Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Η … «ΑΠΙΣΤΙΑ» ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ


Η …  «ΑΠΙΣΤΙΑ»   ΤΗΣ   ΠΙΣΤΗΣ   ΜΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ

       Δεν ξέρω αν ή πόσο είναι θεμιτό, αλλά ας μου συγχωρηθεί με αυτό τίτλο, και τον υπότιτλο, «είναι η πιο καλή εξομολόγησή μου», να καταθέσω τις σκέψεις που ακολουθούν στο Ευαγγέλιο της Κυριακής του Θωμά.
       Στο ωραιότατο απόσπασμα του Ευαγγελίου του Ιωάννη, που μέρος του ακούμε την Κυριακή του Πάσχα, στον Εσπερινό της Αγάπης, και ολόκληρο την επόμενη του Θωμά, κάνουμε ένα σοβαρό λάθος. Κατευθύνουμε όλη μας την προσοχή στο παρεμπίπτον περιστατικό της απιστίας-δυσπιστίας του Θωμά, και πλάθουμε γύρω από αυτό ανώγια και κατώγια. Δεν την επικεντρώνουμε, ως θα έπρεπε, στο πρωταρχικό, το κυρίαρχο, το απόλυτο γεγονός, αυτό της παρουσίας του Αναστηθέντος Κυρίου που αλλάζει ριζικά όλα τα δεδομένα ! Ούτε στη δωρεά της ειρήνης του, και της χάρης του Αγίου Πνεύματος στους Μαθητές, ως τις πηγές της δύναμης για τη Σταυρική αποστολή τους.
       Αλλά ! Εκείνες τις δύστηνες ώρες η απιστία δεν είχε χτυπήσει μόνο την πόρτα της ψυχής του Θωμά, μα και των υπόλοιπων Δέκα, και αυτήν του ευρύτερου κύκλου των γύρω από το πρόσωπο του Χριστού ανθρώπων !

Η Θέωση του ανθρώπου δια της Βυζαντινής Μουσικής και η μουσική της φιλαυτίας - Νεόφυτος μοναχός Γρηγοριάτης


Νεόφυτος μοναχός Γρηγοριάτης

Η Θέωση του ανθρώπου δια της Βυζαντινής Μουσικής 
και η μουσική της φιλαυτίας*
Α’ Μέρος

Η σωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται από δύο παράγοντες: Από τον θείο και τον ανθρώπινο. Ο Θεός μας ανοίγεται αγαπητικά και ελεύθερα και μας καλεί να ανοιχθούμε κι εμείς σ’ Αυτόν. Ο Θεός προσφέρεται μόνιμα, διότι γνωρίζει πως η σωτηρία μας χρειάζεται αγώνα καθημερινό και συνεχή και πως έχουμε ανάγκη της βοηθείας Του ανά πάσαν στιγμήν. Του Θεού το άνοιγμα δεν κλείνει ποτέ. Η άκτιστος θεία χάρις  κατεβαίνει «ως δρόσος Αερμών επί τα όρη Σιών». Το άνοιγμα, όμως, του ανθρώπου προς τον Θεό δεν είναι μόνιμα φιλότιμο και σταθερό. Άλλοτε υπάρχει και άλλοτε εξαφανίζεται. Καμμιά φορά φαίνεται πως εξαφανίζεται οριστικά. Τότε η σωτηρία του ανθρώπου απειλείται άμεσα. Το θείο δεν επικοινωνεί με το ανθρώπινο και κάθε ελπίδα σωτηρίας λιγοστεύει.

Ι.Μ. Θεσσαλονίκης: “Τα όσα αναφέρονται είναι εκτός πραγματικότητος»

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης μὲ ἀφορμὴ τὰ ὅσα γράφονται καὶ λέγονται τὶς τελευταῖες ἡμέρες ὅσον ἀφορᾷ στὸν ἑορτασμὸ τοῦ ἱεροῦ μνημειακοῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Γεωργίου - Ῥοτόντα καὶ τὴν μεταφορὰ τοῦ ἀρχαίου ἐγκαινίου τὴν Κυριακὴ 23 Ἀπριλίου ἐ.ἔ. ἀνακοινώνει τὰ παρακάτω:
• Τὰ ὅσα ἐπικριτικῶς καὶ κακοβούλως ἀναφέρονται εἰς βάρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης εἶναι ἐκτὸς πραγματικότητος καὶ οὐδεμία σχέση ἔχουν μὲ τὴν ἀλήθεια.
• Τὸ ἐν λόγῳ ἀρχαῖο ἐγκαίνιο ἦταν τοποθετημένο ἐπὶ 17 αἰῶνες ἐντὸς τῆς ἀρχαίας ἁγίας Τραπέζης τοῦ χριστιανικοῦ μνημειακοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἀσωμάτων Ἀγγέλων καὶ ἀργότερα τοῦ ἁγίου Γεωργίου - Ῥοτόντα, τὸ ὁποῖο παρέμεινε ὡς εἶχε ἀκόμη καὶ κατὰ τὴν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας.


Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Κοσμικό και πνευματικό φρόνημα - π. Αθανάσιος Τροοδιτίσσης

Κοσμικόν φρόνημα είναι η αλλοίωσις του ανθρώπου, η οποία προέρχεται από τα πάθη και τον κόσμον, αυτό το οποίον αποκαλούμεν εκκοσμίκευσιν. Πνευματικό φρόνημα είναι ο αγώνας κάθε πιστού να απαλλαγή από αυτά, και να διατηρήση, αλλά και να αυξήση την ενέργειαν του Αγίου Βαπτίσματος, την οποίαν έλαβε εις το Μυστήριον του Βαπτίσματος.
Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος 
Ηγούμενος Τροοδιτίσσης

Το βάρος των θλίψεων - Άγιος Ισίδωρος Πηλουσιώτης


Το βάρος των θλίψεων που υπομένουμε για τον Κύριο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το βάρος της δόξας που μας αναμένει.

Άγιος Ισίδωρος  Πηλουσιώτης

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ἐν Πάτραις τῇ 25ῃ Ἀπριλίου 2017

Πρός τόν Ἀξιότιμον
 Κύριον Ἀνδρέαν Ξανθόν
Ὑπουργόν Ὑγείας
Εἰς Ἀθήνας

Kύριε Ὑπουργέ, Χριστός Ἀνέστη!
Μέ ἀπορία μεγάλη, ὁ Πατραϊκός Λαός εἶδε τήν νέα έπιγραφή, στό Νοσοκομεῖο «Ἃγιος Ἀνδρέας» τῶν Πατρῶν, ἡ ὁποία ἒχει διαμορφωθῆ, πλέον, ὡς ἐξῆς: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ».(Ἐπιγραφή στό ὑπέρυθρο τοῦ ἀνακαινισθέντος καί ἂρτι δοθέντος στή λειτουργία κτιρίου). Ἒχει ἀφαιρεθῆ, δηλαδή, ἡ ὀνομασία τοῦ Νοσοκομείου « Ἃγιος Ἀνδρέας». Μέ τό ὂνομα ὃμως «Ἃγιος Ἀνδρέας», ἒχει καθιερωθῆ τό ἐν λόγῳ Νοσοκομεῖο, ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του, στίς συνειδήσεις, οὐχί μόνο τῶν Πατρινῶν, ἀλλά θά ἠδυνάμεθα νά εἲπωμεν, τῶν πανελλήνων. Ἐξ’ ἂλλου, ὁ Ἃγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας, ὡς τυγχάνει τοῖς πᾶσι γνωστόν, εἶναι ὁ ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατρέων καί ὁ προστάτης τῆς πόλεως, μετά τοῦ ὁποίου ἡ Πάτρα ἒχει συνδεθῆ ἂρρηκτα ἢ καλύτερα ἒχει ταυτισθῆ. Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας εἶναι ἡ πνοή καί ἡ ζωή τῆς πόλεώς μας. (Στήν Πάτρα ἐδίδαξε, ἐθαυματούργησε, ἐμαρτύρησε καί στήν Πάτρα εὑρίσκονται, ὁ τάφος του, ἡ ἁγία Κάρα του καί ὁ Σταυρός τοῦ μαρτυρίου του).

Ἓνας πρωτότυπος καί ξεχωριστός ἀγώνας ποδοσφαίρου στήν Κάτω Ἀχαΐα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

Μὲ ἐπιτυχία διεξήχθη τὴν Δευτέρα 24.4.2017, στὸ Δημοτικὸ Στάδιο Κάτω Ἀχαΐας, ὁ ἀγώνας ποδοσφαίρου, μεταξὺ τῶν Παλαιμάχων τοῦ Παναθηναϊκοῦ καὶ τῶν Παλαιμάχων τῆς Δυτικῆς Ἀχαΐας, γιά ἱερό σκοπό. Ὃσα χρήματα συγκεντρώθησαν, θὰ διατεθοῦν γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς προσπαθείας γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Τιμίου Προδρόμου Κάτω Ἀχαΐας. Ὁ  πρῶτος μεγαλοπρεπής Ἱερός Ναός, δυστυχῶς, κατεστράφη ἀπό τόν σεισμό τῆς 8ης Ἰουνίου 2008.


