Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

"ΚΙΝΕΣΙΝΕΣ: ΟΙ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΙ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΑΣ" - Άγγελος Αντωνέλλης

   
ΚΙΝΕΣΙΝΕΣ :

ΟΙ    ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΙ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ – των   ΚΥΤΤΑΡΩΝ  μας

(Το ‘’άλογο’’ εργασίας του Κυττάρου: Κινεσίνη)
 
Φίλοι Επισκέπτες,
 
1) Όπως  σε   κάθε  πολυσύχναστη   πόλη   υπάρχει   συνεχής   ελεγχόμενη  κίνηση   πλήθους  οχημάτων, αντίστοιχα, μέσα  και   σε   κάθε   κύτταρό  μας, πραγματοποιούνται   μεταφορές   βιομορίων   και   ενδοκυτταρικών   οργανιδίων,   από  περιοχή   σε  περιοχή  του.
 
Αυτές οι ενδοκυτταρικές μεταφορές, στα κύτταρά μας, πραγματοποιούνται από πρωτεϊνικά βιομόρια -  Αριστουργήματα  της  Μικρο-Μηχανικής - που  λειτουργούν   μέσα  σε  κάθε  κύτταρό  μας -  ως  οι  Κινητήριες  Μηχανές  του, όπως πχ οι  Κινεσίνες, και οι Δινεΐνες.

Οι Κινεσίνες μεταφέρουν  μονόδρομα ενδοκυτταρικά φορτία  από το  κέντρο  κάθε  κυττάρου  προς  την  περιφέρειά  του στις ακριβείς για κάθε  είδος φορτίου, ενδοκυτταρικές  περιοχές, ενώ οι Δινεΐνες, αντίθετα.
 
Έτσι πχ ενδοκυτταρικά φορτία  προς μεταφορά  είναι :
 
Α) τα χρωμοσώματα κατά τις κυτταροδιαιρέσεις, (Μίτωση, Μείωση),
 
Β) τα πληροφοριακά  μόρια των m-RNA,  που πρέπει να μεταφέρονται από το πυρήνα των ευκαρυωτικών  κυττάρων μας,  στα  ριβοσώματα  του   κυτταροπλάσματος, για  τη  πρωτεϊνοσύνθεση,
 
Γ) οργανίδια όπως,  τα  μιτοχόνδρια,  εκκριτικά  κυστίδια, κλπ
 
Κυριολεκτικά   αυτές  οι    Κινητήριες  Μηχανές ,  κάθε   κυττάρου   μας,   είναι   οι    ενδοκυτταρικοί   του, ταχυδρόμοι –μεταφορείς.
 
Το μέγεθός των είναι μόνο 60 nm  !!! (1nm = 10 -9m )
 
Αν  δεν  υπήρχαν  αυτές,  στα  κύτταρά  μας,  η διάρκεια της  ζωής   μας  θα  ήταν   μόνο,  ολίγων   μηνών...
 
2) Αυτές οι ενδοκυτταρικές μεταφορές, γίνονται κατά μήκος,  δυναμικού δικτύου ενδοκυτταρικών δρόμων, όπως πχ των  μικροσωληνίσκων. (25nm πλάτος) Αυτό το ενδοκυτταρικό δίκτυο χαρακτηρίζεται ως δυναμικό εκ του ότι, τα κύτταρα  μπορούν, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των, να   αποδομούν συγκεκριμμένους ενδοκυτταρικούς  τους δρόμους, και  να δημιουργούν νέους, με άλλες κατευθύνσεις.
 
Παράλληλα αυτοί, προσδιορίζουν  το  σχήμα  των  κυττάρων , αλλά  συμβάλλουν  και  στον σωστό  διαχωρισμό  των  χρωμοσωμάτων  κατά  τις  κυτταροδιαιρέσεις.
 
 3)  Απεικόνιση  Μορφολογίας Ενδοκυτταρικής Κινεσίνης:  
 
Εικόνα 1
 
Α) στο  κάτω  άκρο της, η  Κινεσίνη  έχει   δυό ‘’σφαιρικές- κεφαλές - πόδια’’. Με  αυτές μπορεί και μετακινείται  στους  ενδοκυτταρικούς  δρόμους των μικροσωληνίσκων, (κάτω μέρος εικόνας 1), με συντονισμένη, εναλλάξ, βάδιση των δυό  σφαιρικών’’ κεφαλιών της΄΄, το ένα πόδι εναλλάξ, πάνω από το άλλο, μεταφέροντας  συνήθως, δυσανάλογα με το μέγεθός της φορτία .
 
Β) οι δυο κεφαλές της συνδέονται με το λεπτό επιμηκυσμένο  ΄΄σώμα  της’’ που αυτό καταλήγει προς τα πάνω,
 
Γ)  στα δυο ‘’χέρια της’’, που κρατούν ένα δυσανάλογο με το μέγεθός  της  ενδοκυτταρικό φορτίο !!!
 
4)  Οι Κινεσίνες κατά τις μετακινήσεις τους, κατά μήκος των  μικροσωληνίσκων, ’’περπατούν’’ με συντονισμένους  βηματισμούς  νανομέτρων με την εναλλαγή μεταξύ  των  δυο ‘’ποδιών–κεφαλών’’- τους.  (Διάγραμμα 1)
 
Σε κάθε βηματισμό τους καταναλώνουν ενέργεια από ένα μόριο  ATP,  ενώ  μετακινούνται  κατά  8nm, (1nm = 10-9m),  κάνοντας  ανά  sec,  100  βηματισμούς χωρίς να παρεκκλίνουν από τη τροχιά  τους.   Έτσι χημική ενέργεια από το ATP, αξιοποιείται σε μηχανική –κινητική !!!
 
Παράλληλα  μεταφέρουν το  κάθε είδος ενδοκυτταρικού φορτίου,  στη σωστή ενδοκυτταρική θέση για αυτό, αλλά,  και  τη κατάλληλη   για το κύτταρο στιγμή,  παρόλο  που στο εσωτερικό των κυττάρων  μας,  κυριαρχεί το απόλυτο σκοτάδι.!!!   
Διάγραμμα 1
 
Διάγραμμα Βηματισμών Κινεσίνης κατά μήκος Μικροσωληνίσκου,  (Wikipedia )
 
 
 
5)  Τύχη ή Ευφυΐα;;; Ταχυδρομικοί κώδικες και Ενδοκυτταρικοί ταχυδρόμοι !!!
 
Φίλοι επισκέπτες ,
 
Α) μετά από την παρακολούθηση και του επισυναπτόμενου  video:΄΄Το άλογο εργασίας του Κυττάρου΄΄, ας  αναρωτηθούμε   ειλικρινά  αν   είναι    δυνατόν   το   κάθε    βιομόριο  της  Κινεσίνης  να  είναι πρoϊόν τυχαιότητας???  Η  όλη  τρισδιάστατη   χωροδιάταξή  της  δεν   μαρτυρεί  τις λειτουργικές  σκομιμότητές της για τις ενδοκυτταρικές  μεταφορές φορτίων ;;; Οι ενδοκυτταρικοί δρόμοι  γιατί να είναι δυναμικοί ???....... Αυτός ο απόλυτα συντονισμένος  τρόπος  βάδισής της πως εξηγείται ;;;
 
Αξίζει ωστόσο να ειπωθεί ότι οι  Κινεσίνες των Κυττάρων μας είναι  πρωτεΐνες , που ούτε με κινητήριες μυικές ούτε με, νευρικές ίνες ή  νευρικά κέντρα συνδέονται, για τον συντονισμό των βηματισμών  τους..
 
Β) Παράλληλα, είναι εκπληκτικό και,  το   πως, οι Κινεσίνες πχ,  κατορθώνουν, το  κάθε είδος ενδοκυτταρικού φορτίου, να το   μεταφέρουν, στη κατάλληλη λειτουργικά για το κύτταρο περιοχή του.
 
Έτσι  πρόσφατα, Ιούλιος  2022, επιστήμονες -ερευνητές του   Ινστιτούτου  Weizmann ανακοίνωσαν  ανακάλυψή  τους, για την   ύπαρξη  ‘’Ταχυδρομικού Κώδικα‘’ σε κάθε μόριο m-RNA, που   προσδιορίζει  την   διεύθυνση του ενδοκυτταρικού προορισμού του: τα ριβοσώματα του κυτταροπλάσματος.!!!!
 
Παράλληλα  τα κύτταρά μας, διαθέτουν  και τους Ενδοκυτταρικούς Ταχυδρόμους τους, όπως πχ. τις Κινεσίνες που μπορούν να  διαβάζουν το Ταχυδρομικό Κώδικα κάθε είδους φορτίου, μεταφέροντας αυτό, στον ακριβή ενδοκυτταρικό προορισμό του !!!
 
Έτσι φίλοι επισκέπτες, την επόμενη φορά που θα πάρετε ένα  ταχυδρομικό  φάκελλο στη  διεύθυνσή σας, αναλογισθείτε ότι και   αντίστοιχες  διαδικασίες, συμβαίνουν  και σε κάθε κύτταρό μας, από   τους ενδοκυτταρικούς ταχυδρόμούς του, των 60 nm !!!                        

Μελλοντικά, όταν γίνει πλήρως κατανοητό το σύστημα του ταχυδρομικού κώδικα, των βιομορίων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
  αυτό, για  να στοχεύει  με  ακρίβεια  στο  σημείο  όπου  προορίζονται  να δράσουν τα θεραπευτικά  μόρια. !!!
 
6)   Βραβείο  NOBEL XHMEIAΣ 2016
 
Τρεις βραβευθέντες με Νόμπελ, Βιοχημικοί, συνέβαλαν  καθοριστικά στο τομέα των Μοριακών Νανομηχανών. Δημιούργησαν συνθετικά μόρια όπως πχ ‘’μοριακό λεωφορείο’ όπου ένα μόριο μπορεί να ‘’πηδά’’ από αριστερά προς τα δεξιά  και,  ‘’μοριακό ανελκυστήρα, ‘’διάγραμμα-2 ‘’ όπου το μόριο ΄΄πηδά’’ άνω-κάτω με την προσθήκη ή αφαίρεση ηλεκτρονίων. (οξειδοαναγωγή)

Διάγραμμα   2
 
Το  επίπεδο ωστόσο,  της  ανθρώπινης  Νανοτεχνολογίας,  σήμερα,  είναι  σε εμβρυικό ακόμα στάδιο, συγκριτικά με το αντίστοιχο, της   Βιολογικής  Νανοτεχνολογίας των Κινητήριων Ενδοκυτταρικών μας  Κινεσινών.!!!
 
Έτσι, είναι πειστικά  αποδεκτό, η δημιουργία αυτών των  συνθετικών  μορίων  να  είναι  άξια  για βράβευση των δημιουργών τους,  

ενώ,  αυτών  των  πρωτεϊνικών   Βιομορίων, των Κινεσινών,  με όλες τις  προαναφερθείσες σκόπιμες για τη λειτουργικότητά τους δομικές- λειτουργικές –μηχανικές, συντονισμένες κινητητικές, και  πληροφοριακές ικανότητές τους, σε συνδυασμό  και  με  το  δυναμικό  ενδοκυτταρικό  οδικό   δίκτυο,των μικροσωληνίσκων και,  και....., να  θεωρούνται προϊόντα τυφλής τύχης  ;;;
 
Φίλοι  Επισκέπτες,
 
ο  Ιερός  Χρυσόστομος,  σε  ομιλία του με τίτλο: 
 
«Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτού, οὐκ ἔστι Θεός», λέγει και  τα  κάτωθι:
 
Ουκ έστιν ο θεμέλιος  και, πως έστηκεν η οικοδομή;
 
Ουκ έστιν ο ναυπηγός  και,  πως η ναύς ηρμολόγηται ;
 
Ουκ έστιν η τρόπις (η καρίνα) και, πως το πλοίον συνέστηκεν ;
 
Ουκ έστιν ο οικοδόμος  και, πως η οικία γέγονεν;
 
Ουκ έστιν ο Αρχιτέκτων  και, τις την πόλιν έκτισεν ;
 
Ουκ έστιν ο γεωργός και, πως αι χώραι τα δράγματα ήνεγκαν;
 
Ουκ  έστιν ο Δημιουργός και, πως η καλλονή των κτισμάτων τον  Κτίστην μαρτυρείται;  Εκ γαρ μεγέθους και καλλονής κτισμάτων  αναλόγως, ο Δημιουργός αυτών θεωρείται.
 
Πάντα τα εν τω κόσμω  γινόμενα και πραττόμενα και ενεργούμενα, έχει τον  εφεστώτα και ανύοντα και,  μόνον ο κόσμος, ουκ έχει Τον  κοσμήσαντα ;
 
Εν τη οικία του  Θεού  μένεις και , τον  Δεσπότην του οίκου   ἀρνεῖσαι; Τι μένεις και  μαυρίζεις την οικία, με τις βλασφημίες σου;
 
Ή Δος το ενοίκιον, την ευχαριστίαν, ή του οίκου έξελθε.
Άγγελος Αντωνέλλης

8 σχόλια:

aggelos antonellis είπε...Στο video, η εμφάνιση των ελληνικών υπότιτλων γίνεται ,επιλέγοντας την ένδειξη youtube.

Ανώνυμος είπε...

Ένα επιστημονικό θέμα με το κατάλληλο εποπτικό υλικό και στο τέλος το πνευματικό υπόβαθρο.
Όπως σχεδόν όλα τα θέματα του κ. Αντωνέλλη τα παρουσιάζω εμβόλιμα σε κάποιο μάθημα. Ευχαριστώ.

Ανώνυμος είπε...

Σε τέτοιες ανακοινώσεις το μόνο σχόλιο που θα μπορούσε να γράψει κάποιος είναι: Συγχαρητήρια!!!

Ανώνυμος είπε...

Τα θαύματα της δημιουργίας του κόσμου είναι απίθανα.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αντωνελλη.
Αυτές τις μέρες διαβάζω το βιβλίο του Βασίλη Πετρουλέα, εκδόσεις έαρ.
Κι εκεί συναντούμε πλήθος θαυμάτων.

Ανώνυμος είπε...

Κάθε φορά και μια πραγματική έκπληξη ο κ. Αντωνέλλης. Υπέροχο και αυτό το θέμα που μας παρουσίασε.

Ανώνυμος είπε...

Η επιστήμη συναντά την πίστη. Μου άρεσε η ανακοίνωση αυτή.

Ανώνυμος είπε...

Τέλεια ανάπτυξη του θέματος αυτού που προκαλεί ενδιαφέρον και πλουτίζει τις γνώσεις μας.

Ανώνυμος είπε...

Το αναδημοσίευσα στο fb και ως τώρα διαπίστωσα μεγάλο ενδιαφέρον των ακολούθων-φίλων μου. Περιμένω και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις από τον κ. Αντωνέλλη με θέματα που προκαλούν γοητεία και θαυμασμό γιατί μας είναι άγνωστα.
Μάριος Αντωνόπουλος, βιολόγος