Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019

Σιωπή - Αββάς Ποιμένας


“Μπορεί ένας άνθρωπος να φαίνεται ότι σιωπά ενώ η καρδιά του κατακρίνει τους άλλους, ένας τέτοιος άνθρωπος πάντοτε λαλεί.
Και μπορεί ένας άλλος να μιλάει από το πρωί ως το βράδυ και όμως κρατάει σιωπή γιατί δεν λέει τίποτε περισσότερο απ΄ όσα ωφελούν”.
Αββάς Ποιμένας

Ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου κατά τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλεστάτου π. Ἀμβροσίου Χοροζίδου


Ὁμιλία
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου
κατά τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλεστάτου π. Ἀμβροσίου Χοροζίδου
 (Ἀττάλεια, 21 Ἰουλίου 2019)

Θεοφιλέστατε Ἐψηφισμένε Ἐπίσκοπε Εὐδοκιάδος κύριε Ἀμβρόσιε,
      Εἰσηγήσει τῆς ἡμῶν Μετριότητος, ψήφῳ δέ κανονικῇ τῆς Ἀγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικοῦ Θρόνου, ἐκλεγείς πρότριτα εἰς Ἐπίσκοπον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Εὐδοκιάδος, λαμβάνεις σήμερον ἐν τῷ Ἱερῷ τούτῳ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀλυπίου Ἀτταλείας τήν χάριν τῆς Ἀρχιερωσύνης.
   Χαίρει καί ἀγάλλεται ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἐπί τῇ ἐπαξίᾳ προαγωγῇ καί χειροτονίᾳ ἑνός ἀφωσιωμένου τέκνου αὐτῆς, τό ὁποῖον καλεῖται νά διακονήσῃ τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Πισιδίας καί τό θεοτήρητον πλήρωμα αὐτῆς ὡς Βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ πολιοῦ καί προσφιλεστάτου ἡμῖν ἀδελφοῦ Ἁγίου Πισιδίας Σωτηρίου, ὁ ὁποῖος τρέφει μεγάλην ἐκτίμησιν πρός τό πρόσωπόν σου διά τήν μέχρι σήμερον προσφοράν σου εἰς τόν ἐνταῦθα χριστεπώνυμον λαόν, διά τάς πολλάς ποιμαντικάς καί ἐπικοινωνιακάς ἱκανότητάς σου, διά τήν εὐλάβειαν καί τήν ἱεροπρέπειάν σου, καί διά τόν σεβασμόν σου πρός τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον.

Προσφώνησις Μητροπολίτου Πισιδίας Σωτηρίου, προς την Α. Θ. Π. Τον Οικουμενικόν Πατριάρχην, κατά την Χειροτονίαν του Επισκόπου Ευδοκιάδος ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ


Προσφώνησις Μητροπολίτου Πισιδίας Σωτηρίου,
προς την Α. Θ. Π. Τον Οικουμενικόν Πατριάρχην,
κατά  την Χειροτονίαν του Επισκόπου Ευδοκιάδος ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

                    Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,
     Δεν είναι υπερβολή αν χαρακτηρίσουμε την σημερινή ημέρα ιστορική για την Τοπική Εκκλησία μας. Πριν 100 ακριβώς χρόνια εγκαθίστατο στην Αττάλεια ως Βοηθός Επίσκοπος, μία ιστορική εκκλησιαστική Μορφή, που ελάμπρυνε την Ιεραρχία  του Οικουμενικού Θρόνου,  ο αοίδιμος Επίσκοπος Πατάρων  Μελέτιος.
    Σήμερα  η Θεία Πρόνοια, διά των Αγίων χειρών της Υμετέρας  Παναγιότητος, εγκαθιστά εδώ Επίσκοπον τον Θεοφιλέστατον Ευδοκιάδος, αγαπητόν αδελφόν Αμβρόσιον. Η θεοφώτιστη αυτή ενέργειά Σας, Παναγιώτατε, προστίθεται στις αναρίθμητες άλλες ευεργετικές, για την Επαρχία μας και την ανά τον κόσμον Ορθοδοξίαν, ενέργειές Σας.
    Προς τούτο υποβάλλω στην Παναγιότητά Σας τις πλέον εγκάρδιες ευχαριστίες ολοκλήρου του πληρώματος της Τοπικής Εκκλησία μας, διότι αποδεχθήκατε το κοινόν αίτημά μας, και μετά την ομόφωνη ψήφο της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού μας Πατριαρχείο, μας χαρίσατε σήμερα τον εκλεκτόν Μέγα Σύγκελλόν Σας αγαπητόν  Αμβρόσιον Βοηθόν Επίσκοπον.

Ο Χριστός δεν μεροληπτεί - Δημήτριος Παναγόπουλος


Όσο περισσότερο ταπεινωθείς, όσο περισσότερο κοπιάσεις, όσο περισσότερο αγαπήσεις τον Χριστό τόσο περισσότερο Χάρη θα λάβεις από τον Χριστό. Όσο δώσεις, τόσο θα πάρεις από τον Χριστό.. Ο Χριστός δεν μεροληπτεί, δεν είναι προσωπολήπτης και αν ορισμένοι δεν λαμβάνουν Χάρη από τον Χριστό είναι διότι δεν πρόσεξαν τις λεπτομέρειες αυτές.
Δημήτριος Παναγόπουλος

Ο κατάσκοπος Marco για τον Κοσμά τον Αιτωλό΄", του Ιωάννη Μενούνου


ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΜΕΝΟΥΝΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΑ ΤΟΝ ΑΙΤΩΛΟ
         
«Όχι, δεν πρόκειται για φαντασιοκόπο μυθιστόρημα, δεν πρόκειται για ιστορία κατασκοπείας προορισμένη να τραβήξει αναγνώστες και να δολοφονήσει την αλήθεια. Όχι. Εδώ γράφει ένας αληθινός κατάσκοπος, εγώ, ο Marco, την ιστορία της ψυχής του». «Δούλεψα», μας εκμυστηρεύεται ο Marco, «πολλά χρόνια για λογαριασμό των Ενετών στην Κέρκυρα, την πατρίδα μου. Τα μάτια μου είδαν πολλά, τ’ αυτιά μου άκουσαν περισσότερα. Έμαθα πόσο μικροί είναι, σχεδόν πάντοτε, οι “μεγάλοι”. Πόσο μεγάλοι γίνονται, συχνά, οι “μικροί”. Στους τελευταίους πιο μεγάλος, απ’ όσο ξέρω, ο Κοσμάς ο Αιτωλός».
Ένα μυθιστόρημα που ζωντανεύει όχι μόνο μία εποχή αλλά και τη ζωή και το έργο του Κοσμά του Αιτωλού.

Μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιεζεκιήλ (23 Ιουλίου)


Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του αγίου προφήτου Ιεζεκιήλ, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στους λεγόμενους μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Επίσης, εορτάζουμε την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του αγίου ιερομάρτυρος Φωκά, επισκόπου Σινώπης.
Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ καταγόταν από ιερατικό γένος και η δράση του τοποθετείται χρονικά στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ., εποχή κατά την οποία ο ισραηλιτικός λαός, βρισκόταν αιχμάλωτος στη Βαβυλώνα.  Είχε απόλυτη πίστη στο Θεό, γεγονός που βοήθησε όχι μόνο τον ίδιο αλλά και τους Ισραηλίτες, να υπομένουν με ελπίδα τα δεινά της βαβυλώνιας αιχμαλωσίας. Αξιώθηκε να επιτελεί θαύματα, μέσω των οποίων υπενθύμιζε σε Εβραίους και Βαβυλωνίους, τη δύναμη του αληθινού Θεού και έλεγχε με αυστηρότητα την αδικία και κάθε παράβαση του θελήματος του Θεού. Ο ελεγκτικός λόγος του προκάλεσε την αντίδραση συμπατριωτών του, οι οποίοι τον σκότωσαν από φθόνο.

Μνήμη του Αγίου Θύρσου, Επισκόπου Καρπασίας (23 Ιουλίου)


Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του αγίου Θύρσου ή Θέρισου, επισκόπου Καρπασίας.
Ο Άγιος Θύρσος (ή Θέρισος όπως είναι περισσότερο γνωστός) ήταν ένας από τους τρεις Επισκόπους της Καρπασίας των πρώτων αιώνων. Για τη ζωή του δεν γνωρίζουμε αρκετά πράγματα. Παρόλο που είναι άγνωστος στους Κύπριους χρονογράφους και συναξαριστές, η Παράδοση της Εκκλησίας μάς διασώζει την πληροφορία ότι υπήρξε Επίσκοπος Καρπασίας και ασκήτεψε κοντά στην κωμόπολη Αιγιαλούσα, σε χώρο, όπου σήμερα υπάρχει ναός του 14ου αιώνος, αφιερωμένος στο όνομά του. Πλησίον του ιερού προσκυνήματος, υπάρχει αγίασμα προς νίψη, το οποίο θεραπεύει τον ομματόπονο και τα δερματικά νοσήματα.

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019

Χειροτονία Επισκόπου Ευδοκιάδος Αμβροσίου από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο


 O Οικουμενικός Πατριάρχης κάλεσε τους σλαβόφωνους πιστούς της Αττάλειας να παραμείνουν ενωμένοι γύρω από τον ποιμενάρχη τους, τον Μητροπολίτη Πισιδίας, αλλά και το νέο Επίσκοπο, και ευχήθηκε να επανέλθει η αγάπη και η ειρήνη στις σχέσεις με την Εκκλησία της Ρωσίας
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε το πρωί της Κυριακής, 21 Ιουλίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Αλυπίου Ατταλείας, η εις Επίσκοπον χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Ευδοκιάδος Αμβροσίου.
Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συμπαραστατούμενος από τους Μητροπολίτες Πισιδίας Σωτήριο, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στέφανο, Κυδωνιών Αθηναγόρα και Σηλυβρίας Μάξιμο. Συμμετείχε επίσης ο Μ.Πρωτοσύγκελλος Ανδρέας.


Πριν την χειροτονία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, απηύθυνε προς τον εψηφισμένο Επίσκοπο Αμβρόσιο, πατρικούς λόγους οικοδομής και νουθεσιών για τη νέα αποστολή διακονίας που του ανέθεσε η Μητέρα Εκκλησία. 

Αν δεν σπάσεις το «εγώ» - Γερόντισσα Γαβριηλία


Αν δεν σπάσεις το «εγώ» 
και το αδειάσεις, 
πώς θα κάνεις χώρο 
να έρθει ο Θεός;

Γερόντισσα Γαβριηλία

Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Αγίας Παρασκευής Πηγή: Ι.Ν. Αγίων Αντωνίου και Χαραλάμπους εις Κρύα Ιτεών Πατρών: Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Αγίας Παρασκευής


 ΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΕΙΣ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ
ΤΗΛ. (FAX) 2610 340-902

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ 
ΟΣΙΟΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ 
ΤΗΣ ΑΘΛΗΦΟΡΟΥ

Την Πέμπτη 25η Ιουλίου 2019, εις τον Ιερό μας Ναό, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Αγίας ενδόξου Οσιομεγαλομάρτυρος του Χριστού Παρασκευής.
Κατά την Ιεράν Αγρυπνίαν θα τεθεί προς προσκύνηση και ευλογία, απότμημα Ιερού Λειψάνου της Αγίας. 
Έναρξις: 9:30 μ.μ. Λήξις: 1:00 π.μ.

Δεν αρέσω σε όλους… Αλλά δεν με ενδιαφέρουν όλοι…


Δεν αρέσω σε όλους
Αλλά δεν με ενδιαφέρουν όλοι

Η πρώτη αγρυπνία στον ιερό ναό του Αγίου Αλεξίου Φιλοθέης Οβρυάς Πατρών

Την Κυριακή 21 Ιουλίου το βραδύ στον υπό ανέγερση ιερό ναό του Αγίου Αλεξίου Φιλοθέης Οβρυάς Πατρών με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής τελέσθηκε Ιερά Αγρυπνία η οποία ήταν η πρώτη στον ναό αυτό. Μητροπολίτης Ιεζεκιήλ πρώην Κώου (1913 – 22 Ιουλίου 1987) 22 Ιουλίου 2015