Τὴν ὡραία αὐτὴ ἐκδήλωση ἐτίμησε μὲ τὴν παρουσία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος συνεχάρη τὸν Δήμαρχο Δυτικῆς Ἀχαΐας κ. Χρῖστο Νικολάου, καὶ τοὺς συνεργάτας του, γιὰ τὴν πρωτοβουλία τῆς ἐκδηλώσεως αὐτῆς καὶ εὐχαρίστησε ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς του, τοὺς παλαιμάχους ποδοσφαιριστές, γιὰ τὴν συμμετοχή τους στὸν ἀγῶνα.

Κρίση και κατάκριση - π. Βαρθολομαίος

Κρίση και κατάκριση
 
Η κρίση ανήκει στον δίκαιο κριτή! Η κατάκριση είναι πάθος του ανθρώπου!
Ο δίκαιος κριτής κρίνει με πραγματικά δεδομένα, την αλήθεια, και αποδίδει δικαιοσύνη. Ο άνθρωπος κατακρίνει με υποθετικά δεδομένα, πιθανολογεί σύμφωνα με την προσωπική του κρίση, η οποία απέχει τις περισσότερες φορές από την αλήθεια. Τότε καταδικάζει ανθρώπους, φθείρει και καταστρέφει συνειδήσεις και ο ίδιος χάνει την ειρήνη του.
Η κρίση έχει σκοπό να αποκαλύψει την αλήθεια και να αποδώσει δικαιοσύνη, ενώ η κατάκριση αγνοώντας την αλήθεια, έχει σκοπό να καταδικάσει αδικώντας και καταστρέφοντας ψυχές.

Τον εαυτό μας, τον έχουμε τοποθετήσει ως κέντρο των πάντων

Αγαπητοί μου αδερφοί Χριστός Ανέστη.
Επιτρέψτε μου με πολύ σεβασμό και αγάπη προς εσάς, να ασχοληθώ με ένα πνευματικό θέμα που μας απασχολεί όλους και αυτό είναι το βόλεμα. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτός ο φοβερά πνευματικός ιός, προέρχεται από την μεγάλη αγάπη, τεράστια θα έλεγα, που έχουμε προς τον εαυτό μας, τον οποίο κυριολεκτικά έχουμε τοποθετήσει ως κέντρο των πάντων, με αποτέλεσμα να αγνοούμε τον πόνο, τις θλίψεις, τα βάσανα και την στεναχώρια που βιώνουν οι συνάνθρωποί μας.
Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι σημερινοί χριστιανοί είμαστε του γλυκού νερού, άγευστοι ασκητικότητας, συμπόνιας και αληθινής αγάπης. Πράγματι έχουν δίκιο, αλλά μπορούμε να τους διαψεύσουμε. Πώς;

Εἰς Μνημόσυνον Ἠσαΐας Γιαβρόγλου - ΑΝΝΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΑΛΤΗ


Εἰς Μνημόσυνον   Ἠσαΐας Γιαβρόγλου

 Πέρασαν τρία χρόνια ποὺ ἔφυγες. Λὲς καὶ ἦταν χθές. Στὸ τελευταῖο ταξίδι σὲ συνόδευσαν ὅλοι ὅσοι σὲ ἀγαποῦσαν. Ἐπικήδειο εἶπαν λίγοι. Οἱ ἄλλοι εὐεργετηθέντες, συνάδελφοι, συνεργάτες, φίλοι, σιωπήσαμε. Ἴσως σκέφτηκα, δὲν ἔπαιρνε ὁ χρόνος. Ξεφύλλιζα κάθε μῆνα τὰ περιοδικά, μήπως κάτι γραφεῖ γιὰ σένα. Πάλι σιωπή. Τὸ εἶχα σὰν φόρο τιμῆς στὴ μνήμη σου νὰ γράψω λίγα λόγια γιὰ τὸν Ἠσαΐα Γιαβρόγλου.
Γεννήθηκες πρὶν 65 χρόνια στὴ Νέα Ἰωνία Ἀττικῆς ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς, Καππαδόκες, σωστοὺς ἄρχοντες. Σᾶς πλούτισαν μαζὶ μὲ τὴν ἀδελφή σου μὲ ἀξίες πνευματικές, ἠθικές. Καμάρωναν γιὰ τὴν πρόοδό σας σὲ κάθε ὁρκωμοσία τῶν πτυχίων σας. Ἡ μητέρα σου ἡ Ἀθηνᾶ εἶχε ἔννοια.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΑΣΧΑ 2017 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ  ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΑΣΧΑ 2017
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Ἡ ἑορτὴ τῆς Παναγίας τῆς Βοήθειας στὸ Πανεπιστημιακὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο Πατρῶν.

       Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθη τὴν Δευτέρα τοῦ Θωμᾶ, 24.4.2017, ἡ ἑορτὴ τῆς Παναγίας τῆς Βοήθειας στὸν Ἱερὸ Ναὸ «Παναγία ἡ Βοήθεια» τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Πατρῶν, τό ὁποῖον φέρει τό ὂνομα τῆς Παναγίας τῆς Βοήθειας.
          Τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς, 23.4.2017, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ ἐπηκολούθησε ἡ ἱερὰ Λιτανεία τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καὶ ὡμίλησε ἐπικαίρως, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ.
          Ἀνήμερα, 24.4.2017, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Διοικητοῦ καὶ τοῦ λοιποῦ Ἰατρικοῦ καὶ Νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Νοσοκομείου τῶν ἐργαζομένων στό Νοσηλευτικό αὐτό Ἳδρυμα καὶ πλήθους Λαοῦ.          Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀνεφέρθη στή σχέση τῆς Παναγίας μέ τό Πάθος καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί στήν θαυμαστή βοήθεια τῆς Κυρίας Θεοτόκου πρός τούς ἀνθρώπους γενικῶς καί ἰδίως στούς πονεμένους καί ταλαιπωρημένους ἀδελφούς.

Κρίνουμε ἐγωκεντρικὰ καὶ ὄχι θεοκεντρικά - Νικήτας Βουτυρᾶς

Δίνουμε προτεραιότητα πρῶτα στὰ ὑλικὰ καὶ ἔπειτα στὰ πνευματικά. Δίνουμε πιὸ πολλὴ σημασία ἐνίοτε στὸ τί θὰ πεῖ ὁ κόσμος καὶ λιγώτερο στὸ τί ζητάει ὁ Θεός. Ὑπολογίζουμε τὸ ὑλικὸ κόστος καὶ ὄχι τὴν ὠφέλεια τῆς ψυχῆς. Κρίνουμε ἐγωκεντρικὰ καὶ ὄχι θεοκεντρικά.

Ἀρχιμανδρίτης Νικήτας Βουτυρᾶς

Ὁ πιὸ ζωηρός μου πόθος - Κωνσταντίνος Τσάτσος

Ὁ πιὸ ζωηρός μου πόθος, ἕνας ποὺ κάθε λίγο ξανάρχεται ἴδιος, εἶναι νὰ ἀνασταίνονταν ἡ μάννα καὶ ὁ πατέρας μου, νὰ ζήσω ἕναν καιρὸ μαζί τους, νὰ τοὺς διηγηθῶ τὴ ζωή μου. Κι ἐγὼ ποὺ τώρα τελείως ἀδιαφορῶ γιὰ τὴ γνώμη τοῦ κόσμου, θὰ ἤθελα ἐκεῖνοι νὰ μὲ καμαρώσουν.
Μεγαλύτερη ἀγαλλίαση δὲν θὰ μποροῦσα νὰ νιώσω. Ξέρω πὼς τὰ λίγα ποὺ κατόρθωσε ὁ γιός τους θὰ τοὺς φαίνονταν σπουδαῖα. Καὶ θὰ τοὺς ἔδιναν ἀπέραντη εὐχαρίστηση.

Κωνσταντίνος Τσάτσος

«Ἀποθανῶν δίκαιος ἔλιπε μετάμελον» - Εὐάγγελος Ι. Παπαευαγέλου,

«Ἀποθανῶν δίκαιος ἔλιπε μετάμελον»
(Παροιμ. 11,3)

Αὐτούς τούς λόγους τοῦ σοφοῦ παροιμιαστοῦ μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ μακαριστός ἱεράρχης Σεραφείμ. Ὁ Σεραφείμ ἔκανε πολύ αἰσθητή τήν εὐεργετική παρουσία του. Ὁ κατά κόσμον Βύρων Στεφάνου γεννήθηκε στό Φανάρι τοῦ Νομοῦ Καρδίτσας τό 1932. Μπῆκε μετά ἀπό δύσκο- λες τότε εἰσαγωγικές ἐξετάσεις στή Θεολογική Σχολή τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τό 1950. Ἔγινε δεκτός στά Οἰκοτροφεῖα Βουρνάζου καί Τσόχα τό 1952 καί μαζί μέ τίς σπουδές του στό Πανεπιστήμιο ἐργαζόταν στό Τυπογραφεῖο τῆς Ἀδελφότητος «ΖΩΗ» πού εἶχε πολλές ἀνάγκες, λόγω τῆς μεγάλης κυκλοφορίας τῶν περιοδικῶν της καί τῶν βιβλίων της πού ἐκδίδονταν τότε γιά νά καλύψουν τίς μεγάλες ἀνάγκες τῶν Ἑλλήνων. Τό Οἰκοτροφεῖο Βουρνάζου τοῦ προσέφερε ἰδανικές συνθῆκες γιά νά ἀσκηθεῖ στήν ἀρετή καί τόν ἀσκητισμό. Λαμπροί διευθυντές, ὅπως ὁ Ἰωάννης Καψιμάλης , ὁ Εὐστάθιος Μπάστας, ὁ Ἀριστοτέλης Παπανικολάου καί ὁ Γεώργιος Ψαλτάκης ἦταν μαζί του, πεφωτισμένοι ὁδηγοί στήν πνευματική του ζωή.

Ένας ανάξιος δούλος του Θεού

Αχ πόσο έχουμε ξεχάσει τα παραπάνω λόγια του οσίου Πορφυρίου, του Αγίου της χαράς; Εμείς δυστυχώς θεωρούμε ότι ο χριστιανός πρέπει να είναι ολιγομίλητος, ντροπαλός, με πολύ τυπική συμπεριφορά και εμφάνιση, όμως δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Ο άνθρωπος του Θεού, σύμφωνα με τους Αγίους μας, είναι ένας άνθρωπος με αρχοντική αγάπη, ευγενής, συνετός και λεβέντης που δεν φοβάται να βγει μπροστά για την δόξα του Θεού, που δεν φοβάται να μιλήσει προς δόξαν Θεού, που δεν φοβάται να φανεί η ομορφιά που του έχει χαρίσει ο Θεός.

Εορτή Αγίου Νικοδήμου

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
Μετόχιον Ιεράς Μονής Μαρίτσης
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
 Κυριακή των Μυροφόρων και του Αγίου Νικοδήμου
 30 Απριλίου 2017
                           
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών
1)Σάββατον 29 Απριλίου και ώρα 6.30 μ.μ. : Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός μετ΄αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου.
Εν συνεχεία και ώρα 8.30 μ.μ. : θα γίνει μικρά Λιτάνευσις της Σεπτής Εικόνος του Αγίου
2)Κυριακή 30 Απριλίου πρωί : Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετά θείου κηρύγματος, υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, ώρα 6.45 π.μ. έως 10.15 π.μ.
3)Κυριακή εσπέρας και ώρα 6.30 μ.μ. – 8.15 μ.μ. : Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και Ιερά Παράκλησις προς τον Άγιον μετά θείου κηρύγματος.
 Εκ του Ιερού Ναού

Εθελοντική αιμοδοσία στη Χριστιανική Εστία Πατρών


Εθελοντική αιμοδοσία
την Τρίτη 2 Μαΐου 2017
στη Χριστιανική Εστία Πατρών
(Μιαούλη 57)

από 17:30  – 21.00.

Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Αγίου Εφραίμ και της Αγίας Ειρήνης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΙΣ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΕΠΙ ΤΗ ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΗ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΟΣΙΟΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Την Πέμπτη 4η Μαΐου 2017, εις τον Ιερό μας Ναό, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία επί τη Μνήμη του Αγίου ενδόξου Οσιομάρτυρος Εφραίμ του Νεοφανούς και της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης.
Κατά την Αγρυπνία θα τεθεί προς προσκύνηση και ευλογία, απότμημα Ιερού Λειψάνου του Οσίου Εφραίμ, ενώ θα ψαλλούν και οι Χαιρετισμοί του Αγίου.

Έναρξις: 9:00 μ.μ. Λήξις: 1:00 π.μ.

O Κύριός μου και ο Θεός μου / Μονή Εσφιγμένου

O Κύριός μου και ο Θεός μου

Ο απόστολος Θωμάς δεν ήταν παρών στον τόπο που ήταν μαζεμένοι οι υπόλοιποι μαθητές, κρυμμένοι από τον φόβο των Ιουδαίων.
Δεν είδε ούτε άκουσε τον Ιησού όταν εμφανίστηκε στο μέσον,  βλέποντας τους μαθητές Του φοβισμένους και ταραγμένους, λέγοντάς τους: «Ειρήνη υμίν»!
Δεν πίστεψε ούτε στην θέα της χαράς που είχε κυριεύσει τους συμμαθητές του, η οποία διέλυσε τον φόβο τους μόλις αντίκρυσαν τον Διδάσκαλό τους!
Ορθολογιστικά και ανθρώπινα ζητούσε αποδείξεις χειροπιαστές για να πιστέψει!
Ο Ιησούς ικανοποίησε το αίτημα του μαθητού Του, εμφανιζόμενος οκτώ ημέρες μετά, εις το μέσον των μαθητών Του, ειρηνεύοντάς τους πάλι, καλώντας τον Θωμά να τον ψηλαφίσει για να πιστέψει!

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

Πίστη και γνώση... - ΜΑΡΩ ΣΙΔΕΡΗ

Πίστη και γνώση...
ΤΗΣ ΜΑΡΩ ΣΙΔΕΡΗ
Ο Einstein έλεγε ότι η επιστήμη χωρίς θρησκεία είναι κουτσή κι η θρησκεία χωρίς επιστήμη είναι τυφλή. Και να που η σημερινή μέρα (σπάνια και μοναδική), τιμάει μαζί πίστη και γνώση, βεβαιότητα και αμφιβολία. Δύο άνθρωποι τόσο αντίθετοι έφτασαν στον ίδιο προορισμό- στην Αγιότητα-  ακολουθώντας διαφορετικούς δρόμους και σήμερα - σα να θέλει να μας πει κάτι το Σύμπαν- έφερε τους δύο αυτούς ανθρώπους μαζί στη μνήμη και στην καρδιά μας: Γεώργιος και Θωμάς- η βεβαιότητα της πίστης που δε θέλει αποδείξεις για να είναι, και η αμφιβολία της απιστίας που θέλει απτές αποδείξεις για να πεισθεί. Ποιος από τους δύο είχε δίκιο; Ποιος δρόμος είναι ο ορθότερος; Οι της καρδιάς θα υπερασπιστούν τον πρώτο, αυτόν της σίγουρης, ακλόνητης πίστης στο πιο απρόσιτο Ιδανικό... θα πουν πως χωρίς πίστη, η σχέση του ανθρώπου με τον Ουρανό κλονίζεται, ότι η πίστη σε κάνει ορμητικό και ατρόμητο, η πίστη σε κάνει γνώστη...

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ‘’ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ’’ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Β. Χαραλάμπους

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ‘’ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ’’ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Του Β. Χαραλάμπους
Όσο κι αν είναι πρωτάκουστο, η αιρετική αυτή κοινότητα που αυτοκαλείται ‘’Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής’’, είναι πολύ δραστηριοποιημένη στην Ελλάδα, και η πρώτιστη προσπάθειά της είναι να παρασύρει στην αίρεση αυτή Ορθόδοξους Έλληνες. 
Από τις Προεσταντικές αιρέσεις που ‘’δραστηριοποιούνται’’ στην Ελλάδα είναι η πιο πολυάριθμη.  Ίδια αιρετική κοινότητα είναι και αυτή της ‘’Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής’’ της Χιλής, που παίζει σημαντικό ρόλο στο διαχριστιανικό συγκρητιστικό Π.Σ.Ε.  Αυτη η αιρετική κοινότητα της ‘’Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής’’, διαθέτει τους περισσότερους οίκους συνάθροισης των αιρετικών αυτών, από όλες τις αιρετικές ομάδες ή κοινότητες, που ‘’δραστηριοποιούνται’’ στην Ελλάδα.  Μάλιστα κατά το έτος 1990 παρουσιάστηκε δραματική αύξησή της.

Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Πάτρα.

 Α) Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Λάγγουρα Πατρῶν.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τήν Κυριακή 23.4.2017, τὴν Θεία Λειτουργία στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Λάγγουρα Πατρῶν, μὲ τὴν συμμετοχὴ πλήθους κόσμου.
Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀνεφέρθη στὴν χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως ὅπως τὴν βίωσαν ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς καὶ ὁ Ἅγιος ἔνδοξος μεγαλομάρτυρας Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος.
Ἐπίσης, ἔκαμε ἀντιδιαστολὴ τῆς κατὰ Θεὸν χαρᾶς μὲ τὴν κοσμικὴ χαρά.
Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος ἐχειροθέτησε ἀναγνώστη τὸν εὐλαβέστατο νέο, Θεόδωρο Παπανικολάου, πτυχιοῦχο τοῦ τμήματος Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν καί μεταπτυχιακό φοιτητὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Παρισίων,  ἐπαινέσας αὐτὸν γιὰ τὴν ἀρετὴ καὶ τὸ ζῆλο του.

Β) Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Ρίου Πατρῶν.
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ρίου Πατρῶν καὶ ὡμίλησε ἀναφερθείς στὰ πνευματικὰ μηνύματα ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὸ μαρτύριο τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.Πειραιώς Σεραφείμ: Πάντοτε ο Χριστός έρχεται στις καρδιές που Τον ζητούν

Πειραιώς Σεραφείμ: Πάντοτε ο Χριστός έρχεται στις καρδιές που Τον ζητούν
Εορτάστηκε η Σύναξη της Ι.Εικόνος της Παναγίας Βηματαρίσσης στον Πειραιά

Μέσα στο φως της Αναστάσεως δεν υπάρχουν ούτε φόβοι, ούτε μάχες. Υπάρχει μόνο το φως που γεμίζει τα πάντα, που ερμηνεύει τα πάντα, που θεραπεύει τα πάντα.
 
Του Σταμάτη Μιχαλακόπουλου / Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Καράπασιας

Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα και μέσα στο αναστάσιμο κλίμα, τιμήθηκε η σύναξη της ιεράς εικόνος της Παναγίας της Βηματάρισσας, της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, την Κυριακή 23 Απριλίου, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς.
Το Σάββατο 22 Απρίλίου, παραμονή της εορτής, τελέσθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε κατανυκτική  ιερά αγρυπνία.
Την ημέρα της εορτής, τελέσθηκε ο Όρθρος και η αρχαιοπρεπής θεία Λειτουργία του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις τῆς 23ης Ἀπριλίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ πανηγυρίσαντος Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν τελεσθεῖσαν Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν τοῦ Ἀντίπασχα, 23ην Ἀπριλίου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη καί ἡ εἰθισμένη ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν ἐν Ἀμερικῇ καί ἁπανταχοῦ τῆς δεσποτείας Κυρίου προσφιλῶν τέκνων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.

ΟΣΙΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ ΚΟΝΤΑΚΙΟ ΣΤΗ ΔΥΣΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ


ΟΣΙΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ
ΚΟΝΤΑΚΙΟ  ΣΤΗ  ΔΥΣΠΙΣΤΙΑ  ΤΟΥ  ΘΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ

     Στο πασίγνωστο και κακοποιημένο περιστατικό της δυσπιστίας του Θωμά που μας διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης-20, 19-29-και, ένα μέρος του ακούμε την Κυριακή του Πάσχα στον Εσπερινό της Αγάπης, ενώ ολόκληρο την επόμενη-του Θωμά- ο Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός, ο και κορυφαίος της Εκκλησίας Υμνογράφος και Μελωδός έχει αφιερώσει το ωραίο για τις καίριες θεολογικές επισημάνσεις Κοντάκιο που ακολουθεί.
    Απαρτίζεται από Τρία Προοίμια και Δεκαοκτώ Οίκους, έχει ως Ακροστιχίδα-στο Πρωτότυπο-τη φράση: «Του ταπεινού Ρωμανού ήχος», και ως Εφύμνιο το στίχο και ομολογία πίστης του Μαθητή: «Κύριος υπάρχεις, και Θεός ημών». Ομολογία που από τους πρώτους στίχους των πρώτου και δεύτερου Προοιμίου φαίνεται ευδιάκριτα ότι προέκυψε όταν: «Τη φιλοπράγμονι δεξιά, την ζωοπάροχόν σου πλευράν ο Θωμάς εξηρεύνησε, Χριστέ ο Θεός». Οπότε: «Ο του Θωμά δισταγμός πίστις αναμφίβολος- -ωκονομήθη, Σωτήρ, όντως τη βουλήσει Σου». Εκπληκτικό και άξιο θαυμασμού από την αρχή !

Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ - π. Γρηγόριος Μουσουρούλης

Κυριακή τοῦ Θωμᾶ
Λόγος εἰς τό Εὐαγγέλιον
Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ
« Εἰρήνη ὑμῖν» (Ἰωάν. κ´ 19)
*******
«Εἰρήνη ὑμῖν»
          Τό βράδυ τῆς Μ.Παρασκευῆς ὅλοι νόμισαν πώς ἡ ὑπόθεση Ἰησοῦς ἀπό τή Ναζαρέτ ἔκλεισε καί μά­λιστα ἄδοξα. Δέν πέρασαν ὅμως τρεῖς ἡμέρες καί ἡ ἀτμόσφαιρα ἄλλαξε ἄρδην. Ἡ πόλη τῶν Ἱεροσο­λύμων ἀναστατώνεται. Οἱ ρωμαῖοι στρατιῶτες πού φρουροῦν τόν τάφο πανικοβλη­μένοι τρέχουν στούς Ἀρχιερεῖς καί τούς  ἀναγγέλ­λουν τήν Ἀνά­σταση τοῦ Ἰησοῦ. Οἱ ἄρχοντες τοῦ Ἰσραήλ ἔντρομοι ψάχνουν τρόπους μέ τούς ὁποίους θά συκοφαντήσουν τό μεγαλύτερο καί παραδοξότερο γεγονός τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. Οἱ Μυροφόρες φέρνουν μήνυμα  κοσμοχαρμό­συ­νο στούς φοβισμένους Ἀποστόλους. Ἀπορία, κα­τάπληξη, προσβλημα­τισμός, σκεπτικισμός, δια­περνᾶ τίς ψυχές τῶν ἕνδεκα, πού βρίσκονται μέσα στή νύχτα συγκεντρωμένοι στό ὑπερῶο τῆς Ἁγίας Πόλεως.

Ὁ Ἑσπερινός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στήν Πάτρα.

Μὲ λαμπρότητα ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στοὺς πανηγυρίζοντες Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.
Α) Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Πετροχωρίου
Τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς,  Σάββατο 22.4.2017,  ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τὸν Ἑσπερινὸ στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Πετροχωρίου Πατρῶν, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ.
Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀνεφέρθη στήν ὀμολογία τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ, ἀλλά καί στήν ὀμολογία καί στό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου περί τοῦ μόνου καί ἀληθινοῦ Θεοῦ , τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἐπίσης, συνεχάρη τὸν Ἱερέα τοῦ χωριοῦ, π. Κωνσταντίνο Δαραμούσκα, τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο, τὰ μέλη τοῦ Ἐκπολιτιστικοῦ Συλλόγου καὶ ὅλους τούς Ἐνορίτας γιὰ τὴν ἀγάπη τους καὶ τὴν ἀφοσίωσή τους στὴν ἁγία μας Ἐκκλησία.
Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, στὴν παρακείμενη αἴθουσα τοῦ Ἐκπολιτιστικοῦ Συλλόγου, παρετέθη μικρὰ δεξίωσις.
Β) Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Ἰτεῶν Πατρῶν
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ἐχοροστάτησε στόν Ἑσπερινό στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἰτεῶν Πατρῶν καί ὡμίλησε ἐπικαίρως.


Η εορτή της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής Αστερίου Πατρών

Με θρησκευτική Kατάνυξη και Ιερότητα Eόρτασε και φέτος το Ιερό Παρεκκλήσιο Της Παναγίας μας, Ζωοδόχου Πηγής Αστερίου.
Της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο πρωτοπρεσβύτερος π. Αδαμάντιος Τσαγκάρης, ενώ συλλειτούργησαν ο αιδεσιμότατος π. Νικόλαος Μπεκρής και ο Ιερολογιότατος διάκονος  Κωνσταντίνος Τσαγκάρης.
Ιερολογιότατος Διάκονος Κωνσταντίνος ΤσαγκάρηςΣάββατο, 22 Απριλίου 2017

Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Παναγίας Ζωοδόχου Πηγῆς στήν 116 Π. Μ. στὸν Ἄραξο.

 Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ ἑορτὴ τῆς Παναγίας τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς , στὸ ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο στὴν 116 Π. Μ. στὸν Ἄραξο.
Τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς, Πέμπτη του Πάσχα 20.4.2017, ἐτελέσθη ὁ Ἀναστάσιμος Ἑσπερινός, ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Διοικητοῦ, τῶν Ἀξιωματικῶν, τῶν Σμηνιτῶν τῆς 116. Π.Μ. καί πολλῶν προσκυνητῶν.
Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀνεφέρθη στὸ πρόσωπο τῆς  Παναγίας, ὡς Ζωοδόχου Πηγῆς, ἐνῶ συνεχάρη τὸν Στρατιωτικὸ Ἱερέα τῆς Πτέρυγος, π. Παναγιώτη Πληταριᾶ, ὡς καὶ τὸν Διοικητὴ καὶ ὅλο τὸ προσωπικὸ γιὰ τὴν ἄρτια ὀργάνωση τῆς Ἱερᾶς Πανηγύρεως καί τήν εὐπρέπεια ἒξωθεν καί ἒσωθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Ἐν συνεχείᾳ πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, παρετέθη μικρὰ δεξίωσις.