Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον πανηγυρίζοντα Ι.Ναό του Αγίου Φωκά Μεσαχώρου

   Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον πανηγυρίζοντα 
Ι.Ναό του Αγίου Φωκά Μεσαχώρου

Καλωσόρισε με θερμούς πατρικούς λόγους 
πλήθος προσκυνητών από την Ελλάδα και την Αυστραλία
                                                              *            *              *
“Να έρχεσθε και να επανέρχεσθε, να σκέπτεσθε τη Μητέρα Εκκλησία και να προσεύχεσθε διά το μαρτύριόν Της και διά την μαρτυρίαν Της. Αυτό κάνουμε επιμένοντες να ζούμε και να συνεχίζουμε την ιστορία μας, την παρουσία μας ως Ρωμηοσύνης της Πόλεως αυτής και την χριστιανικήν μαρτυρίαν την οποίαν δίδουμε και μόνον με την παρουσίαν μας εδώ”, επισήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην ομιλία του, μετά την Θεία Λειτουργία κατά την οποία χοροστάτησε σήμερα, Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, στον πανηγυρίζοντα Ι.Ναό Αγίου Φωκά Μεσαχώρου, απευθυνόμενος στους πολυπληθείς προσκυνητές από την μακρυνή Αυστραλία, που επισκέπτονται το Σεπτό Κέντρο, με επί κεφαλής τους τον νέο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο.


Ο Παναγιώτατος εξήρε την προσωπικότητα και την λιπαρά παιδεία του νέου Ποιμενάρχη της μεγάλης αυτής Επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου, τον οποίο χαρακτήρισε πολύτιμο και αφοσιωμένο συνεργάτη του, και τον συνεχάρη για την πρωτοβουλία του να επαναφέρει την παλαιά παράδοση των προσκυνηματικών επισκέψεων από την Αυστραλία, διά μέσου των Αγίων Τόπων, προς την Κωνσταντινούπολη και το Σεπτό Κέντρο, τις οποίες είχε ξεκινήσει ο προηγούμενος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κυρός Στυλιανός. “Να έρχεσθε να προσκυνείτε τα όσια και τα ιερά του Γένους μας, τις εδώ Θερμοπύλες τις οποίες φυλάγουμε ζηλότυπα, και αποφασισμένοι να μην κινήσουμε ποτέ από το χρέος, για να θυμηθούμε και τον Αλεξανδρινόν ποιητήν”, σημείωσε ο Πατριάρχης.

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΦΩΚΑ ΜΕΣΑΧΩΡΟΥ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

                   Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐπί τῇ . μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φωκᾶ, Ἐπισκόπου Σινώπης τοῦ Θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ . Ναῷ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 22ας Σεπτεμβρίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Μακάριος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ καί Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, Ἐξοχ. κ. Θεόδωρος Καράογλου, Ὑφυπουργός Μακεδονίας - Θρᾴκης, Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Ἀγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς . Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εὐσεβίου Σπουργίτου, Πρωτοσυγκέλλου, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Εκκλησιαστικές ειδήσεις 20-22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 20ῆς Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Του, δι᾽ ἰδιωτικοῦ ἀεροσκάφους, ἐκ Καλαβρίας, εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ.
* * *
          Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
          Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Αὐστραλίας κ. Μακάριον, μετά τῶν βοηθῶν αὐτοῦ Ἐπισκόπων Θεοφιλ. Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ καί Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ.
          Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐ­δόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς . Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, ᾧτινι ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας καί εὐλογίας Αὐτοῦ διά τήν κατά τήν θερινήν περίοδον ἱερατικήν διακονίαν αὐτοῦ ἐν τῇ νήσῳ Τενέδῳ.
          Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Laureţiu Lazăr, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς . Ἀρχιεπισκοπῆς Βουκουρεστίου, τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας.  
          Τόν Ἐξοχ. κ. Θεόδωρον Καράογλου, Ὑφυπουργόν Μακεδονίας-Θρᾴκης, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτοῦ.
          Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀγοραστόν, Περιφερειάρχην Θεσσαλίας, Πρόεδρον τῆς Ἑνώσεως Περιφερειῶν Ἑλλάδος.

Το δικαίωμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου να παραχωρεί το Αυτοκέφαλο κατά τον Πατριάρχη Μόσχα Αλέξιο Α - Γρηγορίου Λαρεντζάκη


Γρηγορίου Λαρεντζάκη
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Graz
Ἄρχοντος Μέγα Πρωτονοταρίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

Ἀπάντηση στά θρυλούμενα κατά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς ἀμφισβητήσεως τοῦ δικαιώματός του νά παραχωρεῖ τό Αὐτοκέφαλον σέ τοπικήν Ἐκκλησία ἀλλά καί τοῦ Πατριαρχικοῦ ἀξιώματος καί τῆς πατριαρχικῆς τιμῆς δίδει ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης Μόσχας Ἀλεξιος Α’ κατά τήν πρώτη ἐπίσκεψη Ρώσσου Πατριάρχου εἰς τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖον, ἀπό τήν 23ην μέχρι την 26ην Δεκεμβρίου 1960.
Εἶναι καλόν νά ἐπαναφέρομε στή μνήμη μας τά γενόμενα κατά τήν ἐπίσκεψη ἐκείνη, στηριζόμενοι στήν ἐπίσημη Ἔκθεση τῆς ἁρμόδιας Ἐπιτροπῆς.
Ἡ ὑποδοχή ἔγινε ἐγκάρδια καί κατά τόν πλέον ἐπίσημο τρόπο. Ὅταν ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας ἔφθασε στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖον ἐτελέσθη στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό Δοξολογία προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας Ἀλεξίου τοῦ Α΄. Χαρακτηριστικόν εἶναι τό γεγονός, ὅτι ὁ Μακαριώτατος χοροστάτησε στό μέσον τοῦ σολέα, διότι ἀρνήθηκε νά ἀνέλθη στόν Πατριαρχικό Θρόνο «διά τιμήν» πρός τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην!

Απαγχονισθέντες την 21η Σεπτεμβρίου 1956 ήρωες της ΕΟΚΑ, Μιχαήλ Κουτσόφτας, Στέλιος Μαυρομμάτης, Ανδρέας Παναγίδης


Ναι, η πιο μεγάλη πράξη της ζωής μας είναι η απόφαση του θανάτου μας,
Όταν υπάρχει κάποια διέξοδος όταν μπορείς και να τον αποφύγεις, 
και συ τον διαλέγεις
σαν τιμή και σα χρέος για τους άλλους,
πιο πέρα απ’ τις ανάγκες σου.
Όποιος μπορεί να νικήσει μια στιγμή τη ζωή του
Νικάει και το θάνατο. Τόμαθα.
Γιάννης Ρίτσος

Μιχαήλ Κουτσόφτας (Παλαιομέτοχο Λευκωσίας)
12 Νοεμβρίου του 1934 - 21 Σεπτεμβρίου 1956
 Στέλιος Μαυρομάτης (Λαπήθου Λάρνακας),
15 Νοεμβρίου 1932 - 21 Σεπτεμβρίου 1956)
Ανδρέας Παναγίδης (Παλαιομέτοχο Λευκωσίας)
30 Ιανουαρίου 1934 - 21 Σεπτεμβρίου 1956

Τρεις Ελληνοκύπριοι Ήρωες της Ε.Ο.Κ.Α. που πάνω από όλα έβαλαν τον πόθο τους για Λευτεριά και Ένωση με τη μητέρα Ελλάδα, ήταν έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για το σκοπό του εθνικού αγώνα, 21 Σεπτεμβρίου 1956 πέρασαν το κατώφλι της Αθανασίας τραγουδώντας περήφανα τον Εθνικό Ύμνο μέχρις ότου ο ήχος της καταπακτής ακούστηκε. Μόνο έτσι μπορούσε ο αγγλικός ζυγός να τους κάνει να σωπάσουν. Τάφηκαν στα Φυλακισμένα Μνήματα

Άγιος Παΐσιος: «Η θυσία για το καλό του αρρώστου»


Άγιος Παΐσιος: «Η θυσία για το καλό του αρρώστου»

«Αν ζητούμε κάτι από τον Θεό, χωρίς να θυσιάζουμε και κάτι, δεν έχει αξία. Αν κάθωμαι και λέω: «Θεέ μου, Σε παρακαλώ, κάνε καλά τον τάδε άρρωστο», χωρίς να κάνω κάποια θυσία, είναι σαν να λέω απλώς καλά λόγια. Ο Χριστός να δη την αγάπη μου, την θυσία μου, και τότε θα εκπληρώση το αίτημά μου, αν βέβαια αυτό είναι για το πνευματικό καλό του άλλου. Γι’ αυτό, όταν οι άνθρωποι σας ζητούν να προσευχηθήτε για κάποιον άρρωστο, να τους λέτε να προσευχηθούν και αυτοί ή τουλάχιστον να αγωνισθούν να κόψουν τα κουσούρια τους.
Μερικοί άνθρωποι έρχονται και μου λένε: «Κάνε με καλά• έμαθα ότι μπορείς να με βοηθήσης». Θέλουν όμως να βοηθηθούν, χωρίς οι ίδιοι να καταβάλλουν καθόλου προσπάθεια. Λες λ.χ. στον άλλον: «μην τρως γλυκά, κάνε αυτήν την θυσία, για να σε βοηθήση ο Θεός», και σου λένε:

Είμαι ποιμένας, όχι... 'πρίγκηπας' - Paul D. Etienne


Είμαι ποιμένας, όχι... 'πρίγκηπας' 
  Paul D. Etienne

 Ο Αρχιεπίσκοπος του Σιάτλ, Paul D. Etienne, δήλωσε ότι δεν θα ζήσει στο αρχοντικό των 9000 τετραγωνικών ποδιών (836 τ.μ.), που πολλοί από τους προκατόχους του ονόμαζαν σπίτι!
Σε επιστολή που έστειλε στον κλήρο και στους χριστιανούς της επισκοπής του στις 3 Σεπτεμβρίου (την πρώτη του ημέρα ως ποιμένα της Αρχιεπισκοπής του Σιάτλ) ο Αρχιεπίσκοπος έγραψε : «Παρ’ ότι το Connolly House φιλοξενεί τους Αρχιεπισκόπους από το 1920, δεν θα είναι σπίτι και για μένα. Προτιμώ να ζήσω μια πιο απλουστευμένη ζωή», εξήγησε, προσθέτοντας ότι ελπίζει να βρει σύντομα μια εναλλακτική λύση.
«Εν τω μεταξύ θα διερευνήσω την δυνατότητα πώλησης του Connolly House ώστε να βοηθηθεί η χρηματοδότηση των μεγάλων αναγκών σε όλη την Αρχιεπισκοπή», έγραψε.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φωκά του κηπουρού (22 Σεπτεμβρίου)


Η Εκκλησία σήμερα τιμά τη μνημη του Αγίου Μάρτυρος Φωκά του κηπουρού.
Ο Άγιος Φωκάς ο κηπουρός καλλιεργούσε με πολλή επιμέλεια το μικρό κήπο που διατηρούσε και ζούσε από τα λίγα εισοδήματα που έπαιρνε από την πώληση των αγαθών. Ασκούσε στη ζωή του την ολιγάρκεια και την αυτάρκεια, ώστε να έχει την ευχέρεια να βοηθά και τους φτωχούς συνανθρώπους του, και παράλληλα, αδιάκοπα και με επιμέλεια, μελετούσε την Αγία Γραφή, για να γνωρίσει το Λόγο του Θεού και να ενισχυθεί πνευματικά από τη μελέτη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.
Ο Άγιος Φωκάς ο κηπουρός αξιολογούσε την ψυχή του ως πνευματικό κήπο και προσπαθούσε να την καλλιεργεί συνέχεια, ώστε να μη γεμίσει με πνευματικά αγκάθια. Το ίδιο προσπαθούσε να πράττει και με τους χριστιανούς που έρχονταν κοντά του για πνευματική ωφέλεια, όταν άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστός. Μαρτυρείται ότι με την ταπείνωση και την προσευχή μετέβαλε και απίστους να ασπαστούν την αληθινή εν Χριστώ διδασκαλία.

Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά, Επισκόπου Σινώπης (22 Σεπτεμβρίου)


Η Εκκλησία σήμερα, τιμά τη μνήμη των αγίων μαρτύρων Ισαάκ και Μαρτίνου και του αγίου Ιερομάρτυρα Φωκά επισκόπου Σινώπης.
Ο Άγιος Φωκάς ήταν από τη Σινώπη του Εύξεινου Πόντου. Οι γονείς του Πάμφιλος και Μαρία του μεταλαμπάδευσαν παιδιόθεν τη φλόγα της αγνής Πίστης και τη θερμή ευσέβειά τους. Ο Φωκάς, από μικρό παιδί, εντρυφούσε με ζήλο στην ανάγνωση των Γραφών. Διακρινόταν για την αγάπη που είχε προς το Θεό, αλλά και προς τους συνανθρώπους του.
Είχε πάντα οδηγό τα θεόπνευστα λόγια της Αγίας Γραφής: «Ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει,… ὁ δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τὴ σκοτίᾳ ἐστί» (Α’ Επιστολή Ιωάννου, 2, 10-11). Εκείνος δηλαδή που αγαπά τον αδελφό του μένει μέσα στο πνευματικό και ηθικό φως, ενώ εκείνος που μισεί τον αδελφό του μένει μέσα στο πνευματικό και ηθικό σκοτάδι.

Μάταιοι κόποι - π. Γρηγόριος Μουσουρούλης


Κυριακή Α´Λουκᾶ
Λόγος εἰς τό Εὐαγγέλιον
Μάταιοι κόποι
 « Ἐπιστάτα, δι᾽ὅλης τῆς νυκτός κοπιάσαντες, οὐδέν ἐλάβομεν· ἐπί δέ τῷ ρήματί σου χαλάσω τό δίκτυον» (Λουκ. ε´5)

          Ἔμπειροι ψαράδες οἱ ψαράδες τοῦ σημερι­νοῦ εὐαγγελίου, ἄνθρωποι τῆς ὑπομονῆς καί τοῦ μόχθου, κουράστηκαν ὅλη τή νύχτα φέρνοντας γύρω τή θάλασσα τῆς Τιβεριάδας, πλήν ὅμως οἰ προσπάθειές τους ἔμειναν ἄκαρπες. Οἱ κόποι τους ἔμειναν χωρίς ἀμοιβή. Ὅταν ὅμως, ὑπακούοντας στήν ἐν­τολή τοῦ νέου Διδασκάλου τοῦ Ἰσραήλ, τά ἔρρι­ξαν καί πάλι στή θάλασσα μέρα-μεσημέρι, ἔζησαν τό θαῦμα. Παρά τίς τελείως ἀκατάλληλες χρονικά συνθῆκες, τά δίχτυα τους γέμισαν ψάρια, κι ἐκεί­νη ἡ ἁλιεία ἔμεινε στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας ὡς ἡ «θαυμαστή ἁλιεία».Τό περιστατικό αὐτό μᾶς προσφέρει ἐκτός τῶν ἄλλων καί τοῦτο τό σπουδαιότατο δίδαγμα. Μᾶς λέει ὅτι οἱ ἀνθρώπι­νες προσπάθειες μόνες τους μένουν συχνά ἄκαρ­πες. Ὅταν συνοδεύονται ἀπό τήν παρουσία καί τήν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ, φέρουν θαυμάσια ἀπο­τελέσματα καί ὅταν ἀκόμη στά δικά μας μάτια, μέ τή δική μας λογική φαίνονται ἀποτυχημένες. Νά δοῦμε ὅμως τοῦ λόγου τό ἀληθές μέσα ἀπό περιστατικά τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς.

Η ΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ


 Η ΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
(Λουκ. 5, 1-11)
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
(Διασκευή ομιλίας στη Φιλοθέη, στις 24/9/2000)

Το σπουργιτάκι που σταμάτησε το γλέντι

Όταν είχαν πάει για πρώτη φορά χριστιανοί ιεραπόστολοι, για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στην Αγγλία, οι Άγγλοι ηγεμόνες, είχαν ένα μεγάλο νυχτερινό γλέντι. Και κάλεσαν τους ιεραποστόλους να... γλεντήσουν μαζί τους.
Οι Άγγλοι άρχοντες ενώ έτρωγαν και έπιναν, έβλεπαν τους κληρικούς-ιεραποστόλους και σκέπτονταν: «Και τι θα μας πουν αυτοί οι άνθρωποι; Τάχα εμείς δεν έχουμε μέχρι τώρα κάποια θρησκεία; Που την ακολουθεί ο καθένας όσο και όπως θέλει. Τι περισσότερο θα μας πουν»;
Για μια στιγμή, ενώ ήταν σκοτάδι, και την μεγάλη αίθουσα που διασκέδαζαν την φώτιζαν μερικά κεράκια, μπήκε από το παράθυρο, ένα σπουργίτι. Πέταξε δεξιά, αριστερά, στριφογύρισε και προκάλεσε τα μάτια όλων να το κοιτάζουν. Τελικά, ξαναβρήκε το παράθυρο και χάθηκε μέσα στη νύχτα.

Επί δε τω ρήματί Σου χαλάσω το δίκτυον - Βαρθολομαίος Καθηγούμενος της Ι. Μονής του Εσφιγμένου


Επί δε τω ρήματί Σου χαλάσω το δίκτυον

«Γύρισε πίσω και ρίξε πάλι τα δίχτυα σου για να ψαρέψεις», ακούστηκε με σιγουριά και βεβαιότητα η φωνή του Ιησού προς τον Πέτρο.
Ξαφνιάστηκε ο Πέτρος από την βεβαιότητα, στον λόγο του Ιησού. Δεν έμεινε, όμως, στο ξάφνιασμα, αλλά συνέχισε ο ίδιος να μιλά και να λέει αληθινά γεγονότα, τα οποία ήρθαν να αντικρούσουν τον λόγο του Ιησού.
«Επιστάτα, όλη την νύχτα ψαρεύαμε και δεν πιάσαμε τίποτα...»

Αυτή είναι η αλήθεια, που έλεγε ο Πέτρος, δικαιολογώντας το ξάφνιασμα στην βεβαιότητα του Ιησού.
Είχε εμπειρία ο Πέτρος, γιατί όλη την νύχτα ψάρευε, ενώ ο Ιησούς δεν γνώριζε, γιατί δεν ήταν μαζί.

Έρχεται σ' αυτήν την κρίσιμη στιγμή, η αλήθεια, η γνώση και η εμπειρία του Πέτρου, να συγκρουστεί με την βεβαιότητα του Ιησού.

Η αυτοκριτική μας με αφορμή την απόφαση του ΣτΕ - Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου


Η αυτοκριτική μας με αφορμή την απόφαση του ΣτΕ

Του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου

Είναι πολύ εύκολο να κρίνει κάποιος την απόφαση του ΣτΕ. Είναι, όμως, πολύ πιο δύσκολο να κατανοήσει ότι η απόφαση αυτή αποτελεί απάντηση σε συγκεκριμένα ερωτήματα που έθεσαν συγκεκριμένα πρόσωπα ή σωματεία με τον τρόπο που εκείνοι αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Είναι, επίσης, πολύ δύσκολο να θυμηθεί κάποιος πώς και ποιοι ξεκίνησαν αυτή τη διαμάχη η οποία οδήγησε σε μια τέτοια απόφαση. Πριν, λοιπόν, ασκήσουμε κριτική στο ΣτΕ ας σκεφτούμε πρώτα ο καθένας τις δικές του ευθύνες.
– Ας σκεφθούν οι Θεολόγοι, και ειδικά όσοι είναι καθηγητές στις Θεολογικές Σχολές, τις ευθύνες τους για τον τραγικό εμφύλιο πόλεμο που ακόμα και σήμερα σοβεί στις τάξεις τους. Η αίτηση ακύρωσης που οδήγησε σε αυτή την απόφαση φέρει την υπογραφή Θεολόγων και μάλιστα επιστημόνων που γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα νέα προγράμματα σπουδών δεν είναι Θρησκειολογία ούτε συγκρητισμός ούτε προάγουν τον «οικουμενισμό».

Ε­ξό­δι­ος ι. Α­κο­λου­θία Μαί­ρης Α­να­στα­σί­ου Κα­ρα­χά­λι­ου Γε­νι­κής Γραμ­μα­τέ­ως του Ι­ε­ρα­πο­στο­λι­κού Συλ­λό­γου «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ»

Ε­ξό­δι­ος ι. Α­κο­λου­θία
Μαί­ρης Α­να­στα­σί­ου Κα­ρα­χά­λι­ου
 Γε­νι­κής Γραμ­μα­τέ­ως
του Ι­ε­ρα­πο­στο­λι­κού Συλ­λό­γου «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ»

Με τις ευ­λο­γί­ες του Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του μας     κ. Χρυ­σο­στό­μου, ε­τε­λέ­σθη η ε­ξό­δι­ος Α­κο­λου­θία της α­ει­μνή­στου Μαί­ρης Α­να­στα­σί­ου Κα­ρα­χά­λι­ου Γε­νι­κής Γραμ­μα­τέ­ως του Ι­ε­ρα­πο­στο­λι­κού Συλ­λό­γου «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ» στον Ι.Ναό του Α­γί­ου Αν­δρέ­ου του Συλ­λό­γου, Μι­α­ού­λη 68 στην Πά­τρα.
Πα­ρέ­στη πλή­θος κό­σμου που κα­τέ­κλει­σε τον Ι. Ναό, την αί­θου­σα και τον γύ­ρω χώ­ρο εκ­δη­λώ­νον­τας με την πα­ρου­σία του τον σε­βα­σμό και την ε­κτί­μη­ση στο πρό­σω­πο της με­τα­στά­σης.


 Την κα­τα­νυ­κτι­κή Α­κο­λου­θία ε­τέ­λε­σε ο Θε­ο­φι­λέ­στα­τος Ε­πί­σκο­πος Κερ­νίτ­σης κ. Χρύ­σαν­θος συμ­πα­ρα­σττού­με­νος α­πό τους Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ω­τά­τους Αρ­χι­μαν­δρί­τες π.Σω­τή­ριο Τσά­φο, π.Βα­σί­λειο Μπλά­να, π.Γα­βρι­ήλ Χρι­στό­που­λο, π.Αμ­βρό­σιο Γκουρ­βέ­λο, τον πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρο π.Νι­κό­λαο Μεσ­σα­λά, τον πρε­σβύ­τε­ρο α­πό την Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Η­λεί­ας π.Νι­κό­λαο Κο­λο­βό και τον δι­ά­κο­νο ι­ε­ρο­λο­γι­ώ­τα­τον Αν­δρέα Θε­ο­δω­ρά­το.
Στο Α­να­λό­γιο προ­ε­ξήρ­χε ο Πρω­το­ψάλ­της κ.Α­ρι­στεί­δης Μπου­χά­γι­ερ.

Ντοκιμαντέρ με θέμα τα εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα.

Στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Πατρών εικονολήπτες από την ΕΡΤ 1 τράβηξαν πλάνα για ντοκιμαντέρ το οποίο θα έχει ως θέμα τα εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα. 
Αποχριστιανοποίηση εν εξελίξει! – Μετρό: Αλλάζουν όνομα οι σταθμοί σε Ευαγγελισμό και Άγιο Δημήτριο


Αποχριστιανοποίηση εν εξελίξει! – Μετρό: Αλλάζουν όνομα οι σταθμοί σε Ευαγγελισμό και Άγιο Δημήτριο

Μετονομάζονται σε «Παύλος Μπακογιάννης» και «Αλέκος Παναγούλης» αντίστοιχα – Από τον Μάιο του 2020 σε ισχύ η χρήση των δύο νέων ονομάτων

Η Αττικό Μετρό Α.Ε. ανακοίνωσε τη μετονομασία των σταθμών Ευαγγελισμός και Άγιος Δημήτριος, σε μια κίνηση που έχει σαν στόχο «να λειτουργήσει ως μια διαρκής υπενθύμιση των αξιών της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας και της Εθνικής Συμφιλίωσης».
Η ανακοίνωση της Αττικό Μετρό
«Η σύγχρονη προσέγγιση της οργάνωσης της πόλης, επιβάλλει το Μετρό της Αθήνας να αποτελεί μέρος της ιστορίας και της ζωής της. Ήδη, η ενσωμάτωση των αρχαιολογικών ευρημάτων στην αρχιτεκτονική των σταθμών συνιστά ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Η ονομασία των σταθμών μπορεί επίσης να συμβάλει στο εκπαιδευτικό ταξίδι του επιβάτη στο χρόνο και την ιστορία.

MIKPA ΑΓΡΥΠΝΙΑ


ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ & ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(Ελ. Βενιζέλου-ΤΕΡΨΗ)
Μικρά Αγρυπνία επί τη εορτή της Συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/9 προς ΔΕΥΤΕΡΑ 23/9: Εσπερινός-Όρθρος-Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας 21:00-00:30.
Θα τεθούν προς προσκύνηση, Ιερό Λείψανο του Τιμίου Προδρόμου και Ιερά Λείψανα Αγίων αναιρεθέντων εν τη Ιερά Μονή Αγίου Σάββα.

Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2019

Ἐκφώνως ἤ μυστικῶς; ὑπό ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη


Ἐκφώνως ἤ μυστικῶς; 

ὑπό ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

         Ὑπάρχει στίς ἡμέρες μας μιά «διχογνωμία» σχετικά μέ τήν ἀνάγνωση τῶν εὐχῶν τῆς Λειτουργίας, ἄλλοι λένε, ὅτι πρέπει νά λέγονται  ἐκφώνως, ἄλλοι μυστικῶς. Γιά νά βροῦμε τή σωστή ἀπάντηση, θά πρέπει νά ἔχουμε ὑπόψη μας τό ἑξῆς:
          Ἐκκλησία δέν παρέθετε στόν ὁποιονδήποτε τήν περί τῆς πίστεως διδασκαλία της,  παρά μόνο στούς ἀξίους. Στούς ἀμυήτους καί ἁμαρτωλούς τήν ἀπέκρυβε. Ἡ κατήχηση  γινόταν  προφορικά (κατήχηση  ἀπό τό «κατηχῶ» =  ἠχῶ, φωνάζω δυνατά). Δέν ὑπῆρχαν γραπτές σημειώσεις, γιατί ὑπῆρχε κίνδυνος νά πέσουν σέ χέρια ἀμυήτων.  «Σᾶς παραδίδω τήν πίστη σέ λίγους στίχους, γιά νά τούς ἀπομνημονεύσετε, καί ὄχι γιά νά τούς καταγράψετε καί φανερωθεῖ ἡ πίστη ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας», ἔλεγε ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων στούς Κατηχουμένους (Κατήχηση V. P.G. 33:521).
         Ἰδιαίτερη  προσοχή ἔδωσε ἡ Ἐκκλησία στήν ἀκρόαση τῶν εὐχῶν τῆς Θ. Ἀναφορᾶς. Δέν ἀρκοῦσε   νά ἤσουν  μέλος της  γιά νά τίς ἀκούσεις, ἀλλά θά ἔπρεπε νά ἤσουν καί καθαρός ἀπό ἁμαρτία.
«Ἄν δέν εἶσαι ἄξιος νά κοινωνήσεις, δέν εἶσαι ἄξιος οὔτε νά ἀκούσεις τίς εὐχές», ἔλεγε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐκφράζοντας τό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς του.  (Ὁμιλία Γ΄εἰς Ἐφεσσίους  P.G.  62: 29 ).

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ


 Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και την παρουσία πλήθους πιστών τιμήθηκε την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 η  μνήμη του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και της συνοδείας αυτού στην πόλη των Πατρών .
Επίκεντρο του εορτασμού ήταν ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Οβρυάς  Πατρών όπου έχουν αφιερωμένη στον Άγιο Ευστάθιο την δεύτερη Αγία Τράπεζα.
Ανήμερα της εορτής τελέστηκε η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.
Αλέξιος Στροφύλλας

Ο Θεοφιλέστατος στην ομιλία του αναφέρθηκε στον βίο του Αγίου Ευσταθίου τονίζοντας τον ρόλο της χριστιανικής οικογένειας, την αξία της πίστεως, της υπομονής και της μαρτυρίας  Ιησού Χριστού που πρέπει να δίνεται σε κάθε εποχή ιδιαιτέρως στις ημέρες μας που η Αγία μας εκκλησία δέχεται πόλεμο από τους ανθρώπους του σκότους και της πλάνης.

Ο ἄνθρωπος νά μετανοήσει μὲ ὅλη του τὴν καρδιὰ -Αββάς Ποιμένας


Ἕνας ἀδελφὸς συμβουλεύθηκε τὸν ἀββᾶ Ποιμένα:
«Διέπραξα -εἶπε- μεγάλη ἁμαρτία καὶ θέλω νὰ μπῶ σὲ κανόνα μετανοίας γιὰ τρία χρόνια».
Καὶ ὁ Γέροντας τοῦ λέει:
«Πολύ εἶναι».
«Μήπως γιὰ ἕνα χρόνο;» ρωτάει ὁ ἀδελφός.
«Πολύ εἶναι» ἀπαντᾷ πάλι ὁ Γέροντας.
Αὐτοὶ ποὺ βρίσκονταν ἐκεῖ εἶπαν:
«Μέχρι σαράντα μέρες;»
Καὶ πάλι ὁ Γέροντας εἶπε:
«Εἶναι πολύ».
Καὶ πρόσθεσε:
«Ἐγὼ πιστεύω ὅτι ἐὰν ὁ ἄνθρωπος μετανοήσει μὲ ὅλη του τὴν καρδιὰ καὶ δὲν συνεχίσει νὰ κάνει τὴν ἁμαρτία, καὶ μέσα σὲ τρεῖς μέρες τὸν δέχεται ὁ Θεός».

Παρουσίαση τριών βιβλίων του π. Βασιλείου Θερμού,


Tο Βιβλιοπωλείο Παρουσία, οι Εκδόσεις Αρμός και το πρόγραμμα «Ενορία εν δράσει» του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς σας προσκαλούν στην παρουσίαση των βιβλίων του π. Βασιλείου Θερμού,
«Φυγή προς τα εμπρός»,
«Μουσικές για την ψυχή και για τον κόσμο»
και «Σώμα θαμμένο και ζωηφόρο»,

την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00
στο Πνευματικό Κέντρο του Ι. Ν. Ευαγγελίστριας,
Βούλγαρη 50Γ’ (όπισθεν Ιερού Ναού) στον Πειραιά.

Για τα πολύ ενδιαφέροντα βιβλία θα μιλήσουν οι:

Μνήμη του Προφήτου Ιωνά (21 Σεπτεμβρίου)


Σήμερα, η Εκκλησία μας, εορτάζει την απόδοση της εορτής της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Τιμούμε επίσης τη μνήμη του Προφήτου Ιωνά, του Αποστόλου Κοδράτου του εν Μαγνησία εκ των Ο΄ Αποστόλων, και του Αγίου Ισαακίου, επισκόπου Κιτίου.
Ο Προφήτης Ιωνάς συγκαταλέγεται στους λεγόμενους «μικρούς» Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Προσπάθησε να μην εφαρμόσει  την εντολή του Θεού να κηρύξει μετάνοια στη Νινευί και επιβιβάσθηκε σε πλοίο για αντίθετο προορισμό. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, σηκώθηκε μεγάλη θαλασσοταραχή και τότε υποχρεώθηκε να αποκαλύψει την ανυπακοή του στο θέλημα του Θεού.

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019

Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ Ο εκκλησιαστικός χώρος στη δίνη των fake news - π. Χριστοφόρου Χρόνη


Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ
Ο εκκλησιαστικός χώρος στη δίνη των fake news

Πρωτοπρεσβυτέρου Χριστοφόρου Χρόνη
Κληρικού Ι.Μ. Αιτωλίας κ΄ Ακαρνανίας
(Δρ. Θεολογίας-Μ.Α. Φιλοσοφίας)


        Ο Απ. Παύλος συμβουλεύει τον μαθητή του Τιμόθεο, να μένει πάντοτε σταθερός στην αλήθεια που διδάχθηκε απ’ αυτόν και να μην παρασύρεται από ανθρώπους, που προοδεύουν «ἐπί το χεῖρον» (Β΄Τιμ. 3,13). Ο θεόπνευστος Απόστολος ομιλεί για πρόοδο της παρακμής. Στον Παύλο αρέσουν τα λογοπαίγνια και τα οξύμωρα σχήματα. Π.χ. στην επιστολή του προς την εκκλησία της Ρώμης (Ρωμ. 6,20-22) υποστηρίζει ότι ο δούλος της αμαρτίας είναι ελεύθερος από τον Θεό (δεν έχει σχέση μαζί του), ενώ ο ελεύθερος από την αμαρτία (δεν έχει σχέση μαζί της) είναι δούλος του Θεού.
        Η πρόοδος της παρακμής είναι εμφανής στην κοινωνία μας, στον σύγχρονο δυτικό «πολιτισμένο» κόσμο. Αυτή η παρακμή άρχισε από την εποχή του Διαφωτισμού, ο οποίος διακήρυξε την αυτονομία της ηθικής από τον Θεό και την αποσύνδεσή  της από τις αρετές και τη λογική, όπως  το απέδειξε ο σύγχρονος ηθικός φιλόσοφος Μακιντάιρ (Alasdair MacIntyre, After Virtue-A Study in Moral Theory, third edition, Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2007- δυστυχώς δεν υπάρχει ελληνική μετάφραση, ακόμα).

Δέν ὑπῆρξε ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας τῆς παλαιᾶς Ρώμης ὁ Πρωτοκορυφαῖος Ἀπόστολος Πέτρος καί εἶναι κίβδηλο τό «Πέτρειο» δόγμα τοῦ Παπισμοῦ - Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ


Δέν ὑπῆρξε ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας τῆς παλαιᾶς Ρώμης ὁ Πρωτοκορυφαῖος Ἀπόστολος Πέτρος καί εἶναι κίβδηλο τό «Πέτρειο» δόγμα τοῦ Παπισμοῦ

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ

Μέ ἀφορμή τήν πρόσφατη γνωστοποίηση ἀπό τό Βατικανό καί τόν διακατέχοντα ἀντικανονικῶς τό πάλαι ποτέ περίπυστο Πατριαρχεῖο τῆς Δύσεως «Πάπα Φραγκῖσκο» τῆς συνοδευτικῆς ἐπιστολῆς του πρός τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως-Νέας Ρώμης κ.κ. Βαρθολομαῖο διά τά «δωρηθέντα» καί φερόμενα ὡς ἀποτμήματα Λειψάνων τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Πρωτοκορυφαίου Πέτρου ἐπισημαίνομε τό εἰς τό πόνημα μας «Αἱ Αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ», Ἀθήνα 2009, σχετικό κεφάλαιο (https://imp.gr/wpcontent/uploads/2019/04/002_ oi_aireseis_tou_papismou.pdf) πού καταδεικνύει τήν σαθρότητα τῶν ἰσχυρισμῶν ὅτι ὁ Ἀπόστολος Πέτρος μετέβη στήν παλαιά Ρώμη καί ἵδρυσε τήν ἐκεῖ Ἐκκλησία καί ὅτι δῆθεν ἐκεῖ μαρτύρησε καί ὅτι τοιουτοτρόπως θεμελίωσε τό «Πέτρειο» δόγμα καί τήν ἐφ’ὅλης τῆς Ἐκκλησίας ἐξουσία τοῦ Ἐπισκόπου τῆς παλαιᾶς Ρώμης.

«ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» «ΡΩΣΙΣΜΟΣ» «ΣΕΡΒΙΣΜΟΣ» … - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ


«ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» «ΡΩΣΙΣΜΟΣ» «ΣΕΡΒΙΣΜΟΣ» …

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ

        Διαβάζω σε ανάρτηση γραπτού του μακαριστού Εσθονού Πρωτοπρεσβύτερου Αλέξανδρου Σμέμαν, εξαίρετου ορθόδοξου θεολόγου και συγγραφέα λαμπρού. «Δε διατηρούμε την Ορθοδοξία με το να θέλουμε να διατηρήσουμε τον «Ελληνισμό», τον «Ρωσισμό», ή τον «Σερβισμό». Και αναλογίζομαι, να συμφωνήσω ή να πω ότι, σαν να μη μου ακούγεται καλά αυτή η ευθύγραμμη αλληλουχία -«Ελληνισμός», «Ρωσισμός», «Σερβισμός»- κατά το κοινώς λεγόμενο, σαν να βάζει τα τρία ταύτα στο ίδιο σακί. Αν μη, και να φέρνει στο προσκήνιο τον απαράδεκτο ισχυρισμό του μεγάλου Προτεστάντη Πανεπιστημιακού θεολόγου Αδ. Χάρνακ για τον «εξελληνισμό του Χριστιανισμού».  Και,  εμμέσως πλην σαφώς να σπιλώνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο με εθνικισμό.
      Πιο κάτω διαβάζω. «Προσωπικά έχω ξοδέψει πολύ χρόνο από τη θεολογική μου ζωή υπερασπιζόμενος το οικουμενικό «πρωτείο» του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ώστε να είναι ανεδαφικό να κατηγορούμαι για κάποιον «αντικωνσταντινοπολιτισμό». Για μια ακόμη φορά ομολογώ και επιβεβαιώνω σεμνά εδώ αυτό το πρωτείο, την αναγκαιότητά του για την Εκκλησία, την τρομακτική ενέργειά του για την Ορθοδοξία».

Η δε καρδία αυτών πόρρω απέχει απ’ εμού

Η είδηση: Αμερικανοί επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι ανακάλυψαν σημαντικά υπολείμματα νερού σε μορφή πάγου, θαμμένα σε βάθος περίπου ενάμισι χιλιομέτρου κάτω από την άμμο στο βόρειο πόλο του Άρη.

Μας είναι χρήσιμο κι ωφέλιμο ν’ ακούσουμε -εμείς οι χριστιανοί των μακριών σταυρών και των μεγάλων λόγων- τη φωνή της οργής του Θεού: «Εγγίζει μοι ο λαός ούτος τω στόματι αυτών και τοις χείλεσί με τιμά, η δε καρδία αυτών πόρρω απέχει απ’ εμού» (Ματθ. ιε’ 8).  
Α.Κ.

Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου (20 Σεπτεμβρίου)


Σήμερα, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, της συζύγου του Θεοπίστης και των δύο υιών τους, Αγαπίου και Θεοπίστου, καθώς και του αγίου Μελετίου, επισκόπου Κύπρου.
Μόλις έμαθε ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας Τραϊανός ότι ο Πλακίδης – αυτό ήταν το όνομα του αγίου Ευσταθίου προτού βαπτισθεί – έγινε Χριστιανός, τον καθαίρεσε από το στρατιωτικό του αξίωμα και τον εξόρισε μαζί με την οικογένειά του. Ακολούθως τον απομόνωσαν από τη σύζυγό του και τους δύο γιούς του. Όταν ο Τραϊανός συνάντησε δυσκολίες στους πολέμους, κάλεσε στο στράτευμα τον έμπειρο και γενναίο Ευστάθιο, ο οποίος συνετέλεσε τα μέγιστα στη νίκη.
Όμως, ο Αδριανός, διάδοχος του Τραϊανού, ζήτησε από τον Άγιο Ευστάθιο να παρευρεθεί σε ειδωλολατρική γιορτή και να θυσιάσει στα είδωλα ως ευχαριστία για τη νίκη. Ο Άγιος αρνήθηκε και ομολόγησε ότι με τη δύναμη του Χριστού εξασφάλισε τη νίκη. Τότε, για την ομολογία Πίστεώς του στο Χριστό, φυλακίστηκε μαζί με όλα τα μέλη της οικογένειας και όλοι υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια.