» (Ματθ. ιστ΄16).
Τό ἴδιο τό ἐρώτημα ἀπευθύνεται διαχρονικά σέ ὅλους μας καί ἡ ἀπάντησή μας πρωτίστως πιστοποιεῖται στή σχέση μας καί στή συμπεριφορά μας ἀπέναντι στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας «... λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου· ........πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου....» (Ματθ. κστ΄26-28).
Γιά χιλιάδες χρόνια οἱ πιστοί, ἀπό τῆς ἐφαρμογῆς τῆς λαβίδος, μετελάμβαναν καί μεταλαμβάνουν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μέ τόν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο.
Ἄν δεχτοῦμε λοιπόν νά ἀλλάξει ὁ τρόπος πού μεταλαμβάνουμε μέ πρόσχημα τή μετάδοση ἀσθενειῶν, τότε ἐμμέσως πλήν σαφῶς, θά ἔχουμε ὡς συνέπεια καί ἀπήχηση τήν ἀμφισβήτηση αὐτοῦ τοῦ ἴδιου τοῦ Μυστηρίου, ὡς πραγματικοῦ Σώματος καί πραγματικοῦ Αἷματος τού Χριστοῦ.
Δηλαδή θά θεωρηθεῖ πώς ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι μιά συμβολική καί ἀναμνηστική τελετή καί ὄχι Μετάληψη πραγματικοῦ Σώματος καί Αἵματος Χριστοῦ.
Τό ἀτόπημα αὐτό ἀγγίζει τά ὄρια τῆς βλασφημίας ἀφοῦ στρέφεται κατά τοῦ ἔργου πού ἐπιτελεῖ τό Ἅγιο Πνεῦμα στόν καθαγιασμό τῶν Τιμίων Δώρων: «...Καὶ παρακαλοῦμέν Σε καὶ δεόμεθα καὶ ἱκετεύομεν· Κατάπεμψον τὸ Πνεῦμά Σου τὸ Ἅγιον ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα Δῶρα ταῦτα· Καὶ ποίησον τὸν μὲν Ἄρτον τοῦτον τίμιον Σῶμα τοῦ Χριστοῦ Σου· Τὸ δὲ ἐν τῷ ποτηρίῳ τούτῳ τίμιον Αἷμα τοῦ Χριστοῦ Σου· Μεταβαλὼν τῷ Πνεύματί Σου τῷ Ἁγίῳ».
Καί συνεπῶς ἀποτελεῖ θανάσιμο καί ἀσυγχώρητο ἁμάρτημα «πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις·» (Ματθ. ιβ΄31).
Ὡς ἐκ τούτου, δέν εἶναι ποτέ δυνατόν νά τεθεῖ θέμα ἀλλαγῆς κάτω ἀπό αὐτές τίς συνθῆκες καί μέ αὐτήν τήν αἰτιολογία.
Ἐξάλλου, ἡ δισχιλιετής πορεία καί ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας, τῆς ἐπιτρἐπει νά ἀποφαίνεται καί νά τονίζει ἀπόλυτα πώς «Ἡ Θεία Εὐχαριστία ἀποτελεῖ γιά τούς πιστούς πηγή Ζωῆς καί «Φάρμακο Ἀθανασίας».
Βέβαια σέ διάφορες περιπτώσεις ἔχουν μεταλάβει οἱ πιστοί μέ ἐναλλακτικούς τρόπους, ὅπως γιά παράδειγμα φυλακισμένοι μάρτυρες σέ καιρό διωγμῶν, πού τούς παρεῖχαν τή Θεία Κοινωνία κρυμμένη μέσα σε μῆλα κλπ.
Αὐτό ὅμως δέν εἴχε νά κάνει μέ τήν πρόφαση περί μετάδοσης ἀσθενειῶν ἀπό τήν κοινή χρήση τῆς λαβίδος.
Τώρα σέ σχέση μέ τήν ἑρμηνεία τού Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου πού μνημονεύεις, σέ παραπέμπω στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.pemptousia.gr/2020/03/o-scholiasmos-tou-ki-kanona-tis-penthektis-ikoumenikis-sinodou-apo-ton-agio-nikodimo-ton-agioriti/
Μέ ἐκτίμηση,
Θεόδωρος Σ.