 Γεννήθηκε στην Πάτρα, την πόλη του άγιου Ἀνδρέου του Πρωτοκλήτου, τον οποίο ιδιαίτερα ευλαβείτο, το 1913, από φτωχή οικογένεια, ο κατά κόσμον Χρηστός Τσουκαλάς. Πνευματικό οδηγό είχε τον λίαν ενάρετο αρχιμανδρίτη Γερβάσιο Παρασκευόπουλο († 1964). Το 1934 εκάρη μοναχός στη μονή Κορώνης και χειροτονήθηκε διάκονος και το 1935 πρεσβύτερος από τον μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος Ιεζεκιήλ († 1953). Τελείωσε τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διετέλεσε πρωτοσύγκελλος και ιεροκήρυκας των ιερών μητροπόλεων Θεσσαλιώτιδος, Θηβών και Γόρτυνος. Το 1937 μετέβη στην Αμερική, κατόπιν προσκλήσεως του αρχιεπισκόπου Αθηναγόρου. Εκεί διακόνησε διάφορες ελληνορθόδοξες κοινότητες της Βοστώνης. Από το 1941 υπηρέτησε ως καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης. Το 1943 πήρε μεταπτυχιακό δίπλωμα Θεολογίας.

Μνήμη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής (22 Ιουλίου)


Η Εκκλησία, σήμερα τιμά τη μνήμη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, της Μυροφόρου και ισαποστόλου, καθώς και τη μνήμη της οσιομάρτυρος Μαρκέλλας και του Μάρτυρος Θεοφίλου του νέου.
Η Αγία Μαρία καταγόταν από το χωριό Μάγδαλα, που βρίσκεται στα συροπαλαιστινιακά σύνορα. Πρόκειται για ένα πρόσωπο αρκετά παρεξηγημένο μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία, όμως, από την επίσημη παράδοση της Εκκλησίας γνωρίζουμε ότι υπέφερε από επτά δαιμόνια, από τα οποία την απάλλαξε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, σύμφωνα με τον ευαγγελιστή Μάρκο. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, πίστης και αγάπης, θυσίασε όλη την περιουσία και τον ίδιο τον εαυτό της και, μαζί με άλλες γυναίκες, έγινε ακόλουθος του Κυρίου και των μαθητών του και βοηθός στο έργο του κηρύγματός τους.

Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019

Υπάρχει κάτι χειρότερο από την αμαρτία - Άγιος Αυγουστίνος


«…Υπάρχει κάτι χειρότερο 
από την αμαρτία. 

Είναι η αλαζονεία της αρετής...»

Άγιος Αυγουστίνος

Ο καθένας έχει το φίλο που του αξίζει - Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς


  Ανάλογα με το είδος της αγάπης που προσφέρει ένας άνθρωπος στους φίλους του τέτοιους φίλους θα βρει. Ο καθένας έχει το φίλο που του αξίζει. Ανάλογα με την ποιότητα ή το μέγεθος της θυσίας βρίσκονται οι φίλοι. Θα πρέπει να απαρνηθώ οτιδήποτε ευτελές για να μπορέσω να έχω για φίλο εκείνον που το ύψος της ψυχής του μ΄ αρέσει. Και πρέπει να αποβάλω τον εγωισμό αγαπώντας έναν μη εγωιστή φίλο. Και πρέπει να αποβάλω τη θηριωδία αγαπώντας έναν ευγενή φίλο.
Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Τίμησαν τους πεσόντες της εισβολής στην Κύπρου στο Σύδνεϋ


 Με αφορμή την συμπλήρωση 45 ετών από την αποφράδα ημέρα της εισβολής των Τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος τέλεσε Τρισάγιο στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, στην οποία προεξήρχε, σήμερα 21 Ιουλίου τρ. έτ., στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Σύδνεϋ.


Παρόντες ήταν ο εκ Κύπρου ερχόμενος προς τούτο Εξοχώτατος Προεδρικός Επίτροπος κ. Φώτης Φωτίου, η Ύπατη Αρμοστής της Κύπρου στην Αυστραλία κ. Μάρθα Μαυρομάτη και η Πρέσβης της Ελλάδος στην Αυστραλία κ. Αικατερίνη Ξαγοράρη. Το παρών έδωσαν επίσης Πρόεδροι Οργανώσεων και Οργανισμών, Κυπριακών Σωματείων, Κοινοτήτων και Σχολείων.

Ι. Ν. Αγ. Αντωνίου Άνω Πατησίων Θ. Λειτουργία 21-7-2019


Ι. Ν. Αγ. Αντωνίου Άνω Πατησίων
 Θ. Λειτουργία 21-7-2019

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΒΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

 Με λαμπρότητα εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου και ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου στην Πάτρα.
Την παραμονή της εορτής, Παρασκευή 19 Ιουλίου, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος χοροστάτησε  στον πανηγυρικό Εσπερινό στον εορτάζοντα Ιερό Ναό Προφήτου Ηλιού Ανθουπόλεως Πατρών. Στην ομιλία του ο Θεοφιλέστατος αναφέρθηκε στην δεινή κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον κόσμο και στην ανάγκη επιστροφής μας, διά της μετανοίας, εις την οδόν του Κυρίου.Ανήμερα, Σάββατο 20 Ιουλίου, στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Πατρών, τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, εν πληθούσῃ Εκκλησία.

Ἀρετή καί δόξα - π. Γρηγόριος Μουσουρούλης


Κυριακή Ε΄ Ματθαίου 
Λόγος εἰς τόν Ἀπόστολον
Ἀρετή καί δόξα
 «Δόξα καί τιμή καί εἰρήνη παντί τῷ ἐργαζομένῳ τό ἀγαθόν» (Ρωμ. β΄10)

 Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος φυσιολογικός, ὁ ὁποῖος νά μή λαχτα­ρᾶ, νά μή ἀποζητᾶ στή ζωή του τή δόξα. Ὅλοι μας θέλουμε καί ἐπιδιώκουμε νά δοξαστοῦ­με. Ἡ δόξα σαγηνεύει τή ψυχή μας. Καί σάν λέξη μόνο ἠλεκτρίζει μικρούς καί μεγάλους. Πόσοι ὅμως πετυχαίνουν τήν κατάκτησή της;
Τό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα μᾶς δίνει ἀλάθητη ἀπάντηση στό πῶς εἶναι δυνατό νά ἱκανοποιηθεῖ ὁ πόθος τῆς δόξας πού ὅλοι ἔχουμε μέσα μας ἔμφυτη. Κάθε ἄνθρωπος, λέγει, πού κάμνει τό καλό στή ζωή του, θά δοξαστεῖ ὁπω­σδήποτε. Ταυτόχρονα ὅμως μᾶς δίνει καί τήν ἀφορμή νά δοῦμε εἰδικώτερα τή σχέση πού ὑπάρχει ἀνάμεσα στήν ἀρετή καί τή δόξα.
****
«Δόξα καί τιμή καί εἰρήνη παντί τῷ ἐργαζομένῳ τό ἀγαθόν»
          Ἡ δόξα γιά τήν ὀποία γίνεται λόγος ἐδῶ δέν εἶναι βέβαια τόσο ἡ δόξα τοῦ κόσμου αὐτοῦ, ἀλλά ἡ δόξα πού θά ἀποδοθεῖ κυρίως στή μέλλουσα ζωή. Ὅμως καί στήν παρούσα ζωή μεταξύ τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ τῶν λογικῶν καί φρόνιμων, ἡ δόξα εἶναι τό βραβεῖο, μέ τό ὁποῖο βραβεύεται ἡ ἀρετή.

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΓΑΔΑΡΗΝΩΝ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ


Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΓΑΔΑΡΗΝΩΝ 
(Ματθ. 8, 28 – 9,1)
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
(Διασκευή ομιλίας στο Σουμέσι, στις 11/7/1982)

Έδιωξαν τη ζωή

Ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, ότι ο Χριστός πήγε σε μία περιοχή της Παλαιστίνης που λεγόταν Γάδαρα. Εκεί τον συνάντησε ένας δαιμονισμένος, στον οποίο είχαν μπει πολλά δαιμόνια. Αυτά όταν είδαν τον Χριστό, όχι απλώς φοβήθηκαν, αλλά αισθάνθηκαν την υποχρέωση να δώσουν απολογία για την κατάσταση στην οποία είχαν φέρει τον άνθρωπο αυτό. Όπως ακριβώς ένα στρατιωτάκι δίνει αναφορά στο στρατηγό και του λέει ότι είναι στις διαταγές του.
-Ξέρουμε ποιός είσαι, έλεγαν στο Χριστό. Είσαι ο άγιος του Ισραήλ.
Η φράση «ο άγιος του Ισραήλ», σημαίνει ο Θεός του Ισραήλ. Ο αληθινός Θεός.
-Αλλά μη μας βασανίσεις, συνέχισαν τα δαιμόνια. Έχεις δικαίωμα, να μας κάνεις ο,τι θέλεις. Όμως μη διατάξεις να κατεβούμε στο πυρ της κολάσεως πριν να ρθει η ώρα μας. Διάταξε να φύγουμε και να πάμε στα γουρούνια.

Ανθούλας Α. Τζόλα, Αιωνία της η μνήμη!


Την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 11 π. μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ψαθοπύργου
η επίγεια Εκκλησία θα προπέμψει το εκλεκτό μέλος της
Ανθούλα Α. Τζόλα
στην επουράνια Εκκλησία, στην βασιλεία των Ουρανών.
Η ζωή της της κ. Ανθούλας ήταν μια λαμπάδα άσβεστη στο μανουάλι του αγώνα για την οικογένειά της, ανέθρεψε και χειραγώγησε σωστά τα ευλογημένα παιδιά της, που διακονούν την Εκκλησία, όχι μόνο αυτά, αλλά και τα εγγόνια της.
Υπήρξε δυναμική γυναίκα και η προσφορά της στα έργα αγάπης και της ιεραποστολής ήταν σπουδαία.
Αιωνία της η μνήμη!

Αγιορείτες στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας - π. Βαρθολομαίος Καθηγούμενος Ι. Μ. Εσφιγμένου

Όταν ένας άνθρωπος βαπτίζεται χαιρόμαστε πολύ, πόσω μάλλον όταν εκατομμύρια χριστιανών εισέρχονται στην Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
Δεκάδες εκατομμυρίων χριστιανών στην Ουκρανία στερούνταν κανονικής εκκλησιαστικής κοινωνίας και ανεξαρτησίας για λόγους εξυπηρέτησης των εθνικιστικών-επεκτατικών αφηγημάτων ξένων προς αυτούς κρατικών δομών.Το μεγαλύτερο μέρος του λαού της Ουκρανίας για πολλές δεκαετίες ζητούσε την εκκλησιαστική του ανεξαρτησία μακριά από επιρροές ξένων δυνάμεων. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο επί πολλά έτη έκανε προσπάθειες διαλόγου για την επίλυση του ζητήματος με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Παναγία Βαρνάκοβα, το πληγωμένο μοναστήρι Το οδοιπορικό μας σε αυτό το βίντεο γίνεται στην Ιερά Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας, αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου, είναι ένα από τα ιστορικότερα Μοναστήρια της Ελλάδας.
Ιδρύθηκε το έτος 1077, από τον Όσιο Αρσένιο τον Βαρνακοβίτη και βρίσκεται επάνω σ’ ένα μικρό λόφο και γύρω από ένα απέραντο δάσος.
Την αποκαλούμε «η Αγία Λαύρα της Ρούμελης».
Το χαρακτηριστικό της όνομα «Βαρνάκοβα» πιθανώς προέρχεται από παλαιότερο σλαβικό τοπωνύμιο ή κατά μια άλλη εκδοχή  η εικόνα τής Παναγίας έχει έλθει από την πόλη Βάρνα της Βουλγαρίας,

Όταν μελετάς το Ευαγγέλιο - Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ


Όταν μελετάς το Ευαγγέλιο, μη ζητάς απόλαυση, μη ζητάς έξαρση, μη ζητάς περίλαμπρες σκέψεις. Ζήτα να δεις την αλάθητη αγία Αλήθεια. Αγωνίσου να εκπληρώνεις τις εντολές του. Σαν βιβλίο της ζωής, μελέτα το με τη ζωή σου.
Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ

Ιερά Πανήγυρις Αγίας Μαρίνης Θεία Λειτουργία 17-7-2019 Ιερά Πανήγυρις Αγίας Μαρίνης
Ι. Ναός Αγίου Αντωνίου Άνω Πατησίων
Θεία Λειτουργία 17-7-2019

Ιερά Πανήγυρις Αγίας Μαρίνης - Αρχιερατικός Εσπερινός 16-7-2019Ιερά Πανήγυρις Αγίας Μαρίνης
Ι. Ναός Αγίου Αντωνίου Άνω Πατησίων
Αρχιερατικός Εσπερινός 16-7-2019

Μνήμη των οσίων Ιωάννου και Συμεών του δια Χριστόν σαλού (21 Ιουλίου)


Σήμερα η αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του οσίου Ιωάννη και του οσίου Συμεών του δια Χριστόν σαλού.
Και οι δύο άγιοι κατάγονταν από την Έδεσσα της Συρίας και συνδέονταν μεταξύ τους με αδελφική φιλία. Το έτος 518 μ.Χ. επισκέφθηκαν τα Ιεροσόλυμα και, μετά από προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, αποφάσισαν να ακολουθήσουν την ασκητική οδό. Κατέφυγαν στο μοναστήρι του αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη, όπου και παρέμειναν υποτασσόμενοι, με ταπείνωση και διάκριση, στο σοφό γέροντα Νίκωνα.
Αργότερα, με την ευλογία του πνευματικού τους, αναχώρησαν σε ερημική περιοχή της Νεκράς Θάλασσας, όπου ασκήτεψαν για σαράντα χρόνια. Στη συνέχεια, ο Συμεών επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα, όπου, με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος βοήθησε πολλούς Ιουδαίους και αιρετικούς χριστιανούς να μεταστραφούν στην αληθινή Πίστη.

Σάββατο, 20 Ιουλίου 2019

"Ο άνθρωπος στο φεγγάρι..." - Δημήτρη Ι. Ευσταθιάδη


"Ο άνθρωπος στο φεγγάρι..."

Του Δημήτρη Ι. Ευσταθιάδη,
αποφ. Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων,
Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας

Ηταν 20 Ιουλίου του 1969 όταν πάτησε η πρώτη επανδρωμένη αποστολή στην επιφάνεια της Σελήνης.Η αποστολή Απόλλων 11,ξεκίνησε το μακρυνό της ταξίδι προς το άγνωστο στις 16 του Ιούλη,από το διαστημικό κέντρο Κέννεντι,στη Φλόριντα.Ήταν πραγματικά μια ιστορική αποστολή των τριών αμερικανών αστροναυτών Άρμστρογκ, Ώλντριν και Κόλλινς,με την κάθοδο των δύο εξ αυτών στην επιφάνειά της.
  Ο γιγαντιαίος πύραυλος«Κρόνος – 5», ύψους 121 μ. εκτόξευσε το Κολούμπια.Χρειάστηκαν τρείς μέρες,ώστε το διαστημόπλοιο  να πλησιάσει τη Σελήνη και υπό την επίδραση της βαρύτητάς της,να γίνει δορυφόρος αυτής.Μετά από 11 περιφορές ο Άρμστρογκ φόρεσε τη στολή του, μπήκε στη σεληνάκατο, που της έδωσαν το όνομα «Αετός» και μαζί με τον Όλντριν,ξεκίνησαν να κάνουν αυτό που έμεινε γνωστό στην ιστορία ως το "Μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα"

Η αδυναμία του ανθρώπου - αρθολομαίος Καθηγούμενος Ι. Μ. Εσφιγμένου


 Η αδυναμία του ανθρώπου

Κάθε φορά που θα συμβεί ένα φαινόμενο, φυσικό ή γεωλογικό, επικρατεί πανικός. Οι υπεύθυνοι συνιστούν ψυχραιμία, χωρίς βέβαια να υπάρχει αναμενόμενη ανταπόκριση.
Χωρίς ψυχραιμία όμως δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί και να αντιδράσει λογικά, η ταραχή και ο πανικός τον κυριεύουν ολοκληρωτικά.
Μέσα από κάθε φαινόμενο αποδεικνύεται η αδυναμία του ανθρώπου να το αντιμετωπίσει αυτό καθαυτό. Με ψυχραιμία όμως, μπορεί να αντιδράσει σωστά, για να αποφύγει όσο το δυνατόν επικίνδυνες καταστάσεις.
Κάθε φαινόμενο του δίνει την ευκαιρία να νιώσει την ανθρώπινη αδυναμία του και μέσα από την αδυναμία να επικαλεστεί την δύναμη του Θεού. Γι' αυτό φωνάζει «Θεέ μου» και όχι κάτι άλλο σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η έγκριτη εφημερίδα «Ο ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΟΣ», συμπληρώνει σήμερα 14 χρόνια από την έκδοσή της


Η έγκριτη εφημερίδα «Ο ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΟΣ»,
συμπληρώνει σήμερα 14 χρόνια  από την έκδοσή της.

622 φύλλα, γεμάτα συγκινήσεις και αναμνήσεις πλούσιες, από την τοπική εκκλησιαστική μας και πολιτιστική ιστορία, των τελευταίων ετών.
Κάθε σελίδα από τον «ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΟ» όλα αυτά τα 14 χρόνια έχει κάτι σημαντικό να μας πει. Δεν υπάρχει ούτε ένα θέμα που να μην έχει κάτι ωραίο να µας θυμίζει, κάποιο πρόσωπο σημαντικό, κάποιο σπουδαίο γεγονός.
Με την ίδια δύναμή, το ίδιο πάθος, από την μέρα που ξεκίνησε  το υπέροχο και γεμάτο προκλήσεις «ταξίδι» της ενημέρωσης έως και σήμερα, ο αγαπητός φίλος κ. Αλέξανδρος Κολλιόπουλος το συνεχίζει το έργο του σταθερά, αταλάντευτα, και ακούραστα με πολύ αγάπη την ενημέρωση που επιτελεί όλα αυτά τα χρόνια.

Στην Γαλλία το Γυμνάσιο Καράτουλα

 Στην Γαλλία το Γυμνάσιο Καράτουλα
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα ανταλλαγών

Στο πλαίσιο της συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΥΣ+ για μία ακόμη φορά αντιπροσωπεία του Γυμνασίου Καράτουλα Ηλείας βρέθηκε σε φιλοξενούσα χώρα στο Εξωτερικό. Συγκεκριμένα, ομάδα εκπαιδευτικών με επικεφαλής τον Διευθυντή του Γυμνασίου κ. Αθανάσιο Παπαγρηγορίου, αποτελούμενη από τους εκπαιδευτικούς Νικολαβγένη Βασιλική, Κουρκούτα Γεώργιο και Παπαπάσχου Σπυριδούλα, μέσα στην τελευταία φάση του Προγράμματος επισκέφθηκαν την περιοχή του Ταρνός, στην Νοτιοδυτική Γαλλία. Εκεί συναντήθηκαν με τις άλλες 3 ξένες Αποστολές, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της ¨οικοδέσποινας¨ Γαλλίας.

Ανταλλαγή θεμάτων και απόψεων
Οι 4 αποστολές φιλοξενήθηκαν στον χώρο του Κολλεγίου Ταρνός, όπου εργάστηκαν πάνω στο κοινό Πρόγραμμα της καταγραφής και της προβολής των τοπικών γαστρονομικών συνηθειών, καθώς ο γενικός τίτλος ήταν «Αληθινές και εικονικές συναντήσεις γύρω από το τραπέζι».