Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν στό Δημοτικό Σχολεῖο καί τό Νηπιαγωγεῖο τῆς Χαλανδρίτσας

 Τό Δημοτικό Σχολεῖο καί τό Νηπιαγωγεῖο τῆς Χαλανδρίτσας, ἐπεσκέφθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, προκειμένου νά εὐχηθῇ στούς Δασκάλους καί στούς Μαθητές γιά τό νέο ἔτος καί νά εὐλογήσῃ τήν Βασιλόπιτα.
Τόν Σεβασμιώτατο, ἀνέμεναν, ἡ Διευθύντρια τοῦ Σχολείου καί οἱ Δάσκαλοι, ἡ Διευθύντρια τοῦ Νηπιαγωγείου καί οἱ Νηπιαγωγοί, ὁ Δήμαρχος Ἐρυμάνθου καί οἱ Ἱερεῖς τῆς Χαλανδρίτσας μετά τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς περιοχῆς.
Μετά τήν προσλαλιά καί τό καλωσόρισμα τῆς Διευθύντριας, ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε μέ πολλή ἀγάπη στά παιδιά  καί στούς Δασκάλους, τούς εὐχαρίστησε γιά τήν ὅλη ἐργασία στό Σχολεῖο, συνομίλησε μέ τούς μαθητές καί μέσα ἀπό μιά ξεχωριστή καρδιακή ἐπικοινωνία καί διάλογο μέ τούς 130 μαθητές περίπου, πέρασε ὡραία ἐπίκαιρα καί πνευματικά μηνύματα.
Ἐν συνεχείᾳ, εὐλόγησε τήν Βασιλόπιτα, συνεχάρη τόν Δήμαρχο γιά τό ὡραῖο Σχολεῖο, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ κόσμημα τῆς Κωμοπόλεως καί τῆς περιοχῆς καί τούς Ἐκπαιδευτικούς γιά τήν προσφορά τους στόν χῶρο τῆς Ἐκπαιδεύσεως καί τῆς κοινωνίας.
Ἐπίσης χαιρετισμό, ἀπηύθυνε στό Ἐκπαιδευτικό προσωπικό τοῦ Σχολείου καί στούς μαθητές ὁ Δήμαρχος Ἐρυμάνθου κ. Ἀθανάσιος Καρπῆς.


Δεν υπάρχουν σχόλια: